Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā

Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 1.panta 3.punktu.

 

2. Izslēgt 6.panta 8.punktu.

 

3. Izslēgt 10.panta trešajā daļā vārdus „postpenitenciārās palīdzības un”.

 

4. Izslēgt 14.pantu.

 

5. Izslēgt 17.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 1.punktu.

 

6. Izslēgt 18.pantu.

 

7. Izslēgt 26.panta 6.punktu.

 

8. Papildināt Pārejas noteikumus ar 3., 4., 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

„3. Šā likuma 6.panta 5.punktā noteikto funkciju Valsts probācijas dienests neīsteno līdz 2012.gada 31.decembrim.

4. Valsts probācijas dienests personu, par kurām līdz 2009.gada 1.jūlijam pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, uzvedības kontroli turpina un pabeidz lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Valsts probācijas dienests šā likuma 17.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteikto neīsteno līdz 2012.gada 31.decembrim.

6. Valsts probācijas dienesta līdz 2009.gada 1.jūlijam ar probācijas klientiem noslēgtie līgumi par postpenitenciārās palīdzības sniegšanu izbeidzami līdz 2009.gada 1.augustam.

7. Šā likuma 15.pantā paredzēto izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu pēc tiesas vai prokurora pieprasījuma līdz 2012.gada 31.decembrim Valsts probācijas dienests sniedz tikai par apsūdzēto, kurš apsūdzēts noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pret dzimumneaizskaramību un tikumību vai apsūdzēts smaga vai sevišķi smaga ar vardarbību saistītā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, vai apsūdzēts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pret nepilngadīgo, kā arī par apsūdzēto, kurš noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija nepilngadīgs.”

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

Tieslietu ministrs                                                              M.Segliņš

 

 

Vīza:
valsts sekretārs                                                                       M.Lazdovskis

 

 

 

15.05.2009. 9:07

250

M.Papsujevičs

67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv

 


Likumprojekta

„Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu, uzdevumu u.tml.

Ministru kabineta 2009. gada 30. aprīļa sēdes protokola Nr. 28, 3.§ 7. punkts.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

Šobrīd Valsts probācijas dienestam ir 8 funkcijas, kuras ir reglamentētas Valsts probācijas dienesta likuma 6.pantā:

1) sniedz izvērtēšanas ziņojumu – informāciju par probācijas klientu, kuru pēc tiesas, prokuratūras vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma sagatavo dienesta darbinieks (~ 3000 izvērtēšanas ziņojumi gadā);

2) nodrošina probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu – probācijas programmas tiek īstenotas, lai panāktu probācijas klienta tiesisku uzvedību, un veicinātu viņa integrāciju sabiedrībā ( gadā tiek iesaistīti ~ 1700 probācijas klienti);

3) organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi (~ 4000 probācijas klienti gadā);

4) organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi (~ 200 probācijas klienti gadā);

5) pārbaudes laikā uzrauga personas, kas notiesātas nosacīti un nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas (~ 11 500 probācijas klienti gadā);

6) pārbaudes laikā uzrauga personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības (~ 900 probācijas klienti gadā);

7) sniedz postpenitenciāro palīdzību no brīvības atņemšanas iestādēm atbrīvotajām personām – palīdzību, kuru dienests sniedz cilvēkam, kurš noslēdzis brīvprātīgu rakstveida vienošanos ar dienestu (~ 260 probācijas klienti gadā + tikšanās ar katru notiesāto pirms viņa atbrīvošanās no brīvības atņemšanas iestādes);

8) nodrošina iespēju cietušajam un probācijas klientam brīvprātīgi iesaistīties izlīgumā – pārrunu procesā, kurā piedalās cietušais un probācijas klients un kurā izmanto starpnieka palīdzību, lai novērstu noziedzīga nodarījuma sekas un panāktu cietušā un probācijas klienta izlīgumu (~1150 izlīguma procesi).

