Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā

 

Izdarīt Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1.     9.pantā:

Izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Elektronisko pastu vai cita veida komunikāciju, izmantojot publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus, aizliegts izmantot komerciāla paziņojuma sūtīšanai, ja tiek lietota nederīga elektroniskā pasta adrese, nederīgs tālruņa vai faksa numurs, uz kuru pakalpojuma saņēmējs varētu sūtīt pieprasījumu pārtraukt komunikāciju vai ja netiek ņemta vērā pakalpojuma saņēmēja atteikšanās no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas”;

 

Papildināt ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Šā panta pirmā, otrā un trešā daļa attiecas tikai uz komerciālu paziņojumu sūtīšanu fiziskām personām”.

 

2. Papildināt 13.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Uzraudzības iestādei ir pienākums veikt pārbaudi par šā likuma 9.panta ievērošanu, ja viena gada laikā viens pakalpojuma saņēmējs ir saņēmis vismaz desmit komerciālus paziņojumus no viena pakalpojuma sniedzēja un ja pakalpojuma saņēmējs ir iesniedzis uzraudzības iestādei par to sūdzību”.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

Iesniedzējs:

 

Tieslietu ministrs                                                             M.Segliņš

 

Vīza:

 

Valsts sekretārs                                                               M.Lazdovskis

 

 

 

27.05.2009. 16:00

172

S.Plūmiņa

67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv


Likumprojekta „Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā”

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam””.

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

1.       Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) 13.pants nosaka, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pienākums veikt šajā direktīvā noteiktos pasākumus, lai aizsargātu no aizliegtu komerciālu paziņojumu saņemšanas abonentus, kas ir fiziskas personas, tomēr dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt pienācīgu aizsardzību no aizliegtu komerciālu paziņojumu saņemšanas arī abonentus, kas ir juridiskas personas. Tādējādi attiecībā uz juridiskām personām šī direktīva ļauj dalībvalstīm pašām izvēlēties pasākumus, kas nodrošinātu šo personu pienācīgu aizsardzību no aizliegtu komerciālu paziņojumu saņemšanas. Piemēram, saskaņā ar šīs direktīvas 13.pantu Eiropas Savienības dalībvalstīm ir tiesības noteikt, ka komerciālus paziņojumus juridiskām personām var sūtīt, neiegūstot piekrišanu, bet, nodrošinot iespēju atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas.  

Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.pants paredz, ka katra aizliegta komerciāla paziņojuma sūtīšana ir atsevišķs pārkāpums neatkarīgi no tā vai tas nosūtīts juridiskai personai vai fiziskai personai. Šis likuma pants nosaka vienādus nosacījumus komerciālu paziņojumu sūtīšanai gan fiziskām, gan juridiskām personām – komerciālu paziņojumu ir atļauts sūtīt, ja iepriekš ir saņemta piekrišana vai ja pastāv visi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrās daļas nosacījumi. Tādējādi šobrīd Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums nosaka stingrāku regulējumu nekā to pieļauj direktīva.

Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, komersanti arvien vairāk sūta komerciālus paziņojumus, jo tas nodrošina iespēju par nelieliem finansiāliem izdevumiem reklamēt to piedāvātās preces vai pakalpojumus. Tādējādi Datu valsts inspekcija saņem arvien vairāk sūdzības no fiziskām un juridiskām personām par aizliegtu komerciālu paziņojumu saņemšanu. Šo sūdzību izskatīšana Administratīvā procesa likumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā ir ilgstošs process, kura ietvaros tiek tērēta ievērojama daļa Datu valsts inspekcijas ierobežotās kapacitātes.

