Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Grozījumi Zinātniskās darbības likumā

 

Izdarīt Zinātniskās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2005, 10.nr.; 2007, 15.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt likuma tekstā vārdus "Izglītības valsts inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Izglītības kvalitātes valsts dienests" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izslēgt 14.panta pirmo prim daļu.

 

3. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

„15.pants. Latvijas Zinātnes padomes sastāvs

(1) Latvijas Zinātnes padomē tiek deleģēti pārstāvji no:

1) Izglītības un zinātnes ministrijas — viens;

2) Latvijas Zinātņu akadēmijas — pieci;

3) Latvijas Zinātnieku savienības – viens;

4) Rektoru padomes — viens;

5) Ekonomikas ministrijas — viens;

6) Veselības ministrijas — viens;

7) Vides ministrijas — viens;

8) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas — viens;

9) Zemkopības ministrijas — viens;

10) Kultūras ministrijas — viens;

11) Valsts kancelejas — viens;

12) Latvijas Darba devēju konfederācijas — viens.

(2) Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis.

(3) Latvijas Zinātnes padomes kompetencē esošs jautājums ir izlemts, ja balsošanā piedalījušās ne mazāk kā divas trešdaļas no tās sastāva un "par" balsojusi vairāk nekā puse no klātesošajiem.

 

4. Izteikt 16.panta 3.punktu šādā redakcijā:

„3) zinātniskajai darbībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadale Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī atzinumu sniegšana par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma zinātnisko lietderību;”.

 

5. Papildināt likuma 17.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4) algot darbiniekus savas darbības nodrošināšanai kārtējam gadam piešķirto valsts budžeta finanšu līdzekļu ietvaros.”

 

6. Aizstāt 18.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus „Latvijas Zinātnes padomei” ar vārdiem „Studiju un zinātnes administrācijai”.

 

7. Papildināt likumu ar 18.1pantu šādā redakcijā:

„181.pants. Studiju un zinātnes administrācija

(1) Studiju un zinātnes administrācija ir izglītības un zinātnes ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tās darbību nosaka Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

(2) Studiju un zinātnes administrācija papildus citai normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei:

1) nodrošina valsts uzraudzību attiecībā uz normatīvo aktu ievērošanu un finanšu resursu izmantošanu zinātnē;

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā administrē fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansēšanai un Valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;

3) nodrošina saistību izpildi zinātniskās sadarbības jomā attiecībā uz Eiropas Savienību un citām starptautiskām organizācijām;

4) sagatavo un publicē ar savu darbību saistīto informāciju”.

 

8. Papildināt 27.panta pirmo daļu aiz vārdiem „Izglītības un zinātnes ministrijas” ar vārdiem "vai tās padotībā esošas iestādes".

 

9. Izslēgt 29.panta otrajā daļā vārdus „un reģistra amatpersonai”.

 

10. Papildināt 30.panta trešo daļu aiz vārdiem „Izglītības un zinātnes ministrija” ar vārdiem "vai tās padotībā esoša iestāde".

 

11. Izteikt 34.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektus izvērtē un finansējumu sadala Latvijas Zinātnes padome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Studiju un zinātnes administrācija katru gadu sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai pārskatu par fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.”

 

Pārejas noteikums

 

Šā likuma 3.pants stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1.jūlijā.

 

Iesniedzējs: Izglītības un zinātnes ministre    _____________ T.Koķe

 

Vizē: Valsts sekretārs                         _____________    M.Gruškevics

 

28.05.2009. 17:19 463 G.Kušķe  67047880, guntra.kuske@izm.gov.lv


Likumprojekta

„Grozījumi Zinātniskās darbības likumā”’

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

       Likumprojekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 3.§) „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” 2.punktā dotajam uzdevumam ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm nodrošināt strukturālās reformas, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 2.§) „Ziņojums par izglītības sistēmas strukturālo reformu” 6.punktā noteiktajam uzdevumam Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem augstākās izglītības un zinātnes nozares stratēģiskās un administratīvās vadības nošķiršanai.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

   1. Latvijas Zinātnes padome atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.383 „Latvijas Zinātnes padomes nolikums” noteikto ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Padomes darbības mērķis ir sekmēt zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas izstrādi un īstenošanu Latvijā. Padomes kompetencē ir priekšlikumu izstrāde zinātnes un tehnoloģiju politikas noteikšanai, priekšlikumu izstrāde zinātnisko darbību regulējošo normatīvo aktu sistēmā un valsts budžeta programmā zinātnē. Padomes kompetencē ir arī padomes ekspertu komisiju un ekspertu datu bāzes izveide un uzturēšana un valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu ekspertīzes nodrošināšana un rezultātu izvērtēšana. Padome nodrošina fundamentālo un lietišķo pētījumu konkursu izsludināšanu, projektu pieteikšanu, vērtēšanu, finansēšanu un uzraudzību. Vienlaikus padome nodrošina Nacionālā kontaktpunkta darbību.

      Ievērojot valsts finanšu līdzekļu lietderīga izlietojuma apsvērumu aspektu, un lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu ekonomisku, pārdomātu izlietojumu un plānošanu atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2009.gadam”, konstatēts, ka ir nepieciešams veikt ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes – Latvijas Zinātnes padomes - reorganizāciju, nododot daļu no tās funkcijām Studiju fondam. Reorganizācijas rezultātā plānots nodalīt Latvijas Zinātnes padomes konsultatīvo un lēmumu pieņemšanas funkciju no administratīvās un finanšu pārvaldības funkcijas. Līdz ar to Nacionālā kontaktpunkta darbība, projektu administratīvā un finanšu pārvaldības un uzraudzības funkcija tiek nodota Studiju fondam.

         Reorganizācijas rezultātā tiks nodrošināta iestāžu līdzšinējo funkciju optimizācija un ekonomisks valsts budžeta līdzekļu izlietojums. Minētā funkciju pārdale nepieciešama, lai optimizētu tiešās pārvaldes iestāžu darbu un apvienotu līdzīgu funkciju īstenošanu, proti, finanšu pārvaldības un administrēšanas, kā arī uzraudzības funkciju, vienā iestādē, tādējādi padarot procesus efektīvākus.

         Pamatojoties uz minēto, ir sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Latvijas Zinātnes padomes reorganizāciju”. Minētais rīkojuma projekts nosaka arī, ka ar 2009.gada 1.jūliju Studiju fonda nosaukums būs Studiju un zinātnes administrācija.

 

2. Likuma 29.panta otrā daļa un 32.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka Izglītības valsts inspekcijas kompetenci. Ievērojot valsts finanšu līdzekļu lietderīga izlietojuma apsvērumu aspektu, un lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu ekonomisku, pārdomātu izlietojumu un plānošanu atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2009.gadam”, konstatēts, ka ir nepieciešams veikt ministrijas padotībā esošo pārvaldes iestāžu – Profesionālās izglītības administrācijas (turpmāk – administrācija) un valsts aģentūras „Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra” (turpmāk – aģentūra) reorganizāciju, nododot to funkcijas Izglītības valsts inspekcijai un Valsts izglītības satura centram.

Reorganizācijas rezultātā tiks nodrošināta administrācijas un aģentūras līdzšinējo funkciju optimizācija un ekonomisks valsts budžeta līdzekļu izlietojums. Pamatojoties uz minēto, ir sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Profesionālās izglītības administrācijas un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras reorganizāciju”. Minētais rīkojuma projekts nosaka arī, ka ar 2009.gada 1.jūliju Izglītības valsts inspekcijas nosaukums būs Izglītības kvalitātes valsts dienests. Izglītības kvalitātes valsts dienestam saglabājas Izglītības valsts inspekcijai Zinātniskās darbības likumā noteiktā funkcija - pārbaudīt zinātnisko institūciju reģistram sniegto ziņu un dokumentu atbilstību īstenībai.

 

3. Likuma 27.panta pirmā daļa nosaka, ka Zinātnisko institūciju reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarota amatpersona. Izglītības un zinātnes ministrijai un tās padotības iestādēm noteikto funkciju izvērtēšanas rezultātā ir paredzēts Izglītības iestāžu reģistra kārtošanu nodot uz Izglītības valsts inspekcijas bāzes izveidotajai iestādei – Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

1.  Likumprojekts paredz grozīt Zinātniskās darbības likuma 16.panta 3.punktu, kā rezultātā tiek nodalīta Latvijas Zinātnes padomes konsultatīvā un lēmumu pieņemšanas funkcija no administratīvās un finanšu pārvaldības funkcijas, likvidējot Latvijas Zinātnes padomes administratīvās un finanšu pārvaldības struktūrvienības – Latvijas Zinātnes padomes biroju un Nacionālo kontaktpunktu.

2. Likumprojekts paredz papildināt Zinātniskās darbības likumu ar 18.1pantu un grozīt 34.panta trešo daļu, kā rezultātā Latvijas Zinātnes padomes projektu administratīvā, finanšu pārvaldības un uzraudzības un starptautiskās zinātniskās sadarbības nodrošināšanas funkcija tiek nodota jaunveidojamai Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošai tiešās pārvaldes iestādei „Studiju un zinātnes administrācija”.

3. Likumprojekts paredz grozīt Zinātniskās darbības likuma 15.pantu, paplašinot Latvijas Zinātnes padomē pārstāvēto institūciju skaitu.

4. Likumprojekts paredz likumā norādīt Izglītības valsts inspekcijas jauno nosaukumu – Izglītības kvalitātes valsts dienests.

5. Likumprojekts paredz likuma 27.panta pirmajā daļā norādīt, ka Zinātnisko institūciju reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija vai tās padotības iestāde.

6. Likumprojekts paredz papildināt likumā noteikto Latvijas Zinātnes padomes kompetenci, nosakot, ka tā ir tiesīga algot darbiniekus savas darbības nodrošināšanai kārtējam gadam piešķirto valsts budžeta finanšu līdzekļu ietvaros.

4. Cita informācija

 Normatīvā akta projekts virzāms izskatīšanai valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

Normatīvā akta projekts neskar anotācijas II un III sadaļu

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) - norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nepieciešami grozījumi šādos Ministru kabineta noteikumos:

1. Ministru kabineta 09.05.2006. noteikumos Nr.383 „Latvijas Zinātnes padomes nolikums”;

2. Ministru kabineta 17.08.2004. noteikumos Nr.719 „Studiju fonda nolikums”.

2. Cita informācija

 Nav attiecināms

 

Normatīvā akta projekts neskar anotācijas V. sadaļu

  

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 Latvijas Zinātnes padome

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un informācija par to tiks ievietota Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā, NAIS un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 Nav attiecināms

  

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Atsevišķas Latvijas Zinātnes padomes funkcijas tiek nodotas Studiju fondam (pēc reorganizācijas – Studiju un zinātnes administrācija).

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un informācija par to tiks ievietota Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā, NAIS un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Projekts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms

 
Izglītības un zinātnes ministre                                                    T.Koķe

 

Vizē: Valsts sekretārs                                                                M.Gruškevics

25.05.09. 11:55

1112

R.Kārkliņš

67047840; Raimonds.Karklins@izm.gov.lv


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.35

2009.gada 29.maijā

 

12

 

Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"

     TA-1764

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

     

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                         V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore                                          G.Veismane