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Ar normatīvo aktu tiek paredzēts atteikties no VPD funkcijas – postpenitenciārās palīdzības sniegšana personām, kuras tiek sagatavotas atbrīvošanai no brīvības atņemšanas iestādes vai ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādes (likumprojekta 1. – 7.pants, kas paredz grozījumus Valsts probācijas dienesta likuma 1.panta 3. punktā, 6.panta 8.punktā, 10.panta trešajā daļā, 14.pantā, 17.panta pirmās daļas 1.punktā un otrās daļas 1.punktā, 18.pantā un 26.panta 6.punktā).

Normatīvais akts paredz pārejas perioda noteikšanu arī attiecībā uz tādu Valsts probācijas dienesta funkciju kā nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība, nosakot, ka minētā funkcija netiks īstenota no šī normatīvā akta spēkā stāšanās brīža līdz 2013.gadam 1.janvārim (likumprojekta 8.pants).

Normatīvais akts paredz izvērtēšanas ziņojuma pēc tiesas un prokuroru pieprasījumiem pirmstiesas procesā sagatavošanas ierobežojumus, nosakot, ka no attiecīgo likuma grozījumu spēkā stāšanās līdz 2013.gada 1.janvārim VPD sagatavos izvērtēšanas ziņojumus pēc tiesu un prokuroru pieprasījumiem tikai par noteiktām likumpārkāpēju kategorijām – nepilngadīgajām personām, dzimumnoziedzniekiem, smagu vai sevišķi smagu vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu izdarījušām personām un personām, kuru noziedzīgais nodarījums saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu pret nepilngadīgo (likumprojekta 8.pants).

Normatīvais akts paredz pārejas perioda noteikšanu attiecībā uz probācijas programmu, kuras īsteno Valsts probācijas dienests, vadīšanu notiesātajiem brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, nosakot, ka no šī normatīvā akta spēkā stāšanās līdz 2013.gada 1.janvārim Valsts probācijas dienests nevada probācijas programmas personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu (likumprojekta 8.pants).

4. Cita informācija

 

 

 Nav attiecināms.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. inovācijas un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Īstermiņā tiks ietaupīti valsts budžeta līdzekļi atbilstoši anotācijas III sadaļā norādītajam.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem un pašnodarbinātajām personām

 

 Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Probācijas programmu neīstenošana brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā ievērojami mazina resocializācijas elementu klātbūtni šī soda saturā un, galvenais, tieši to elementu, kas vērsti uz notiesātā domāšanas veida izmaiņām par labu likumpaklausīgam dzīvesveidam. Ilgtermiņā tas veicina recidīvu un notiesātā atkārtotu nonākšanu ieslodzījumā, kas vistiešākajā veidā ir saistīts ar sabiedrības apdraudējumu un valsts finanšu līdzekļu tērēšanu, atkārtoti uzturot šo personu ieslodzījumā.

Ilgtermiņā var palielināties jaunu noziedzīgu nodarījumu atkārtota izdarīšana no atsevišķu nosacīti atbrīvoto no kriminālatbildības personu puses, jo pārbaudes laikā netiks pievērsta uzmanība šo personu vajadzību risināšanai, kuras veicinājušas noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Ilgtermiņā tiks apdraudēta arī soda individualizācijas principa īstenošana, kas lielā mērā šobrīd ir pilnveidojusies, pateicoties detalizētai apsūdzētā personības izvērtēšanai, par pamatu ņemot Valsts probācijas dienesta sagatavoto izvērtēšanas ziņojumu. Šobrīd tiesai un prokuroriem ir tiesības pieprasīt izvērtēšanas ziņojumus neatkarīgi no tā, par kāda veida noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu apsūdzēta persona.

Ilgtermiņā var palielināties atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšana no to personu puses, kuras atbrīvojas no ieslodzījuma pēc brīvības atņemšanas soda pilna termiņa izciešanas un, nesaņemot attiecīgu atbalstu, tādējādi neatrisinot recidīvu veicinošās problēmas, izdara izvēli par labu jaunam noziedzīgam nodarījumam.