Sūtot komerciālus paziņojumus fiziskām personām, tiek veikta arī personas datu apstrāde un to privātuma aizskārums, tādējādi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā būtu jānosaka stingrāki nosacījumi komerciālu paziņojumu sūtīšanai fiziskām personām, salīdzinājumā ar komerciālu paziņojumu sūtīšanu juridiskām personām. Līdz ar to Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.pantā jāveic grozījumi, šī panta ceturtajā un sestajā daļā nosakot, ka juridiskām personām aizliegts sūtīt komerciālus paziņojumus, ja tām netiek nodrošināta iespēja atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas vai ja to atteikšanās netiek ņemta vērā.

Tādējādi samazinātos Datu valsts inspekcijai iesniegto sūdzību skaits par aizliegtu komerciālu paziņojumu sūtīšanu, samazinātos resursu izlietojums sūdzību izskatīšanai un komersantiem tiktu nodrošinātas plašākas iespējas, ievērojot direktīvu, reklamēt to preces un pakalpojumus.

2.       Aizliegtu komerciālu paziņojumu sūtīšana ir pārkāpums, kuru katru dienu izdara milzīgs skaits komerciālu paziņojumu sūtītāju. Katra aizliegta komerciāla paziņojumu nosūtīšana Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma izpratnē ir pārkāpums, par kuru Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēta administratīvā atbildība. Šobrīd saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 13.pantu personai ir tiesības pieprasīt pārbaudes veikšanu un vainīgās personas saukšanu pie administratīvās atbildības par katru aizliegtu komerciālu paziņojumu. Sabiedrības informētība par šādām tiesībām pieaug, līdz ar to būtiski pieaug arī Datu valsts inspekcijā iesniegto sūdzību skaits. Tādējādi liela daļa Datu valsts inspekcijas kapacitātes tiek tērēta, izskatot individuālas sūdzības par aizliegtu komerciālu paziņojumu saņemšanu, un līdz ar to tiek risināti individuāli gadījumi, nevis situācija kopumā - netiek veiktas preventīvas pārbaudes un sabiedrības informēšana par pienākumiem, kas izriet no Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma.

Tādējādi, lai nodrošinātu iespēju Datu valsts inspekcijai veikt efektīvāku aizliegtu komerciālu paziņojumu sūtīšanas uzraudzību, veicot preventīvus pasākumus, novēršot nākotnē iespējamus pārkāpumus, normatīvajos aktos būtu jāierobežo tie gadījumi, kuros Datu valsts inspekcijai ir pienākums veikt pārbaudi. Līdzīgs regulējums tiek piemērots arī citās valstīs. Piemēram, Lielbritānijā, Īrijā, aizliegta komerciāla paziņojuma saņēmējam nav tiesības pieprasīt pārbaudes veikšanu un vainīgās personas saukšanu pie atbildības par aizliegta komerciāla paziņojuma sūtīšanu un šāda lēmuma pieņemšana ir noteikta tikai uzraudzības iestādes kompetencē.  

Pilnīga iestādes rīcības brīvība izlemt par pārbaudes veikšanu/neveikšanu un vainīgās personas saukšanu/nesaukšanu pie administratīvās atbildības nebūtu atbilstoša un radītu iespēju subjektīvai rīcībai. Tādējādi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā būtu jānosaka kritērijs, kādam pastāvot uzraudzības iestādei ir pienākums veikt pārbaudi. Par šādu kritēriju vajadzētu atzīt regulāru aizliegtu komerciālu paziņojumu sūtīšanu, ar regularitāti saprotot aizliegtu komerciālu paziņojumu sūtīšanu vienai personai gada laikā 10 reizes.

