Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

 

Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 3., 23.nr.; 2008, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 5.pantā:

 

papildināt 5.panta 4.1daļu aiz vārdiem „pakalpojumu sniedzējus” ar vārdiem „mežsaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniedzējus,”;

 

izteikt 7.1daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

„(71) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanā iesaistītā institūcija lēmumu par atbalsta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai papildus nepieciešams laiks faktu konstatācijai, projekta iesnieguma izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem.”

 

2. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

„(2) Ministru kabinets nosaka piena kvotu administrēšanas noteikumus. Piena kvotu administrēšanas noteikumi reglamentē kārtību, kādā veic darījumus ar piena kvotām, piena kvotu administrēšanu un kontroli, kā arī samaksas kārtību par pārsniegto piena kvotu un par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības un piegādes kvotas gada deklarāciju.”

 

3. 9.pantā:

 

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

„9. pants. Ražotāju grupas un ražotāju organizācijas”;

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

„(1) Ražotāju grupa vai ražotāju organizācija ir juridiska persona, kas atzīta atbilstoši normatīvajiem aktiem par ražotāju grupu vai ražotāju organizāciju darbību un izveidota, lai nodrošinātu lauksaimniecības produktu kvantitāti un kvalitāti, ražošanas plānošanu un pielāgošanu pieprasījumam, veicinātu piedāvājuma koncentrēšanu un minēto grupu biedru vai organizāciju saražotās produkcijas realizāciju, sniegtu pakalpojumus, samazinātu ražošanas izmaksas, stabilizētu ražotāju cenas un veicinātu videi draudzīgu ražošanas atkritumu pārstrādi, kā arī ainavas saglabāšanu un vides bioloģisko daudzveidību.”;

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

„(3) Ražotāju organizāciju atzīšanas kritērijus un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumus un darbības kontroli nosaka Ministru kabinets.”

 

4. Papildināt III nodaļas nosaukumu pēc vārda „politikas” ar vārdu „nodrošināšanai,”.

 

5. 13.pantā:

 

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

„13.pants. Lauksaimniecības informācijas nodrošināšana un uzskaite”;

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

„(3) Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabinets. Zemkopības ministrija lauku saimniecību uzskaites datu tīkla grāmatvedības biroja uzdevumus, izņemot finanšu resursu kontroli, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam.”;

 

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

 

„(5) Kultūraugu ražību prognozēšanas un lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumus veikšanas kārtību, kā arī bruto segumu aprēķināšanas kārtību par augkopības kultūru un lopu grupām nosaka Ministru kabinets. Zemkopības ministrija kultūraugu ražību prognozēšanu, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanu un bruto segumu aprēķināšanu par augkopības kultūru un lopu grupām Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam.

 

(6) Lauksaimniecības un lauku attīstības politikas nodrošināšanai nepieciešamās informācijas izplatīšanu pašvaldībās Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā Zemkopības ministrija var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam.

 

(7) Padomes 2005.gada 20.septembra Regulā (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) noteikto atbalsta maksājumu pamatojumu sagatavošanai nepieciešamo datu apkopošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Zemkopības ministrija Padomes 2005.gada 20.septembra Regulā (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) noteikto atbalsta maksājumu pamatojumu sagatavošanai nepieciešamo datu apkopošanu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam.”

 

Pārejas noteikumi

 

1. Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

2. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 9.panta 3.daļā paredzētos noteikumus.

 

 

 

Zemkopības ministrs                                                             J.Dūklavs

 

 

Vīza: Zemkopības ministrijas valsts sekretāre                          D.Lucaua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2009. 16:17

544

Orlovskis

67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv


 

 

