Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Grozījumi Augstskolu likumā

 

Izdarīt Augstskolu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.; 2001, 1.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 8.nr.; 2007, 6., 11.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus „Izglītības valsts inspekcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Izglītības kvalitātes valsts dienests” (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 8.1panta pirmo daļu pēc vārdiem „Izglītības un zinātnes ministrijas” ar vārdiem „vai tās padotībā esošas iestādes”.

3. 8.4pantā:

aizstāt sestās daļas otrajā teikumā vārdus „publicē internetā Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā” ar vārdiem „reģistra amatpersona publicē internetā attiecīgi Izglītības un zinātnes ministrijas vai tās padotībā esošas iestādes māja lapā”;

izslēgt septīto daļu.

4. Aizstāt 46.panta piektajā daļā vārdus „Izglītības satura un eksaminācijas centram” ar vārdiem „Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošai valsts pārvaldes iestādei, kas organizē centralizēto eksāmenu norisi”. 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

Iesniedzējs: Izglītības un zinātnes ministre                                  T.Koķe

 

Vizē: Valsts sekretārs                                                                M.Gruškevics

 

 

18.05.2009. 12:20

156

G.Kušķe

67047880, guntra.kuske@izm.gov.lv

 

Likumprojekta

„Grozījumi Augstskolu likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts „Grozījumi Augstskolu likumā”  (turpmāk – likumprojekts) izstrādāts, lai nodrošinātu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 10.3.apakšpunktā noteikto – Īstenosim efektīvu Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) un tās padotības iestāžu funkciju izpildi, mazinot birokrātisko aparātu, kā arī nodrošinot valsts budžeta līdzekļu optimālu izlietojumu.

Likumprojekta izstrādes nepieciešamību nosaka arī Ministru kabineta 2009.gada 24.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 2.§) 8.punktā ministrijai dotais uzdevums līdz 2009.gada 1.jūlijam nodrošināt izglītības procesa organizēšanā un pārvaldībā iesaistīto tiešās valsts pārvaldes iestāžu, aģentūru un to darbinieku skaita samazināšanu.

Likumprojekta izstrādes nepieciešamība izriet arī no Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 3.§) 7.punktā noteiktā uzdevuma ministrijām līdz 2009.gada 15.maijam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” paketē iekļaujamos grozījumus normatīvajos aktos.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Ievērojot valsts finanšu līdzekļu lietderīga izlietojuma apsvērumu aspektu, un lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu ekonomisku, pārdomātu izlietojumu un plānošanu atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2009.gadam”, ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Izglītības satura un eksaminācijas centra, Valsts jaunatnes iniciatīvu centra un Valsts speciālās izglītības centra reorganizāciju un Valsts izglītības satura centra izveidi”. Minētais rīkojuma projekts paredz ar 2009.gada 1.jūliju apvienot ministrijas padotībā esošās valsts iestādes – Izglītības satura un eksaminācijas centru, Valsts jaunatnes iniciatīvu centru un Valsts speciālās izglītības centru un uz to bāzes izveidot jaunu ministrijas padotībā esošu tiešās pārvaldes iestādi – Valsts izglītības satura centru. Tā rezultātā Izglītības satura un eksaminācijas centrs, Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs un Valsts speciālās izglītības centrs beigs pastāvēt.

 

Ministrija ir arī izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Profesionālās izglītības administrācijas un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras reorganizāciju”. Minētais rīkojuma projekts paredz ar 2009.gada 1.jūliju reorganizēt ministrijas padotībā esošās pārvaldes iestādes – Profesionālās izglītības administrāciju un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūru, sadalot to struktūrvienību uzdevumus starp Izglītības valsts inspekciju un Valsts izglītības satura centru. Minētā rezultātā beigs pastāvēt Profesionālās izglītības administrācija un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra. Minētais rīkojuma projekts arī nosaka, ka Izglītības valsts inspekcijas nosaukums ar 2009.gada 1.jūliju būs Izglītības kvalitātes valsts dienests.

 

Ievērojot, ka Izglītības valsts inspekcijas un Izglītības satura un eksaminācijas centra kompetence ir noteikta arī Augstskolu likumā, minētajā likumā ir nepieciešams izdarīt grozījumus.

 

Augstskolu likuma 8.1panta pirmā daļa nosaka, ka Augstskolu reģistru ved tam pilnvarota ministrijas amatpersona. Tādējādi, neizdarot grozījumus likumā, nav iespējams, reģistra uzturēšanas funkciju nepieciešamības gadījumā nodot citai iestādei.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 8.4panta septīto daļu reģistra amatpersonas lēmumu var apstrīdēt ministrijas valsts sekretāram 30 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Jautājumus par administratīvā akta apstrīdēšanu regulē Administratīvā procesa likums, turklāt minētais 30 dienu termiņš ir pretrunā ar Administratīvā procesa likuma noteikto viena mēneša termiņu.     

