Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 64.pantā vārdus „Valsts būvinspekcijai” ar vārdiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai”.

 

2. 90.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus „Valsts būvinspekcija” ar vārdiem „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija”;

aizstāt piektajā daļā vārdus „Valsts būvinspekcijai” ar vārdiem „Patērētāju tiesību aizsardzības centram”.

 

3. Izteikt 105.1 un 105.2pantu šādā redakcijā:

„105.1 pants. Ciltsdarba noteikumu pārkāpšana

Par embriju transplantācijā noteikto tehnoloģiju neievērošanu, mākslīgās apsēklošanas, pārraudzības vai citu ciltsdarba noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz septiņdesmit pieciem latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem.

 

105.2 pants. Noteiktu ciltsdarba darbību veikšana bez apliecības vai sertifikāta un darbības neatbilstība normatīvajiem aktiem

Par dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas veikšanu bez ciltsdarbu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās apliecības, kā arī par nekvalitatīvu un nolaidīgu darba veikšanu, ja ir minētā apliecība, –

uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas pakalpojumu sniegšanu bez ciltsdarbu regulējošos normatīvajos aktos noteiktā sertifikāta, kā arī par nekvalitatīvu un nolaidīgu pakalpojumu sniegšanu, ja ir minētais sertifikāts, –

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simt piecdesmit latiem.”.

 

4. Papildināt 105.3pantu aiz vārda „sodu” ar vārdiem „no pieciem”.

 

5. Izteikt 105.6pantu šādā redakcijā:

„105.6 pants. Piena pirkšanas, pārdošanas un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par piena pirkšanas, pārdošanas un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.”.

 

6. Izslēgt 105.8pantu.

 

7. Izslēgt 175.7pantu.

 

8. Aizstāt 210.pantā vārdus „Valsts būvinspekcijas” ar vārdiem „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas”.

 

9. Papildināt 214.panta pirmo daļu aiz skaitļa „46.,” ar skaitli „91.,”.

 

10. Papildināt 215.4panta pirmo daļu aiz vārdiem „kā arī” ar skaitļiem un vārdiem „90.panta pirmajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā,”;

 

11. Izteikt 215.10panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskata šā kodeksa 64.pantā, 90.panta otrajā daļā, 95.panta otrajā un trešajā daļā, 148.1, 158.2, 158.3, 158.4, 175.7pantā un 197.pantā (lietās par gadījumiem, kad zīmogu vai plombu uzlikusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas amatpersona) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas”.

 

12. Izteikt 230.pantu šādā redakcijā:

„230.pants. Pārtikas un veterinārais dienests

Pārtikas un veterinārais dienests izskata šā kodeksa 42.2, 46.1 (par pārkāpumiem veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu apritē), 51.3, 78.1, 102., 102.2, 103.3, 103.6, 103.9, 105., 105.1, 105.2, 105.3, 105.5, 105.6, 105.7, 106., 106.1, 106.2, 107., 108., 108.1, 108.2, 108.3, 108.4, 149.35 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5, 166.2pantā, 166.9panta pirmajā un trešajā daļā, 166.10pantā, 166.12panta pirmajā un otrajā daļā, 166.14panta pirmajā daļā, 166.15panta pirmajā daļā un 175.9pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Pārtikas un veterinārā dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors – naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) valsts vecākie inspektori – naudas sodu līdz tūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) valsts inspektori – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”.

 

13. Izslēgt 230.3pantu.

 

14. Izteikt 231.2pantu šādā redakcijā:

„231.2 pants. Pašvaldību būvvaldes

Pašvaldību būvvaldes izskata šā kodeksa 152.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem pašvaldību būvvalžu vārdā ir tiesīgi pašvaldību būvvalžu būvinspektori.

Amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu. Naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs to neapstrīd, šajā pantā minētās amatpersonas var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas vietā.”.

 

15. Izteikt 236 9.pantu šādā redakcijā:

„236 9.pants. Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izglītības kvalitātes valsts dienests izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54, 201.55, 201.56, 201.57, 201.58, 201.59, 201.60, 201.61, 201.62, 201.64 un 201.65 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības kvalitātes valsts dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājs – uzlikt naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Izglītības kvalitātes valsts dienesta departamentu direktori, daļu vadītāji – uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) vecākie inspektori – uzlikt naudas sodu līdz simt latiem.”.

