Rīgā

 

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpers ona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                   V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Lik umprojekts

 

Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā

 

Izdarīt Valsts pārvaldes iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2008, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 7.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(51) Tiešajā pārvaldē institucionālo padotību īsteno pakļautības formā, ja likumā nav noteikts citādi."

 

2. Papildināt 10.panta astoto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Ja informācija, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati saskaņā ar šā likuma 54.panta septīto daļu, nevis pieprasa no privātpersonas."

 

3. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

 

"15.pants. Tiešās pārvaldes iestādes izveidošana, reorganizācija un likvidācija

(1) Ministru kabinets izveido, reorganizē un likvidē tiešās pārvaldes iestādi, pamatojoties uz likumu vai pēc savas iniciatīvas, ievērojot valsts pārvaldes principus un funkciju izvērtējumu.

(2) Ministru kabinets, izveidojot tiešās pārvaldes iestādi, nosaka Ministru kabineta locekli, kura padotībā attiecīgā tiešās pārvaldes iestāde atrodas.

(3) Tiešās pārvaldes iestādi reorganizē:

1) nododot to atvasinātām publiskām personām, – rezultātā iestāde turpina pastāvēt kā pastarpinātās pārvaldes iestāde;

2) apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm, – rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi;

3) nododot tās struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības citai iestādei vai vairākām citām iestādēm vai nododot pārvaldes uzdevuma izpildi privātper­sonai, – rezultātā sadalāmā iestāde turpina pastāvēt;

4) nododot atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus citai iestādei, – rezultātā iestāde turpina pastāvēt.

(4) Tiešās pārvaldes iestādi likvidē:

1) pievienojot citai iestādei, – rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt;

2) deleģējot valsts pārvaldes uzdevumus publiskas personas dibinātai kapitālsabiedrībai, – rezultātā iestāde beidz pastāvēt;

3) atsakoties no valsts pārvaldes uzdevuma izpildes,­ – rezultātā iestāde vai tās struktūrvienības beidz pastāvēt;

4) sadalot visas tās struktūrvienības starp citām iestādēm vai sadalot visas tās struktūrvienības starp citām iestādēm un deleģējot atsevišķu pārvaldes uzdevumu izpildi privātpersonai, – rezultātā sadalāmā iestāde beidz pastāvēt;

5) nododot tās pārvaldes uzdevumus citai iestādei, – rezultātā iestāde beidz pastāvēt.

(5) Deleģējot valsts pārvaldes uzdevumus publiskas personas dibinātai kapitālsabiedrībai, kapitālsabiedrība ir iestādes tiesību, saistību un mantas pārņēmēja (tai skaitā tiesības un pienākumi, kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām, pāriet publiskas personas dibinātai kapitālsabiedrībai, ja vien lēmumā par reorganizāciju vai likvidāciju nav noteikts citādi).

(6) Ja tiešās pārvaldes iestādi vai tās struktūrvienību pievieno vai nodod pastarpinātās pārvaldes iestādei vai ja tiešās pārvaldes iestādi apvieno ar pastarpi­nātās pārvaldes iestādi, kā arī ja pastarpinātās pārvaldes iestādi vai tās struktūr­vienību saskaņā ar šā likuma 15.panta trešo vai ceturto daļu pievieno vai nodod tiešās pārvaldes iestādei, Ministru kabinets un attiecīgā atvasinātā publiskā persona pirms lēmuma pieņemšanas par iestādes reorganizāciju vai likvidāciju vienojas par reorganizācijas nosacījumiem, ja likumā nav noteikts citādi."

 

4.  17.pantā:

izslēgt otrās daļas otro punktu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ministru kabinets nosaka iestādes struktūras izveidošanas kritērijus, kārtību un iestādes amatu sarakstu saskaņošanas kārtību. Iestādes amatu sarakstu apstiprina iestādes vadītājs."

 

5. Papildināt 27.pantu pēc vārdiem "pārvaldes principus" ar vārdiem "un funkciju izvērtējumu".

 

6. Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi."