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu iespēju īstenot plānoto ministrijas padotībā esošo iestāžu reorganizāciju, samazinot iestāžu skaitu un tādējādi nodrošinot valsts budžeta līdzekļu optimālu izlietojumu. Ievērojot, ka Augstskolu likumā ir minēti konkrēti ministrijas padotībā esošu iestāžu nosaukumi, reorganizāciju nav iespējams īstenot bez grozījumu izdarīšanas Augstskolu likumā.

 

Ministrijas padotībā esošo iestāžu reorganizācijas rezultātā mainīsies Izglītības valsts inspekcijas nosaukums, kā arī Izglītības satura un eksaminācijas centram piekritīgās funkcijas no 2009.gada 1.jūlija pildīs Valsts izglītības satura centrs.

Ievērojot minēto, likumprojekts paredz aizstāt vārdus „Izglītības valsts inspekcija” ar vārdiem „Izglītības kvalitātes valsts dienests”.

Ievērojot, ka Izglītības un satura un eksaminācijas centra kompetence bez Augstskolu likuma nav minēta nevienā citā likumā un ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantā noteikto, ka tiešās pārvaldes institucionālo sistēmu veido un tās darba organizāciju nosaka Ministru kabinets, nav lietderīgi arī Augstskolu likumā minēt konkrētu iestādes nosaukumu. Tāpēc likumprojekts paredz aizstāt norādi uz Izglītības satura un eksaminācijas centru ar norādi uz ministrijas padotībā esošu valsts pārvaldes iestādi, kas organizē centralizēto eksāmenu norisi.

Likumprojekts paredz izdarīt grozījumus Augstskolu likumā saistībā ar Augstskolu reģistra uzturēšanu, proti, minēto reģistru varēs uzturēt arī ministrijas padotībā esoša iestāde.

 

Likumprojekts atrisina anotācijas I sadaļas 2.punktā minētās problēmas. 

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

  

Anotācijas II un III sadaļa – likumprojekts uz šīm jomām neattiecas  

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

1. Lai novērstu pretrunas ar likumprojektu, ir jāizdara grozījumi Izglītības likumā, Zinātniskās darbības likumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Grozījumi ir saistīti ar Izglītības valsts inspekcijas nosaukuma maiņu. Par minēto likumprojektu izstrādi atbildīga ir ministrija. Minētie likumprojekti ir izstrādāti, un ir plānots tos iesniegt izskatīšanā Ministru kabinetā vienā paketē ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””. 

 

2. Saistībā ar Izglītības valsts inspekcijas nosaukuma maiņu grozījumus nepieciešams izdarīt arī Ministru kabineta noteikumos, kuros minēta šī iestāde, proti:

2.1. Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 „Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”;

2.2. Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos Nr.66 „Augstākās izglītības iestāžu reģistrācijas un reģistrācijas atlikšanas vai atteikšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā augstākās izglītības iestādi svītro no Izglītības iestāžu reģistra”;

2.3. Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.623 „Izglītības valsts inspekcijas nolikums”;

2.4. Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.965 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība”;

2.5. Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.612 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus;

2.6. Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.613 „Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus un atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus”;

2.7. Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.650 „Augstākās izglītības programmu licencēšanas kārtība”;

2.8. Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”;

2.9. Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.395 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”;

2.9. Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.821 „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība”;

2.10. Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.308 „Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība”.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādi atbildīga ir ministrija, un ir plānots tos iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2009.gada 10.jūnijam.

 

 

2. Cita informācija

 

Likumprojekts Ministru kabinetā izskatāms arī vienā paketē ar šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minētajiem Ministru kabineta rīkojumu projektiem.

  

Anotācijas V un VI sadaļa – likumprojekts uz šīm jomām neattiecas

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildi nodrošinās ministrija. Likumprojektā minētā iestāde – Valsts izglītības satura centrs – tiek izveidota, apvienojot Izglītības satura un eksaminācijas centru, Valsts jaunatnes iniciatīvu centru un Valsts speciālās izglītības centru.

Likumprojektā minētā iestāde – Izglītības kvalitātes valsts dienests – netiek izveidota no jauna; tas ir Izglītības valsts inspekcijas nosaukums pēc Profesionālās izglītības administrācijas un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras reorganizācijas. Izglītības valsts inspekcijas funkcijas tiek paplašinātas.      

Likumprojekta izpildei nepieciešams veikt anotācijas I sadaļas 2.punktā minēto iestāžu reorganizāciju. Tāpēc likumprojektā tiek ietverta norāde par likuma spēkā stāšanos 2009.gada 1.jūlijā.  

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”, bezmaksas normatīvo aktu bāzē www.likumi.lv, kā arī tiks ievietots Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

Izglītības un zinātnes ministre                                                    T.Koķe

 

 

Vizē: Valsts sekretārs                                                                M.Gruškevics

 

 

 

 

18.05.2009. 13:00

1246

G.Kušķe

67047880, guntra.kuske@izm.gov.lv


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.35

2009.gada 29.maijā

 

 

8

 

Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

     TA-1673

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

     

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore                                          G.Veismane