Likumprojekta „Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

1. Likumprojekta 1.panta pirmā daļa (likuma 5. panta 4.1 daļa).

Lai īstenotu Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumu „Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana” pilnā apjomā, nepieciešams noteikt kārtību, kādā atzīst mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējus. Pasākumā „Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana” atbalsta saņēmējs ir lauksaimnieciskā darbībā iesaistīta fiziska vai juridiska persona, kas izmanto konsultāciju sniegšanai atzītas organizācijas konsultantu pakalpojumus, vai meža īpašnieks, kas var saņemt atzītu organizāciju konsultantu pakalpojumus par meža apsaimniekošanas jautājumiem. Attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētajām konsultācijām konsultāciju sniedzēju atzīšanas kārtību nosaka 2008.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.463 „Kārtība, kādā atzīst savstarpējās atbilstības konsultāciju pakalpojuma sniedzējus”, kas izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta 4.1daļu. Tomēr šajā pantā esošais deleģējums nepieļauj sagatavot kārtību, kādā atzīst mežsaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniedzējus.

 

2. Likumprojekta 1.panta otrā daļa (likuma 5.panta 7.1daļa).

Zemkopības ministrija, izvērtējusi atbalsta iesniegumu administrēšanas procesu, konstatēja, ka nepieciešams izdarīt grozījumus, precizējot nosacījumus attiecībā uz atbalsta iesniegumu vērtēšanas termiņu.

Likumā noteiktā pašreizējā kārtība paredz, ka valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanā iesaistītā institūcija lēmumu par atbalsta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc atbalsta iesnieguma saņemšanas, taču, tā kā administrēšanas procesā atbalsta iesniegumi tiek izvērtēti atbilstoši kvalitātes kritērijiem, tad atbalsta iesniegumu vērtēšanu var sākt pēc visu attiecīgajā kārtā iesniegto atbalsta iesniegumu saņemšanas.

 

3. Likumprojekta 2. pants (likuma 7.panta otrā daļa).

Līdz šim piena kvotu sistēmas – piena ražotāju un piena pircēju – kontrole, tiešās tirdzniecības un piegādes piena kvotas gada deklarāciju iesniegšanas kārtība un samaksas iekasēšana par laikā neiesniegtu piena kvotas deklarāciju normatīvajos aktos par piena kvotām noteiktajā kārtībā bija Ciltsdarba valsts inspekcijas pārziņā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumu Nr.184 „Par Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju” Ciltsdarba valsts inspekcijas funkciju, tiesību un saistību pārņēmēji ir Pārtikas un veterinārais dienests un valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs”. Piena kvotu jomā Pārtikas un veterinārais dienests pārņem piena kvotu sistēmas – piena ražotāju un piena pircēju kontroli, bet valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” pārņem piena pircēju apstiprināšanu un tiešās tirdzniecības un piegādes piena kvotas gada deklarāciju administrēšanu normatīvajos aktos par piena kvotām noteiktajā kārtībā.

 

4. Likumprojekta 3.pants (likuma 9.pants).

Saskaņā ar Padomes 22.oktobra Regulas (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) 122.panta „a” punkta „iii” apakšpunktu dalībvalstij ir jāatzīst augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas. Pašlaik Latvijā nav nevienas atzītas ražotāju organizācijas, taču ir atzītas divas ražotāju grupas, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām, jāiegūst atzītas ražotāju organizācijas statuss 2011.gadā, tāpēc ir jāizstrādā atzīšanai nepieciešamais juridiskais pamats.

 

5. Likumprojekta 5.pants (3. daļa).< /u>

Zemkopības ministrija ir atbildīga par Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (turpmāk – SUDAT) izveidošanu saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 13.panta „Lauksaimniecības informācijas uzskaite” otro daļu un atbilstoši Padomes 1965.gada 15.jūnija Regulas 79/65/EEK, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā (turpmāk – Regula 79/65/EEK), prasībām.

Saskaņā ar Ministra kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.465 „Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība” 3.punktu tīkla darbību nodrošina valsts aģentūra „Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūts”, kas savukārt slēdza ikgadējo līgumu ar SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC) kā grāmatvedības biroju atbilstoši Regulas 79/65/EEK 8.pantam. Minētais Regulas 79/65/EEK pants nosaka, ka lauksaimnieks, kura saimniecība ir izvēlēta par saimniecību, kas iesniedz pārskatu, izvēlas no sadarbības aģentūras sagatavota saraksta grāmatvedības biroju, kas vēlētos sagatavot pārskatu viņa saimniecībai.