Ņemot vērā iepriekš minēto un lai nodrošinātu Datu valsts inspekcijai iespēju izmantot tās kapacitāti lietderīgi (veikt preventīvus pasākumus, novēršot nākotnē iespējamus pārkāpumus (komerciālu paziņojumu sūtītāju informēšanu, izglītošanu par komerciālu paziņojumu sūtīšanas kārtību), atklāt un piemērot atbildību par būtiskiem pārkāpumiem (regulāru un atkārtotu aizliegtu komerciālu paziņojumu sūtīšanu)), Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 13.panta sestajā daļā būtu jānosaka Datu valsts inspekcijai pienākums (nevis tiesības) veikt pārbaudi, ja viena gada laikā viens pakalpojuma saņēmējs ir saņēmis vismaz desmit komerciālus paziņojumus no viena pakalpojuma sniedzēja un ja pakalpojuma saņēmējs ir iesniedzis uzraudzības iestādei par to sūdzību. Tādējādi pārējos gadījumus Datu valsts inspekcijai, ņemot vērā lietderību, būtu tiesības pašai lemt par pārbaudes veikšanu un par vainīgās personas saukšanu pie administratīvās atbildības.

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā” paredz:

1.                         tiek precizēta likuma 9.panta ceturtā daļa un 9.pants tiek papildināts ar sesto daļu, nosakot, ka komerciālu paziņojumu sūtīšanas aizliegums, nesaņemot piekrišanu vai nepastāvot visiem šī likuma 9.panta otrās daļas nosacījumiem, attiecas tikai uz komerciālu paziņojumu saņēmējiem, kas ir fiziskas personas, un ka komerciālo paziņojumu saņēmējiem, kas ir juridiskas personas, ir aizliegts sūtīt komerciālus paziņojumus, ja tām netiek nodrošināta iespēja atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas vai ja šāda atteikšanās netiek ņemta vērā. Tādejādi tiks ieviests Direktīvas 2002/58/EK 13.pantam atbilstošs regulējums, vienlaicīgi tiek precizēti tehniskie līdzekļi un nosacījumi komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizliegumam, kā arī samazināsies Datu valsts inspekcijai iesniegto sūdzību skaitu par aizliegtiem komerciāliem paziņojumiem.

2.                         likuma 13.pants tiek papildināts ar sesto daļu, paredzot, ka uzraudzības iestādei ir pienākums veikt pārbaudi par šā likuma 8. vai 9.panta ievērošanu, ja viena gada laikā viens pakalpojuma saņēmējs ir saņēmis vismaz desmit komerciālus paziņojumus no viena pakalpojuma sniedzēja un ja pakalpojuma saņēmējs ir iesniedzis uzraudzības iestādei par to sūdzību. Tādējādi samazināsies Datu valsts inspekcijā iesniegto sūdzību skaits par aizliegtiem komerciāliem paziņojumiem.

Samazinoties Datu valsts inspekcijai iesniegto sūdzību skaitam, tiks nodrošināta iespēja Datu valsts inspekcijai tās kapacitāti izmantot lietderīgāk un efektīvāk – ietaupīt resursus, kas tiek tērēti sūdzību izskatīšanai, veikt preventīvus pasākumus, samazinot nākotnē iespējamos pārkāpumus, un atklāt un piemērot atbildību par būtiskiem pārkāpumiem.

 4. Cita informācija

  Saistībā ar 2009.gada valsts budžeta samazinājumu sadaļā 27.00.00 Datu aizsardzībā tiek virzīti likumprojekti „Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā”, „Grozījums Informācijas atklātības likumā”, „Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām”.

  II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Nav attiecināms

 

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

 Nav attiecināms

 

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms

 

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

 Nav attiecināms

 

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē 

  Nav attiecināms

 

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

  III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

  

 (tūkst. latu)

 

 Rādītāji

 2009. gads

 Turpmākie trīs gadi

 

 2010

 n+2  2011

 2012

 

 1

 2

 3

 4

 5

 

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

11.9

0

0

0

 

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

11.9

-11.9

-11.9

-11.9

 

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms

11.9

11.9

11.9

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

 

 

 

 

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

2009.gads. Saskaņā ar „Likumu par valsts budžetu 2009. gadam” funkcijas nodrošināšanai paredzētais  finansējums - LVL  11 889, tais skaitā:

 

EKK 1000 Atlīdzība LVL 7445 (EKK 1100 Atalgojums LVL 6000 )