 

Likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

 

 

               

Zemkopības ministrs                                                                 J.Dūklavs

 

 

Vīza: Zemkopības ministrijas

valsts sekretāre                                                                D.Lucaua

 

 

 

 

 

29.05.2009. 13:37

705

L.Gurecka

67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv


 

Likumprojekta „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""” 7.punkts, kas izdevumu samazināšanas nodrošināšanai paredz, ka ministrijām līdz 2009.gada 15.maijam jāsagatavo un jāiesniedz Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” paketē iekļaujamie grozījumi normatīvajos aktos.

 

Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojums Nr.184 „Par Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju”.

 

Likumprojekts izstrādāts saistībā ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””, kura ietvaros paredzēts likvidēt Valsts būvinspekciju, sadalot tās funkcijas starp Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Iekšlietu ministriju, vienlaikus nosakot, ka atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 14.punktam būvniecības kontroli turpmāk veic vienīgi pašvaldības. Kā arī ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 31.marta protokollēmuma Nr.22 56.§ un 2009.gada 14.aprīļa protokollēmuma Nr.24 41.§ noteikto.

 

Likumprojekta izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2009.gada 24.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 2.§) 8.punktā Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – ministrija) dotais uzdevums līdz 2009.gada 1.jūlijam nodrošināt izglītības procesa organizēšanā un pārvaldībā iesaistīto tiešās valsts pārvaldes iestāžu, aģentūru un to darbinieku skaita samazināšanu.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd tiesības piemērot administratīvos sodus par pārkāpumiem robežkontroles punktos, muitas noliktavās un brīvajās zonās kompetences robežās ir Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas inspektoriem. Tā kā ir nepieciešams reorganizēt Pārtikas un veterināro dienestu, tika nolemts likvidēt Sanitārās robežinspekcijas atsevišķas struktūrvienības statusu un to iekļaut Pārtikas un veterinārā dienesta centrālajā aparātā.

 

Šobrīd ciltsdarba normatīvo aktu ievērošanu valstī kontrolē Ciltsdarba valsts inspekcija, kuru nolemts reorganizēt, tās funkcijas nododot Pārtikas un veterinārajam dienestam un valsts aģentūrai „Lauksaimniecības datu centrs”.

 

Valsts būvinspekcija veicot Būvniecības likumā, likumā „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”, Enerģētikas likumā un likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” noteiktās funkcijas šobrīd izskata administratīvo pārkāpumu lietas par minētajos likumu un tiem pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumiem.

Vienlaikus būvniecības kontroli veic arī vietējā pašvaldība, kā rezultātā ir izveidojusies situācija, ka valsts un pašvaldību būvinspektoriem piešķirtā kompetence būvniecības procesa kontrolē ir līdzīga tādējādi, vienu un to pašu jomu uzrauga gan pašvaldības, gan Valsts būvinspekcijas amatpersonas.

Ievērojot valsts finanšu līdzekļu lietderīga izlietojuma apsvērumu aspektu, un lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu ekonomisku, pārdomātu izlietojumu un plānošanu atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2009.gadam”, konstatēts, ka ir nepieciešams veikt ministrijas padotībā esošo pārvaldes iestāžu – Profesionālās izglītības administrācijas (turpmāk – administrācija) un valsts aģentūras „Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra” (turpmāk – aģentūra) reorganizāciju, nododot to funkcijas Izglītības valsts inspekcijai. Ņemot vērā iepriekšminēto, ir sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Profesionālās izglītības administrācijas un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras reorganizāciju”. Minētais Ministru kabineta rīkojums arī nosaka, ka ar 2009.gada 1.jūliju Izglītības valsts inspekcijas nosaukums būs Izglītības kvalitātes valsts dienests. Pašlaik Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 236 9.pants nosaka, ka Izglītības valsts inspekcija izskata kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54, 201.55, 201.56, 201.57, 201.58, 201.59, 201.60, 201.61, 201.62, 201.64 un 201.65 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojums Nr.184 „Par Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju” paredz ar 2009.gada 1.jūliju reorganizēt Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošo tiešās pārvaldes iestādi Ciltsdarba valsts inspekciju, nododot tās funkcijas Pārtikas un veterinārajam dienestam un valsts aģentūrai „Lauksaimniecības datu centrs”. Turpmāk ciltsdarba normatīvo aktu ievērošanu un piena kvotu sistēmas – piena ražotāju un piena pircēju – kontroli normatīvajos aktos par piena kvotām noteiktajā kārtībā veiks Pārtikas un veterinārais dienests.

Līdz ar to saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 230.pantu Pārtikas un veterinārais dienests turpmāk veiks šādu pantu kontroli:

105.1 pants. Ciltsdarba noteikumu pārkāpšana;

105.2 pants. Noteiktu ciltsdarba darbību veikšana bez apliecības vai sertifikāta un darbības neatbilstība normatīvajiem aktiem;

105.3 pants. Vaislas materiāla pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpšana;

105.6 pants. Piena pirkšanas, pārdošanas un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšana;

105.7 pants. Piena uzskaites dokumentu neuzrādīšana un nepatiesu ziņu norādīšana šajos dokumentos.

