Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Grozījumi Ciltsdarba likumā

 

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.; 2004, 2., 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 15.nr.; 2008, 21.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 1.pantā:

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

„10) šķirnes materiāls – ciltsdarbā izmantojamie dzīvnieki un to bioprodukts (sperma, olšūnas un embriji);”;

papildināt pantu ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

„15) virspārraudzība – individuālās dzīvnieku pārraudzības sistēmas sastāvdaļa, kuras laikā pārbauda piena ražības un kvalitātes datu ticamību;

16) resertifikācija – atkārtota sertifikāta izsniegšana bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.”

 

2. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„(1) Dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju pārstādīšanu atļauts veikt fiziskajām personām, kas ir saņēmušas attiecīgu sertifikātu, (turpmāk – sertificēta persona) un dzīvnieku pārraudzību un mākslīgo apsēklošanu vienā ganāmpulkā – fiziskajām personām, kas saņēmušas attiecīgu apliecību.”;

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā: 

„(2) Dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista kvalifikācijas iegūšanas, sertifikāta izsniegšanas, resertifikācijas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” sertifikāta izsniegšanu, resertifikāciju un anulēšanu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izsniedzama un anulējama apliecība dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai.”

 

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

„6.pants

Šā likuma un normatīvo aktu par ciltsdarbu ievērošanu uzrauga un kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.”

 

4. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

„8.pants

Pārtikas un veterinārajam dienestam ir tiesības:

1) kontrolēt komersantu uzņēmumu, šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju, sertificētu personu, to personu, kurām ir apliecība pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā, un citu ar ciltsdarbu saistītu personu darbību, ja tā neatbilst normatīvajos aktos par ciltsdarbu noteiktajai kārtībai;

2) ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no privātpersonām informāciju un dokumentus, kas nepieciešami ar ciltsdarbu saistīto pārvaldes uzdevumu izpildei.”

 

5. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

„11.pants

(1) Valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” (turpmāk – Datu centrs):

1) uztur un kārto dzīvnieku īpašnieku, ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku vienotu reģistru, individuāli apzīmējamu dzīvnieku vērtēšanas sistēmu un ciltsdarba arhīvu;

2) piešķir identifikācijas numurus valstī audzējamiem dzīvniekiem;

3) sagatavo datus augstvērtīgu individuāli apzīmējamu dzīvnieku ierakstīšanai Valsts ciltsgrāmatā un datus ciltsapliecību izsniegšanai;

4) sniedz dzīvnieku turētājiem konsultācijas, kas saistītas ar ciltsdarba informācijas datu apstrādi;

5) atbilstoši šā likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktam izvērtē biedrības un nodibinājumus un piešķir šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju statusu;

6) saskaņā ar zootehniskām prasībām mākslīgās apsēklošanas organizēšanā izvērtē komersanta uzņēmumu, kas nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, atbilstību un to reģistrē;

7) nodrošina šā likuma 5.pantā noteikto personu sertifikāciju;

8) atbilstoši šā likuma 19.1pantam nodrošina jaunu lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu apstiprināšanu un reģistrēšanu;

9) atbilstoši šā likuma 13.panta trešajai daļai nodrošina slaucamo govju un piena šķirņu kazu virspārraudzību.

(2) Datu centram ir šādas tiesības:

1) anulēt normatīvajiem aktiem par ciltsdarbu neatbilstošus ciltsdokumentus;

2) anulēt normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un medus bišu pārraudzību neatbilstošus dzīvnieka individuālās pārraudzības datus un pārraudzību ganāmpulkam;

3) anulēt ierakstu par dzīvnieka izcelšanos no tēva puses, ja dzīvnieks ir iegūts no nesertificēta vaislinieka;

4) apturēt uz laiku līdz vienam gadam vai anulēt šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju, sertificētu personu, to personu, kurām ir apliecība pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā, un citu ar ciltsdarbu saistītu personu darbību, ja to darbība neatbilst normatīvajos aktos par ciltsdarbu noteiktajai kārtībai.”

