Rīgā

 

Rīgā

 

 

01.06.2009.                Nr.90/TA-1716, TA-1718, TA-1722,

TA-1725, TA-1720, TA-1729

TA-1622, TA-1623, TA-1627,

TA-1629, TA-1630, TA-1631,

TA-1632, TA-1759, TA-1551,

SAN-1912, TA-1784, TA-1785,

TA-1787, TA-1789, TA-1545,

TA-1791,TA-1792, TA-1793,

TA-1794, TA-1795, TA-1796,

TA-1797,TA-1798, TA-1799,

TA-1800, TA-1801; TA-1705

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījums Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Timpare 67162698, evija.timpare@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Fizisko personu datu aizsardzības likumā"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Informācijas atklātības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tverjanoviča-Bore 67162684, Jevgenija.Tverjanovica@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Elektronisko sakaru likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Innusa 67013178, dzineta.innusa@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Standartizācijas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Skribnovska 67013051, Elita.Skribnovska@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Ruško 67013173, ilze.rusko@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Upīte 67021556, Inese.Upite@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tiesībsarga likumā", kuru izstrādāja Tiesībsarga birojs (atbildīgā amatpersona - Bojāre 67686767, tiesibsargs@ tiesibsargs.lv);

likumprojektu "Grozījums Bāriņtiesu likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Jaunatnes likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

 

 

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījums Civilprocesa likumā " anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 54.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" anotācija uz 11 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 56.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā " anotācija uz 10 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 60.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījums Informācijas atklātības likumā" uz 1 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījums Informācijas atklātības likumā" anotācija uz 7 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 62.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 63.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" uz 7 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā " anotācija uz 11 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 67.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā" uz 1 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījums Elektronisko sakaru likumā" anotācija uz 5 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  2.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 12 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  3.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 5 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  4.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" uz 1 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" anotācija uz 6 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  5.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Grozījumi Standartizācijas likumā" anotācija uz 10 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  6.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 6 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  7.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 6 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  8.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" uz 1 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" anotācija uz 9 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  36.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta " Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" anotācija uz 6 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola

Nr.34  37.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Tiesībsarga likumā" uz 1 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Tiesībsarga likumā" anotācija uz 5 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  78.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījums Bāriņtiesu likumā" anotācija uz 8 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 79.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" anotācija uz 12 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 80.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā" uz 1 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Jaunatnes likumā" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 82.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" uz 1 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" anotācija uz 9 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 84.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" uz 3 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" anotācija uz 16 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 85.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā" anotācija uz 8 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 86.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"" uz 1 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"" anotācija uz 7 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 87.§ izraksts uz 1 lp.

70. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"" uz 1 lpp.

71. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"" anotācija uz 8 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 88.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"" uz 1 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 89.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"" uz 1 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"" anotācija uz 8 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 90.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 91.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"" anotācija uz 8 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 92.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"" uz 1 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"" anotācija uz 8 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 93.§ izraksts uz 1 lp.

88. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"" uz 1 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"" anotācija uz 7 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 94.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību" anotācija uz 7 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 95.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 96.§ izraksts uz 1 lp.

97. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" uz 1 lpp.

98. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par zemes komisijām""  anotācija uz 7 lpp.

99. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 46.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

 

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5., 24.nr.; 2005, 22., 24.nr.; 2006, 7.,  24.nr.; 2007, 22., 24.nr.) šādus grozījumus:   

1. Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā. Šā likuma izpratnē par Latvijas teritorijā pastāvīgi dzīvojošu personu uzskatāma persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā un kura, izbraucot  ārpus Latvijas teritorijas, citā valstī uzturas ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas”.

2. 6.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) ir vecumā no viena līdz 15 gadiem”;

aizstāt otrās daļas 2.punktā skaitli „20” ar skaitli „19”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, tiek piešķirta  piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Tiesības uz šo piemaksu personai, kura audzina bērnu invalīdu, ir no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas līdz bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu,  neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.”