Lai turpmāk nodrošinātu nepārtrauktību un sekmīgu SUDAT grāmatvedības biroja darbību, sagatavojot saimniecību pārskatus un veicot to pirmreizējo pārbaudi, Zemkopības ministrija, paredz turpmāk pastāvīgi šī uzdevuma izpildi deleģēt privāto vai publisko tiesību subjektam.

 

6. Likumprojekta 5.pants (piektā daļa).

Dalībvalstīm statistikas sagatavošanu par zemes izmantošanu un kultūraugiem reglamentē Padomes 1990.gada 26.marta Regula (EEK) Nr.837/90 par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz graudaugu ražošanu un Padomes 1993.gada 5.aprīļa Regula (EEK) Nr. 959/93 par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz augkopības produktiem, kuri nav labības produkti.

I. Kultūraugu ražību prognozēšana nepieciešamība.

1. Nacionālo vajadzību nolūkā, lai nodrošinātu informāciju (prognozes) augkopības produkcijas tirgus uzraudzībai.

2. Latvijai kā ES dalībvalstij 5 reizes gadā (veģetācijas periodā) jāsniedz Eiropas statistikas birojam EUROSTAT iesēto platību un ražu prognozes galvenajiem augkopības produktiem – graudaugiem, rapsim, kartupeļiem u.c. – saskaņā ar 2008.gada COMPENDIUM Module 4.01.01 „Crop products statistics” noteikto. 

3. Līdz šim ražu prognozes sagatavoja Zemkopības ministrija, pamatojoties uz apsekojuma datiem:

a) 2007.gadā tas bija LLKC izmēģinājuma projekts;

b) 2008.gadā LLKC prognozēja desmit galveno Latvijā audzēto kultūraugu ražību Latvijas rajonos. Sagatavotas 10 galveno kultūraugu ražu prognozes 3 reizes sezonā par katru kultūraugu (divas reizes – lauku apsekojuma dati, vienreiz – dati pēc ražas novākšanas);

c) turpmāk šo funkciju paredzēts nodot LLKC vai citam privāto vai publisko tiesību subjektam kā pastāvīgu funkciju.

 

II. Lauksaimniecības statistikas izlases apsekojuma veikšana ir nepieciešama:

1) lai sniegtu informāciju Eiropas statistikas birojam (EUROSTAT);

2) nacionālajām vajadzībām – lauksaimniecības politikas izstrādāšanai un novērtēšanai, Lauksaimniecības ekonomiskajam kopaprēķinam (LEK);

3) lai plānotu lauku saimniecību ilgtermiņa darbību.

Līdz šim pēc Centrālās statistikas pārvaldes un Zemkopības ministrijas Starpresoru vienošanās par informācijas apmaiņu

ikgadējos izlases apsekojumus augkopībā un lopkopībā veica Lauku atbalsts dienests (turpmāk – LAD), kas atbilstoši 2004.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.876 „Lauku atbalsta dienesta nolikums”, pildot dienesta funkcijas un uzdevumus, saskaņā ar 3.panta 3.12.apakšpunktu nodrošināja lauksaimniecības statistiskos apsekojumus.

Tā kā LAD pēdējos gados bija grūtības piesaistīt intervētājus statistiskajiem apsekojumiem, ministrija turpmāk šo funkciju pastāvīgi deleģēs privāto vai publisko tiesību subjektam. Darbs pie statistiskajiem apsekojumiem tiks atvieglots, datus apkopojot elektroniski. Tāpēc to nevajadzēs aizpildīt lauku saimniecību pārstāvjiem, tā noņemot viņiem papildus uzlikto administratīvo slogu. Pašvaldību lauku attīstības speciālisti visus datus un informāciju nodos apkopošanai Centrālajā statistikas pārvaldē (turpmāk – CSP).