 

7. Izteikt 40.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus."

 


8. Izteikt 41.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Privātpersonai papildus šā panta otrajā daļā minētajam nevar deleģēt:

1) administratīvo aktu izdošanu, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts likumā;

2) pārvaldes uzdevumus, kas saistīti ar valsts ārējās un iekšējās drošības funkciju izpildi, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts likumā;

3) Latvijas Republikas pārstāvību ekonomiskajās, militārajās un politiskajās savienībās un to institūcijās, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts likumā;

4) pārvaldes uzdevumus, kas nodrošina Latvijas Republikas Satversmē garantēto cilvēktiesību īstenošanu un uzraudzību un kuru izpildes kārtību un institūciju ir noteicis likumdevējs;

5) citus pārvaldes uzdevumus, kuri pēc savas būtības ir valsts pārvaldes funkcijas pamats un kurus drīkst veikt tikai iestādes."

 

9. 43.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Deleģējot pārvaldes uzdevumu, ārējā normatīvajā aktā nosaka iestādi, kuras padotībā atrodas pilnvarotā persona attiecībā uz konkrētā uzdevuma izpildi.";

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Pilnvarotā persona un iestāde, kuras padotībā ir pilnvarotā persona, ir atbildīga par deleģētā uzdevuma tiesisku un lietderīgu izpildi. Iestāde, kuras padotībā ir pilnvarotā persona, ir tās izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas iestāde, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikta cita iestāde."

 

10. Papildināt likumu ar 43.1 pantu šādā redakcijā:

 

"43.pants. Pakalpojumu sniegšana, veicot valsts pārvaldes uzdevumus

(1) Pakalpojumus, veicot valsts pārvaldes uzdevumus, privātpersona sniedz saimnieciskās darbības veidā par atlīdzību, kuru privātpersona izmanto savas darbības nodrošināšanai un attiecīgā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, ja normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā nav noteikts citādi.

(2) Valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros privātpersonu sniegto pakalpojumu maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus nosaka Ministru kabinets.

(3) Valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros pašvaldību pilnvaroto privātpersonu sniegto pakalpojumu maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus privātpersonām nosaka pašvaldības dome.


(4) Valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros šā panta trešajā daļā neminētu atva­sinātu publisku personu pilnvaroto privātpersonu sniegto pakalpojumu maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus privātper­sonām nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija."

 

11. Papildināt V nodaļu ar 47.1 pantu šādā redakcijā:

 

"47.1 pants. Deleģēšanas līguma izbeigšanās sekas

(1) Deleģēšanas līguma izbeigšanās gadījumā līdzēji nodrošina valsts pārvaldes uzdevuma izpildes nepārtrauktību.

(2) Ja pilnvarotā persona, kas ir publiskas personas dibināta kapitālsabied­rība, tiek likvidēta, kapitālsabiedrības manta, tiesības un saistības (tai skaitā tiesības un pienākumi, kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām un ir nepieciešami valsts pārvaldes uzdevuma turpmākai izpildei) tiek nodotas attiecīgajai publiskajai personai, kura ir kapitālsabiedrības dibinātājs, ja lēmumā par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju nav noteikts citādi.

(3) Kapitālsabiedrības likvidācija un deleģēto valsts pārvaldes funkciju nodošana tiešai vai pastarpinātai pārvaldes iest ādei tiek īstenota gadskārtējā valsts vai pašvaldības budžeta plānošanas procesa ietvaros."

 

12.  54.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Iestāde, kura no citas iestādes ir saņēmusi sadarbības ierosinājumu, var atteikt sadarbību tikai tad, ja pastāv šā likuma 56.pantā paredzētie atteikuma iemesli.";

 

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Iestāde informāciju, kas citai iestādei nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, sniedz elektroniskā veidā, ja normatīvajā aktā nav noteikti infor­mācijas sniegšanas ierobežojumi. Informācijai, ko sniedz sadarbības ietvaros, ir publiska ticamība.

