Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

 

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994., 8.nr.; 1996., 24.nr.; 1997., 21.nr.; 1998., 9.nr.; 1999., 24.nr.; 2001., 1.nr.; 2002., 23.nr.; 2003., 2., 23.nr.; 2005., 2., 24.nr.; 2007., 3.nr.; 2008., 1.nr.; 2008., nr.24) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5. pantu ar trīspadsmito daļa šādā redakcijā:

„(13) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā budžeta finansēta institūcija piedalās Eiropas Savienības un starptautisko institūciju finansēto programmu īstenošanā citā valstī un plāno un uzskaita projekta finansējumu.”.

2. 9.pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus „Ministru kabinetam” ar vārdiem „Finanšu ministram”;

aizstāt astotajā daļā vārdus „Ministru kabinets” ar vārdiem „finanšu ministrs”;

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

„(9) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un iesniedz Finanšu ministrijai. Finanšu ministram ir tiesības apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām sadalīt atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(11) Ja ministrija vai cita centrālā valsts iestāde nepiekrīt finanšu ministra lēmumam par apropriācijas pārdales apjomu starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un Finanšu ministrijas budžetā atsevišķā apakšprogrammā plānotajam apropriācijas apjomam Eiropas Savienības politiku instrumentiem un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai, tad pēc motivētu iebildumu saņemšanas finanšu ministrs piecu darbdienu laikā vienojas ar attiecīgo ministriju. Ja vienošanās netiek panākta, jautājumu nodod izlemšanai Ministru kabinetam.”.

3.  9.1pantā:

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdus „Ministru kabinets” ar vārdiem „Finanšu ministrs”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Ja ministrija vai cita centrālā valsts iestāde nepiekrīt finanšu ministra lēmumam par apropriācijas rezerves pārdales apjomu starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tad pēc motivētu iebildumu saņemšanas finanšu ministrs piecu darbdienu laikā vienojas ar attiecīgo ministriju. Ja vienošanās netiek panākta, jautājumu nodod izlemšanai Ministru kabinetam.”.

4. Izslēgt 16.1 panta trešās daļas otro teikumu.

5. Papildināt 16.2 pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Finanšu ministrs sadarbībā ar ekonomikas ministru un konsultējoties ar Latvijas Banku ne retāk kā vienu reizi ceturksnī izvērtē un nepieciešamības gadījumā pārskata šā likuma 16.2 panta otrās daļas 1. punktā minētās prognozes.”.

6. Papildināt 25.pantu ar 2.7 daļu šādā redakcijā:

„(27) Ministru kabinetam ir tiesības noteikt papildus valsts un pašvaldību budžeta plānošanas un izpildes nosacījumus, lai nodrošinātu makroekonomisko procesu izraisīto paaugstināto fiskālo, ekonomisko un sociālo risku ietekmes mazināšanas un novēršanas pasākumus un nodrošinātu starptautiskajās saistībās noteikto fiskālo kritēriju izpildi. Šīs tiesības Ministru kabinets drīkst izmantot ar nosacījumu, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija triju darba dienu laikā no attiecīgās sniegtās informācijas saņemšanas brīža nav iebildusi pret papildu nosacījumu noteikšanu.”.

7. Papildināt likumu ar 28.1 pantu šādā redakcijā:

„28.1 pants. Sadarbība ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju

Finanšu ministrs informē Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta vai tā grozījumu izstrādes procesa laikā par valsts budžeta plānošanas gaitu, kā arī ne retāk kā reizi ceturksnī par valsts budžeta izpildes gaitu.”.

8. 34.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Budžeta izpildītājiem attiecībā uz speciālo budžetu, ārvalstu finanšu palīdzību ir tiesības noslēgt vienošanos ar Valsts kasi par speciālā budžeta, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikuma ieguldīšanu noguldījumu veidā, kā arī ieguldīt šo līdzekļu atlikumu Latvijas valsts vērtspapīros.”;

papildināt trešo daļu aiz vārda „pašvaldībām” ar vārdiem „valsts kapitālsabiedrībām”.