3. 17.pantā:

           aizstāt pirmajā daļā vārdus „Bērnu un ģimenes lietu ministrija” ar vārdiem „Labklājības ministrija”;

           aizstāt otrajā daļā vārdus „Bērnu un ģimenes lietu ministrijai” ar vārdiem „Labklājības ministrijai”;           

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

„To pēc pabalsta saņēmēja pieprasījuma piegādā viņa dzīvesvietā par maksu, ieturot no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta tā piegādes izdevumus gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās maksas par pensijas, pabalsta vai atlīdzības piegādi apmērā.”;

           izslēgt sesto daļu.

 

          4. Aizstāt 21.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus „Bērnu un ģimenes lietu ministrijas” ar vārdiem „Labklājības ministrijas”.

5. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

„23.pants. Lēmumu attiecībā uz valsts sociālajiem pabalstiem apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību attiecībā uz valsts sociālajiem pabalstiem var apstrīdēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktoram. Direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, kā arī lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Labklājības ministrijas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību attiecībā uz valsts sociālajiem pabalstiem var apstrīdēt Labklājības ministrijas valsts sekretāram. Valsts sekretāra izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, kā arī lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā iesnieguma par administratīvā akta  apstrīdēšanu vai pieteikuma tiesai par administratīvā akta pārsūdzēšanu iesniegšana neaptur tā darbību vai izpildi, izņemot gadījumus, kad tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja rakstveida lēmumu.”

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 13.,  14. un 15.punktu šādā redakcijā:

„13. Par bērnu, kas dzimis līdz 2009.gada 30.jūnijam vai 306 dienu laikā, sākot ar 2009.gada 1.jūliju, ģimenes valsts pabalstu piešķir un izmaksā arī līdz bērna viena gada vecuma sasniegšanai.

14. Grozījumi šā likuma 17.panta trešajā daļā attiecībā uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piegādi dzīvesvietā par maksu stājas spēkā ar 2009.gada 1.augustu.

15. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 31.oktobrim piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumi Nr.562 „Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

                                                                                                     

Labklājības ministrs                                               U.Augulis

 

Vīzē: valsts sekretārs                                              R.Beinarovičs

27.05.2009 16:48

562

I.Baranovska

67021558,  Inara.Baranovska@lm.gov.lv

 

Likumprojekta „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 12.sadaļas „Labklājība” 12.2.1.apakšpunktā norādīts „Saskaņosim valsts sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu sistēmu ar ekonomiskās krīzes vajadzībām un iespējām”.

Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ 7.punktā noteikts „Lai nodrošinātu izdevumu samazināšanu, ministrijām līdz 2009.gada 15.maijam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” paketē iekļaujamos grozījumus normatīvajos aktos. Noteikt, ka atbildīgi par to turpmāko virzību ir normatīvo aktu sagatavotāji”.

Ministru kabineta 2009.gada 12.maija sēdē nolemts, ka ģimenes valsts pabalsts netiek piešķirts par bērnu vecumā līdz vienam gadam un par bērnu vecāku par 19 gadiem, sākot ar 2009.gada 1.jūliju.

Ministru kabineta 2009.gada 6.maija rīkojuma Nr.281 „Par Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju” 4.2.apakšpunktā noteikts, ka Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija sadarbībā ar attiecīgām ministrijām izstrādā  rīkojuma 2.punkta izpildei nepieciešamos tiesību aktu projektus un projektus par grozījumiem attīstības plānošanas dokumentos un iesniedz tos noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.   

