Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

Grozījumi Izglītības likumā

 

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2000, 12.nr.; 2001, 12., 16., 21.nr.; 2004, 5.nr.; 2007, 3.nr.; 2009, 1., 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 14.panta 9.punktu.

 

2. Izslēgt 15.panta 3., 4., 5. un 15.punktu.

 

3. 20.pantā:

aizstāt vārdus "Izglītības valsts inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Izglītības kvalitātes valsts dienests" (attiecīgā locījumā).

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdu „inspekcijas” ar vārdu „dienesta”.

 

4. Papildināt 24.panta pirmās daļas otro teikumu aiz vārdiem „Izglītības un zinātnes ministrija” ar vārdiem "vai tās padotībā esoša iestāde".

 

5. Izslēgt 30.panta ceturtās daļas trešo teikumu.

 

6. Aizstāt 48.panta otrajā daļā vārdus „Izglītības un zinātnes ministrijā” ar vārdiem "Izglītības kvalitātes valsts dienestā".

 

 

7. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

 

„61.pants. Izglītības sistēmas atbalsts

 

(1) Izglītības sistēmas atbalsta mērķis ir veicināt izglītības attīstību valstī atbilstoši vienotai valsts politikai un stratēģijai, finansiāli atbalstot izglītības inovācijas projektus un piešķirot mūža stipendijas izciliem izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā.

(2) Izglītības sistēmas atbalsta mērķa īstenošanai piešķirto valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļu, Latvijas un ārvalstu juridisko vai fizisko personu dāvinājumu, ziedojumu un citu līdzekļu piesaisti un to uzkrāšanu, pārvaldīšanu, uzraudzību un sadales kārtību nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija vai tās padotības iestāde.”

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1.jūlijā

 

 

Iesniedzējs: Izglītības un zinātnes ministre    _____________ T.Koķe

 

 

Vizē: Valsts sekretārs                         _____________ M.Gruškevics

 

 

18.05.2009 9:05

222

R.Kārkliņš

67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv

 

 


Likumprojekta

„Grozījumi izglītības likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekta izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2009.gada 24.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 2.§) 8.punktā Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – ministrija) dotais uzdevums līdz 2009.gada 1.jūlijam nodrošināt izglītības procesa organizēšanā un pārvaldībā iesaistīto tiešās valsts pārvaldes iestāžu, aģentūru un to darbinieku skaita samazināšanu.

Likumprojekta izstrādes nepieciešamība izriet arī no Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 3.§) 7.punktā noteiktā uzdevuma ministrijām līdz 2009.gada 15.maijam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” paketē iekļaujamos grozījumus normatīvajos aktos.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

1. Pašlaik Izglītības likuma 15.panta 4.punkts nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija veic izglītības programmu licencēšanu. Izglītības un zinātnes ministrijai un tās padotības iestādēm noteikto funkciju izvērtēšanas rezultātā ir paredzēts licencēšanu nodot uz Izglītības valsts inspekcijas bāzes izveidotajai iestādei – Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

2. Pašlaik Izglītības likuma 15.panta 5.punkts nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija veic izglītības programmu un izglītības iestāžu akreditāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ievērojot, ka Izglītības likums jau deleģē tiesības Ministru kabinetam noteikt izglītības iestāžu akreditācijas kārtību, izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas kārtību (Izglītības likuma 14.panta 8., 10. un 11.punkts), likumā nav nepieciešams noteikt, kura tiešās pārvaldes iestāde minētās funkcijas veiks. Minētais izriet arī no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantā noteiktā, ka tiešās pārvaldes institucionālo sistēmu veido un tās darba organizāciju nosaka Ministru kabinets.

3. Pašlaik Izglītības likuma 15.panta 15.punkts nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija organizē pedagogu un izglītības iestāžu (izņemot augstskolas) vadītāju profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu. Izglītības un zinātnes ministrijai un tās padotības iestādēm noteikto funkciju izvērtēšanas rezultātā ir paredzēts pedagogu un izglītības iestāžu (izņemot augstskolas) vadītāju profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu nodot uz Izglītības valsts inspekcijas bāzes izveidotajai iestādei – Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

 

4. Ievērojot valsts finanšu līdzekļu lietderīga izlietojuma apsvērumu aspektu, un lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu ekonomisku, pārdomātu izlietojumu un plānošanu atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2009.gadam”, konstatēts, ka ir nepieciešams veikt ministrijas padotībā esošo pārvaldes iestāžu – Profesionālās izglītības administrācijas (turpmāk – administrācija) un valsts aģentūras „Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra” (turpmāk – aģentūra) reorganizāciju, nododot to funkcijas Izglītības valsts inspekcijai un Valsts izglītības satura centram.

Reorganizācijas rezultātā tiks nodrošināta administrācijas un aģentūras līdzšinējo funkciju optimizācija un ekonomisks valsts budžeta līdzekļu izlietojums. Pamatojoties uz minēto ir sagatavots Ministru kabineta rīkojums „Par Profesionālās izglītības administrācijas un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras reorganizāciju” Minētais rīkojuma projekts nosaka arī, ka ar 2009.gada 1.jūliju Izglītības valsts inspekcijas nosaukums būs Izglītības kvalitātes valsts dienests.