9. 36.pantā:

izslēgt pirmās daļas 6.punktā vārdus „studējošo un studiju kreditēšanas programmas īstenošanai”;

izslēgt piektajā daļā vārdus „studējošo un studiju kreditēšanas programmas izpildītājiem”.

10. Papildināt likumu ar 37¹. pantu šādā redakcijā:

„37.¹ pants. Tiesiskais atzinums par aizņēmuma vai aizdevuma un galvojuma līgumu

Atzinumu par finanšu ministra valsts vārdā noslēgtā aizņēmuma vai aizdevuma un galvojuma līguma noslēgšanas un atsevišķu līguma normu tiesiskumu un saistošo raksturu pēc finanšu ministra lūguma sniedz tieslietu ministrs, ja šāda atzinuma sniegšanu paredz minētā līguma noteikumi.”.

11. Izteikt 41.panta sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Lai nodrošinātu konsolidētā kopbudžeta kopsavilkuma sagatavošanu, pašvaldības ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas un ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc grozījumu gadskārtējā valsts budžeta likumā izsludināšanas, ja grozījumi gadskārtējā valsts budžeta likumā ietekmē pašvaldības budžetu, iesniedz Finanšu ministrijai informāciju par apstiprinātajiem budžetiem.”.

12. Pārejas noteikumos:

aizstāt 17. un 26.punktā skaitli „2009.” ar skaitli „2010.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 38. un 39.punktu šādā redakcijā:

„38. Līdz šā likuma 9.panta devītajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 20.oktobrim piemēro Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumus Nr.584 „Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā un Finanšu ministrija izvērtē pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

39. Ministru kabinets neietver šā likuma 31.panta otrās daļas 8.2punktā minēto ilgtermiņa stabilizācijas rezerves bilanci un tās pielikumus saimnieciskā gada pārskatā par periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim.”.

 

 


Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

 

Vīza:

Finanšu ministrs                                                                                 E.Repše

 

 

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                            M.Bičevskis

 

 

 

 

 

28.05.2009 15:45

807

A.Avota

67083954, aiva.avota@fm.gov.lv


Likumprojekta

“Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Lai nodrošinātu Ministru kabineta iekārtas likuma pārejas noteikumu 6.punkta izpildi, nepieciešams pilnvarot Ministru kabinetu izdot Ministru kabineta noteikumus, kas izdoti saskaņā ar 1993.gada 15.jūlijā pieņemtā Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu.

Ministru kabineta 2009.gada 3.marta sēdes protokola Nr.15 60.§ “Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem” 3.punkts nosaka, ka Finanšu ministrijai jāizstrādā un jāiekļauj likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” paketes sastāvā likumprojektu „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”, paredzot atcelt 16.1 panta trešajā daļā minēto deleģējumu - izstrādāt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu iesniegšanas, izvērtēšanas un vienota starpnozaru jauno politikas iniciatīvu prioritārā saraksta izveidošanas kārtību.

Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa sēdes protokola Nr.23 51. § „Informatīvais ziņojums „Par Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības 2009.gada 24.-30.martam misijas rezultātiem”” 4.punkts.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Tā kā Latvijas budžeta finansētām institūcijām ir iespējas piedalīties Eiropas Savienības un starptautisko institūciju finansēto programmu īstenošanā citās valstīs, ir nepieciešams paredzēt pilnvarojumu, kas nosaka kārtību, kādā budžeta finansētas institūcijas ir tiesīgas piedalīties šo programmu īstenošanā un kā plāno un uzskaita projekta finansējumu. Šāds pilnvarojums ļaus Ministru kabinetam pārizdot Ministru kabineta noteikumus Nr.819 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestādes dalību Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu īstenošanā” (turpmāk tekstā – 2005.gada 1.novembra MK noteikumi Nr.819) un 2006.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumus Nr.379 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestādes dalību starptautisku organizāciju finansēto institūciju stiprināšanas programmu īstenošanā” (turpmāk tekstā – 2006.gada 9.maija MK noteikumi Nr.379).