(7) Kārtību, kādā iestāde sadarbības ietvaros sniedz informāciju, kas nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, un apliecina informācijas publisku ticamību, nosaka Ministru kabinets."

 

13. Izteikt 55.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Iestādes, savstarpēji vienojoties un nepārkāpjot savas kompetences ietvarus, var noteikt citu sadarbības priekšmetu."

 


14.  87.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) sniedzot pakalpojumus;";

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Pamatojoties uz šā panta pirmo daļu, publiska persona nav tiesīga veikt darījumus, paredzot tiesību aktu projektu un nozares politikas un attīstības stratēģijas plānošanas dokumentu (izņemot teritorijas plānošanas dokumentus) izstrādi."

 

15. Izteikt 88.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību."

 

16. Pārejas noteikumos:

izslēgt 11.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18., 19., 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

 

"17. Ministru kabinets un pašvaldību domes līdz 2010.gada 1.jūlijam nodrošina, ka publisku personu uzņēmējdarbība, kas uzsākta pirms Valsts pārvaldes iekārtas likuma stāšanās spēkā, atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām.

18. Iestādes iekšējā reorganizācija, kas neparedz struktūrvienību nodošanu vai sadali starp citām iestādēm, nav uzskatāma par reorganizāciju šā likuma 15.panta izpratnē.

19. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.jūlijam nodrošina tiešās pārvaldes atbilstību šā likuma 7.panta 5.1 daļai.

20. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 54.panta septītajā daļā minētos noteikumus.

21. Iestādes līdz 2009.gada 1.decembrim nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar šā likuma 54.panta septīto daļu.

22. Anotācijā, kas pievienota Ministru kabineta rīkojuma projektam par iestādes izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju, norāda:

1) funkcijas un uzdevumus, kurus veic vai veiks iestāde;

2) saglabājamās vai pārtraucamās funkcijas un uzdevumus;

3) ietekmi uz valsts budžetu un finanšu avotus;

4) pakalpojumu un funkciju izmaksu salīdzinājumu ar atbilstošu privātās jomas komersantu un valsts iestāžu līdzvērtīgu pakalpojumu izmaksām izvērtēšanas brīdī (ja tas ir iespējams);

5) piesaistītos finanšu līdzekļus projektu īstenošanai iepriekšējā kalendāra gadā;

6) ietekmi uz spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām un iestādes tiesību un saistību nodrošināšanu."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs

V.Dombrovskis


Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 15.10.apakšpunkts – izvērtēsim tiesiskā regulējuma radīto administratīvo slogu, pārskatīsim un vienkāršosim birokrātiskās procedūras, optimizējot valsts pārvaldes iestāžu struktūru, novēršot funkciju dublēšanos un apvienojot iestādes ar līdzīgām funkcijām vai nelielu strādājošo skaitu, tādējādi samazinot administrācijas izdevumus. Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa sēdes protokollēmums (prot. Nr.25  1.§   6., 7.punkts)