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6.pantu  ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru bērnu, kas:

1) nav vecāks par 15 gadiem;

2) ir vecāks par 15 gadiem, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā. Ja bērns, kurš bijis aizbildnībā, ir sasniedzis 18 gadu vecumu, pabalstu piešķir pašam pilngadību sasniegušajam bērnam. Pabalstu nepiešķir par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6.panta trešo daļu, ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pie pabalsta tiek izmaksāta piemaksa Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Tiesības uz šo piemaksu personai, kura audzina bērnu invalīdu, saglabājas neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas, līdz bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta  2005.gada 26.jūlija noteikumiem Nr.562 „Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību” ģimenes valsts pabalsta apmērs par pirmo bērnu ģimenē ir 8 lati mēnesī, bet piemaksas pie  ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmērs -  75 lati mēnesī. Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 15.pantu par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts ir 1,2 reizes, par trešo — 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem — 1,8 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.

Ģimenes valsts pabalstu piešķir ar bērna dzīves pirmo dienu. Līdz ar to ģimene, kura audzina bērnu vecumā līdz vienam gadam, vienlaikus ar ģimenes valsts  pabalstu sakarā ar šā bērna piedzimšanu un kopšanu var saņemt arī citus valsts sociālās apdrošināšanas un valsts sociālos pabalstus. Tostarp,  maternitātes pabalstu par grūtniecības atvaļinājuma periodu (apmērs – 100% no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas) un vecāku pabalstu par bērna vecumā līdz vienam gadam kopšanu (apmērs - 70% no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas) saskaņā ar likumu „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, vai bērna kopšanas pabalstu par bērna vecumā līdz vienam gadam kopšanu (apmērs -  50 latu mēnesī)  saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu.

Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 17.panta trešo daļu Valsts sociālos pabalstus bez maksas pārskaita saņēmēja kontā, izņemot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. To pēc pabalsta saņēmēja pieprasījuma piegādā viņa dzīvesvietā.

Patlaban saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 17.panta pirmo daļu atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi, atlīdzības par adopciju un atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķiršanu un izmaks u saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētajām apropriācijām nodrošina Bērnu un ģimenes lietu ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 17.panta otro daļu, lai saņemtu atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, atlīdzību par adopciju vai atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, tās pieprasītājs personiski vai ar pilnvarotas personas starpniecību iesniedz Bērnu un ģimenes lietu ministrijai rakstveida pieprasījumu un Ministru kabineta noteiktos dokumentus. Savukārt saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 17.panta sesto daļu Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Bērnu un ģimenes lietu ministrija sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai informāciju, kas nepieciešama Padomes 1971.gada 14.jūnija regulā (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām, pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā noteikto uzdevumu izpildei, un kārtību, kādā tā sadarbojas ar Labklājības ministriju pārrobežu situāciju risināšanā, piemērojot minēto regulu. Valsts sociālo pabalstu likuma 21.panta pirmās daļas 3.punktā ir noteikts, ka ieturējumus no valsts sociālajiem pabalstiem izdara, pamatojoties uz Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu, lai piedzītu šā likuma 6.1, 8.1 un 11.pantā noteiktā pabalsta summas, kas personai pārmaksātas pašas personas vainas dēļ, ja tā sniegusi nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nav paziņojusi par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz pabalstu vai tā apmēru.

Savukārt Valsts sociālo pabalstu likuma 23.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka sūdzības sakarā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas struktūrvienības vadītāja lēmumu par valsts sociālo pabalstu piešķiršanu un izmaksu var iesniegt Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāram.

 

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekta „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” sagatavošanas mērķis ir ģimenes valsts pabalsta sistēmas saskaņošana ar ekonomiskās krīzes vajadzībām un iespējām, paredzot īsāku minētā pabalsta saņemšanas laiku -  pabalstu nepiešķir bērna pirmajā dzīves gadā  un to piešķir tikai līdz laikam, kamēr bērns sasniedz 19 gadu vecumu (šādu vecumu bērns  parasti sasniedz gadā, kad tiek pabeigta vidusskolas 12. klase).