Sākot ar 1995.gadu, LLKC tiek sagatavoti ikgadējie bruto segumu aprēķini Latvijā plašāk audzētajām lauksaimniecības kultūrām un lopu grupām. 2008.gadā tika apkopoti 72 augkopības kultūru un lopu grupu bruto segumu aprēķini par 2007.gadu lauksaimniecības uzņēmumā, kas atšķiras pēc ražošanas intensifikācijas pakāpes un ražošanas specifikas. Katrā bruto seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta optimāla ražošanas tehnoloģija. Turpmāk šo funkciju paredzēts nodot LLKC vai citam privāto vai publisko tiesību subjektam kā pastāvīgu funkciju.

 

7. Likumprojekta 5.pants (sestā daļa).

Zemkopības ministrija ir atbildīga par sabiedrības informēšanu par lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumiem, pieejamo Eiropas Savienības un valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai un pieņemto normatīvo aktu skaidrošanu sabiedrībai.

No 1991.gada LLKC nodrošina informācijas izplatīšanu Latvijā par lauksaimniecības un lauku attīstības aktuāliem jautājumiem. Aktuālo jautājumu loku nosaka Zemkopības ministrija, ietverot to ikgadējā līgumā starp ministriju un LLKC.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2004.gada 31.augustā parakstīto nodomu protokolu tika izveidota Lauku konsultatīvā un informācijas apmaiņas sistēma, kas sāka darboties 2005.gadā. Līdz ar tās izveidi tiek nodrošināta aktuālas un svarīgas papildu informācijas izplatīšana visās pašvaldībās vai to teritoriālajā vienībā maksimāli tuvu informācijas saņēmējam, šo pienākumu uzticot pašvaldību lauku attīstības speciālistiem.

Iedzīvotājiem tiek dota iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas, apmeklēt bezmaksas informatīvus seminārus par aktuāliem lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumiem savā dzīvesvietā vai tuvu tai. Iespējams darboties (veidot) vietējās iniciatīvas grupas, kas var risināt vietējās lauku teritorijas attīstībai interesējošus jautājumus. Turpmāk šo funkciju paredzēts nodot LLKC vai citam privāto vai publisko tiesību subjektam kā pastāvīgu funkciju.

8. Likumprojekta 5.pants (septītā daļa).

Saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas Nr.1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), 48.panta otro daļu dalībvalstij ir jānodrošina dažu lauku attīstības pasākumu (piemēram, „Mazāk labvēlīgie apvidi”, „Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK” un „Agrovides maksājumi”) paredzēto maksājumu aprēķinu atbilstība un pareizība, sniedzot atbilstošu ekspertīzi. Lai nodrošinātu, ka atbalsta maksājumu pamatojumu sagatavo no Zemkopības ministrijas funkcionāli neatkarīga iestāde un kompetenti eksperti, ir paredzēts šo uzdevumu nodot LLKC vai citam privāto vai publisko tiesību subjektam kā pastāvīgu funkciju.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

1) Likumprojekta 1.panta pirmā daļa paredz papildināt Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta 4.1daļu, lai deleģētu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā atzīst mežsaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniedzējus.

 

2) Likumprojekta 1.panta otrā daļa paredz precizēt kārtību attiecībā uz lēmuma pieņemšanu par atbalsta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, nosakot, ka valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanā iesaistītā institūcija lēmumu par atbalsta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņems ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc tās kārtas noslēgšanas, kurā atbalsta iesniegums iesniegts.

 

3) Likumprojekta 2.pants paredz noteikt deleģējumu Ministru kabineta noteikumu izstrādei, kuri noteiks kārtību, kādā veic darījumus ar piena kvotām, piena kvotu administrēšanu un kontroli, kā arī maksāšanas kārtību par pārsniegto piena kvotu un par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības un piegādes kvotas gada deklarāciju.

 

4) Likumprojekta 3.pants. Likumprojekts paredz noteikt deleģējumu Ministru kabineta noteikumu izstrādei, kuri noteiks ražotāju organizāciju atzīšanas kārtību, darbības nosacījumus un kontroli, kā arī ražotāju organizāciju.

