Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu " Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm”

 

          Izdarīt likumā „Par zemes dzīlēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 13.nr.; 1999, 6.nr.; 2000, 18.nr.; 2005, 2.nr; 2006, 22.nr.) šādus grozījumus: 
          
          1. 4.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” ar vārdiem „Valsts vides dienests”;

aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdus „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras” ar vārdiem „Valsts vides dienesta”;

 

2. 5.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” ar vārdiem valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”;

izslēgt pirmās daļas 3.punktu.

3. 10.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras” ar vārdiem „Valsts vides dienesta”;

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras” ar vārdiem „Valsts vides dienesta”;

papildināt ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(12) Par ogļūdeņražu ieguvi maksājama valsts nodeva. Nodevas apmēru, aprēķināšanas un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

4. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” ar vārdiem valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”;

 

5. 14.pantā:

aizstāt 4.punktā vārdus „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai” ar vārdiem „valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”;

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

„10) apturēt vai ierobežot zemes dzīļu izmantošanu, ja atklājas zinātnei, kultūrai un vides aizsardzībai nozīmīgi ģeoloģiskie veidojumi, meteorīti, arheoloģiskie vai citi objekti, kā arī nekavējoties ziņot par atklājumu atļaujas vai licences izsniedzējam, ja nepieciešams - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai. Ja turpmāka zemes dzīļu izmantošana apdraud vai bojā šos objektus, zemes dzīļu izmantošana jāpārtrauc.”

6. 16.pantā:

izslēgt ceturtās daļas 1. un 2. punktā vārdus „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras vai”;

izteikt ceturtās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) pārtraukta šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos ar pašvaldības vai Valsts vides dienesta lēmumu”;

 

7. Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdus „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” ar vārdiem „Valsts vides dienests”;

 

8. Izslēgt 18.panta pirmajā daļā vārdus „vai Valsts vides dienests”;

 

9. 23.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (attiecīgā locījumā);

papildināt ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

„(31) Valsts ģeoloģijas fonds ir valsts īpašums. Valsts ģeoloģijas fondā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.”

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

„12. Ministru kabinets līdz 2009.gada 7.augustam izdod šā likuma 10.panta divpadsmitajā daļā minētos noteikumus.

13. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.martam izdod šā likuma 23. panta 3.1 daļā minētos noteikumus.

14. Grozījumi šā likuma 4.panta trešajā un piektajā daļā, 5.panta pirmajā daļā, 10.panta pirmajā un vienpadsmitajā daļā, 11.panta otrajā daļā, 14.panta 4. un 10.punktā, 16.panta ceturtajā daļā, 17.pantra otrajā daļā, 18.panta pirmajā daļā un 23.panta otrajā daļā par kompetentās institūcijas maiņu stājas spēkā 2009.gada 1.augustā.”

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

Iesniedzējs:

Vides ministra vietā

Zemkopības ministrs                                                                           J.Dūklavs                                                                 

 

 

Vīza: Vides ministrijas valsts sekretārs                                               G.Puķītis

 

Vīza: Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs                                     A.Matīss

 

 

 

 

 

28.05.2009. 14:48

485

D.Ozola,

67026518; dace.ozola@vidm.gov.lv   


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm”” (turpmāk – likumprojekts) izstrādāts saistībā ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, kura ietvaros paredzēts likvidēt valsts aģentūru „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” (turpmāk - LVĢMA) un dibināt jaunu valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, nododot jaunizveidotajai kapitālsabiedrībai attiecīgos valsts aģentūras pašreiz veicamos uzdevumus, izņemot likumprojektā noteiktās Valsts vides dienestam nododamās valsts pārvaldes funkcijas. Likumprojekts nepieciešams, lai izslēgtu no pašreiz spēkā esošā likuma „Par zemes dzīlēm” likvidējamas LVĢMA nosaukumu, aizstājot to ar institūciju nosaukumiem, kuras turpmāk veiks šos uzdevumus. Likumprojekts tiek iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā budžeta paketes ietvaros.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

1. Pašreiz LVĢMA, kas ir Vides ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, izsniedz zemes dzīļu izmantošanas licences un veic citus uzdevumus zemes dzīļu izmantošanas jomā, ko nosaka likums „Par zemes dzīlēm”, kā arī citi vides aizsardzību reglamentējoši normatīvie akti. 

2. Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr. 280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība” 36.punkts nosaka, ka zemes dzīļu izmantotāji iegūto ģeoloģisko informāciju (izņemot pārskatu par derīgo izrakteņu ieguves apjomu) nodod aģentūras Valsts ģeoloģijas fondā. Valsts ģeoloģijas fonds nodrošina ģeoloģiskās informācijas uzkrāšanu, glabāšanu un izmantošanu atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām. Valsts ģeoloģijas fonda sastāvdaļa ir arī urbumu seržu un etalonparaugu glabātava.