Līdz ar to likumprojekts „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” paredz noteikt, ka,  sākot ar 2009.gada 1.jūliju, ģimenes valsts pabalstu ģimenei, kura audzina bērnu, piešķir:

1) par katru bērnu, kas ir vecumā no viena gada līdz 15 gadiem;

2) par bērnu, kurš ir vecāks par 15 gadiem un  mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Šajā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē minēto izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 19 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Ievērojot tiesiskās paļāvības principu, 1.punktā minētā norma stāsies spēkā pēc 306 dienām pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

Tāpat likumprojekts paredz noteikt, ka tiesības uz piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu personai, kura audzina bērnu invalīdu, ir no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas līdz bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu,  neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.

Vienlaikus atbilstoši pašreizējai situācijai tiek precizētas Valsts sociālo pabalstu likuma 4.panta normas attiecībā uz tiesību noteikšanu uz valsts sociālo pabalstu, iekļaujot šajā pantā Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņus, kā arī definējot, ka šā likuma izpratnē par Latvijas teritorijā pastāvīgi dzīvojošu personu uzskatāma persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā un kura, izbraucot  ārpus Latvijas teritorijas, citā valstī uzturas ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas.

Tiek precizētas arī Valsts sociālo pabalstu likuma 17.panta trešās daļas normas, nosakot, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu pēc pabalsta saņēmēja pieprasījuma piegādā viņa dzīvesvietā par maksu, ieturot no pabalsta tā piegādes izdevumus gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās maksas par pensijas, pabalsta vai atlīdzības piegādi apmērā. Minētā norma stājas spēkā ar 2009.gada 1.augustu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.maija rīkojuma Nr.281 „Par Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju” 1.punktu, Ministru kabinets atbalstīja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas reorganizāciju saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu.

Atbilstoši minētā rīkojuma 2.1.1.apakšpunktam, Labklājības ministrijai uzdots pārņemt no Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas valsts politikas izstrādi bērnu tiesību aizsardzības un bērnu un ģimenes tiesību jomā, kā arī tās īstenošanas organizēšanu un koordinēšanu – organizēt un koordinēt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību bērnu tiesību aizsardzības jomā, veicināt bērniem un ģimenei labvēlīgas vides veidošanos valstī, īstenot bāriņtiesu darba funkcionālo pārraudzību (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā), nodrošināt adoptējamo bērnu un adoptētāju uzskaiti adopcijas reģistrā, sniegt informāciju adoptētājiem par adoptējamiem bērniem un izsniegt adoptētājiem norīkojumus, veikt audžuģimeņu uzskaiti, nodrošināt psiholoģisko palīdzību, kā arī informatīvo un metodisko atbalstu audžuģimenēm, nodrošināt audžuģimeņu apmācību, atlīdzības piešķiršanu par bērna adopciju, par adoptējamā bērna aprūpi un par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, kā arī minēto atlīdzību izmaksu. Tādējādi likumprojekts paredz, ka pēc Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas reorganizācijas pabeigšanas, atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi, atlīdzības par adopciju un atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķiršanu un izmaksu saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētajām apropriācijām nodrošina Labklājības ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu ģimenes valsts pabalstu piešķir ģimenei, kura audzina bērnu, t.i. par bērnu. Atbilstoši ANO Bērnu tiesību konvencijai un Bērnu tiesību aizsardzības likumam bērns ir persona līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Tā kā gadā, kad tiek pabeigta vidusskolas 12. klase vai profesionāli tehniskā izglītības iestāde, persona parasti sasniedz 19 gadu vecumu,  ierobežota valsts budžeta apstākļos ģimenes valsts pabalstu paredzēts nodrošināt tikai līdz jaunieša 19 gadu vecuma sasniegšanai.