Šobrīd, lai nodrošinātu precīzāku un kvalitatīvāku vidēja termiņa valsts makroekonomiskās situācijas prognozes un Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara izstrādāšanu, atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību, paredzēts izstrādāt saimnieciskā gada valsts budžeta likuma projekta (budžeta likumprojektu paketes) un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara izstrādes un iesniegšanas grafiku.

Nepieciešams noteikt skaidrus un saprotamus rīcības pasākumus saistībā ar budžeta izdevumu ierobežošanu Makroekonomisko rādītāju un ieņēmumu prognožu pārskatīšanas gadījumos.

Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 36. un 37. pantu, finanšu ministrs ir tiesīgs slēgt ar finanšu institūcijām un citām organizācijām aizņēmumu/ aizdevumu līgumus, kā arī slēgt galvojuma līgumus. Šādu līgumu nosacījumi parasti paredz arī tiesiskā atzinuma sagatavošanu, kas ietver apliecinājumu, ka līgums ir noslēgts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un to ir parakstījusi pilnvarotā persona, kā arī uzņemtās saistības būs saistošas Latvijas Republikai. Līdz šim šādus tiesiskos atzinumus jau kopš 1992.gada bez speciāla pilnvarojuma ir sniegusi Tieslietu ministrija. Nepieciešams Likumā par budžetu un finanšu vadību nostiprināt Tieslietu ministrijai tiesisku pamatu šādam atzinuma sniegšanas pienākumam.

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

Ir papildināts likuma 5.pants ar trīspadsmito daļu, nosakot pilnvarojumu, ka budžeta finansēta institūcija piedalās Eiropas Savienības un starptautisko institūciju finansēto programmu īstenošanā citā valstī, plāno un uzskaita projekta finansējumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ar likumprojektu tiek izdarīti grozījumi, lai iestrādātu pilnvarojumu Ministru kabinetam jaunā redakcijā pieņemt šos noteikumus, jo tie šobrīd darbojas uz spēku zaudējušā 1993.gada 15.jūlijā pieņemtā Ministru kabineta iekārtas likuma pamata.

Lai nodrošinātu nepieciešamības gadījumā operatīvu valsts budžetā noteikto apropriāciju pārdali, ir mainīta likuma 9. pantā noteiktie deleģējumi, kas paredzēs finanšu ministram šādas tiesības:

1. pārdalīt apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ievērojot gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktos ierobežojumus.

2. pārdalīt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju Eiropas Savienības politiku instrumentiem un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai.

Lai nodrošinātu elastīgāku un brīvāku pieeju ministrijām valsts budžetā noteiktai apropriācijas rezervei, likuma 9.1 pantā noteikts, ka finanšu ministram ir tiesības noteikt apropriācijas rezerves sadalījumu ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm un pašvaldībām pa programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, kad nav iespējams paredzēt līdzekļus ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu finansēšanai, kā arī tuvākajā laikā Starptautiskais Valūtas fonds sniegs konsultācijas Latvijai par valsts budžeta vidējā termiņa plānošanas uzlabošanu, pašlaik nav lietderīgi izstrādāt un apstiprināt jauno politikas iniciatīvu iesniegšanas, izvērtēšanas un vienota starpnozaru jauno politikas iniciatīvu prioritārā saraksta izveidošanas kārtību atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.1 panta trešajā daļā minētajam deleģējumam.

Ņemot vērā straujās ekonomiskās izmaiņas valstī, 16.2 pants papildināts ar 1.1daļu, dodot tiesības finanšu ministram aktualizēt vidēja termiņa valsts makroekonomiskās situācijas prognozi un valsts budžeta ieņēmumu prognozes vidējam termiņam biežāk kā reizi gadā.

Grozījumi 25.pantā nepieciešami, lai dotu Ministru kabinetam tiesības noteikt papildus valsts un pašvaldību budžeta plānošanas un izpildes nosacījumus, gadījumos, kad nepieciešams pieņemt nekavējošus lēmumus, lai novērstu makroekonomisko procesu izraisīto paaugstināto fiskālo, ekonomisko un sociālo risku un nodrošinātu starptautiskajās saistībās noteikto fiskālo kritēriju izpildi.