3. Šobrīd nav normatīvā akta, kas tiesiski regulētu ogļūdeņražu ieguves valsts nodevas apjomu un maksāšanas kārtību. Ņemot vērā to, ka jautājumi par ogļūdeņražu izpēti un ieguvi jau tiek regulēti ar Ministru kabineta noteikumiem, Ekonomikas ministrija uzskata, ka ogļūdeņražu ieguves valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība ir nosakāma Ministru kabineta noteikumos, kam nepieciešams deleģējums Ministru kabinetam speciālajā likumā, kas regulē vispārējus jautājumus par zemes dzīlēm un to izmantošanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei paredz dalībvalstīm tiesības noteikt ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu.

Līdz 2009.gada 7.augustam būtu jau jāizdod Ministru kabineta noteikumi, kam deleģējums noteikts ar šo grozījumu, tādēļ šis grozījums ir virzāms kā steidzams.

3. Normatīvā akta projekta būtība

1. Likumprojekts sagatavots, ņemot vērā paredzēto Vides ministrijas pārraudzībā esošās iestādes – LVĢMA reorganizāciju. Likumprojektā paredzēts, ka likumā noteiktās valsts pārvaldes funkcijas, kuras saistītas ar zemes dzīļu izmantošanas licenču izsniegšanu un limitu noteikšanu, turpmāk veiks Valsts vides dienests, savukārt atsevišķus uzdevumus, kuri saistīti ar ģeoloģiskās informācijas apkopošanu, plānotā valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

2. Likumprojekts nosaka, ka valsts ģeoloģijas fonds ir valsts īpašums. Līdz ar to tiek noteikts, ka neatkarīgi no tā, kas lietos un apkalpos šo fondu, tas ir valsts īpašums. Jāņem vērā, ka valsts ģeoloģijas fonds nodrošina ģeoloģiskās informācijas uzkrāšanu, glabāšanu un izmantošanu atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām. Valsts ģeoloģijas fonda sastāvdaļa ir arī urbumu seržu un etalonparaugu glabātava. Savukārt valsts ģeoloģijas fondā iekļaujamā informācija atbilstoši likumprojektam būs jānosaka Ministru kabinetam.

Likumprojekta pieņemšana un tā prasību īstenošana pilnībā atrisinās šīs sadaļas 2.punktā aprakstītās problēmas.

3. Likumprojekts paredz papildināt likuma „Par zemes dzīlēm” 10.pantu ar 12.daļu nosakot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt ogļūdeņražu ieguves  valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību. Tāpat papildināt likuma „Par zemes dzīlēm” Pārejas noteikumus ar punktu, nosakot līdz kuram laikam Ministru kabinetam noteikumi ir jāizdod.

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā – kopā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””.

4. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

2.1. Nav attiecināms

2.2. Nav attiecināms

 

2.3. Nav attiecināms

2.4. Nav attiecināms

2.5. Nav attiecināms

2.6. Nav attiecināms

2.7. Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

5.1. Nav attiecināms

5.2. Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

 

6.1. Nav attiecināms

6.2. Nav attiecināms

 

6.3. Nav attiecināms

6.4. Nav attiecināms

6.5. Nav attiecināms

 

6.6. Nav attiecināms

 

6.7. Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

2009.gads

 Turpmākie trīs gadi

2010.

2011.

2012.

 1

 2

 3

 4

 5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

286,4

 

 

286,4

Nav attiecināms

+19635,0

+39270,0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

286,4

 

-147,3

 

-147,3

 

-147,3

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

0

 

+ 147,3

 

+ 19782,3

 

+ 39417,3

 

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

5.1. Ir paredzēts reorganizēt LVĢMA, lai optimizētu VIDM budžeta izdevumus atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 31.marta protokola Nr.22 56.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””.

5.2. Reorganizācijas rezultātā tiks ietaupīti 53,67 tūkstoši latu 2009.gadā un 147,33 tūkstoši latu katru gadu, sākot ar 2010.gadu, kas līdz šim tika aģentūrai piešķirti no valsts pamatbudžeta dotāciju veidā. Šajā sadaļā minētais līdzekļu ietaupījums veidojas, turpmāk no valsts budžeta vairs nealgojot 10 darbiniekus. Detāli aprēķini pievienoti Vides ministrijas sniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, jo likumprojekta „Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm”” ieviešana tiešā veidā neietekmē budžeta izdevumus, bet ir ar tiem saistīta.