 

Likuma 105.1pants, 105.2pants un 105.6pants ir izteikti jaunā redakcijā:

• no 105.1panta svītrots sods par nesertificēta vaislas materiāla izmantošanu, jo par šo pārkāpumu turpmāk tiks paredzēts nevis naudas sods, bet gan vaislinieku pēcnācēju izcelšanās datu anulēšana. Precizēts arī naudas sodu apmērs. Par atkārtotu pārkāpumu izdarīšanu noteikts minimālais piemērojamais sods, jo kontrolējošā institūcija jau pirmajā soda piemērošanas reizē ir vērsusi personas uzmanību uz darbību, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Juridiskajām personām noteikts lielāks minimālais piemērojamais sods nekā fiziskām personām, jo juridisko personu darbība ietekmē citu fizisku un juridisku personu darbību un var nodarīt būtisku materiālu kaitējumu, ja netiek ievērotas normatīvo aktu prasības (piemēram, mākslīgās apsēklošanas staciju darba kvalitāte ietekmē citu fizisku un juridisku personu darba rezultātus);

• 105.2pants izteikts jaunā redakcijā, vārdus „kvalifikāciju apliecinošs dokuments” aizstājot ar vārdiem „apliecība vai sertifikāts”. Saskaņā ar Ciltsdarba likumu ir precizētas darbības, par kuru neatbilstību tiek noteikts administratīvais sods.

Personām, kas strādā bez apliecības vai ciltsdarba darbības veic nekvalitatīvi un nolaidīgi, paredzēts mazāks naudas sods nekā personām, kas strādā bez sertifikāta vai sniedz nekvalitatīvu un nolaidīgu ciltsdarba pakalpojumu ar sertifikātu. Minimālā un maksimālā soda apmērs ir dažāds, jo personām, kas strādā ar apliecību, ciltsdarba darbības atļauts veikt tikai vienā ganāmpulkā. Personām, kas strādā ar sertifikātu, pakalpojumu atļauts sniegt vairākos ganāmpulkos, tāpēc negatīvās sekas ir lielākas nekā tad, ja nekvalitatīvi tiek strādāts vienā ganāmpulkā. Piemēram, sertificēta slaucamo govju pārrauga nekvalitatīvas darbības dēļ vairāku ganāmpulku īpašnieki saņem kļūdainus govju produktivitātes datus, tāpēc ganāmpulkos nenotiek pareiza labāko dzīvnieku izlase, ēdināšana un citi ganāmpulka menedžmenta pasākumi. Nekvalitatīva sertificētu pārraugu darbība atstāj negatīvas sekas arī uz kopējo valsts slaucamo govju pārraudzības datu bāzi un no tās izrietošo vaislas buļļu vērtējumu.

• 105.6pantā precizēts, par kuru noteikumu pārkāpšanu tiek uzlikts administratīvais sods.

Likuma 105.3pantā precizēta naudas soda zemākā robeža, jo šķirnes vaislas dzīvnieka pārdošana bez sertifikāta var ietekmēt dzīvnieka pircēja darbu.

105.8pants no likuma izslēgts, jo tas dublējas ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 108.1pantu.

 

Tā kā reorganizācijas rezultātā Ciltsdarba valsts inspekcija beidz pastāvēt, no Administratīvo pārkāpumu kodeksa izslēgts 230.3pants.

 

Tā kā reorganizācijas rezultātā Sanitārā robežinspekcija beidz pastāvēt kā atsevišķa juridiska persona, no Administratīvo pārkāpumu kodeksa 230.panta tiek izslēgta trešā daļa, kura noteica Sanitārās robežinspekcijas amatpersonu kompetenci konkrētos kodeksa pantos paredzēto administratīvo pārkāpumu lietās.

Precizēti 230.panta otrajā daļā minētie Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu amata nosaukumi.

 

Likumprojekts paredz, ka no 2009.gada 1.jūlija administratīvos lietvedību un sodu piemērošanu ko šobrīd veic Valsts būvinspekcija veiks Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Valsts policija.

Par energoapgādes iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu un normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšanu, gāzes un elektroenerģijas izmantošanas noteikumu un normu pārkāpumiem, tīšu zīmogu vai plombu bojāšana vai noraušana (lietās par gadījumiem, kad zīmogu vai plombu uzlikusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas amatpersona) un ūdens objektu lietošanas noteikumu pārkāpšanu – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

 Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu un normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšanu – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Par sprāgstvielu glabāšanas, izlietošanas un uzskaites noteikumu pārkāpšanu – Valsts policija.

