Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lor e@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Repub likas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.; 2002, 5.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

„11. Ja ir pieņemts lēmums par privatizējamās valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības bankrota procedūras uzsākšanu, tad likvidācijas procesā pārdodot šīs kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu, minimālais izsoles izsludināšanas termiņš ir viens mēnesis.”

2. Izslēgt 3.panta divpadsmito daļu.

3. 6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„3. Ienākumi no valsts īpašumu objektu privatizācijas pēc Ministru kabineta noteikto privatizācijas izdevumu atskaitīšanas un ieskaitījuma 10 procentu apmērā, rezerves fonda veidošanai, izdarīšanas ieskaitāmi valsts budžetā, bet ieņēmumi, kas gūti, kapitalizējot valsts budžeta maksājumu pamatparādus, ieskaitāmi attiecīgajā budžetā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.”

papildināt ar trešo prim daļu šādā redakcijā:

„3.1 Ienākumi no pašvaldības īpašumu objektu privatizācijas ieskaitāmi attiecīgās pašvaldības budžetā, bet ieņēmumi, kas gūti, kapitalizējot valsts budžeta maksājumu pamatparādus, ieskaitāmi attiecīgajā budžetā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.”

4. 8.pantā:

aizstāt pirmās daļas 12.punktā vārdus „un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” ar vārdu „budžetu”;

izslēgt otrās daļas 4.punktu;

aizstāt sestās daļas 3.punktā vārdus „un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"” ar vārdiem „budžetu saskaņā ar šā likuma noteikumiem”.

5. Izteikt 11.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„3. Privatizācijas aģentūra ir šā likuma 6.panta trešajā daļā noteiktā rezerves fonda turētāja. Rezerves fonda līdzekļi ir izmantojami valsts īpašuma privatizācijas procesa (pirkuma līgumu atcelšana, atpakaļpirkuma veikšana, nodokļu parādu kapitalizācija, denacionalizācija un citi izdevumi), privatizācijas sertifikātu piešķiršanu, dzēšanu un apgrozību un valsts kapitāla daļu atsavināšanas procesa organizatoriskajam nodrošinājumam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.”

6. Svītrot 30.panta otrās daļas 2.teikumu.

7. 63.pantā:

Izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„3. Maksājumi par privatizēto zemesgabalu latos atbilstoši šā likuma 6.panta trešajā daļā un trešās prim daļā noteiktai kārtībai ieskaitāmi valsts vai attiecīgajos pašvaldību budžetos.”

svītrot ceturto un piekto daļu.

8. Svītrot 81.panta otrās daļas 3. un 4.teikumu.

9. Svītrot 86.panta otrās daļas 3. un 4.teikumu.

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Ja valsts kapitālsabiedrības maksātnespējas process uzsākts pirms 2003.gada 1.janvāra, Privatizācijas aģentūra veic valsts kapitālsabiedrības administratora pienākumus likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” noteiktajā kārtībā.”

Likums stājās spēkā 2009.gada 1.jūlijā

 

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs                                                                 A.Kampars

 

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                                A.Matīss

 

 

28.05.2009. 19:35

392

Lore

67013207,Kaspars.Lore@em.gov.lv


Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”” anotācija

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa sēdē (prot.Nr. 23 51.§ 2.punkts) uzdotajam, proti, Ekonomikas ministrijai izvērtēt iespēju slēgt valsts īpašuma privatizācijas fondu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdē (prot.Nr. 28 3.§ 7.punkts) lemtajam – lai nodrošinātu izdevumu samazināšanu, ministrijām līdz 2009.gada 15.maijam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” paketē iekļaujamos grozījumus normatīvajos aktos.

Tāpat likumprojekts „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2008. gada 30.septembra sēdē uzdoto (Prot.Nr.70 5.§ 2.1.1.punkts) – līdz 2009. gada 1.februārim izstrādāt un iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 3.panta vienpadsmitā daļa nosaka, ka, ja privatizējamais valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir atzīta par bankrotējušu, tad, likvidācijas procesā pārdodot šīs kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu, minimālais izsoles izsludināšanas termiņš ir viens mēnesis.