No valsts pamatbudžeta programmas „Valsts sociālie pabalsti” tiek finansēti 15 valsts sociālie pabalsti un piemaksas, kuriem ir dažādi mērķi – atbalsts ģimenēm, kurām sakarā ar bērnu audzināšanu radušies papildu izdevumi (ģimenes valsts pabalsts), minimālu iztikas līdzekļu nodrošināšana (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts) u.c. Ņemot vērā  pašreizējo sociāli ekonomisko situāciju, nelabvēlīgo valsts budžeta stāvokli un no valsts pamatbudžeta programmas „Valsts sociālie pabalsti” finansēto valsts sociālo pabalstu saņēmēju grupu atšķirīgo situāciju, piedāvātais regulējums attiecībā uz ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu par bērniem vecumā no 19 līdz 20 gadiem, ir pamatots un mērķa sasniegšanai izvēlētie līdzekļi ir samērīgi. Minētās  normas mērķis ir veikt pasākumus, lai, izmantojot budžeta programmas „Valsts sociālo pabalsti” ietvaros pieejamos ierobežotos finanšu resursus,  pārdalītu valsts atbalstam domātos līdzekļus, nodrošinot un nesamazinot valsts atbalstu tām iedzīvotāju grupām, kurām valsts sociālie  pabalsti ir vitāli svarīgi un  kurām tie nepieciešami minimālu iztikas līdzekļu nodrošināšanai, izdzīvošanai (piemēram, pensijas vecuma personām, invalīdiem, apgādniekus zaudējušiem bērniem). 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

 

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms.

 

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 Nav attiecināms.

 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

 

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Samazinoties ģimeņu ar bērniem ienākumiem, pasliktināsies šo ģimeņu dzīves kvalitāte. Ģimenes valsts pabalsta saņemšana varētu būt svarīga tām personām, kuras par bērna kopšanu vecumā  līdz  vienam  gadam saņem bērna kopšanas pabalstu, kura apmērs, salīdzinot ar vecāku pabalsta vidējo apmēru, ir daudz mazāks (2008.gadā vecāku pabalsta vidējais apmērs bija 339,39 lati mēnesī, bērna kopšanas pabalsta - 50,00 lati mēnesī), kā arī ģimenēm ar bērniem, kuri pēc 19 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.  Kā liecina pētījumu un aptauju dati,  gandrīz 80% ģimeņu šo pabalstu (kaut arī apmēra ziņā nelielu) uzskata par svarīgu valsts atbalstu.

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 Nav attiecināms.

 

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.   

 


III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

 

 

2009

Turpmākie trīs gadi

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets

1.1.1. 20.00.00 programma „Valsts sociālie pabalsti” (Labklājības ministrijas budžets)

1.1.2. 01.03.00 apakšprogramma „Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts (Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas budžets)

1.2. speciālais budžets

1.3. pašvaldību budžets

Saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” plānotais finansējums ģimenes valsts pabalstiem – 44 165,1 tūkst. latu un apakšprogrammai „Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts” – 403 tūkst. latu.

 

 

 

 

 

 

0

403,0

 

 

-403,0

 

 

0

403,0

 

 

-403,0

 

 

0

403,0

 

 

-403,0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets

2.1.1. 20.00.00 programma „Valsts sociālie pabalsti” (Labklājības ministrijas budžets)

2.1.2. 01.03.00 apakšprogramma „Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts(Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas budžets)

 

2.2. speciālais budžets 

2.3. pašvaldību budžets

 

 

44 568,1

 

 Saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” plānotais finansējums ģimenes valsts pabalstiem– 44 165,1 tūkst. latu un apakšprogrammai „Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts” – 403 tūkst. latu.

 

 

 

-3 264,8

 

-2 861,8

 

-403,0

 

 

 

 

-4 940,5

 

-4 537,5

 

-403,0

 

 

 

 

-4 924,2

 

-4 521,2

 

-403,0

 

 

 

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets

3.1.1. 20.00.00 programma „Valsts sociālie pabalsti” (Labklājības ministrijas budžets)

3.1.2. 01.03.00 apakšprogramma „Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts (Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas budžets)

3.2. speciālais budžets 

3.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

 

 

+3 264,8

 

 

 

 

 

+4 940,5

 

 

 

 

+4 924,2

 

 

 

 

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 Nav attiecināms.    