28.pants papildināts ar 28.1pantu, lai veidotu ciešāku sadarbību starp Finanšu ministriju un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju budžeta jautājumos.

Tā kā gadskārtējā likumā par valsts budžetu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi budžeta izpildītājiem tiek plānoti kā vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tad šo līdzekļu ieguldīšana noguldījumu veidā nav iespējama. Līdz ar to redakcionāli precizēta 34.panta otrā daļa.

Saistībā ar to, ka ir nepieciešams Likumā par budžetu un finanšu vadību nostiprināt Tieslietu ministrijai tiesisku pamatu sniegt aizņēmuma vai aizdevuma un galvojuma līguma tiesiskuma atzinumu, likums papildināts ar jaunu 37.1 pantu.

Lai samazinātu vispārējos ekonomiskos riskus, izvairītos no sociālekonomiskas krīzes vai mazinātu tās ietekmi un nodrošinātu finanšu līdzekļu pieejamību ārkārtas situācijas gadījumā, nepieciešams paplašināt to personu loku, ar kurām Valsts kasei ir tiesības vienoties par to naudas līdzekļu ieguldīšanu, kuri nav saņemti no valsts budžeta. Līdz ar to ir papildināta 34.panta trešā daļa.

Tā kā gadskārtējais valsts budžeta likums neparedz valsts aizdevumus studējošo un studiju kreditēšanas programmai, Likuma par budžetu un finanšu vadību 36.panta piektajā daļā ir precizēts to subjektu loks, kam ir tiesības saņemt valsts aizdevumu. Savukārt Likuma par budžetu un finanšu vadību 36.panta pirmās daļas 6.punktā ir noteikti mērķi, kādiem finanšu ministrs sniedz valsts aizdevumus. Līdz ar to ir nepieciešams arī precizēt valsts aizdevuma mērķus, izslēdzot „studējošo un studiju kreditēšanas programmas īstenošanai” no definētajiem valsts aizdevuma mērķiem.

Lai nodrošinātu konsolidētā kopbudžeta kopsavilkuma sagatavošanu arī pēc grozījumiem gadskārtējā valsts budžeta likumā, 41.panta sestā daļa ir papildināta ar normu, ka pašvaldības iesniedz informāciju par apstiprinātajiem budžetiem ne tikai pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas, bet arī pēc grozījumu gadskārtējā valsts budžeta likumā izsludināšanas, ja grozījumi gadskārtējā valsts budžeta likumā ietekmē pašvaldības budžetu.

Sakarā ar to, ka tiek apzinātas budžeta institūciju sniegto maksas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas veicināšanas problēmas, pirmām kārtām ir nepieciešama valsts pārvaldes institūciju sniedzamo publisko un pārējo maksas pakalpojumu koncepcijas izstrāde. Līdz ar to ir mainīti termiņi pārejas noteikumu 17. un 26.punktos.

Tā kā Saeimā ir iesniegts likumprojekts „Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā” ar mērķi apturēt līdzekļu ieskaitīšanu ilgtermiņa stabilizācijas rezervē līdz 2012.gadam un tajā uzkrātos līdzekļus izlietot valsts budžeta finansiālā deficīta segšanai, likumprojekts papildināts ar pārejas noteikumu, ka līdz 2012.gada 31.decembrim saimnieciskā gada pārskatā neietver ilgtermiņa stabilizācijas rezerves bilanci un tās pielikumus.

Anotācijas I sadaļas 2.punktā minētās problēmas tiks atrisinātas pilnībā.

 

4. Cita informācija

Likumprojektā ir iekļautas jaunas tiesību normas atbilstoši Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības 2009.gada 24.- 30.marta misijas rekomendācijām  un EK dokumentā „A Law of fiscal Resposibility for Latvia a trough reform of the current fiscal framevork „ izteikto viedokli (turpmāk - rekomendācijas).