5.3. Optimizējot administratīvos izdevumus, tiek plānotas izmaiņas budžeta izdevumos, samazinot uzturēšanas izdevumus, tai skaitā atlīdzību, 147 334 Ls/gadā (2010.-2012.gads):

5.3.1. atlīdzības izdevumu samazinājums (31 432 Ls/gadā):

1) plānots no valsts budžeta vairs nealgot 10 darbiniekus, kur vidējā darbinieka atlīdzība ir 261,93 Ls/mēnesī (t.sk. 211,1 Ls atalgojums un 50,85 Ls darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)

2) 10 darbinieki × 614 Ls/atlīdzība mēnesī = 2 619,3 Ls/mēnesī (t.s. 2 111,0 Ls atalgojums un 508,5 Ls darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) (izdevumu samazinājums mēnesī 10 darbinieku atlīdzībai);

3) 2 620 Ls/mēnesī × 12 mēneši = 31 432 Ls (t.s. 25 330,0 Ls atalgojums un 6 102,0 Ls darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) (izdevumu samazinājums gadā 10 darbinieku atlīdzībai).

5.3.2. citus uzturēšanas izdevumu samazinājums (115 902 Ls/gadā):

1) 6 439 Ls/mēnesī × 12 mēneši = 77 268 Ls (pakalpojumi - sakaru un datorprogrammu uzturēšanas pakalpojumi)

2) 3 220 Ls/mēnesī × 12 mēneši = 38 634 Ls (materiālu un energoresursu iegāde).

 

5.4. Latvijas Republikas teritorijā ogļūdeņražu izpētei un ieguvei ir izsniegtas divas licences. Ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbiem jūrā ir izsniegtas licences Nr.1 un Nr.2. Domājams, ka licenciāts, kas darbus veic jūrā jau 2009.gada beigās vai 2010. gadā varētu uzsākt ogļūdeņražu ieguvi ar optimālo ogļūdeņražu ieguves apjomu dienā ir vidēji 30 000 barelu naftas un 170 000 m3 gāzes, tātad gadā tiktu iegūti 10 950 000 barelu naftas un 62 050 000 m3 gāzes. Lai sasniegtu optimālo ieguves apjomu ir nepieciešams viens gads, kura laikā vidēji dienā varētu tikt iegūti 15 000 barelu naftas un 85 000 m3 gāzes, rezultātā gadā iegūstot 5 475 000 naftas un 31 025 000 m3 gāzes.

 

1.ieguves gads

5 475 000 x 50 x 0.558 x 0.125 = 19 094 062 Ls

31 025 x 50 x 0.558 x 0.125 x 5 = 540 998 Ls

19 094 062 + 540 998 = 19 635 060 Ls

 

2-10.ieguves gads

10 950 000 x 50 x 0.558 x 0.125 = 38 188 125 Ls

62 050 x 50 x 0.558 x 0.125 x 5 = 1 081 997 Ls

38 188 125 + 1 081 997 = 39 270 122 Ls

 

Aprēķinos izmantoti:

progrozētā naftas cena par barelu ASV dolāros – 50USD,

Latvijas Bankas 06.03.2009 ASV dolāra kurss – 0.558,

ogļūdeņražu ieguves valsts nodeva 12.5% - 0.125. 

 6. Cita informācija 

 

Ir paredzēts reorganizēt LVĢMA, lai optimizētu Vides ministrijas budžeta izdevumus atbilstoši Ministru kabineta 31.03.2009. sēdes protokola Nr.22 56.§ par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””.

Valsts vides dienests tam likumprojektā paredzētās funkcijas 2009.gadā veiks tam piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, tādejādi neradot papildus ietekmi uz budžetu.

2009.gada II. pusgadā (no 1.jūlija) paredzētais valsts budžeta dotācijas izdevumu samazinājums ir 53 667 Ls, tai skaitā:

6.1. atlīdzības izdevumu samazinājums 6 mēnešiem (15 716 Ls):

1) plā nots no valsts budžeta vairs nealgot 10 darbiniekus, kur vidējā darbinieka atlīdzība ir 261,93 Ls/mēnesī (t.sk. 211,1 Ls atalgojums un 50,85 Ls darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) ar 2009.gada 1.jūliju.

2) 10 darbinieki × 614 Ls/atlīdzība mēnesī = 2 619,3 Ls/mēnesī (t.sk. 2 111,0 Ls atalgojums un 508,5 Ls darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) (izdevumu samazinājums mēnesī 10 darbinieku atlīdzībai);

3) 2 620 Ls/mēnesī × 6 mēneši = 15 716 Ls (t.sk. 12 666,0 Ls atalgojums un 3 051,0 Ls darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) (izdevumu samazinājums gadā 10 darbinieku atlīdzībai).