 

Ņemot vērā to, ka reorganizācijas rezultātā mainās Izglītības valsts inspekcijas nosaukums, nemainoties tās funkcijām administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, likumprojekts paredz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 2369.pantā norādīt jauno reorganizētās iestādes nosaukumu – Izglītības kvalitātes valsts dienests.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Paredzams, ka administratīvais slogs samazināsies, jo zemnieku saimniecībām tiek samazināts arī kontrolējošo iestāžu skaits. Pārtikas un veterinārais dienests jau pašreiz veic uzraudzību un kontroli pārtikas apritē un veterinārmedicīnā. Turpmāk dienesta funkcija būs arī Ciltsdarba normatīvo aktu ievērošanas un piena kvotu sistēmas kontrole.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

2009.gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Normatīvā akta ietekmi uz valsts budžetu precīzi nav iespējams prognozēt, jo tas atkarīgs no Pārtikas un veterinārā dienesta konstatēto pārkāpumu skaita.

Tā kā administratīvā sloga mazināšanai tiek izdarīti grozījumi ciltsdarba jomu un piena kvotu jomu regulējošajos normatīvajos aktos, turklāt, iespējams, kontrolējošajai institūcijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) būs mazāka nozīme ciltsdarba procesā un kontroļu skaits tiks samazināts, nav iespējams prognozēt grozījumos ietverto izmaiņu ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem.

Līdz šim ciltsdarba jomas un piena kvotu jomas kontrole bija Ciltsdarba valsts inspekcijas kompetencē. Turpmāk šīs jomas kontrolēs Pārtikas un veterinārais dienests. Mainoties kontroles iestādei un inspektoriem, nav iespējams precīzi prognozēt uzlikto naudas sodu skaitu un apmēru, jo kontrolējošo institūciju darba stils var būt atšķirīgs. Izdarot grozījumus ciltsdarba un piena kvotu jomu regulējošos normatīvajos aktos, ir ņemts vērā faktors, ka lielāka nozīme uzraudzībā tiks paredzēta nevalstiskajām organizācijām un ka personu uzraudzību iespējams veikt, arī izmantojot valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” datu bāzes.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav attiecināms.

2. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Notika konsultācijas ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), biedrību „Zemnieku saeima”, Latvijas Pašvaldību savienību un būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) atbalsta inspekcijas funkciju nodošanu Pārtikas un veterinārajam dienestam, ja tas nodrošina piemērotus speciālistus ar augstāko zootehnisko izglītību un pieredzi atbilstošu darbu veikšanā. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) atbalsta izdarītos precizējumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Zemnieku saeima ir sniegusi savus ieteikumus par piemērojamajiem naudas sodiem. Zemnieku saeimas ieteikumi daļēji ir ņemti vērā, un Zemnieku saeima ir informēta par izdarītajiem labojumiem.

 

Latvijas Pašvaldību savienība konceptuāli atbalsta Valsts būvinspekcijas reorganizāciju un būvniecības kontroles jautājuma sakārtošanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 14.punktam. Savukārt būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas neiebilst.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir informējusi dalīborganizācijas par Ciltsdarba valsts inspekcijas funkciju pārdali un grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Latvijas Pašvaldību savienības un ekonomikas ministra sarunas.

Diskusija par būvniecības valsts pārvaldes reorganizāciju

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildei netiks izveidotas jaunas institūcijas, ieviešanu nodrošinās:

1) Pārtikas un veterinārais dienests, kura funkcijas tiks paplašinātas;

2) būvniecības jomā – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts policija un vietējā pašvaldība;

3) Izglītības valsts inspekcija (pēc reorganizācijas – Izglītības kvalitātes valsts dienests) turpina pildīt noteiktās funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv un normatīvo aktu informācijas sistēmā www.NAIS.lv, kā arī tiks ievietots Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Zemkopības ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                 J.Dūklavs

 

 

          Vīza: Zemkopības ministrijas

                   valsts sekretāre                                                                D.Lucaua


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.35

2009.gada 29.maijā

 

 

10.§

 

Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

     TA-1688

___________________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Zemkopības ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdē (prot. Nr.34 72.§) atbalstītā likumprojekta tekstā, kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt likumprojekta anotāciju un līdz š.g. 1.jūnijam plkst.9.00 iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

2009-MK-PROT-35-2905-#10.doc

1

29.05.2009. 13:36

2195

L.Gurecka

67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv