Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas liet u ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.; 2008, 1., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1.      Izslēgt 120.panta trešo daļu.

 

2.      447.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Pirmās instances tiesā krimināllietu iztiesā tiesnesis vienpersoniski.”;

izslēgt otro daļu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja lieta ir sevišķi sarežģīta, pirmās instances tiesas priekšsēdētājs var noteikt krimināllietas koleģiālu izskatīšanu. Šādā gadījumā krimināllieta izskatāma triju pirmās instances tiesas tiesnešu sastāvā.”.

 

3.      Izslēgt 448.panta otro daļu.

 

4.      Izteikt 453.pantu šādā redakcijā:

„453.pants. Rezerves tiesnesis

(1) Krimināllietā, kuras iztiesāšanai nepieciešams ilgāks laiks, var piedalīties rezerves tiesnesis, kas lietas iztiesāšanas laikā atrodas tiesas sēžu zālē. Par to izdara atzīmi tiesas sēdes protokolā.

(2) Ja krimināllietas iztiesāšanas procesā tiesnesi aizstāj rezerves tiesnesis, lietas iztiesāšana turpinās. Lietas iztiesāšanu šajā gadījumā pabeidz tiesa jaunajā sastāvā.”

 

5.      Aizstāt 516.panta pirmajā daļā vārdus „tiesas piesēdētājs” ar vārdu „tiesnesis”.

 

6.      Izslēgt 634.panta ceturtajā daļā vārdus „naudas sodu”.

 

7.      636.pantā:

papildināt ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Prokurors naudas soda samaksu var atlikt vai sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, ja persona, kurai sods piemērots ar prokurora priekšrakstu, 30 dienu laikā nevar to samaksāt un ir iesniegusi motivētu lūgumu par naudas soda samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos.”;

izslēgt otrajā daļā vārdus „naudas sodu”;

papildināt ar 2.1 daļu šādā redakcija:

„(21) Ja naudas sods 30 dienu laikā pēc prokurora priekšraksta par sodu stāšanās spēkā nav samaksāts vai ja naudas soda iemaksa netika veikta termiņā, kāds noteikts, sadalot vai atliekot naudas soda samaksu, prokurors ierosina rajona (pilsētas) tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas prokuratūras iestāde, izlemt jautājumu par naudas soda aizstāšanu saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.”.

 

8.      Aizstāt 638.panta trešajā daļā vārdus „notiesātajam ir grūti naudas sodu samaksāt tūlīt” ar vārdiem „notiesātais 30 dienu laikā nevar to samaksāt un ir iesniedzis motivētu lūgumu par naudas soda samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos”.

 

9.      Aizstāt 644.panta pirmajā daļā vārdus „uz tādu pašu laiku” ar vārdiem „saskaņā ar Krimināllikumā noteikto”.

 

10.  645.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Ja naudas sods 30 dienu laikā pēc nolēmuma stāšanās spēkā nav samaksāts vai ja naudas soda iemaksa netika veikta termiņā, kāds noteikts, sadalot vai atliekot naudas soda samaksu, tiesnesis nosaka tiesas sēdi un naudas sodu aizstāj saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.”;

izslēgt ceturto daļu.

 

11.  Aizstāt 784.panta sestajā daļā vārdus „izpildāmo naudas sodu nav iespējams piedzīt” ar vārdiem „izpildāmais naudas sods 30 dienu laikā nav samaksāts”.

 

12.  Papildināt Pārejas noteikumus ar 22., 23., 24., un 25.punktu šādā redakcijā:

„22. Personu, par kurām pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, uzvedības kontroli Valsts probācijas dienests neveic līdz 2012.gada 31.decembrim. Personu, par kurām līdz 2009.gada 1.jūlijam pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, uzvedības kontroli lēmumā noteiktajā pārbaudes laikā turpina un pabeidz tā institūcija, kurai tas uzdots lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības.

23. Lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, līdz 2012.gada 31.decembrim nenorāda institūciju, kurai uzdots kontrolēt attiecīgās personas uzvedību, bet norāda laiku līdz kuram personai jāpaziņo prokuroram par lēmumā uzlikto pienākumu izpildi un jāiesniedz dokumentus, kas apliecina lēmumā uzlikto pienākumu izpildi. Pēc pārbaudes termiņa beigām prokurors, izvērtējot personas sniegtās ziņas un dokumentus, izdara lēmumā atzīmi par nosacījumu izpildi.

24. Prokurors un tiesa līdz 2012.gada 31.decembrim pieprasa un Valsts probācijas dienests sniedz izvērtēšanas ziņojumu tikai par tām personām, kas izdarījušas noziedzīgu nodarījumu pret dzimumneaizskaramību un tikumību vai smagu vai sevišķi smagu ar vardarbību saistītu noziedzīgu nodarījumu, vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistītu noziedzīgu nodarījumu pret nepilngadīgo, kā arī par personām, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija nepilngadīgas.

25. Krimināllietās, kurās līdz 2009.gada 1.jūlijam pirmās instances tiesā ir uzsākta iztiesāšana koleģiālā sastāvā, iztiesāšanu turpina koleģiālā sastāvā līdz sprieduma taisīšanai vai kriminālprocesa izbeigšanai tiesas sēdē. Šajā laikā tiesas piesēdētāju ar tiesas spriešanu saistīto pienākumu izpildes laikā var apcietināt vai saukt pie kriminālatbildības tikai ar tās pašvaldības piekrišanu, kura viņu ievēlējusi. Lēmumu par tiesas piesēdētāja apcietināšanu, piespiedu atvešanu, aizturēšanu vai pakļaušanu kratīšanai pieņem īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis. Ja tiesas piesēdētājs ir notverts smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, lēmums par piespiedu atvešanu, aizturēšanu vai pakļaušanu kratīšanai nav nepieciešams, bet 24 stundu laikā ir jāinformē īpaši pilnvarotais Augstākās tiesas tiesnesis un attiecīgā pašvaldība.”

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

Tieslietu ministrs                                                              M.Segliņš

 

Vīza:
valsts sekretārs                                                                      M.Lazdovskis

 

 

20.05.2009. 10:44

707

Z.Dundurs

67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv


Likumprojekta

„Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28, 3.§ 7.punkts.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

1. Latvijā tiesu piesēdētāji piedalās koleģialitātes principa īstenošanā atsevišķu likumā noteiktu krimināllietu iztiesāšanā rajona (pilsētas) tiesās un apgabaltiesās kā pirmās instances tiesās.

Likums „Par tiesu varu” nosaka, ka koleģiāli izskatot lietas, tiesas sastāvā esošajiem tiesnešiem un tiesas piesēdētājiem ir vienādas tiesības izlemt visus ar lietas izskatīšanu saistītos jautājumus, tomēr jāatzīmē, ka likums nenoteic, ka tiesu piesēdētājam ir nepieciešama juridiskā izglītība. Bez tam nereti ir gadījumi, kad tiesas sēdi jāatliek tikai tāpēc, ka kāds no tiesas piesēdētājiem nav ieradies un tas būtiski kavē lietas izskatīšanu.

Sakarā ar vispārējo taupības režīmu, budžeta līdzekļu ekonomiju un izdevumu samazināšanu, ievērojot to, ka tiesu piesēdētāja institūta darbība lielākoties ir formāla, kā arī to, ka sabiedrības iesaiste tiesas spriešanā var tik īstenota citos veidos, proti - jebkuram sabiedrības loceklim, tajā skaitā žurnālistam ir iespēja piedalīties atklātos tiesas procesos, kā arī paust sabiedrības viedokli ar masu mediju starpniecību, nepieciešams atteikties no tiesu piesēdētāju institūta.

 

2. Kriminālprocesa likums (turpmāk - KPL) paredz, ka naudas soda izpilde pēc tiesas sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu pieņemšanas tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam. Šāda kārtība ir neefektīva un laikietilpīga, kā rezultātā tiek nelietderīgi tērēti valsts budžeta līdzekļi. Pēc būtības naudas soda izpilde ir brīvprātīga, un ja persona nesamaksā noteiktā laikā naudas sodu, tas jāaizstāj saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.

 

3. Prokurora lēmumu izpildi par personu nosacītu atbrīvošanu no kriminālatbildības izpilda Valsts probācijas dienests. Galvenokārt šo nolēmumu izpildes nepieciešamība ir saistīta ar kontroli pār prokuroru uzliktajiem pienākumiem. KPL paredz obligātu personas uzvedības kontroles uzdošanu Valsts probācijas dienestam nosacītas atbrīvošanas no kriminālatbildības gadījumā. Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta sniegto statistiku 2009.gada 1.janvārī Valsts probācijas dienestā bija 512 patstāvīgi aktīvie klienti, kuri ir jāuzrauga. Šis skaits ir stabils, salīdzinot 2007. un 2008.gadu. Kopā Valsts probācijas dienestā 2008.gadā bija 871 uzraugāmie klienti, bet aktīvi tiek strādāts tikai ar tiem klientiem, kuriem prokurors uzlicis noteiktus pienākumus, proti, ar aptuveni 400 klientiem. Šo personu uzraudzībā tiek tērēti valsts budžeta līdzekļi. Atsakoties no personu uzraudzības, tiks ieekonomēti budžeta līdzekļi.

 

4. KPL 644.panta pirmajā daļā noteikta papildsoda - policijas kontrole aizstāšanas kārtība, ja persona ļaunprātīgi pārkāpusi policijas kontroles noteikumus, proti, noteikts, ka tiesnesis šādā gadījumā var aizstāt neizciesto papildsoda laiku ar brīvības atņemšanu uz tādu pašu laiku. Savukārt, brīvības atņemšanas laiku, uz kādu var aizstāt policijas kontroli, nosaka Krimināllikums. KPL pēc būtības nav jāregulē materiālo tiesību jautājums, tāpēc būtu jāparedz norma, ka tiesnesis neizciesto sodu aizstāj saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.

 

5. KPL paredz tiesības prokuroriem un tiesai pieprasīt izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanu par apsūdzēto personu no Valsts probācijas dienesta. KPL neierobežo un nereglamentē apsūdzēto personu kategorijas, par kurām pastāv iespēja pieprasīt personu raksturojošo informāciju – izvērtēšanas ziņojumu. Katra izvērtēšanas ziņojums sastādīšanai tiek piesaistīti ievērojami budžeta līdzekļi. Samazinot personu kategorijas, par kurām jāsniedz izvērtēšanas ziņojumi, tiktu ietaupīti budžeta līdzekļi. Sabiedriski sevišķi bīstami ir tādi personas izdarīti nodarījumi, kas ir vērsti pret dzimumneaizskaramību un tikumību, kā arī smagi vai sevišķi smagi ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīti noziedzīgi nodarījumi. Tāpat sabiedriski bīstami ir tādi nodarījumi, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu pret nepilngadīgo. Līdz ar to minēto kategoriju lietās ir svarīgi, lai būtu sniegts nodarījumu izdarījušās personas izvērtēšanas ziņojums. Tāpat būtiski ir sniegt izvērtēšanas ziņojumu par tām personām, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija nepilngadīgas.

3. Normatīvā akta projekta būtība

1. Likumprojekta 1.pants paredz svītrot normu par tiesu piesēdētāja kriminālprocesuālo imunitāti, jo saskaņā ar likumprojektu tiesu piesēdētāju institūts tiek likvidēts.

2. Likumprojekta 2.pants paredz precizēt KPL 447.panta pirmo, otro un trešo daļu, proti, nosakot, ka krimināllietas pirmajā instancē tiesnesis skata vienpersoniski, bet, ja lieta ir sevišķi sarežģīta, pirmās instances tiesas priekšsēdētājs var noteikt krimināllietas koleģiālu izskatīšanu. Šādā gadījumā krimināllieta izskatāma triju pirmās instances tiesas tiesnešu sastāvā.

3. Likumprojekta 3.pants paredz izslēgt no KPL 448.panta otro daļu par to, ka tiesas piesēdētājam un tiesnesim, izlemjot jautājumus par krimināllietas izskatīšanu, ir vienādas tiesības, jo tiesu piesēdētāju institūts tiek likvidēts.

4. Likumprojekta 4.pants izsaka KPL 453.pantu jaunā redakcijā, izslēdzot no panta normu par to, ka lietas izskatīšanā var piedalīties rezerves tiesas piesēdētājs, jo tiesu piesēdētāju institūts tiek likvidēts.

5. Likumprojekta 5.pants precizē KPL 516.pantu, izslēdzot normu, ka tiesas piesēdētājs atsevišķās domas izsaka rakstveidā, jo tiesu piesēdētāju institūts tiek likvidēts.

6. Likumprojekta 6.pants paredz izslēgt KPL 634.panta ceturtajā daļā atsauci par to, ka tiesa, lai izpildītu spriedumu daļā par naudas sodu, izpildrakstu nosūta tiesu izpildītājam. Grozījums izst rādāts, jo tiek mainīta naudas soda izpildes kārtība, proti, tiek paredzēts, ka naudas sods personai jāizpilda labprātīgi 30 dienu laikā, un ja netiek izpildīts, tad tas tiek aizstāts saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.

Saskaņā ar Krimināllikuma 41.panta otrajā daļā paredzēto naudas soda noteikšanā jāņem vērā vainīgās personas izdarītā noziedzīgā nodarījuma kaitīgums kā arī vainīgās personas mantiskais stāvoklis, proti, personai naudas sodu nevar piemērot, ja no krimināllietas materiāliem izriet, ka personai nebūs iespēju samaksāt piemēroto naudas sodu noteiktajā apmērā. Vienlaikus, lai novērstu situāciju, ka naudas sodu varēs piemērot tikai tām personām, kam uz naudas soda noteikšanas brīdi ir iespēja to samaksāt, ar likumprojektu saistītajā likumprojektā „Grozījumi  Krimināllikumā” tiek noteikts, ka naudas sods piemērojams arī personām, kuras nevar sodu samaksāt nekavējoties, tomēr nākotnē paredzamas iespējas gūt ienākumus, kas nodrošinās tām iespēju likumā paredzētajā laikā samaksāt uzlikto naudas sodu.

Ņemot vērā to, ka naudas soda izpilde ir brīvprātīga, kā arī to, ka vainīgajai personai, kurai piemērots naudas sods, ir iespēja lūgt procesa virzītājam naudas soda samaksāšanu atlikt vai sadalīt uz laiku līdz vienam gadam, tiek paredzēts, ka vainīgajai personai naudas sods jāsamaksā 30 dienu laikā. Šāds laika termiņš ir pietiekošs, lai persona vai nu brīvprātīgi samaksātu piemēroto naudas sodu, vai arī, ja uzskata, ka 30 dienu laikā to nespēs izdarīt, vērstos pie procesa virzītāja ar lūgumu naudas soda samaksu atlikt vai sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam. Ja persona 30 dienu laikā naudas sodu nav samaksājusi un nav arī lūgusi tā izpildi atlikt vai sadalīt, tas norāda uz to, ka persona ļaunprātīgi izvairās no naudas soda izpildes, līdz ar to nepieciešams lemt par naudas soda aizstāšanu ar brīvības atņemšanu.

Vienlaikus, ievērojot to, ka pēc būtības naudas soda izpilde ir brīvprātīga, tiek paredzēts, ka naudas soda izpildē tiesu izpildītājs netiek iesaistīts.

7. Likumprojekta 7.pants paredz papildināt KPL 636.pantu ar 1.1daļu par to, ka prokurors naudas soda samaksu var atlikt vai sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, ja persona, kurai sods piemērots ar prokurora priekšrakstu, 30 dienu laikā nevar to samaksāt. Grozījums nepieciešams, jo tiek mainīta naudas soda izpildes kārtība, izslēdzot no izpildes tiesu izpildītāju. Pašreiz KPL neparedz, kā rīkoties prokuroram, ja naudas sodu var atlikt vai sadalīt.

Tāpat panta otrajā daļā tiek precizēts, ka prokurors naudas sodu nenosūta izpildei tiesu izpildītājam.

Vienlaikus pants tiek papildināts ar 2.1 daļu paredzot, kārtību, kā rīkoties prokuroram, ja naudas sods netiek samaksāts, proti, tiek paredzēts, ka, ja naudas sods 30 dienu laikā pēc prokurora priekšraksta par sodu stāšanās spēkā nav samaksāts vai ja naudas soda iemaksa netika veikta termiņā, kāds noteikts, sadalot vai atliekot naudas soda samaksu, prokurors ierosina rajona (pilsētas) tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas prokuratūras iestāde, izlemt jautājumu par naudas soda aizstāšanu saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.

Tā kā jau šobrīd Krimināllikuma 41.panta ceturtajā daļā noteikts, ka, ja naudas sodu nevar piedzīt, to aizstāj ar arestu vai brīvības atņemšanu saskaņā ar Krimināllikumā noteikto, tad likumprojektā paredzēto grozījumu rezultātā nepieaugs personu skaits, kurām jāizcieš arests vai brīvības atņemšana brīvības atņemšanas vietā.

Šobrīd apstāklis, ka naudas sodu izpildi nodrošina tiesu izpildītāji, sarežģī šī soda veida izpildi, kā arī papildus tiek tērēti valsts budžeta līdzekļi tiesu izpildītāju soda izpildes darbības nodrošināšanai. Tāpat normatīvais regulējums naudas soda izpildē nav pietiekami skaidrs, kas būtiski apgrūtina soda izpildi, rada situācijas, kad nav skaidrs, kurš no normatīvajiem aktiem nosaka nepieciešamo rīcību. Tiesu izpildītāju darbību regulē gan Latvijas Sodu izpildes kodekss, gan Civilprocesa likums, gan daļēji Kriminālprocesa likums, un to normas nav savstarpēji saskaņotas.

Līdzšinējā naudas sodu izpildes efektivitātes analīze rāda, ka izveidojot jaunu naudas soda izpildes sistēmu, un, nosakot jaunu naudas soda izpildes kārtību (naudas soda samaksas brīvprātības princips), kurā tiesu izpildītāji vairs netiek iesaistīti, tas ļaus ietaupīt valsts budžetā izdevumus.

Skaidrs naudas soda izpildes regulējums būs par pamatu notiesātajām personām nepārprotami apzināties, ka naudas soda nesamaksāšanas gadījumā 30 dienu laikā, tas tiks aizstāts ar arestu vai brīvības atņemšanu. Vienlaikus personām pastāvēs iespēja lūgt naudas soda samaksu atlikt vai sadalīt termiņos līdz vienam gadam.

Arī tiesnešiem un prokuroriem saskaņā ar piedāvāto naudas soda izpildes regulējumu būs objektīvi vieglāk un pamatotāk piemērot personām naudas sodu, jo būs skaidrs soda izpildes mehānisms. Līdz ar to varētu samazināties to gadījumu skaits, kad personām formāli piemēro naudas sodu, zinot, ka persona naudas sodu nevarēs samaksāt. Prokurori un tiesneši apzināsies, ka, ja persona naudas sodu noteiktajā laikā nesamaksās un nelūgs to atlikt vai sadalīt termiņos, tad naudas sods būs jāaizstāj ar arestu vai brīvības atņemšanu, līdz ar to pamatotāk izvērtēs, vai piemērot personai naudas sodu vai nē.

8. Likumprojekta 8.pants precizē KPL 638.panta trešo daļu, par to, ka naudas soda samaksu var atlikt vai sadalīt termiņos, ja notiesātais 30 dienu laikā nevar to samaksāt, nevis, ja notiesātajam ir grūti naudas sodu samaksāt tūlīt. Norma tiek saskaņota ar piedāvāto grozījumu KL 41.pantu, kura precizē, ka naudas sods tiek aizstāts, ja persona to nevar samaksāt 30 dienu laikā.

9. Likumprojekta 9.pants paredz aizstāt KPL 644.panta pirmajā daļā vārdus „uz tādu pašu laiku” ar vārdiem „saskaņā ar Krimināllikumā noteikto”, jo jautājumu par to, kādā apmērā  tiek aizstāts neizciestais papildsods - policijas kontroles tā pārkāpuma gadījumā nosaka materiālās tiesību normas, proti, Krimināllikuma 45.panta piektā daļa. Ņemot vērā to, ka saistītajos grozījumos Krimināllikuma 45.panta piektajā daļā tiek paredzēts, ka neizciestais papildsods - policijas kontrole tā pārkāpuma gadījumā tiek aizstāts, rēķinot divas policijas kontroles dienas kā vienu brīvības atņemšanas dienu, nepieciešams izdarīt grozījumu KPL 644.panta pirmajā daļā, lai nebūtu pretruna starp KPL un Krimināllikumā noteikto.

10. Likumprojekta 9.pants izsaka KPL 645.panta pirmo daļu jaunā redakcijā, precizējot, kā rīkoties tiesnesim, ja naudas sods 30 dienu laikā pēc nolēmuma stāšanās spēkā nav samaksāts vai ja naudas soda iemaksa netika veikta termiņā, kāds noteikts, sadalot vai atliekot naudas soda samaksu. Tiek paredzēts, ka tiesnesis nosaka tiesas sēdi un naudas sodu aizstāj saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.

Vienlaikus tiek izslēgta panta ceturtā daļa par to, ka, ja Latvijā nevar izpildīt naudas sodu, jo notiesātā persona nedzīvo Latvijā, tad to nosūta izpildei uz ārvalsti. Šāda norma nav nepieciešama, jo tiek paredzēts, ka naudas soda izpilde ir labprātīga, proti, personai tiek dots laiks – 30 dienas samaksāt naudas sodu, un ja tas netiek samaksāts, tad naudas sods tiek aizstāts saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.

11. Likumprojekta 10.pants paredz aizstāt KPL 784.panta sestajā daļā vārdus „izpildāmo naudas sodu nav iespējams piedzīt” ar vārdiem „izpildāmais naudas sods 30 dienu laikā nav samaksāts”, jo atbilstoši grozījumiem KL naudas soda izpilde ir brīvprātīga, un ja persona to neizpilda, tad naudas sods netiek piedzīts, bet gan aizstāts saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.

12. Likumprojekta 11.pants paredz papildināt KPL Pārejas noteikumus ar vairākiem punktiem.

Pārejas noteikumos tiek paredzēts, ka personu, par kurām pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, uzvedības kontroli Valsts probācijas dienests neveic līdz 2012.gada 31.decembrim. Vienlaikus paredzēts, ka personu, kuras nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotas līdz 2009.gada 1.jūlijam, uzraudzību pabeidz tā institūcija, kurai tas uzdots lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, proti, Valsts probācijas dienests.

Tiek paredzēts, ka lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, līdz 2012.gada 31.decembrim nenorāda institūciju, kurai uzdots kontrolēt attiecīgās personas uzvedību, bet gan norāda laiku līdz kuram personai jāpaziņo prokuroram par lēmumā uzlikto pienākumu izpildi. Pēc pārbaudes termiņa beigām prokurors, izdarot lēmumā atzīmi par nosacījumu izpildi, ņem vērā personas sniegtās ziņas par uzlikto pienākumu izpildi. Šāds pārejas noteikums nepieciešams, jo pēc 2009.gada 1.jūlija Valsts probācijas dienests personu uzraudzību neveiks, ko ierobežotā apjomā veiks pats prokurors.

Tiek paredzēts sašaurināt gadījumus, kad var pieprasīt izvērtēšanas ziņojumu, proti, prokurors un tiesa līdz 2012.gada 31.decembrim pieprasa un Valsts probācijas dienests sniedz izvērtēšanas ziņojumu tikai par tām personām, kas izdarījušas smagu vai sevišķi smagu noziegumu un ja izdarītais noziegums saistīts ar vardarbību vai vērsts pret dzimumneaizskaramību vai tikumību, vai ja izdarītais noziedzīgais nodarījums vērsts pret nepilngadīgo.

Tiek paredzēts, ka krimināllietās, kurās līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai pirmās instances tiesā ir uzsākta iztiesāšana koleģiālā sastāvā, iztiesāšanu turpina koleģiālā sastāvā līdz sprieduma taisīšanai vai kriminālprocesa izbeigšanai tiesas sēdē. Norma nepieciešama, jo tiesu piesēdētāju institūts tiek izslēgts un ir nepieciešams paredzēt, ka krimināllietas ar tiesu piesēdētājiem tiek pabeigtas izskatīt tādā pašā sastāvā, proti, koleģiālā sastāvā ar tiesu piesēdētājiem, lai nevajadzētu sākt lietu izskatīšanu no jauna.

 

4. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. inovācijas un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem un pašnodarbinātajām personām

 

 Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Ilgtermiņā var palielināties jaunu noziedzīgu nodarījumu atkārtota izdarīšana no atsevišķu nosacīti atbrīvoto no kriminālatbildības personu puses, jo pārbaudes laikā netiks pievērsta uzmanība šo personu vajadzību risināšanai, kuras veicinājušas noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Ilgtermiņā tiks apdraudēta arī soda individualizācijas principa īstenošana, kas lielā mērā šobrīd ir pilnveidojusies, pateicoties detalizētai apsūdzētā personības izvērtēšanai, par pamatu ņemot Valsts probācijas dienesta sagatavoto izvērtēšanas ziņojumu.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.4. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.6. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

 Nav attiecināms

7. Cita ietekme

 Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2009.gads

Turpmākie trīs gadi

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

0

0

0

0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

0

0

0

0

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā).

6.Cita informācija

Likumprojekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem norādīta likumprojektu „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” (par Valsts probācijas dienesta funkciju samazināšanu kriminālprocesā), „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (par naudas soda izpildes kārtības maiņu),  „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” (par tiesu izpildītāju institūta likvidēšanu tiesās) anotācijā.

Priekšlikumus par izdevumu samazināšanu iekļaut grozījumos likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, kā arī ņemt vērā turpmāko gadu valsts budžeta likumprojektu izstrādē.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.           Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Vienotā paketē ir virzāmi šādi likumprojekti:

1.   „Grozījumi Krimināllikumā”;

2.   „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā”;

3.   „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”;

4.   „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”;

5.   „Grozījumi likumā „Par tiesu varu””;

6.   „Likums par likuma „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” atzīšanu par spēku zaudējušu”.

2.       Cita informācija

Citas informācijas nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums–rezolūcija, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

 Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

 Nav attiecināms

6. Cita informācija

 Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 Nav attiecināms

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Likumprojekts nosūtīts elektroniski izvērtēšanai Tieslietu ministrijas pastāvīgajai Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupai, kurā piedalās tiesu, Ģenerālprokuratūras, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, advokatūras, Latvijas Universitātes , Latvijas Policijas akadēmijas, Tiesībsarga un Saeimas Juridiskā biroja pārstāvji.

Darba grupa konceptuāli atbalsta izstrādāto likumprojektu.

5. Cita informācija

 Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”. Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

4. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

Tieslietu ministrs                                                                                         M.Segliņš

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                                         M.Lazdovskis

 

 

28.05.2009. 09:38

2972

Z.Dundurs

67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

 

Rīgā

Nr.35

2009.gada 29.maijā

 

 

18

 

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

     TA-1711

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore                                           G.Veismane