 

5) Ar Likumprojekta 5.pantu likums tiek papildināts ar vairākām jaunām daļām, kas paredz, ka turpmāk ir iespēja deleģēt privāto vai publisko tiesību subjektiem šādas funkcijas:

trešā daļa: Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) grāmatvedības biroja funkcijas;

piektā daļa:

– kultūraugu ražības prognozēšana,

– lauksaimniecības statistikas izlases apsekojums,

- bruto seguma aprēķināšana augkopības kultūrām un lopu grupām.

sestā daļa:

– lauksaimniecības un lauku attīstības politikas nodrošināšanai nepieciešamās informācijas izplatīšana lauku pašvaldībās saskaņā ar Zemkopības ministrijas sagatavoto pasūtījumu, izmantojot lauku konsultatīvo un informācijas apmaiņas sistēmu. Informācijas izplatība tiek nodrošināta lauku pašvaldībās un to teritoriālajās vienībās;

septītā daļa:

– lauku attīstības pasākumu atbalsta maksājumu aprēķināšana, tā nodrošinot, ka atbalsta maksājumus visā programmēšanas periodā aprēķina viens izpildītājs;

– viena kompetenta izpildītāja piesaisti atbalsta maksājuma pamatojuma izstrādei visā programmēšanas periodā.

 4. Cita informācija

Nav.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likumprojekta 1.panta otrā daļa.

Likumprojektā noteiktā kārtība nodrošinās, ka atbalsta iesniegumu administrēšanas procesā tiks apstiprināti kvalitatīvākie atbalsta iesniegumi.

 

Likumprojekta 3.pants.

Likumprojektā tiek paplašināts subjektu loks, kuri var saņemt atbalstu augļu un dārzeņu nozarē.

 

Likumprojekta 5.pants (sestā daļa).

Informācijas izplatīšana visā Latvijas teritorijā dod iespējas iedzīvotājiem ātri saņemt nepieciešamo informāciju par lauksaimniecības un lauku attīstības aktuāliem jautājumiem, tā veicinot plašāku Eiropas Savienības un valsts atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai izmantošanu no lauku uzņēmēju puses.

 

Likumprojekta 5.pants (astotā daļa).

Nodrošinās nepārtrauktu atbalsta maksājumu pārskatīšanu atbilstoši ekonomiskajai situācijai .

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7.augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Likumprojekta 2.pants.

Piena kvotu jomā tiks samazināts administratīvais slogs – divu kontrolējošo institūciju vietā būs viena.

 

Likumprojekta 5.pants (piektā daļa).

Statistisko apsekojumu darbs tiks atvieglots, datus apkopojot elektroniski. To nevajadzēs darīt lauku saimniecību pārstāvjiem, un tas viņiem noņem papildus uzlikto administratīvo slogu.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Likumprojekta 5.pants (piektā daļa).

Statistisko apsekojumu darbs tiks atvieglots, datus apkopojot elektroniski. Tie automātiski tiks nosūtīti uz CSP apkopošanai, tā mazinot administratīvo slogu fiziskām personām – lauku saimniecību pārstāvjiem.

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

7. Cita ietekme

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 (tūkst. latu)

 

Kārtējais gads 

Turpmākie trīs gadi

Rādītāji

2009.

2010.

2011.

2012.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.1.1. Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla grāmatvedības biroja funkcijām

1.1.2. Kultūraugu ražību prognozēšana  

1.1.3. Lauksaimniecības statistikas ikgadējie izlases apsekojumi augkopībā un lopkopībā

1.1.4. Lauksaimniecības bruto seguma aprēķināšana

1.1.5. Lauksaimniecības un lauku attīstības politikas nodrošināšanai nepieciešamās informācijas izplatīšana lauku pašvaldībās

1.1.6. Atbalsts ražotāju organizācijām

 

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

 

 

1606,8

 

 

 

32,0

 

 

 

35,6 

 

54,6    

 

 

 

30,0

 

1454,6

 

 

 

 

0

 

 

0

0

 

 

 0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

0

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

0

 

 

0

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

0

 

 

0

0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

2.1.1. Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla grāmatvedības biroja funkcijām