1.darbinieka atbrīvošana (juriskonsults) 500LVL*12.mēn*VSAOI= 7445 LVL

Kārtējie izdevumi kopā – 4444 LVL, tai skaitā:

EKK 2250 IT pakalpojumi, sistēmas administrēšana – 1440 LVL

EKK 2210 Sakaru pakalpojumi – 216 LVL

EKK 2310 Biroja preces – 180 LVL

EKK 2320 Transports, degviela, remonts – 1154 LVL

EKK 2239 Prese, speciālā literatūra – 874 LVL

EKK 2100 Komandējumi (gadā paredzētie 15 komandējumi – 6 darbinieki) -580 LVL

 

Izdevumu samazinājums 2009.gadā  - 9957 LVL, tai skaitā:

EKK 1000 Atlīdzība LVL 7445 (EKK 1100 Atalgojums LVL 6000 )

1.darbinieka atbrīvošana (juriskonsults) 500LVL*6.mēn*VSAOI= 3723 LVL

Bezalgas atvaļinājums pārējiem darbiniekiem ( 15 darbinieki – 5 dienas), lai 2009.gadā nodrošinātu noteikto atlīdzības samazinājumu - 3722 LVL

Kārtējie izdevumi kopā – 2512 LVL, tai skaitā:

EKK 2250 IT pakalpojumi, sistēmas administrēšana – 720 LVL

EKK 2210 Sakaru pakalpojumi – 108 LVL

EKK 2310 Biroja preces – 90 LVL

EKK 2320 Transports, degviela, remonts – 577 LVL

EKK 2239 Prese, speciālā literatūra – 437 LVL

EKK 2100 Komandējumi (gadā paredzētie 15 komandējumi – 6 darbinieki) -580 LVL

 

Izdevumu samazinājums 2010.gadā un turpmāk – 11889 LVL, tai skaitā:

EKK 1000 Atlīdzība LVL 7445 (EKK 1100 Atalgojums LVL 6000 )

1.darbinieka atbrīvošana (juriskonsults) 500LVL*12.mēn*VSAOI= 7445 LVL

Kārtējie izdevumi kopā – 4444 LVL, tai skaitā:

EKK 2250 IT pakalpojumi, sistēmas administrēšana – 1440 LVL

EKK 2210 Sakaru pakalpojumi – 216 LVL

EKK 2310 Biroja preces – 180 LVL

EKK 2320 Transports, degviela, remonts – 1154 LVL

EKK 2239 Prese, speciālā literatūra – 874 LVL

EKK 2100 Komandējumi (gadā paredzētie 15 komandējumi – 6 darbinieki) -580 LVL

 

 6. Cita informācija 

 

Priekšlikumus par izdevumu samazināšanu iekļaut grozījumos likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, kā arī ņemt vērā turpmāko gadu valsts budžeta likumprojektu izstrādē

 

 

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

   Nav attiecināms

 

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

 Nav attiecināms

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

  Konsultācijas nav notikušas

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Konsultācijas nav notikušas

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

  Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Konsultācijas nav notikušas

 5. Cita informācija

  Citas informācijas nav

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Pēc pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS). Informācija tiks ievietota Datu valsts inspekcijas interneta mājas lapā www.dvi.gov.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var vērsties ar konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā.

 4. Cita informācija

  Citas informācijas nav

 

Tieslietu ministrs                                                                                                           M. Segliņš

 

Valsts sekretārs                                                                                                M.Lazdovskis

27.05.2009. 16:15

2077

S.Plūmiņa

67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv


 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.34

2009.gada 27.maijā

 

 

66.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā"

     TA-1728

___________________________________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojektu, paredzot tā spēkā stāšanos ar 2009.gada 1.jūliju, precizēt likumprojekta anotāciju un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 28.maijam plkst.12.00.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja

  

D.Vaivare

 

 

 

2009-MK-PROT-34-2705-#66.doc

1