2.Pašreizējās situācijas raksturojums

Ievērojot valsts ekonomisko krīzi un valsts budžeta nepietiekamību, kā arī starptautisko donoru uzstādījumu, ir nepieciešams pēc iespējas īsākā laikā sakārtot valsts pārvaldes administratīvo aparātu, nodrošinot iespējas elastīgai reorganizācijai, funkciju pārdalei vai likvidēšanai. Pašreizējā likumdošana ir pārāk smagnēja un nav finansiāli izdevīga krīzes apstākļos. Tostarp arī Valsts pārvaldes iekārtas likums neparedz iespēju reorganizēt un apvienot divas iestādes, ja viena no tām ir valsts iestāde, bet otra valsts kapitālsabiedrība. Vienlaikus nav noteikta kārtība, kritēriji un principi, pēc kuriem būtu jāvadās, pārskatot iestāžu statusus un/vai funkcijas. Tas rada haosu un neprognozējamu tendenci bez noteikta pamatojuma mainīt iestāžu statusus no privātā uz publisko, no publiskā uz privāto, kā arī no valsts aģentūras uz iestādi un otrādi, jo īpaši tādās nozarēs kā veselība, izglītība. Lai novērstu šādu situāciju un turpmāk panāktu kvalitatīvu valsts pārvaldes attīstību ilgtermiņā, nepieciešami tūlītēji grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kā arī citos saistītajos likumos.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Ierosinātie grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā nosaka elastīgākas iespējas reorganizēt tiešās pārvaldes iestādes gan valsts pārvaldes ietvaros, gan nododot tās pašvaldībām un citām atvasinātām publiskām personām, kā arī paredzot iespēju atvasinātām publiskām personām nodot savas iestādes valsts tiešajai pārvaldei; uzsver funkciju audita ieteikumu nozīmīgumu valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanai un iestāžu reorganizācijai, kā arī paredz nepieciešamo informāciju, kas ietverama Ministru kabineta rīkojuma projektā iestādes izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas gadījumam (likuma 15.pants, 30.pants un papildinājums likuma 27.pantā, pārejas noteikumu 21.punkts).Lai atrisinātu jautājumu par tiesību un saistību pārņemšanu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas gadījumam iestādes reorganizācijas jeb likvidācijas gadījumā, likumprojekts paredz, ka kapitālsabiedrības pamatkapitālā var ieguldīt iestādes mantu un kapitālsabiedrība ir iestādes tiesību un saistību pārņēmēja, ja lēmumā par iestādes reorganizāciju jeb likvidāciju nav noteikts citādi (likuma 15.panta piektā daļa).

Likums paredz uz pastarpinātās pārvaldes iestādes reorganizāciju attiecināt šā likuma 15.panta trešo un ceturto daļu, kā arī piekto daļu, ja tiešās pārvaldes iestādi, tās struktūrvienību nodod vai pievieno pastarpinātās pārvaldes iestādei vai tiešās pārvaldes iestādi apvieno ar pastarpinātās pārvaldes iestādi, kā arī ja pastarpinātās pārvaldes iestādi, tās struktūrvienību nodod vai pievieno tiešās pārvaldes iestādei. Ministru kabinets un attiecīgā atvasinātā publiskā persona pirms lēmuma pieņemšanas par reorganizācijas jeb likvidācijas uzsākšanu vienojas par reorganizācijas nosacījumiem, ja likumā nav noteikts citādi (likuma 15.panta sestā daļa).

Likumprojektā ietverta norma, kas paredz uzlabot iestāžu savstarpējo sadarbību, sniedzot pārvaldes lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju elektroniskā veidā, ja normatīvajā aktā nav noteikti informācijas sniegšanas ierobežojumi. Informācijai, ko sniedz sadarbības ietvaros, ir publiska ticamība. Lai to nodrošinātu, ir paredzēts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā iestādes sadarbības ietvaros sniedz informāciju, kas nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, un apliecina informācijas publisku ticamību (papildinājums likuma 54.pantā un pārejas noteikumu 20. un 21.punkts).

Lai nodrošinātu vienveidīgu un saskaņotu praksi un lietderīgu lēmumu pieņemšanu struktūrvienību izveidošanā un struktūras saskaņošanā, likumprojekts paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt iestādes struktūras izveidošanas kārtību un kritērijus un iestādes amatu sarakstu saskaņošanas kārtību (grozījumi likuma 17.pantā).