Recidīva pieaugums par 1% radīs zaudējumus valsts budžetam aptuveni par 1,5 milj. Ls gadā.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.4. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.6. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

 Nav attiecināms

7. Cita ietekme

 Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

  

 (tūkst. latu)

 

 Rādītāji

 2009.gads

 Turpmākie trīs gadi

2010

2011

2012

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

738.3

738.3

0

0

0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

738.3

738.3

-731.7

-731.7

-738.3

-738.3

 

-738.3

-738.3

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

731.7

731.7

738.3

738.3

 

738.3

738.3

 

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā).

Valsts probācijas dienesta likumā  noteikto funkciju izpildei 2009. gada paredzētais finansējums 738.3 tūkst. latu.      

Atlīdzība kopā – 338407Ls

EKK 111

Darbinieku atlīdzība:

Centrālajā aparātā - 2 (apkopējas) * 105 + 9 (pārvaldes vecākie referenti) * 280 + 5 (pārvaldes vecākie referenti) * 360 + 1 (pārvaldes vecākais referents) * 315, t.i. 4845 Ls

Probācijas programmu īstenošanai brīvības atņemšanas iestādēs - 3 (vecākie referenti) * 360 + 2 (vecākais referents) * 355  + 2 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 2350 Ls

Nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzībai – 10 (vecākie referenti) * 360 + 1 (vecākie referenti) * 310 + 4 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 5030 Ls

Palīdzības sniegšana personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas, notiesāto sagatavošana atbrīvošanai - 6 (vecākie referenti) * 360 +
3 (vecākie referenti) * 310 + 1 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 3370 Ls

Izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanai pēc tiesas un prokuroru pieprasījuma – 8 (vecākie referenti) * 360 + 3 (vecākie referenti) * 310 + 2 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 4370 Ls

Citu dienesta funkciju izpildes nodrošināšanai un koordinācijai – 1 (vecākie referenti) * 320 + 6 (vecākie referenti) * 310 + 1 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 2460 Ls

EKK 111 = 22425 Ls * 12 mēneši = 269 100 Ls

EKK 114

Piemaksas darbiniekiem, kas nodrošina dienesta funkciju izpildi EKK 111 = 269100 Ls- Centrālais aparāts 58140 Ls = 210960 Ls, par darbu īpašos apstākļos vidēji 1.712 % no darba algas = 3 611 Ls

EKK 121

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24.09% = 65 696 Ls

Kārtējie izdevumi - 367 271 Ls

EKK 211

Darbinieku apmācības, t.sk. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

84 darbinieki * 62.92 Ls = 5 285 Ls

EKK 212

Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni: 2009. gadā divreiz ārvalstu komandējumi CEP konference 4000 Ls

EKK 221

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 17.65 Ls = 300 Ls

Probācijas programmu īstenošanai brīvības atņemšanas iestādēs - 7 referenti * 8 Ls = 56 Ls

Nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzībai – 15 referenti * 8 Ls = 120 Ls

Palīdzības sniegšanai personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanai atbrīvošanai – 10 referenti * 8 Ls = 80 Ls

Izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanai pēc tiesas un prokuroru pieprasījuma – 13 referenti * 22 Ls = 286 Ls

Citu dienesta funkciju izpildes nodrošināšanai un koordinācijai – 8 referenti * 22 Ls = 176 Ls

EKK 221 = 1018 Ls * 12 mēneši = 12 216 Ls

EKK 222

Izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 17.65 Ls = 300 Ls

Probācijas programmu īstenošanai brīvības atņemšanas iestādēs - 7 referenti * 32 Ls = 224 Ls

Nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzībai – 15 referenti * 32 Ls = 480 Ls

Palīdzības sniegšanai personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanai atbrīvošanai – 10 referenti * 32 Ls = 320 Ls

Izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanai pēc tiesas un prokuroru pieprasījuma – 13 referenti * 32 Ls = 416 Ls

Citu dienesta funkciju izpildes nodrošināšanai un koordinācijai - 3157 Ls

EKK 222 = 4897 Ls * 12 mēneši = 58 764 Ls

EKK 224

Transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam: 109 Ls * 12 mēneši = 1 308 Ls

Telpu uzturēšanai 3356 Ls * 12 mēneši = 40 272 Ls

EKK 224 = 41580 Ls

EKK 226

Telpu nomai: 3224 kv.m. * 4 Ls = 12896 Ls * 12mēneši = 154 752 Ls

Transportlīdzekļu nomai: 227 Ls mēnesī 6 automašīnas = 1362 Ls * 12 mēneši = 16 344 Ls

EKK 226 = 171096 Ls

EKK 227

Sociālās rehabilitācijas centru pakalpojumu izdevumi 1140.92 Ls * 12 mēneši = 13 691 Ls

EKK 231

Biroja preču iegāde:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 17.65 Ls = 300 Ls

Probācijas programmu īstenošana brīvības atņemšanas iestādēs - 7 referenti * 22 Ls = 154 Ls

Nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība – 15 referenti * 22 Ls = 330 Ls

Palīdzības sniegšana personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošana atbrīvošanai – 10 referenti * 22 Ls = 220 Ls

Izvērtēšanas ziņojumu sagatavošana pēc tiesas un prokuroru pieprasījumiem –  13 referenti * 36 Ls = 468 Ls

Citu dienesta funkciju izpildes nodrošināšana un koordinēšana – 8 referenti * 36 Ls = 288 Ls

EKK 231 = 1760 Ls * 12 mēneši = 21 120 Ls

EKK 232

Degvielas izdevumi:

Probācijas programmu īstenošana brīvības atņemšanas iestādēs - 7 referenti * 45 Ls = 315 Ls

Nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība – 15 referenti * 39 Ls = 585 Ls

Palīdzības sniegšana personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošana atbrīvošanai – 10 referenti * 39 Ls = 390 Ls

Izvērtēšanas ziņojumu sagatavošana pēc tiesas un prokurora pieprasījumiem –  13 referenti * 50 Ls = 650 Ls

Citu dienesta funkciju izpildes nodrošināšana un koordinēšana – 8 referenti * 50 Ls = 400 Ls

EKK 232 = 2340 Ls * 12 mēneši = 28 080 Ls

EKK 235

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu izdevumi:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 2.21 Ls = 37.57 Ls

Probācijas programmu īstenošana brīvības atņemšanas iestādēs - 7 referenti * 7.5 Ls = 52.50 Ls

Nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība – 15 referenti * 7.5 Ls = 112.50 Ls

Palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošana atbrīvošanai – 10 referenti * 7.5 Ls = 75 Ls

Izvērtēšanas ziņojumu sagatavošana pēc tiesas un prokuroru pieprasījumiem – 13 referenti * 7.5 Ls = 97.50 Ls

Citu dienesta funkciju izpildes nodrošināšana un koordinācija – 578.18 Ls

EKK 235 = 953.25 * 12 mēneši = 11 439 Ls

Vienreizējie izdevumi - 32 631 Ls

EKK 523

Darba staciju 20*1000 = 20000 Ls; multifunkcionālo iekārtu 4*662.50 = 2650 Ls; servera iegāde 5921 Ls; metāla skapju iegāde: 29*140 = 4060 Ls.

EKK 523 = 32 631 Ls

Izdevumu Samazinājums - 2009.gads.

Atlīdzība kopā – 169203 Ls

EKK 111

Darbinieku atbrīvošana:

Centrālajā aparātā - 2 (apkopējas) * 105 + 9 (pārvaldes vecākie referenti) * 280 + 5 (pārvaldes vecākie referenti) * 360 + 1 (pārvaldes vecākais referents) * 315, t.i. 4845 Ls.

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 3 (vecākie referenti) * 360 + 2 (vecākais referents) * 355 + 2 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 2350 Ls.

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 10 (vecākie referenti) * 360 + 1 (vecākie referenti) * 310 + 4 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 5030 Ls.

Attei kšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā - 6 (vecākie referenti) * 360 +
3 (vecākie referenti) * 310 + 1 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 3370 Ls.

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 8 (vecākie referenti) * 360 + 3 (vecākie referenti) * 310 + 2 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 4370 Ls.

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 1 (vecākie referenti) * 320 + 6 (vecākie referenti) * 310 + 1 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 2460 Ls.

EKK 111 = 22425 Ls * 6 mēneši = 134550 Ls

EKK 114

Piemaksas darbiniekiem, kas nodrošina dienesta funkciju izpildi EKK 111 = 134550 Ls- Centrālais aparāts 29070 Ls = 105480 Ls, par darbu īpašos apstākļos vidēji 1.711 % no darba algas = 1805 Ls

EKK 121

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu samazināšana 24.09% = 32848 Ls

Kārtējie izdevumi - 214434 Ls

EKK 211

Netiks veiktas apmācības, t.sk. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izdevumi:

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - apmācība 40 darbinieki * 62.857 Ls = 2514 Ls.

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 85 darbinieki * 62.857 Ls = 5343 Ls.

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā - 52 darbinieki * 62.856 Ls = 3268 Ls.

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 79 darbinieki * 62.857Ls = 4966 Ls.

 Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 51 darbinieki * 62.857 Ls = 3206 Ls.

EKK 211 = 19 297 Ls

EKK 212

Tiks atcelti ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni: 2009. gadā vienreiz ārvalstu komandējumi CEP konference Ls 2000 = 2000 Ls

EKK 221

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu samazināšana

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 17.65 Ls = 300 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 8 Ls = 56 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 8 Ls = 120 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 15 referenti * 5.33 Ls = 80 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 13 referenti * 22 Ls = 286 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 8 referenti * 22 Ls = 176 Ls

EKK 221 = 1018 Ls * 6 mēneši = 6108 Ls

EKK 222

Izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem samazināšana darbiniekiem:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 17.65 Ls = 300 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 32 Ls = 224 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 32 Ls = 480 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 32 Ls = 320 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 13 referenti * 32 Ls = 416 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 3157 Ls

EKK 222 = 4897 * 6 mēneši = 29 382 Ls

EKK 224

Telpu remonta atcelšana = 14 091 Ls

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonta izdevumu samazināšana: 109 Ls * 6 mēneši  = 654 Ls

Telpu uzturēšanas izdevumu samazināšana 3356 Ls * 6 mēneši = 20 136 Ls

EKK 224 = 34881 Ls

EKK 226

Telpu nomas izdevumu samazināšana: 3224 kv.m. * 4 Ls = 12896 Ls * 6 mēneši        = 77 376 Ls

Transportlīdzekļu nomas izdevumu samazināšana: 227 Ls mēnesī 6 automašīnas = 1362 * 6 mēneši = 8 172 Ls

EKK 226 = 85548 Ls

EKK 227

Sociālās rehabilitācijas centru pakalpojumu izdevumu likvidēšana Ls 1150 * 6 mēneši = 6 900 Ls

EKK 231

Biroja preču neiegādāšanās:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 17.65 Ls = 300 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 22 Ls = 154 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 22 Ls = 330 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 22 Ls = 220 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 13 referenti * 36 Ls = 468 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 8 referenti * 36 Ls = 288 Ls

EKK 231 = 1760 Ls * 6 mēneši = 10 560 Ls

EKK 232

Degvielas izdevumu samazināšana:

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 45 Ls = 315 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 39 Ls = 585 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 39 Ls = 390Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 13 referenti * 50 Ls = 650 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 8 referenti * 50 Ls = 400Ls

EKK 232 = 2340 Ls * 6 mēneši = 14 040 Ls

EKK 235

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu izdevumu samazināšana:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 2.21 Ls = 37.57 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 7.5 Ls = 52.50 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 7.5 Ls = 112.50 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 7.5 Ls = 75 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 13 referenti * 7.5 Ls = 97.50 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 578 Ls

EKK 235 = 953.07 Ls * 6 mēneši = 5 718 Ls

Vienreizējie izdevumi - 37486 Ls

EKK 231

Inventāra neiegādāšanās - 4 855 Ls

EKK 523

Darba staciju 20*1000 = 20000 Ls; multifunkcionālo iekārtu 4*662.50 = 2650 Ls; servera neiegādāšanās 5921 Ls; metāla skapju neiegādāšanās: 29*140 = 4060 Ls = 32 631 Ls