 

5. Izglītības likuma 15.panta 3.punkts nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija izveido un aktualizē izglītības iestāžu, izglītības programmu un pedagogu reģistrus. Izglītības likuma 24.panta pirmā daļa nosaka, ka Izglītības iestāžu reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija. Izglītības un zinātnes ministrijai un tās padotības iestādēm noteikto funkciju izvērtēšanas rezultātā ir paredzēts Izglītības iestāžu reģistra kārtošanu nodot uz Izglītības valsts inspekcijas bāzes izveidotajai iestādei – Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

 

6. Pašlaik Izglītības likuma 30.panta ceturtā daļa nosaka, ka valsts vai pašvaldību pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādes vadītājs kārto atestāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Atestācija notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.612 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus„ un Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.613 „Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus un atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus„. Izglītības un zinātnes ministrijai un tās padotības iestādēm noteikto funkciju izvērtēšanas rezultātā ir paredzēts atteikties no izglītības iestāžu vadītāju atestācijas.

 

7. Pašlaik Izglītības likuma 48.panta otrā daļa nosaka, ka pedagoga privātprakses uzsākšanai ir jāsaņem sertifikāts Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijai un tās padotības iestādēm noteikto funkciju izvērtēšanas rezultātā ir paredzēts pedagogu privātprakses sertifikātu izsniegšanu uzdot uz Izglītības valsts inspekcijas bāzes izveidotajai iestādei – Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

 

8. Izglītības likuma 61.pants paredz, ka izglītības sistēmas atbalstam tiek radīts Izglītības inovācijas fonds, ko veido valsts budžeta līdzekļi ikgadējā valsts budžetā noteiktajā apmērā, Latvijas un ārvalstu juridisko vai fizisko personu ieguldījumi, dāvinājumi, ziedojumi un citi līdzekļi. Izglītības inovācijas fonda darbību regulē īpašs likums. Izglītības inovācijas fonds ir izveidots ar 2005.gada 1.janvāra likumu „Izglītības inovāciju fonda likums”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.424 „Izglītības inovācijas fonda nolikums” 1.punktu Izglītības inovācijas fonds ir Ministru kabineta pārraudzībā esošs publisks nodibinājums. Ministru kabinets fonda pārraudzību īsteno ar izglītības un zinātnes ministra starpniecību Ievērojot valsts finanšu līdzekļu lietderīga izlietojuma apsvērumu aspektu, un lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu ekonomisku, pārdomātu izlietojumu un plānošanu atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2009.gadam”, konstatēts, ka ir iespējams Izglītības inovācijas fonda funkciju izpildi nodot citai Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošai iestādei. Ņemot vērā iepriekšminēto ir sagatavots arī likumprojekts „Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”.

 

 

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

1. Projekts paredz izslēgt 15.panta 3.punkts nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija izveido un aktualizē izglītības iestāžu, izglītības programmu un pedagogu reģistrus.

 

2. Projekts paredz izslēgt Izglītības likuma 15.panta 4.punktu, kas nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija veic izglītības programmu licencēšanu.

3. Projekts paredz izslēgt Izglītības likuma 15.panta 5.punktu, kas nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija veic izglītības programmu un izglītības iestāžu akreditāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā..

3. Projekts paredz izslēgt 15.panta 15.punktu, kas nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija organizē pedagogu un izglītības iestāžu (izņemot augstskolas) vadītāju profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu..

4.. Projekts paredz izslēgt Izglītības likuma 14.panta 9.punktu un 30.panta ceturtās daļas trešo teikumu, kas nosaka izglītības iestāžu vadītāju atestācijas nepieciešamību.

5. Projekts paredz Izglītības likuma 20.pantā norādīt jauno iestādes nosaukumu – Izglītības kvalitātes valsts dienests.

6. Projekts paredz grozīt Izglītības likuma 24.panta pirmo daļu, nosakot, ka Izglītības iestāžu reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija vai tās padotības iestāde.

7. Projekts paredz grozīt Izglītības likuma 48.panta otro daļu, nosakot, ka pedagogu privātprakses sertifikātus izsniedz Izglītības kvalitātes valsts dienests.

4. Projekts paredz izteikt jaunā redakcijā likuma 61.pantu.

4. Cita informācija

 

 

  

Normatīvā akta projekts neskar anotācijas II un III sadaļu

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 1. Nepieciešami grozījumi šādos ministru kabineta noteikumos:

1.1. MK 16.08.2005. noteikumi Nr.612 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus”;

1.2. MK 16.08.2005. noteikumi Nr.613 „Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus un atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus”;

1.3. MK 27.07.04. noteikumi Nr.623 „Izglītības valsts inspekcijas nolikums”;

1.4. MK 03.01.2006. noteikumi Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”;

1.5. MK 03.10.2000. noteikumi Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”;

1.6. MK 23.11.2004. noteikumi Nr.965 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība”;

 

2. Nepieciešams atzīt par spēku zaudējušu Izglītības inovācijas fonda likumu.

 

 

 

2. Cita informācija

 

Likumprojekts jāskata vienlaikus ar likumprojektu „Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”.

 

  

 

Normatīvā akta projekts neskar anotācijas V un VI sadaļu

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiek paplašinātas Izglītības kvalitātes valsts dienesta funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

 

 

 

 Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”, bezmaksas normatīvo aktu bāzē www.likumi.lv, kā arī tiks ievietots Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesību akts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

Izglītības un zinātnes ministre                                                    T.Koķe

 

 

Vizē: Valsts sekretārs                                                                M.Gruškevics

 

 

 

 

18.05.2009. 9:25

1299

R.Kārkliņš

67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.35

2009.gada 29.maijā

 

 

11

 

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

     TA-1690

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

     

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore                                          G.Veismane