 

6. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Dzīvnieku individuālās ražības un ar to saistīto pazīmju pārbaudes nolūkos veic pārraudzību, dzīvnieku vērtēšanu, dzīvnieku mērīšanu un eksterjera novērtēšanu, iegūstot datus ciltsvērtības un šķirnes ģenētiskā potenciāla noteikšanai. Dzīvnieku pārraudzību ganāmpulkā nodrošina ganāmpulka īpašnieks.”;

svītrot otro daļu;

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„(3) Datu centrs Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam piena šķirņu govju un kazu virspārraudzību.”

 

7. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Dzīvnieku atražo, dzīvniekus mākslīgi apsēklojot, pārstādot embrijus un olšūnas vai arī dabiskā ceļā lecinot ar augstvērtīgiem sertificētiem vaisliniekiem.”;

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„(3) Vaislinieku bioproduktu atļauts iegūt komersanta uzņēmumam, kas ir reģistrēts Datu centrā.”

 

8. 17.pantā:

svītrot pirmo daļu;

izteikt otrās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

„1) juridiskajām personām, kas atbilstoši to statūtiem veic ar ciltsdarbu saistītās funkcijas, sertificētām personām, kas saņēmušas sertifikātu mākslīgās apsēklošanas veikšanai, ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas vai pārstāv juridisko personu, un fiziskajām personām, kas saņēmušas apliecību mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā;

 2) dzīvnieku īpašniekiem lietošanai tikai savā ganāmpulkā;”.

 

9. Izteikt 19.1panta otro teikumu šādā redakcijā:

„Datu centrs Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā privāto vai publisko tiesību subjektam ar līgumu var deleģēt dzīvnieku šķirņu reģistrāciju un apstiprināšanu.”

 

10. Svītrot VI nodaļu un VII nodaļas 22. un 23.pantu.

 

11. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

„24.pants

(1) Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Administratīvos aktus, kas attiecas uz sertifikāta vai apliecības izsniegšanu, atjaunošanu, dzīvnieku šķirņu reģistrāciju un apstiprināšanu un ko saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto kārtību pieņēmusi Datu centra funkcionālajā pakļautībā esoša pilnvarota persona, kurai deleģēti šā likuma 5.panta otrajā daļā, 13.panta trešajā daļā un 19.1panta otrajā daļā minētie uzdevumi, var apstrīdēt Datu centrā. Attiecīgo Datu centra lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.”

 

12. Svītrot pārejas noteikumu 2. un 3.punktu.

 

Likumprojekts stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Ministru prezidents                                                 V.Dombrovskis

 

 

Zemkopības ministrs                                                       J.Dūklavs

 

 

Vīza: Zemkopības ministrijas

                   valsts sekretāre                                                       D.Lucaua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2009. 16:28

876

B.Ingiļāvičute

67027661; Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv


Likumprojekta “Grozījumi Ciltsdarba likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojums Nr.184 „Par Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju”

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ciltsdarba likumā ir noteikts, ka likuma un citu ar ciltsdarbu saistītu normatīvo aktu ievērošanu valstī kontrolē un uzrauga Ciltsdarba valsts inspekcija. Kontrolei un uzraudzībai ir pakļautas visas ar ciltsdarbu saistītās fiziskās un juridiskās personas, un tas rada palielinātu administratīvo slogu zemniekam, jo Ciltsdarba valsts inspekcija vidēji gadā kontrolē vairāk nekā 30 % no visiem pārraudzības ganāmpulkiem Latvijā.  

3. Normatīvā akta projekta būtība

Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojums Nr.184 „Par Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju” paredz ar 2009.gada 1.jūliju reorganizēt Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošo tiešās pārvaldes iestādi Ciltsdarba valsts inspekciju, un inspekcijas tiesību un saistību pārņēmējs ir Pārtikas un veterinārais dienests. Inspekcijas funkcijas pārņem Pārtikas un veterinārais dienests un valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs". Turpmāk Ciltsdarba valsts inspekcijas funkcijas ciltsdarba jomā, kuras saistītas ar šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atzīšanu, personu sertificēšanu un jaunu lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu apstiprināšanu un reģistrēšanu, komersanta uzņēmuma atbilstības izvērtēšanu un reģistrēšanu, normatīvajiem aktiem par ciltsdarbu neatbilstošas ciltsdokumentācijas un darbības apturēšanu un anulēšanu, kā arī slaucamo govju un piena šķirņu kazu virspārraudzību pārņems valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs”. Pārtikas un veterinārais dienests pārņems kontroles funkcijas pār komersanta uzņēmumu, kas nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju, sertificētu personu, to personu, kurām ir apliecība pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā, un citu ar ciltsdarbu saistītu personu darbību.