Savukārt likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 3.panta divpadsmitā daļa nosaka, ka ja privatizējamais valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība tiek pasludināta par maksātnespējīgu, šīs kapitālsabiedrības maksātnespējas process notiek saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju".

2008. gada 1.janvārī stājās spēkā Maksātnespējas likums, ar kura spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”.

Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 6.panta trešā daļa nosaka, ka ienākumi no valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas pēc privatizācijas izdevumu atskaitīšanas, likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" paredzēto ieskaitījumu izdarīšanas rezerves fondā, kā arī pēc Ministru kabineta noteikto izdevumu atskaitīšanas ieskaitāmi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" noteiktajā kārtībā, bet ieņēmumi, kas gūti, kapitalizējot valsts budžeta maksājumu pamatparādus, ieskaitāmi attiecīgajā budžetā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā. Šī likuma 63.panta trešā daļa nosaka, ka maksājumi par privatizēto zemesgabalu latos ieskaitāmi attiecīgajos valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos.

Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības 2009.gada 24.-30.marta misija ir piedāvājusi noteikt, ka pašvaldības var atvērt kontus tikai Valsts Kasē, lai uzlabotu finanšu monitoringu un uzraudzību, kā arī slēgt ārpusbudžeta fondus (Privatizācijas fondu un Ilgtermiņa Stabilizācijas Rezervi).

Turklāt Valsts kontroles Ceturtā revīzijas departamenta 2008. gada 19.novembra revīzijas ziņojumā Nr. 5.1-2-17/2008 „Valsts īpašuma objektu privatizācijas procesā iegūto un valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksāto līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem” ir iekļauts ieteikums Ekonomikas ministrijai izstrādāt grozījumus Fondu likumā un likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, izslēdzot iespēju Ministru kabinetam novirzīt privatizācijas ieņēmumus pirms to ieskaitīšanas valsts īpašuma privatizācijas fondā dažādu izdevumu finansēšanai.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” sagatavots, lai tajā esošo terminoloģiju saskaņotu ar Maksātnespējas likumu.

Pārejas noteikumi tiks papildināti ar jaunu punktu, kas nosaka, ka, ja valsts kapitālsabiedrības maksātnespējas process uzsākts pirms 2003.gada 1.janvāra, Privatizācijas aģentūra veic valsts kapitālsabiedrības administratora pienākumus likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” noteiktajā kārtībā.

Likumprojekts paredz, ka ienākumi no valsts īpašumu objektu privatizācijas pēc Ministru kabineta noteikto privatizācijas izdevumu atskaitīšanas un ieskaitījuma 10 procentu apmērā, Privatizācijas aģentūras rezerves fonda veidošanai, izdarīšanas ieskaitāmi valsts budžetā, kā arī tiek  svītrota tiesība Ministru kabinetam novirzīt privatizācijas ieņēmumus neparedzētu izdevumu finansēšanai pirms to ieskaitīšanas valsts budžetā. Vienlaicīgi, ienākumi no pašvaldības īpašumu objektu privatizācijas ieskaitāmi valsts budžetā,

 4. Cita informācija

 

 

Likumprojekts „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”” jāskata kopā ar likumprojektu „Grozījumi likumā  „Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu”, kas nosaka kārtību kādā tiek likvidēts valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondi.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

  Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

Ierobežos Ministru kabineta un pašvaldības rīcības brīvību saistībā ar ieņēmumu no valsts vai pašvaldību īpašumu privatizāciju novirzīšana steidzamu pasākumu finansēšanai, t.s. privatizācijas procesa organizēšanai.

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2009. gads

 Turpmākie trīs gadi

2010. gads

2011.gads

2012.gads

 1

 2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

  Nav attiecināms

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

  

 

 Nav attiecināms

 

 

 6. Cita informācija 

 

Ietekme uz pašvaldību budžetiem nav iespējams noteikt, jo pašvaldība nesniedz nevienai no valsts institūcijām vispārēju informāciju par kopējiem ieņēmumiem no pašvaldības īpašumu privatizācijas.