Izdevumu Samazinājums 2010.gads

 Atlīdzība kopā – 338407 Ls

EKK 111

Darbinieku atbrīvošana:

Centrālajā aparātā - 2 (apkopējas) * 105 + 9 (pārvaldes vecākie referenti) * 280 + 5 (pārvaldes vecākie referenti) * 360 + 1 (pārvaldes vecākais referents) * 315, t.i., 4845 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 3 (vecākie referenti) * 360 + 2 (vecākais referents) * 355  + 2 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 2350 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 10 (vecākie referenti) * 360 + 1 (vecākie referenti) * 310 + 4 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 5030 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā - 6 (vecākie referenti) * 360 +
3 (vecākie referenti) * 310 + 1 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 3370 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 8 (vecākie referenti) * 360 + 3 (vecākie referenti) * 310 + 2 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 4370 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 1 (vecākie referenti) * 320 + 6 (vecākie referenti) * 310 + 1 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 2460 Ls

EKK 111 = 22425 Ls * 12 mēneši = 269 100 Ls

EKK 114

Piemaksas darbiniekiem, kas nodrošina dienesta funkciju izpildi EKK 111 = 269100 Ls- Centrālais aparāts 58140 Ls  = 210960 Ls, par darbu īpašos apstākļos vidēji 1.712 % no darba algas = 3 611 Ls

EKK 121

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu samazināšana 24.09% = 65 696 Ls

Kārtējie izdevumi - 367271 Ls

EKK 211

Netiks veiktas apmācības, t.sk. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

84 darbinieki * 62.92 Ls = 5 285 Ls

EKK 212

Tiks atcelti ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni: 2009. gadā divreiz ārvalstu komandējumi CEP konference 4000 Ls

EKK 221

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu samazināšana:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 17.65 Ls = 300 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 8 Ls = 56 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 8 Ls = 120 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 8 Ls = 80 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 13 referenti * 22 Ls = 286 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 8 referenti * 22 Ls = 176 Ls

EKK 221 = 1018 Ls * 12 mēneši = 12 216 Ls

EKK 222

Izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem samazināšana:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 17.65 Ls = 300 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 32 Ls = 224 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 32 Ls = 480 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 32 Ls = 320 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 13 referenti * 32 Ls = 416 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 3157 Ls

EKK 222 = 4897 Ls * 12 mēneši = 58 764 Ls

EKK 224

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonta izdevumu samazināšana: 109 Ls * 12 mēneši = 1 308 Ls

Telpu uzturēšanas izdevumu samazināšana 3356 Ls * 12 mēneši = 40 272 Ls

EKK 224 = 41580 Ls

EKK 226

Telpu nomas izdevumu samazināšana: 3224 kv.m. * 4 Ls = 12896 Ls * 12 mēneši = 154 752 Ls

Transportlīdzekļu nomas izdevumu samazināšana: 227 Ls mēnesī 6 automašīnas = 1362 Ls * 12 mēneši = 16 344 Ls

EKK 226 = 171096 Ls

EKK 227

Sociālās rehabilitācijas centru pakalpojumu izdevumu likvidēšana 1141 Ls * 12 mēneši = 13 691 Ls

EKK 231

Biroja preču neiegādāšanās:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 17.65 Ls = 300 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 22 Ls = 154 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 22 Ls = 330 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 22 Ls = 220 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 13 referenti * 36 Ls = 468 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 8 referenti * 36 Ls = 288 Ls

EKK 231 = 1760 Ls * 12 mēneši = 21 120 Ls

EKK 232

Degvielas izdevumu samazināšana:

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 45 Ls = 315 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 39 Ls = 585 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 39 Ls = 390 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā –  13 referenti * 50 Ls = 650 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 8 referenti * 50 Ls = 400 Ls

EKK 232 = 2340 Ls * 12 mēneši = 28 080 Ls

EKK 235

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu izdevumu samazināšana:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 2.21 Ls = 37.57 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 7.5 Ls = 52.50 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 7.5 Ls = 112.50 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 7.5 Ls = 75 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 13 referenti * 7.5 Ls = 97.50 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 578.18 Ls