Lai atvieglotu un uzlabotu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas kārtību, likumprojekta 40.pantā izslēgta norma, kas paredz iespēju deleģēt valsts pārvaldes uzdevumus privātpersonām tikai ar likumu vai likumā noteiktos gadījumos, nosakot, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu. Privātpersonai ar deleģēšanas līgumu var deleģēt tādus pārvaldes uzdevumus, kas nav pretrunā šā likuma 41.panta otrajai un trešajai daļai (likuma 40.panta otrā daļa; 43.panta pirmā un piektā daļa). Vienlaikus tiek paplašināti gadījumi, kuros nebūtu vēlama valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana privātpersonām, ja vien likumdevējs nav lēmis citādi, t.i., Latvijas Republikas pārstāvība ekonomiskajās, militārajās un politiskajās savienībās un to institūcijās; pārvaldes uzdevumi, kas nodrošina Latvijas Republikas Satversmē garantēto cilvēktiesību īstenošanu un uzraudzību un kuru izpildes kārtību un institūciju ir noteicis likumdevējs (likuma 41.panta trešā daļa).

Likumprojekta 43.panta pirmās un piektās daļas grozījumi paredz, ka ne tikai iestāde, kuras padotībā ir pilnvarotā persona, bet arī pilnvarotā persona atbild par tai deleģētā uzdevuma tiesisku un lietderīgu izpildi (dalīta atbildība, t.sk. zaudējumu konstatēšanas un atlīdzināšanas gadījumā).

Likumprojekts paredz jaunu regulējumu pakalpojumu sniegšanai, veicot valsts pārvaldes uzdevumus, nosakot, ka pakalpojumu sniegšana saimnieciskās darbības veidā tiek veikta par atlīdzību, kuru privātpersona izmanto savas darbības nodrošināšanai un attiecīgā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, ja nodokļu regulējošajā likumdošanā netiek noteikts citādi. Lai nodrošinātu sistēmas pārskatāmību un vienotu praksi, sniegto maksas pakalpojumu apmēru, to noteikšanas kārtību un atbrīvojumus attiecībā uz tiešās pārvaldes iestādes pilnvarotajām privātpersonām nosaka Ministru kabinets, bet attiecībā uz pašvaldību pilnvaroto personu sniegto pakalpojumu maksas apmēru – attiecīgās pašvaldības dome (likuma 43.1 pants).

Likumprojekts papildināts ar regulējumu kapitālsabiedrības likvidēšanas gadījumam, paredzot, ka kapitālsabiedrības manta, tiesības un saistības, kuras ir nepieciešamas valsts pārvaldes uzdevuma turpmākai izpildei, tiek nodotas attiecīgai publiskai personai, kura ir kapitālsabiedrības dibinātājs, ja lēmumā par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju nav noteikts citādi (likuma 47.1 pants).

Lai nodrošinātu procesu caurspīdīgumu un vienotu kārtību, likumprojektā paredzēts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā slēdz līdzdarbības līgumu (likuma 50.panta piektā daļa).

Lai paredzētu iespēju, iestādēm pašām savstarpēji vienojoties, noteikt citu sadarbības priekšmetu, kas nav minēts likumā vai citā normatīvajā aktā, ir attiecīgi papildināta likuma 55.panta ceturtā daļa.

Precizējums 87.panta pirmajā daļā paredz redakcionālu precizējumu, izslēdzot 2.punktā vārdu "publiskos", ievērojot, ka XI nodaļa regulē publiskas personas darbību privāto tiesību jomā.

Lai izskaustu iespēju iestādēm savu tiešo pienākumu – politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādi – uzticēt veikt privātajiem tiesību subjektiem ārpakalpojuma veidā, likumprojeketā ietverta norma, kas paredz, ka publiska persona nav tiesīga veikt darījumus, paredzot tiesību aktu projektu un nozares politikas un attīstības stratēģijas plānošanas  dokumentu (izņemot teritorijas plānošanas dokumentus) izstrādi (87.panta ceturtā daļa).

Lai nodrošinātu vienotu izpratni un pieeju par 88.panta attiecināšanu uz publisku personu kopīgi veidotām komercsabiedrībām vai komercsabiedrībām, kurās 100 % ir valsts vai pašvaldību daļa, ir precizēta likuma 88.panta otrā daļa.

Pārejas noteikumi paredz izslēgt normu, kas nosaka 88.panta neattiecināšanu uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas izveidotas pirms šā likuma, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi un konkurenci valsts pārvaldē izveidotajās sabiedrībās (11., 17.punkts).