Savukārt uz valsts budžetu likumprojektam nav ietekmes, jo kopš 2004.gada valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi izlietoti vienīgi ilgtermiņa stabilizācijas rezerves veidošanai un valsts parāda samaksai un pārfinansēšanai. Turklāt, saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam” 33.pantu valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā ilgtermiņa stabilizācijas rezerves papildināšanai, valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai. Vienlaicīgi ir jānorāda, ka ar likumprojektu tiek izslēgta tiesība Ministru kabinetam novirzīt privatizācijas ieņēmumus pirms to ieskaitīšanas valsts īpašuma privatizācijas fondā dažādu izdevumu finansēšanai, kas pēdējos gados būtiski samazināja ieņēmumus valsts īpašuma privatizācijas fondos un attiecīgi ieskaitījumus ilgtermiņa stabilizācijas rezerves veidošanai un valsts parāda samaksai un pārfinansēšanai.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nepieciešams atzīst par spēku  zaudējušu likumu „Par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem”, kā arī jāveic grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā, likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”,  likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, likumā „Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos”, likumā „Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem”, likumā „Par nodokļiem un nodevām”, likumā „Par uzņēmuma ienākumu nodokli”, likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”.

Vienlaicīgi atbilstoši likumprojekta 3. Un 5.apnatam Ministru kabineta ir jāizdod Ministru kabineta noteikumi, kas privatizācijas izdevumu atskaitījumi no ienākumiem, kas gūti valsts īpašumu privatizācijas rezultātā, kā arī rezerves fonda izmantošanas noteikumus.

 2. Cita informācija

Nav

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms    

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms  

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Atbilstoši 2009.gada 28.janvāra saprašanās memorandam starp Eiropas kopienu un Latvijas Republiku 16.pantu Eiropas komisija vai tās pilnvarotie pārstāvji var veikt atsevišķu novērtējumu par paveikto. Latvijas atbildīgajām institūcijām ir jāsniedz visa novērtēšanai nepieciešamā informācija. Tām tiks iesniegts novērtēšanas ziņojuma projekts komentāru sniegšanai.

Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības 2009.gada 24.-30.marta misija ir piedāvājusi noteikt, ka pašvaldības var atvērt kontus tikai Valsts Kasē, lai uzlabotu finanšu monitoringu un uzraudzību, kā arī slēgt ārpusbudžeta fondus (Privatizācijas fondu un Ilgtermiņa Stabilizācijas Rezervi).

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms    

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms  

 Nav attiecināms  

  Nav attiecināms  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms  

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms  

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav attiecināms

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Nav attiecināms   

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav nepieciešami.  

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav nepieciešamas.    

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms.  

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu institūciju veidošana nav paredzēta. Likumprojekta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju un piešķirtā finansējuma ietvaros.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejami Interneta tīklā:  Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

Ekonomikas ministrs                                                                 A.Kampars

Vīza: valsts sekretārs                                                                          A.Matīss

28.05.2009. 19:38

1699

Lore

67013207Kaspars Lore, Kaspars.Lore@em.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.35

2009.gada 29.maijā

 

 

32.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""

     TA-1836

___________________________________________________________

(A.Kampars, K.Lore, M.Bičevskis, I.Bergmane, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai nav iebildumu pret likumprojekta turpmāko virzību.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

     3. Ministriem:

     3.1. nodrošināt, lai par budžeta grozījumu likumprojekta paketes sagatavošanu atbildīgās amatpersonas būtu pieejamas arī ārpus darba laika un brīvdienās līdz budžeta grozījumu iesniegšanai un izskatīšanai Saeimā;

     3.2. piedalīties valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketes izskatīšanā Saeimā.

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

2009-MK-PROT-35-2905-#32.doc 1