EKK 235 = 953.25 * 12 mēneši = 11 439 Ls

Vienreizējie izdevumi - 26 060 Ls

EKK 523

Darba staciju 20*1000; multifunkcionālo iekārtu 4*500; metāla skapju neiegādāšanās: 29*140

EKK 523 = 26 060 Ls

Izdevumu Samazinājums 2011.gads. un 2012.gads

Atlīdzība kopā – 338407 Ls

EKK 111

Darbinieku atbrīvošana:

Centrālajā aparātā - 2 (apkopējas) * 105 + 9 (pārvaldes vecākie referenti) * 280 + 5 (pārvaldes vecākie referenti) * 360 + 1 (pārvaldes vecākais referents) * 315, t.i. 4845 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 3 (vecākie referenti) * 360 + 2 (vecākais referents) * 355  + 2 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 2350 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 10 (vecākie referenti) * 360 + 1 (vecākie referenti) * 310 + 4 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 5030 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā - 6 (vecākie referenti) * 360 +
3 (vecākie referenti) * 310 + 1 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 3370 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 8 (vecākie referenti) * 360 + 3 (vecākie referenti) * 310 + 2 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 4370 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 1 (vecākie referenti) * 320 + 6 (vecākie referenti) * 310 + 1 (pārvaldes vecākais referents) * 280, t.i. 2460 Ls

EKK 111 = 22425 Ls * 12 mēneši = 269 100 Ls

EKK 114

Piemaksas darbiniekiem, kas nodrošina dienesta funkciju izpildi EKK 111 = 269100 Ls- Centrālais aparāts 58140 Ls  = 210960 Ls, par darbu īpašos apstākļos vidēji 1.712 % no darba algas = 3 611 Ls

EKK 121

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu samazināšana 24.09% = 65 696 Ls

Kārtējie izdevumi - 367 271 Ls

EKK 211

Netiks veiktas apmācības, t.sk. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

84 darbinieki * 62.92 Ls = 5 285 Ls

EKK 212

Tiks atcelti ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni: 2009. gadā divreiz ārvalstu komandējumi CEP konference 4000 Ls

EKK 221

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu samazināšana:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 17.65 Ls = 300 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 8 Ls = 56 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 8 Ls = 120 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 8 Ls = 80 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 13 referenti * 22 Ls = 286 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 8 referenti * 22 Ls = 176 Ls

EKK 221 = 1018 Ls * 12 mēneši = 12 216 Ls

EKK 222

Izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem samazināšana:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 17.65 Ls = 300 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 32 Ls = 224 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 32 Ls = 480 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 32 Ls = 320 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā – 13 referenti * 32 Ls = 416 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 3157 Ls

EKK 222 = 4897 Ls * 12 mēneši = 58 764 Ls

EKK 224

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonta izdevumu samazināšana: 109 Ls * 12 mēneši = 1 308 Ls

Telpu uzturēšanas izdevumu samazināšana 3356 Ls * 12 mēneši = 40 272 Ls

EKK 224 = 41580 Ls

EKK 226

Telpu nomas izdevumu samazināšana: 3224 kv.m. * 4 Ls = 12896 Ls * 12mēneši = 154 752 Ls

Transportlīdzekļu nomas izdevumu samazināšana: 227 Ls mēnesī 6 automašīnas = 1362 Ls * 12 mēneši = 16 344 Ls

EKK 226 = 171096 Ls

EKK 227

Sociālās rehabilitācijas centru pakalpojumu izdevumu likvidēšana 1141 Ls * 12 mēneši = 13 691 Ls

EKK 231

Biroja preču neiegādāšanās:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 17.65 Ls = 300 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 22 Ls = 154 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 22 Ls = 330 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 22 Ls = 220 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā –  13 referenti * 36 Ls = 468 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 8 referenti * 36 Ls = 288 Ls

EKK 231 = 1760 Ls * 12 mēneši = 21 120 Ls

EKK 232

Degvielas izdevumu samazināšana:

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 45 Ls = 315 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 39 Ls = 585 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 39 Ls = 390 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā –  13 referenti * 50 Ls = 650 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 8 referenti * 50 Ls = 400 Ls

EKK 232 = 2340 Ls * 12 mēneši = 28 080 Ls

EKK 235

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu izdevumu samazināšana:

Centrālajā aparātā – 17 referenti * 2.21 Ls = 37.57 Ls

Atteikšanās no probācijas programmu īstenošanas brīvības atņemšanas iestādēs rezultātā - 7 referenti * 7.5 Ls = 52.50 Ls

Atteikšanās no nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības rezultātā – 15 referenti * 7.5 Ls = 112.50 Ls

Atteikšanās no palīdzības sniegšanas personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un pēc pilna soda termiņa izciešanas notiesāto sagatavošanu atbrīvošanai rezultātā – 10 referenti * 7.5 Ls = 75 Ls

Tiesu un prokuroru tiesības izvērtēšanas ziņojumu pieprasīšanas ierobežošanas rezultātā –  13 referenti * 7.5 Ls = 97.50 Ls

Dienesta funkciju izpildes un koordinācijas optimizācijas rezultātā – 578.18 Ls

EKK 235 = 953.25 * 12 mēneši = 11 439 Ls

Vienreizējie izdevumi - 32 631 Ls

EKK 523

Darba staciju 20*1000 = 20000 Ls; multifunkcionālo iekārtu 4*662.50 = 2650 Ls; servera neiegādāšanās 5921 Ls; metāla skapju neiegādāšanās: 29*140 = 4060 Ls

EKK 523 = 32 631 Ls

 

2009.gadā uzturēšanas izdevumu samazinājums – 383637 Ls

2009.gadā vienreizējie izdevumu samazinājums - 37486 Ls

2010.gadā uzturēšanas izdevumu samazinājums - 705678 Ls

2010. gada vienreizējie izdevumu samazinājums - 26060 Ls

2011.gadā uzturēšanas izdevumu samazinājums - 705678 Ls

2011.gadā vienreizējie izdevumu samazinājums - 32631 Ls

2012.gadā uzturēšanas izdevumu samazinājums - 705678 Ls

2012.gadā vienreizējie izdevumu samazinājums - 32631 Ls

 

Kopā funkcijai 2009.gadā izdevumu samazinājums - 421123 Ls

Kopā funkcijai 2010.gadā izdevumu samazinājums – 731738 Ls

Kopā funkcijai 2011.gadā un turpmāk izdevumu samazinājums – 738309 Ls

Kopā funkcijai 2012.gadā un turpmāk izdevumu samazinājums – 738309 Ls

 

6.Cita informācija.

Priekšlikumus par izdevumu samazināšanu iekļaut grozījumos likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, kā arī ņemt vērā turpmāko gadu valsts budžeta likumprojektu izstrādē.  

2012.gadā, lemjot jautājumu par budžeta līdzekļiem 2013.gadam, likumprojektā minēto funkciju atjaunošanai – izvērtēšanas ziņojumu sastādīšana, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība un probācijas programmu īstenošana brīvības atņemšanas iestādēs, Valsts probācijas dienestam būs nepieciešams piešķirt finansējuma daļu, kas norādīta šajā anotācijā.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Vienotā paketē ir virzāmi šādi likumprojekti:

1. ”Grozījumi Krimināllikumā”;

2. „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”;

3. „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”.

 

2. Cita informācija

 

 Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums–rezolūcija, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

 Nav attiecināms

6. Cita informācija

 Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 Nav attiecināms

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 Nav attiecināms

5. Cita informācija

 Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav attiecināms.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Grozījumi tiks publicēti laikrakstā ,,Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

Tieslietu ministrs                                                      M.Segliņš           

 

 

Vīza:

valsts sekretārs                                                         M.Lazdovskis

 

27.05.2009. 16:50

5716

Papsujevičs, 67021128

mihails.papsujevics@vpd.gov.lv


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

 

Rīgā

Nr.35

2009.gada 29.maijā

 

 

20

 

Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"

     TA-1710

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore                                          G.Veismane