Pašlaik jau ir ieviestas šādas rekomendācijas:

- Ministru kabinets 2009.gada 30.aprīlī apstiprināja likumprojektu „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”, kurā atbilstoši rekomendācijām par nepieciešamību noteikt lielākas pilnvaras finanšu ministram, lai uzlabotu fiskālo disciplīnu, ieskaitot efektīvu aizlieguma spēku lēmumiem ar fiskālo ietekmi, tika paredzētas finanšu ministram papildus pilnvaras veikt asignējumu apturēšanu vai aizkavēšanu;

- Ministru kabinets 2009.gada 19.maijā apstiprināja likumprojektu „Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā”, kurā atbilstoši rekomendācijām tiek paredzēts apturēt ilgtermiņa stabilizācijas rezerves veidošanu līdz 2012.gada 31.decembrim.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstākā resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

 

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2.ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

2009. gads

Turpmākie trīs gadi

 

 

 

2010.gads

2011.gads

2012.gads

 

1

2

3

4

5

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

 

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu  aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

 

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu.

Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) - norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Atbilstoši likumprojekta 2.panta trešajā daļā minētajam deleģējumam, Finanšu ministrijai nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskām kategorijām. Ministru kabinetam noteikumi ir jāizdod līdz 2009.gada 20.oktobrim.

Finanšu ministrijai ir nepieciešams izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.430 „Noteikumi par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali”, paredzot finanšu ministram tiesības pārdalīt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju Eiropas Savienības politiku instrumentiem un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai. Ministru kabinetam noteikumi ir jāapstiprina līdz 2009.gada 20.oktobrim.

Atbilstoši likumprojekta 3.pantā papildus noteiktajām pilnvarām finanšu ministram, Finanšu ministrijai ir nepieciešams izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.594 „Noteikumi par valsts budžeta apropriācijas rezerves izmantošanu”. Ministru kabinetam noteikumi ir jāapstiprina līdz 2009.gada 20.oktobrim.

Jāizdod jaunā redakcijā 2005.gada 1.novembra MK noteikumi Nr.819 un 2006.gada 9.maija MK noteikumi Nr.379.

Atbildīgā par abu Ministru kabineta noteikumu izdošanu ir Finanšu ministrija. 2005.gada 1.novembra MK noteikumu Nr.819 mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiešās pārvaldes iestāde piedalās Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu īstenošanā citā valstī, ieviešot valstu administrāciju mērķsadarbības un neliela apjoma mērķsadarbības projektus. Saskaņā ar 2008.gada 1.jūlijā Ministru kabineta iekārtas likums pārejas noteikumu 6.punktā noteikto, 2005.gada 1.novembra MK noteikumi Nr.819 jaunā redakcijā tiks izdoti ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam. Izdodot MK noteikumus jaunā redakcijā to būtība netiks mainīta, taču tie tiks pārskatīti lai uzlabotu un skaidrāk noteiktu valstu administrāciju mērķsadarbības projektu ieviešanas nosacījumus.

2006.gada 9.maija MK noteikumu Nr.379 mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiešās valsts pārvaldes iestādes piedalās starptautisku organizāciju finansēto institūciju stiprināšanas projektu īstenošanā. Saskaņā ar 2008.gada 1.jūlijā Ministru kabineta iekārtas likums pārejas noteikumu 6.punktā noteikto, 2006.gada 9.maija MK noteikumi Nr.379 jaunā redakcijā tiks izdoti ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam. Uz jaunā deleģējuma pamata pārizdodot MK noteikumus Nr.379, to redakciju nav plānots mainīt.

 

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5.Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo likumprojekta subjektu loks nav pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijas.

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

 

 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas ārpus 2005.gada 1.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.819 un 2006.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.379 noteiktajam. Likumprojekta pilnīga izpilde iespējama ar likumprojekta spēkā stāšanos, ievērojot anotācijas IV sadaļā noteikto.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un datu bāzē www.likumi.lv.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Likumā ietvertās normas neierobežo indivīda tiesības. Ja likuma normas neatbilst Latvijas republikas Satversmei, var vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā.

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                                    E.Repše

 

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                     M.Bičevskis

 

21.05.2009. 15:37

2344

A.Avota

67083954, aiva.avota@fm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.35

2009.gada 29.maijā

 

 

6.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

     TA-1686

___________________________________________________________

(E.Repše, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

2009-MK-PROT-35-2905-#06.doc

1