Likumprojekta 2.pantā paredzētā likuma norma pilnvaro Ministru kabinetu izdot jaunus noteikumus, kuros būs skaidri noteikta dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista kvalifikācijas iegūšanas, sertifikāta izsniegšanas, resertifikācijas un anulēšanas kārtība, kā arī atrunāta kārtība, kādā izsniedzama un anulējama apliecība pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darbam vienā ganāmpulkā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Paredzams, ka administratīvais slogs samazināsies, jo samazinās iestāžu skaits, kuras kontrolē zemnieku saimniecības. Pārtikas un veterinārais dienests jau pašreiz veic uzraudzību un kontroli pārtikas apritē un veterinārmedicīnā. Turpmāk dienesta funkcija būs arī Ciltsdarba normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība un kontrole.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Fiziskās personas, kas ir saņēmušas sertifikātu dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas darba veikšanai, (turpmāk – fiziska persona) ir tiesīgas sniegt maksas pakalpojumu zemniekiem. Lai sniegtā pakalpojuma kvalitāte neradītu zaudējumus pakalpojuma ņēmējam, fiziskai personai ir jāveic sertifikācijas process, kas ietver apmācību un eksamināciju pirms sertifikāta saņemšanas. Par sertificējamo personu kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanu ir maksājama Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.277 „Noteikumi par sertificējamo personu kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas valsts nodevu” noteiktā valsts nodeva 18,88 lati. Likumprojekts paredz fiziskas personas – speciālista – kvalifikācijas iegūšanas, sertifikāta izsniegšanas resertifikācijas un anulēšanas kārtību, līdz ar to administratīvais slogs uzskatāms par samērojamu. 

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

2009.gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumu Nr.184 „Par Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju”, kurš paredz ar 2009.gada 1.jūliju reorganizēt Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošo tiešās pārvaldes iestādi – Ciltsdarba valsts inspekciju, nododot tās funkcijas Pārtikas un veterinārajam dienestam un valsts aģentūrai „Lauksaimniecības datu centrs”: 1) spēku zaudē Ministru kabineta 2000.gada 21.novembra noteikumi Nr.400 „Kārtība, kādā sertificējamas fiziskās personas, kuras veic dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, dzīvnieku pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, embriju pārstādīšanu un vaislinieku bioprodukta un embriju realizāciju”. Likumprojekts paredz jaunu likuma normu, kas pilnvaro Ministru kabinetu izdot noteikumus par dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista kvalifikācijas iegūšanas, sertifikāta izsniegšanas, resertifikācijas un anulēšanas kārtību;

2) ir nepieciešams izdarīt grozījumus šādos Ministru kabineta noteikumos:

1. Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.811 „Slaucamo govju pārraudzības kārtība”;

2. Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.6 „Gaļas liellopu pārraudzības kārtība”;

3. Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos Nr.97 „Piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība”;

4. Ministru kabineta 2003.gada 18.februāra noteikumos Nr.85 „Aitu pārraudzības kārtība”;

5. Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumos Nr.287 „Cūku pārraudzības kārtība”;

6. Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.274 „Noteikumi par zirgu pārraudzību, zirgu darba spēju novērtēšanu un dalību zirgu sporta sacensībās”;

7. Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.246 „Medus bišu pārraudzības kārtība”;

8. Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos Nr.554 „Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību”;

9. Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.158 „Valsts ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi”;

10. Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.362 „Sertifikāta izsniegšanas kārtība šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijā vai eksportēt uz ārvalstīm”;

11. Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos Nr.706 „Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikācijas kārtība”;

12. Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.496 „Lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu reģistrācijas un apstiprināšanas kārtība”;

13. Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 „Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”;

14. Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.121 „Noteikumi par atbilstības kritērijiem komersantu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību”;

15. Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.277 „Noteikumi par sertificējamo personu kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas valsts nodevu”;

16. Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.842 „Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību”.

2. Cita informācija

Nav attiecināms.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 

 

Nav attiecināms

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Par grozījumiem Ciltsdarba likumā ir notikušas konsultācijas ar iesaistītajām institūcijām – valsts aģentūru „Lauksaimniecības datu centrs” un Pārtikas un veterināro dienestu, kā arī ar sabiedriskajām organizācijām – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Zemnieku saeimu, Latvijas zemnieku federāciju.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Zemnieku saeima un Latvijas zemnieku federācija atbalsta inspekcijas funkciju nodošanu valsts aģentūrai „Lauksaimniecības datu centrs” un Pārtikas un veterinārajam dienestam, ja tas nodrošina piemērotus speciālistus ar augstāko zootehnisko izglītību un pieredzi atbilstošu darbu veikšanā.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedriskās organizācijas ir informējušas dalīborganizācijas un lauksaimniekus par Ciltsdarba valsts inspekcijas funkciju pārdali.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildei netiks veidotas jaunas institūcijas, likuma grozījumu ieviešanu nodrošinās valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” un Pārtikas un veterinārais dienests. Ciltsdarba valsts inspekcijas tiesību un saistību pārņēmējs ir Pārtikas un veterinārais dienests. Inspekcijas funkcijas pārņem Pārtikas un veterinārais dienests un valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs”. Pārtikas un veterinārais dienests pārņem kontroles funkcijas, kontrolējot komersantu uzņēmumu, šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju, sertificētu personu, to personu, kurām ir apliecība pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā, un citu ar ciltsdarbu saistītu personu darbību, galvenokārt reaģējot uz riska faktoru. Līdz ar to samazināsies kontroļu skaits pārraudzības ganāmpulkos, tā mazinot arī administratīvo slogu ganāmpulku īpašniekiem.

Valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” ciltsdarba jomā pārņem šādas funkcijas:

1) izvērtēt biedrības un nodibinājumus un piešķirt šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju statusu;

2) saskaņā ar zootehniskām prasībām mākslīgās apsēklošanas organizēšanā izvērtēt komersanta uzņēmumu, kas nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, atbilstību un to reģistrēt;

     3) nodrošināt personu sertifikāciju;

4) nodrošināt jaunu lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu apstiprināšanu un reģistrēšanu;

5) nodrošināt slaucamo govju un piena šķirņu kazu virspārraudzību;

6) anulēt normatīvajiem aktiem par ciltsdarbu neatbilstošus ciltsdokumentus;

7) anulēt normatīvajiem aktiem par pārraudzību neatbilstošus dzīvnieka individuālās pārraudzības datus un pārraudzību ganāmpulkam;

8) anulēt ierakstu par dzīvnieka izcelšanos no tēva puses, ja tas ir iegūts no nesertificēta vaislinieka;

9) apturēt uz laiku līdz vienam gadam vai anulēt šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju, sertificētu personu, to personu, kurām ir apliecība pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā, un citu ar ciltsdarbu saistītu personu darbību, ja to darbība neatbilst normatīvajos aktos par ciltsdarbu noteiktajai kārtībai.

Valsts aģentūrai „Lauksaimniecības datu centrs” pārņemot šīs funkcijas, mazinās negatīvais iespaids uz personu tiesībām, jo aģentūra uzturēs un kārtos dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu, sertificēto personu un komersantu uzņēmumu reģistru, tāpēc nebūs nepieciešamība pēc papildu kontrolēm uz vietas saimniecībās.  

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumu publicēs oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv un normatīvo aktu informācijas sistēmā www.NAIS.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                 J.Dūklavs

 

 

Vīza: Zemopības ministrijas

valsts sekretāre                                                                         D.Lucaua

 

 

 

 

 

15.05.2009. 16:24

1872
B.Ingiļāvičute

67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.34

2009.gada 27.maijā

 

 

29.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā"

     TA-1643

___________________________________________________________

(J.Dūklavs, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Zemkopības ministrijai precizēt likumprojektu, paredzot tā spēkā stāšanos ar 2009.gada 1.jūliju, un precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 28.maijam plkst.12.00.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja

  

D.Vaivare

 

 

 

2009-MK-PROT-34-2705-#29.doc

1