Paredzēta atruna, ka iestādes iekšējās reorganizācijas gadījumā nav piemērojams likuma 15.pants (pārejas noteikumu 18.punkts).

Paredzēta atruna, ka, deleģējot valsts pārvaldes uzdevumus publiskas personas kapitālsabiedrībai vai nododot atpakaļ uzdevumus kapitālsabiedrības likvidācijas gadījumā, nav pamata darba tiesisko attiecību uzteikumam, ja vien lēmumā par reorganizāciju jeb likvidāciju nav noteikts citādi (15.panta piektā daļa un 21.punkts).

Lai atvieglotu valsts pārvaldes institucionālo sistēmu, likumprojekts papildināts ar jaunu regulējumu, nosakot, ka tiešā pārvaldē institucionālo padotību īsteno tikai pakļautības formā, ja likumā nav noteikts citādi (likuma 7.panta 5.daļa un pārejas noteikumu 19.punkts), tādējādi izslēdzot institucionālo dalījumu pakļautības un pārraudzības formā ar atrunu, ja likumdevējs nav lēmis citādi

4. Cita informācija

Nav attiecināms

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likumprojekts nodrošina nepieciešamo tiesisko bāzi valsts pārvaldes struktūras optimizācijai, sekmējot valsts institūciju sniegto pakalpojumu pieejamību atbilstoši pieejamajiem finanšu resursiem

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nodrošinot tiesisko pamatu valsts un pašvaldību institūciju apvienošanai, tiks samazināti administratīvie izdevumi, kā arī sekmēta efektīvāka valsts pārvaldes resursu izmantošana pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.

 

Ietekme uz konkurenci ir vērtējama, pieņemot konkrētos lēmumus. Optimizējot valsts pārvaldi, nav pieļaujama jaunu valsts kapitālsabiedrību veidošana

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Optimizējot valsts pārvaldes struktūru, tai skaitā paredzot uzticēt nodot valsts pārvaldes uzdevumu izpildi privātajam sektoram, tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība un darba vietu radīšana (pārnešana) no publiskā uz privāto sektoru, vienlaikus atbrīvojot valsts pārvaldi no tai neraksturīgām funkcijām

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Izsvērtu lēmumu pieņemšanas gadījumā tiks radītas jaunas darba vietas un atbrīvots sociālais budžets

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi paš u ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

Publiskais finansējums

Nav attiecināms

Tajā skaitā:

 

 

 

 

ES līdzfinansējums (75 %)

Nav attiecināms

Valsts līdzfinansējums (25 %)

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Ietekme uz valsts budžetu ir atkarīga no valsts pārvaldes optimizācijas rezultātā pieņemtiem lēmumiem

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par to sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Vienā paketē ir virzāmi grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

2. Cita informācija

Nav attiecināms

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starp­tautis­kajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

 

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas valsts pārvaldes un Saeimas ekspertu līmenī

2. Kāda ir šo un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Valsts sekretāru sanāksmes diskusiju ietvaros panākta vienošanās par likumprojekta tālāku virzību izskatīšanai Ministru kabinetā

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms

5. Cita informācija

Nav attiecināms

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiks sagatavota informācija plašsaziņas līdzekļiem. Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un periodiskajā izdevumā "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs".

Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                    V.Dombrovskis

 

 

 

Iesniedzējs:

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs ______________________ V.Dombrovskis

 

 

 

Vizē:

Valsts kancelejas direktora vietā –

direktora vietniece tiesību aktu lietās             E.Dreimane

 

 

 

 

 

21.05.2009.

2003

R.Osvalde 67082971

rudite.osvalde@mk.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.33

2009.gada 26.maijā

 

 

70.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

TA-1754

___________________________________________________________

(R.Osvalde, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, paredzot, ka tas stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja

  

D.Vaivare

 

 

 

2009-MK-PROT-33-2605-#70.doc

1