 

 

 

5.Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

I Aprēķinā izmantoti sekojoši dati un pieņēmumi:

1)     ģimenes valsts pabalstu skaits par bērniem vecumā virs 19 gadiem 2009.gada februārī bija aptuveni 6% no pabalstu kopskaita. Plānotais pabalstu skaits 2009.gadā (jūlijs-decembris) ir 21700 vidēji mēnesī, 2010.gadā– 23300, 2011.gadā– 22135, 2012.gadā– 21028, par pamatu ņemot skaita dinamiku 2008.gada mēnešos (salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, skaits samazinās par 5%);

2)     vidējais ģimenes valsts pabalsta apmērs 2007. un 2008.gadā bija attiecīgi 9,40 un 9,39 lati mēnesī. Tāpat arī 2009.gadā un turpmākajos gados tas tiek pieņemts 9,40 lati mēnesī.

Izdevumu samazinājums ģimenes valsts pabalstiem par bērniem vecumā virs 19 gadiem:

2009.gadā: 21 700 x 9,40 x 6 = -1 223 880 Ls

2010.gadā: 23 300 x 9,40 x 12 = -2 628 240 Ls

2011.gadā: 22 135 x 9,40 x 12 = -2 496 828 Ls

2012.gadā: 21 028 x 9,40 x 12 = -2 371 958 Ls

3)     ģimenes valsts pabalstu skaits par bērniem līdz vienam gadam 2010.g.(maijs-decembris)– 8465 vidēji mēnesī, 2011.g.– 21664, 2012.g.– 22626. Skaits noteikts, ņemot Eurostat 2008.gada prognozes par jaundzimušo skaitu 2010.gadā– 22567, 2011.gadā– 22627, 2012.gadā– 22623.

Izdevumu samazinājums ģimenes valsts pabalstiem par bērniem vecumā līdz 1 gadam:

2010.gadā: 8 465 x 9,40 x 8 = -636 568 Ls

2011.gadā: 21 664 x 9,40 x 12 = -2 443 699 Ls

2012.gadā: 22 626 x 9,40 x 12 = -2 552 213 Ls

Izdevumu samazinājums kopā valsts pamatbudžetā:

2009.gadā: -1 223 880 Ls

2010.gadā: -2 628 240 - 636 568 = - 3 264 808 Ls

2011.gadā: -2 496 828 -2 443 699 = - 4 940 527 Ls

2012.gadā: -2 371 958 -2 552 213 = - 4 924 171 Ls

II Aprēķinā attiecībā uz Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas izdevumu samazinājumu un Labklājības ministrijas izdevumu palielinājumu saistībā ar funkciju pārdali izmantoti sekojoši dati:

2009.gada kopējais finansējums pirms grozījumiem 402 986 Ls:

Apakšprogrammas 01.03.00. „Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts” finansējums 402 986 Ls

(atlīdzība par adopciju 100 000 Ls, atlīdzība par bērna aprūpi 14 986 Ls un pabalsts audžuģimenei 288 000 Ls).

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas ministrijas budžetā plānotais 2009.gada I pusgada finansējums 166 909 Ls, Labklājības ministrijas budžetā plānotais pārdalāmais finansējums 2009.gada II pusgadam 236 077 Ls.

2010.gadam Labklājības ministrijai pārņemot funkciju īstenošanu plānotais finansējums no šīs apakšprogrammas būs 402 986 Ls.

6. Cita informācija 

Ģimenes valsts pabalsta izmaksas perioda saīsināšanas rezultātā valsts pamatbudžetā 2009.gadā paredzama ekonomija - 1 223 880 Ls. Valsts pamatbudžeta izdevumu samazinājums saistībā ar ģimenes valsts pabalsta izmaksas perioda saīsināšanu tiks iekļauts likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” un izdevumu samazinājums turpmākajiem gadiem tiks ņemts vērā, izstrādājot likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam. 