6.2. citu uzturēšanas izdevumu samazinājums 6 mēnešiem (37 951 Ls):

1) 4 217,8 Ls/mēnesī × 6 mēneši = 25 301 Ls (pakalpojumi - sakaru un datorprogrammu uzturēšanas pakalpojumi)

2) 2 108,3 Ls/mēnesī × 6 mēneši = 12 650 Ls (materiālu un energoresursu iegāde).

 

6.3. Paredzamie ieņēmumi tiek iegūti tikai gadījumā, ja komersants uzsāk ogļūdeņražu ieguvi un tā notiek iepriekš prognozētajā apjomā. Paredzamā ogļūdeņražu ieguves valsts nodeva būs 12.5% jūrā un 2%-4% zemēs, kas nav valsts īpašumā no iegūtā ogļūdeņražu daudzuma, kuru apjomu aprēķina pēc formulas (tiek reizināta attiecīgā iegūtā zemes dzīļu resursa (nafta vai dabas gāze) vērtība pēc naftas etalonšķirnes cenas ar attiecīgo noteikto augstākminēto likmi).

Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un teritorijā atrodas arī citas ogļūdeņražu perspektīvas ģeoloģiskās struktūras, par kurām interesi izrādījušas vairākas ārvalstu naftas kompānijas. Šobrīd Ekonomikas ministrija ir izsludinājusi konkursu ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā, licences laukumā, kuru vairākas ārvalstu kompānijas ir novērtējušas kā ļoti perspektīvu ogļūdeņražu ieguvei. Ja nākotnē tiek uzsākta ogļūdeņražu ieguve vēl kādā licences laukumā, tad ieņēmumi var pat vairākas reizes pieaugt.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Vides ministrijai jāizstrādā:

1.                 grozījumi Ministru kabineta noteikumos zemes dzīļu ieguves un izmantošanas jomā, nosakot, ka likumā noteiktās valsts pārvaldes funkcijas, kurus pašreiz veic LVĢMA, turpmāk veiks Valsts vides dienests, kā arī grozījumi Valsts vides dienesta nolikumā.

2.                 grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”, attiecībā uz valsts ģeoloģijas fondā iekļaujamo informāciju.

Ekonomikas ministrija:

1.paralēli virza likumprojektu „Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām””, ar ko ir paredzēts likuma 11.panta otrās daļas 25.punktu izteikt šādā redakcijā: „25) par ogļūdeņražu ieguvi;”, tādējādi aizstājot nodevas veidu „par naftas ieguvi” ar nodevas veidu „par ogļūdeņražu ieguvi”.  Šis likumprojekts un likumprojekts „Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām”” ir virzāms Saeimā izskatīšanai vienlaikus, lai ar abiem likumu grozījumiem tiktu sasniegts nepieciešamais mērķis.

 

2. jāizstrādā Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks ogļūdeņražu ieguves valsts nodevas apmēru, aprēķināšanas un maksāšanas kārtību, kas Ministru kabinetam jāizdod līdz 2009.gada 7.augustam.

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanu un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei noteiktajam regulējumam, ar kuru atļauts dalībvalstīm uzlikt nodevu par ogļūdeņražu ieguves darbu veikšanu.

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums

                                                                                                                                         1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

 

 

 

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Direktīvas 6.panta 1.punkts

2.pants

Atbilst

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 

Nav attiecināms

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 


VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumā noteiktās valsts pārvaldes funkcijas, kuras saistītas ar zemes dzīļu izmantošanas licenču izsniegšanu un limitu noteikšanu, kuras pašreiz veic LVĢMA (kuru paredzēts likvidēt), turpmāk veiks Valsts vides dienests, savukārt atsevišķus uzdevumus, kuri saistīti ar ģeoloģiskās informācijas apkopošanu, - plānotā valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Likuma izpildei nav nepieciešamas citas izmaiņas valsts institūciju funkcijās.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS” un bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē – www.likumi.lv.

Likums tiks ievietots arī Vides ministrijas mājas lapā internetā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

                

 

Vides ministra vietā

Zemkopības ministrs                                                                 J.Dūklavs

 

Vīza:

Vides ministrijas valsts sekretārs                                                G.Puķītis

 

Vīza:

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs                                      A.Matīss

 

 

 

28.05.2009 13.00

2428

D.Ozola

67024518; dace.ozola@vidm.gov.lv

 


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

 

Rīgā

Nr.35

2009.gada 29.maijā

 

 

27

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""

     TA-1695

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

     3. Vides ministrijai izstrādāt un vides ministram līdz 2009.gada 3.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:

     3.1. rīkojuma projektu par valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" dibināšanu, nosakot valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" uzdevumus, kurus pašreiz veic minētās aģentūras, izņemot valsts pārvaldes funkcijas, kuras likumprojektā paredzēts nodot Valsts vides dienestam;

     3.2. noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 "Valsts vides dienesta nolikums".

     

     

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore                                          G.Veismane