2.1.2. Kultūraugu ražību prognozēšana  

2.1.3. Lauksaimniecības statistikas ikgadējie izlases apsekojumi augkopībā un lopkopībā

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.1.4. Lauksaimniecības bruto seguma aprēķināšana

2.1.5. Lauksaimniecības un lauku attīstības politikas nodrošināšanai nepieciešamās informācijas izplatīšana lauku pašvaldībās

2.1.6. Atbalsts ražotāju organizācijām

 

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

 

 

1606,8

32,0

 

 

 

35,6 

 

54,6

 

 

 

 

 

 

30,0

 

1454,6         

 

 

 

 

0    

 

 

- 161,3

- 3,2

 

 

 

- 3,6

 

- 5,5

 

 

 

 

 

 

- 3,0

 

- 146,0

 

 

 

 

0

 

 

- 161,3

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

0

 

 

0

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

0

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

0

 

      +161,3

 

   +161,3

 

 

 0

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

 

0

 

 

0

 

0

 

0

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

6. Cita informācija 

LLKC saskaņā ar dotāciju līgumu jau saņem finansējumu no Valsts budžeta.

2009.gadā ir paredzēts finansējuma no Valsts budžeta samazinājums 161,3 tūkstoši latu apmērā.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā Zemkopības ministrija trīs mēnešu laikā sagatavos:

1. Ministru kabineta noteikumu projektu par kultūraugu ražību prognozēšanu, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanu un bruto seguma aprēķināšanu.

2. Ministru kabineta noteikumu projektu par ražotāju organizāciju atzīšanas kritērijiem, atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli;

3. Ministru kabineta noteikumu projektus:

3.1. par kārtību, kādā atzīst mežsaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniedzējus

3.2. par kārtību, kādā veic darījumus ar piena kvotām, piena kvotu administrēšanu un kontroli, kā arī maksāšanas kārtību par pārsniegto piena kvotu un par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības un piegādes kvotas gada deklarāciju, aizvietojot jau esošos Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumus Nr.238 „Noteikumi par kārtību, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, kvotu administrēšanas un kontroles kārtību, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību”.

2. Cita informācija

Nav.

 


 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts paredz šādu Eiropas Savienības regulu piemērošanu (bez likumprojektā paredzētiem ierobežojumiem):

 

Padomes 1965.gada 15.jūnija Regula 79/65/EEK, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā.

 

Padomes 1990.gada 26.marta Regula (EEK) Nr.837/90 par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz graudaugu ražošanu.

 

Padomes 1993.gada 5.aprīļa Regula (EEK) Nr.959/93 par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz augkopības produktiem, kas nav labības produkti.

 

Padomes 2007.gada 22.oktobra Regula (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”).

 

Komisijas 2006.gada 15.decembra Regula (EK) Nr.1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

 

Komisijas 2004.gada 30.marta Regula (EK) Nr.595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Eiropas statistikas birojs (EUROSTAT), Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO).

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms


 

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                  1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Padomes 1965.gada 15.jūnija Regula 79/65/EEK, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā.

 

Padomes 1990.gada 26.marta Regula (EEK) Nr.837/90 par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz graudaugu ražošanu.

 

Padomes 1993.gada 5.aprīļa Regula (EEK) Nr.959/93 par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz augkopības produktiem, kas nav labības produkti.

 

 Padomes 2007.gada 22.oktobra Regula (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”). Attiecībā uz ražotāju grupām Eiropas Savienības tiesību aktu normas tiek pārņemtas pilnībā un augstākas prasības netiek paredzētas.

 

Komisijas 2006.gada 15.decembra Regula (EK) Nr.1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

 

Komisijas 2004.gada 30.marta Regula (EK) Nr.595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr.1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par kultūraugu statistiku. Šo regulu piemēros ar 2010.gada 1.janvāri.

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Padomes 2007.gada 22.oktobra Regula (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”), 122.panta „a” punkta „iii” apakšpunkts

2.panta otrā daļa

Atbilst.

Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”), 55.pants un III iedaļa un Komisijas 2004.gada 30.marta Regula (EK) Nr.595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr.1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē

3.pants

 

Atbilst.

Padomes 1965.gada 15.jūnija Regula 79/65/EEK, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā

5.pants (3.¹daļa)

Atbilst.

Padomes 1990.gada 26.marta Regula (EEK) Nr.837/90 par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz graudaugu ražošanu; forma 2-ls, B iedaļa

5.pants (piektā daļa)

Atbilst.

Padomes 1993.gada 5.aprīļa Regula (EEK) Nr.959/93 par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz augkopības produktiem, kas nav labības produkti

5.pants (piektā daļa)

Atbilst.

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par kultūraugu statistiku. Atsauce uz 2007/ESTAT/029. Šo regulu piemēros ar 2010.gada 1.janvāri.

5. pants (piektā daļa)

Atbilst.

Komisijas 2006.gada 15.decembra Regula (EK) Nr.1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

5.pants (septītā daļa)

Atbilst.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekta 1.panta otrā daļa.

Konsultācijas notikušas ar Lauku atbalsta dienestu un lauksaimnieku organizācijām.

 

Par likumprojekta 2.pantu konsultācijas nav notikušas ar pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām, jo šī likumprojekta grozījumi nosaka deleģējumu institūcijām – Pārtikas un veterinārajam dienestam un Valsts aģentūrai „Lauksaimniecības datu centrs”, tieši neskarot pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju intereses.

 

Par likumprojekta 3.pantu ir notikušas konsultācijas ar asociāciju „Latvijas Augļkopju asociācija”, biedrību „Latvijas dārznieks”, kā arī ar atzītajām ražotāju grupām „Mūsmāju dārzeņi” un „Baltijas dārzeņi”.

 

Konsultācijas nav notikušas par 5.pantu ar pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām, jo šī likumprojekta grozījumi nosaka deleģējumu privāto vai publisko tiesību subjektiem, tieši neskarot pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju intereses. Konsultācijas notikušas ar LLKC, LAD un valsts aģentūras „Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” (LVAEI) pārstāvjiem.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Sociālie partneri atbalsta likumprojekta 1.panta tālāku virzību esošajā redakcijā.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Likumprojekts ir nosūtīts sociālajiem partneriem.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 Notikušas konsultācijas ar Somijas projekta Transition Facilities „Pielāgošanās kopējās lauksaimniecības reformas prasībām un attiecīgās statistikas kvalitātes uzlabošana” Nr.2005/017-495-01-01 vadītājiem par metodiku, kā laukaugu platību un ražības prognozēšanas sistēma darbojas Somijā.

5. Cita informācija

Nav.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta īstenošanai netiek radītas jaunas institūcijas.

LAD veiks augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, darbības kontroli, kā arī uzraudzīs šo organizāciju atbalstu. Šī LAD funkcija ir paredzēta LAD likumā.

Piena kvotu jomā likumprojekta īstenošanai netiek radītas jaunas institūcijas, bet tiks paplašinātas esošās Pārtikas un veterināra dienesta un valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” funkcijas.

 

1.panta otrā daļa.

Likumprojekta īstenošanai netiek radītas jaunas institūcijas un netiek paplašinātas Lauku atbalsta dienesta funkcijas.

LAD projektu iesniegumus administrēs saskaņā ar LAD likumā noteiktajām funkcijām.

 

 

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc pieņemšanas Saeimā tiks publicēts likumā „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Ja normatīvais akts ierobežo indivīda tiesības, indivīds Satversmes tiesas likuma noteiktajā kārtībā var iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par lietas ierosināšanu par normatīvā akta atbilstību Satversmei (Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā). Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

Zemkopības ministrs                                                             J.Dūklavs

 

 

Vīza: Zemkopības ministrijas

valsts sekretāre                                                                      D.Lucaua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2009. 12:51

3527

Orlovskis

67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.35

2009.gada 29.maijā

 

 

25.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

     TA-1696

___________________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-35-2905-#25.doc

1