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas izdevumu samazinājums un Labklājības ministrijas izdevumu palielinājums saistībā ar funkciju pārdali tiks iekļauts likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” Saeimā 2.lasījumā un Labklājības ministrijas izdevumu izmaiņas turpmākajiem gadiem tiks ņemtas vērā, izstrādājot likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam.

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

1.No jauna jāizdod Ministru kabineta  noteikumi „Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību”. To mērķis - noteikt pabalsta un piemaksas apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī pabalsta un piemaksas apmēra pārskatīšanas kārtību. Minētajiem noteikumiem jāstājas spēkā ar 2009.gada 1.novembri. Noteikumu projektu paredzēts sagatavot līdz 2009.gada 1.septembrim. Par  Ministru kabineta noteikumu projektu sagatavošanu  atbildīga ir Labklājības ministrija.

2.Vienlaikus ar šo likumprojektu paredzēts sagatavot grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Latvijas Republikas Civillikumā, Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, Jaunatnes likumā, „Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju”, likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem", "Grozījumi likumā „Par Hāgas Konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"”, likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu", likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību", likumā „Par Hāgas Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem”, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā.

Minētos likumprojektus paredzams sagatavot vienotā budžeta paketē un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā un Saeimā. Atbildīgā institūcija – Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, līdzatbildīgās institūcijas – Tieslietu ministrija, Labklājības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši pārņemamo funkciju sadalījumam.

3.Bez tam nepieciešams izstrādāt attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi”, Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.26 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopciju”, Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1021 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”. Atbildīgā institūcija – Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, līdzatbildīgā institūcija – Labklājības ministrija. Grozījumi tiks izstrādāti divu nedēļu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma „Par Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas reorganizāciju” pieņemšanas.

 

2. Cita informācija

Nav attiecināms.    

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

&nb sp;

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

 

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Nav attiecināms.

 

  

 

 

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 

6. Cita informācija

 Nav attiecināms.    

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 

 

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

 

 

 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas nosacījumu izmaiņām ir diskutēts ar plašsaziņas līdzekļu (prese, internets u.c.) starpniecību.

 

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms.    

 

5. Cita informācija

Nav attiecināms.    

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Ģimenes valsts pabalsta administrēšanu (piešķiršanu un izmaksu) tāpat kā līdz šim nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Likumprojekta izpildei radīt jaunas valsts vai pašvaldības institūcijas nav nepieciešams.

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija tiks reorganizēta un tās funkcijas tiks nodotas Labklājības ministrijai.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts „Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), bezmaksas datu bāze www.likumi.lv,  sagatavojot informāciju plašsaziņas līdzekļiem.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Valsts sociālo pabalstu likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā. Sūdzības sakarā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vai Labklājības ministrijas amatpersonas lēmumu par valsts sociālā pabalsta piešķiršanu un izmaksu var iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktoram vai Labklājības ministrijas valsts sekretāram. Strīdi par Valsts sociālo pabalstu likumā paredzēto tiesību realizēšanu izskatāmi tiesā likumā noteiktajā kārtībā, t.i. Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora vai Labklājības ministrijas valsts sekretāra lēmums kā administratīvais akts pārsūdzams vispārējā administratīvā procesa kārtībā, personai iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā.

 

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.    

 

Labklājības ministrs                                                       U.Augulis

             Vīzē: valsts sekretārs                                                      R.Beinarovičs

 

 

 

28.05.2009 11:18

3419

I.Baranovska

67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv

K.Zirnīte

67021562, Kristine.Zirnite@lm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.33

2009.gada 26.maijā

 

 

100.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

     TA-1545, SAN-1931

___________________________________________________________

(U.Augulis, M.Segliņš, E.Repše, J.Muižniece, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijai nav iebildumu pret likumprojekta turpmāko virzību.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja

  

D.Vaivare

 

 

 

2009-MK-PROT-33-2605-#100.doc

1