Rīgā

 

Rīgā

 

 

01.06.2009.                Nr.90/TA-1716, TA-1718, TA-1722,

TA-1725, TA-1720, TA-1729

TA-1622, TA-1623, TA-1627,

TA-1629, TA-1630, TA-1631,

TA-1632, TA-1759, TA-1551,

SAN-1912, TA-1784, TA-1785,

TA-1787, TA-1789, TA-1545,

TA-1791,TA-1792, TA-1793,

TA-1794, TA-1795, TA-1796,

TA-1797,TA-1798, TA-1799,

TA-1800, TA-1801; TA-1705

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījums Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Timpare 67162698, evija.timpare@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Fizisko personu datu aizsardzības likumā"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Informācijas atklātības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tverjanoviča-Bore 67162684, Jevgenija.Tverjanovica@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Elektronisko sakaru likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Vides aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Innusa 67013178, dzineta.innusa@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Standartizācijas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Andrukoviča 67013144, Natalja.Andrukovica@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Skribnovska 67013051, Elita.Skribnovska@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Ruško 67013173, ilze.rusko@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Upīte 67021556, Inese.Upite@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tiesībsarga likumā", kuru izstrādāja Tiesībsarga birojs (atbildīgā amatpersona - Bojāre 67686767, tiesibsargs@ tiesibsargs.lv);

likumprojektu "Grozījums Bāriņtiesu likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Jaunatnes likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatperson a - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

 

 

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījums Civilprocesa likumā " anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 54.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" anotācija uz 11 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 56.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā " anotācija uz 10 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 60.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījums Informācijas atklātības likumā" uz 1 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījums Informācijas atklātības likumā" anotācija uz 7 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 62.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 63.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" uz 7 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā " anotācija uz 11 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 67.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā" uz 1 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījums Elektronisko sakaru likumā" anotācija uz 5 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  2.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" uz 1 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"" anotācija uz 12 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  3.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā" uz 1 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījums Vides aizsardzības likumā" anotācija uz 5 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  4.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" uz 1 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" anotācija uz 6 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  5.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Grozījumi Standartizācijas likumā" anotācija uz 10 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  6.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" uz 1 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" anotācija uz 6 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  7.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"" uz 1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"" anotācija uz 6 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  8.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" uz 1 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" anotācija uz 9 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  36.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta " Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" anotācija uz 6 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola

Nr.34  37.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Tiesībsarga likumā" uz 1 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Tiesībsarga likumā" anotācija uz 5 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  78.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījums Bāriņtiesu likumā" anotācija uz 8 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 79.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" anotācija uz 12 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 80.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā" uz 1 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Jaunatnes likumā" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 82.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" uz 1 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" anotācija uz 9 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 84.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" uz 3 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" anotācija uz 16 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 85.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā" anotācija uz 8 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 86.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"" uz 1 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"" anotācija uz 7 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 87.§ izraksts uz 1 lp.

70. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"" uz 1 lpp.

71. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"" anotācija uz 8 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 88.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"" uz 1 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 89.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"" uz 1 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"" anotācija uz 8 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 90.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 91.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"" anotācija uz 8 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 92.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"" uz 1 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"" anotācija uz 8 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 93.§ izraksts uz 1 lp.

88. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"" uz 1 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"" anotācija uz 7 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 94.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību" anotācija uz 7 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 95.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 96.§ izraksts uz 1 lp.

97. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" uz 1 lpp.

98. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par zemes komisijām""  anotācija uz 7 lpp.

99. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 46.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā

 

 

Izdarīt Fizisko personu datu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2002, 23.nr.; 2007, 3.nr.; nr.8; 2008, 7.nr) šādus grozījumus:

 

1. 16.pantā:

 

Aizstāt pirmajā daļā vārdu „iegūti” ar vārdu „apstrādāti”;

 

Papildināt ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt rakstveidā pārziņa pamatotu atbildi par pieprasījuma izskatīšanu.”

 

2. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

„Ja pārzinis nepilda šajā likumā noteiktos pienākumus, datu subjektam ir tiesības pārsūdzēt Datu valsts inspekcijā pārziņa atteikumu sniegt šā likuma 15.pantā minēto informāciju vai veikt šā likuma 16.pantā minētās darbības, pievienojot dokumentus, kas apliecina, ka pārzinis atsakās pildīt vai nepilda tam ar likumu noteiktos pienākumus.”

 

3. 21.pantā:

 

Papildināt otro daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

„7) ja personas datu apstrādi veic saskaņā ar šā likuma 7. panta 1., 2.punktu vai 13.1 pantu;

8) to veic zinātnisku, statistisku un ģenealoģisku pētījumu vajadzībām.”

 

Papildināt ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

„(3) Šā panta otro daļu nepiemēro, ja:

1) personas datus paredzēts nodot uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;

2) personas datus paredzēts apstrādāt saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu, tirgus vai sabiedriskā viedokļa pētījumiem, personāla atlasi vai personāla novērtēšanu kā komercdarbības veidu, izlozēm vai loterijām;

3) veic informācijas par personas veselību apstrādi;

4) personas datu apstrāde attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem, sodāmību krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās.”

 

4. Izslēgt 21.1 panta ceturtās daļas otro teikumu.

 

5. Izslēgt 21.2 panta pirmās daļas otro teikumu.

 

6. 26.pantā:

 

Papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Prasības audita atzinumam nosaka Ministru kabinets.”

 

Izslēgt trešo un ceturto daļu.

 

7. Izslēgt 29.panta trešās daļas 6.punktu.

 

8. Papildināt Pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

„7. Datu valsts inspekcija līdz 2010.gada 31.decembrim izslēdz no personas datu apstrādes reģistra tās reģistrētās personas datu apstrādes, kuru reģistrāciju šis likums neparedz.”

 

Likums stājās spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

Iesniedzējs:

 

Tieslietu ministrs                                                                       M.Segliņš

 

 

Vīza:

 

Valsts sekretārs                                                                         M.Lazdovskis

 

 

 

 

 

27.05.2009. 15:30

322

S.Plūmiņa

67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv


Likumprojekta „Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā”

anotācija

 

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam””.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

1. Pašreiz Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka datu subjektam ir tiesības iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, pieprasīt lai tos labo, pārtrauc to apstrādi un ja pārzinis atsaka vai apmierina daļēji iepriekš minētās datu subjekta prasības, tad datu subjektam ir tiesības pārsūdzēt inspekcijā šādu pārziņa atteikumu. Praksē vairumā gadījumu datu subjekts neizmanto savas tiesības pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes pārtraukšanu, bet uzreiz iesniedz Datu valsts inspekcijā sūdzību par pārzini.

Datu valsts inspekcijai ir pienākums, izskatot jebkādas datu subjekta sūdzības piemērot Administratīvā procesa likumu, t.sk. tiek uzsākta ilgstoša sarakste (līdz 4 mēnešiem) ar datu subjektu, lai noskaidrotu viņa konkrētās prasības un iebildumus, un lai iegūtu, savukārt, pārziņa atbildes, kuras inspekcija dara zināmas vēlāk pārzinim.

Līdz ar to tā vietā, lai datu subjekts varētu realizēt operatīvi savas tiesības labot vai papildināt savus datus, pieprasīt to dzēšanu, tiek tērēts laiks, lai saskaņā ar Administratīvā procesa likumu izskatītu datu subjekta sūdzību un izdotu administratīvo aktu uzliekot pārzinim noteiktu pienākumu. Papildus tiek nevajadzīgi tērēta Datu valsts inspekcijas ierobežotā kapacitāte, izskatot šāda veida iesniegumus, un neļaujot Datu valsts inspekcijai veikt preventīvas pārbaudes tiešām augsta riska jomās.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams precizēt Fizisko personu datu aizsardzības likuma 16.pantu, nosakot datu subjektam tiesības saņemt atbildi mēneša laikā, kā arī papildināt likuma 20.pantu ar normu, ka datu subjekts iesniedz sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja pārzinis nepilda, ir atteicies vai daļēji izpildījis datu subjekta prasības.

2. Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka personām, kas vēlas uzsākt personas datu apstrādi (piemēram, datu vākšanu un glabāšanu) ir jāreģistrē tā Datu valsts inspekcijā. Vienlaicīgi likums nosaka sešus izņēmumus, kad nav tas jādara, piemēram, ja personas datus plānots izmantot personāluzskaites vai grāmatvedības vajadzībām. Līdz ar to Datu valsts inspekcijā tiek iesniegti daudzskaitlīgi reģistrācijas iesniegumi (vidēji gadā tiek reģistrēti 1000 pārziņi). Jo vairāk inspekcijā tiek iesniegti reģistrācijas iesniegumi, jo mazāk iespēju ir inspekcijai veikt efektīvas pirmsreģistrācijas pārbaudes, t.i., nepieļaujot jau sākotnēji nelikumīgu personas datu apstrādi, gan veikt pārbaudes kopumā augsta riska jomās.

Tāpat 2006.gadā eksperti, kas veica personas datu aizsardzības novērtēšanu saistībā ar Latvijas pievienošanos Šengenas informācijas sistēmai noradīja, ka jāprecizē inspekcijas prioritātes saistībā ar reģistrēšanu un pārbaužu veikšanu.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams precizēt likuma 21.pantu, nosakot papildus izņēmumus, kad nav nepieciešams reģistrēt (t.i. pieteikt) inspekcijā personas datu apstrādi, tādējādi radot iespēju inspekcijai izvairīties no nevajadzīgas ierobežotās kapacitātes tērēšanas uz reģistrācijas procesu un ļaut efektīvāk veikt pirmsreģistrācijas pārbaudes daudz nozīmīgākās jomās, piemēram, informācijas par personas veselību apstrāde vai personas datu nodošana ārpus ES, uz neadekvātas personas datu aizsardzības valstīm.

3. Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka personām, kas vēlas veikt personas datu apstrādes auditus ir jāakreditējas Datu valsts inspekcijā, kā arī Ministru kabinets nosaka prasības auditoru kvalifikācijai un akreditācijas procesa kārtību inspekcijā. Ievērojot to, ka  auditoru akreditācija ne vienmēr nodrošina kvalitatīva audita veikšanu un tā atzinuma sagatavošanu, nav  nepieciešams un lietderīgi  tērēt gan auditoru laiku akreditācijas procesam, gan Datu valsts inspekcijas ierobežoto kapacitāti, izskatot iesniegtos auditoru dokumentus un vērtējot to atbilstību Ministru kabineta noteikumiem. Personas datu apstrādes auditu un to atzinumu kvalitāti efektīvāk nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktas prasības personas datu apstrādes audita atzinumam. Līdz ar to nepieciešams veikt izmaiņas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.1 panta ceturtajā daļā, 21.2 panta pirmajā daļā, 26.pantā un 29.panta trešajā daļas 6.punktā. 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā” paredz:

1)                        precizēt Fizisko personu datu aizsardzības likuma 16.pantu, nosakot datu subjektam tiesības saņemt atbildi no pārziņa, kā arī papildināt likuma 20.pantu ar normu, ka datu subjekts iesniedz sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja pārzinis nepilda, ir atteicies vai daļēji izpildījis datu subjekta prasības;

2)                        precizēt Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.pantu, nosakot papildu izņēmumus, kad nav nepieciešams reģistrēt (t.i. pieteikt) inspekcijā personas datu apstrādi, un līdz ar to papildināt Fizisko personu datu aizsardzības likuma Pārejas noteikumus ar 7.punktu par reģistrēto personas datu apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes reģistra, ja to reģistrāciju Fizisko personu datu aizsardzības likums vairs neparedz;

3)                        veikt izmaiņas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.1 panta ceturtajā daļā, 21.2 panta pirmajā daļā, 26.pantā un 29.panta trešajā daļas 6.punktā nosakot, ka Datu valsts inspekcija neveiks personu, kas vēlas veikt personu datu apstrādes auditu valsts un pašvaldību institūcijās, akreditāciju, bet vienlaicīgi Ministru kabinets noteiks prasības personas datu apstrādes audita atzinumam.

 

 4. Cita informācija

  Šis likumprojekts virzāms vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””.

Saistībā ar 2009.gada valsts budžeta samazinājumu sadaļā 27.00.00 Datu aizsardzībā tiek virzīti likumprojekti „Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā”, „Grozījums Informācijas atklātības likumā”.

 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

 Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

 Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

  

 (tūkst. latu)

 

 Rādītāji

 2009. gads

 Turpmākie trīs gadi

 

 2010

 n+2  2011

 2012

 

 1

 2

 3

 4

 5

 

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

52.7

0

0

0

 

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

52.7

-52.7

-52.7

-52.7

 

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms

52.7

52.7

52.7

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

 

 

 

 

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

2009.gads. Saskaņā ar „Likumu par valsts budžetu 2009. gadam” funkciju nodrošināšanai paredzētais finansējums  - LVL  52 699, tai skaitā

 

EKK 1000 Atlīdzība LVL 28 549 ( EKK Atalgojums LVL 23 007 )

1.darbinieka atbrīvošana (juriskonsults) 500LVL*12.mēn*VSAOI= 7445 LVL

Atlīdzības samazinājums pārējiem darbiniekiem, kuriem viens no pienākumiem ir likvidējamās funkcijas veikšana =16darb*76,07 LVL*12*VSAOI=18 124 LVL

Kārtējie izdevumi kopā – 20 982 LVL, tai skaitā:

EKK 2260 Telpu noma  - 6144 LVL

EKK 2244 Komunālie pakalpojumu – 2338 LVL

EKK 2250 IT pakalpojumi – 3720 LVL

EKK 2210 Sakaru pakalpojumi – 780 LVL

EKK 2320 Degviela – 600 LVL

EKK 2370 Inventārs (gadā) – 668 LVL

EKK 2310 Biroja preces  – 484 LVL

EKK 2230 Speciālā literatūra, prese  ( gadā)– 602 LVL

EKK 2240 Pārējie uzturēšanas izdevumi, tai skaitā biroja tehnikas remonts –646 LVL

EKK 2100 Komandējumi (gadā paredzētie 2 darbinieki – 3 komandējumi ) -5000 LVL

EKK 5000 Kapitālie izdevumi ( Antivīrusa licence e-pasts20..,portatīvais dators

( pārbaudēm), dators, printeris, licences ( citas)- 3168 LVL

 

Izdevumu samazinājums 2009.gadā kopā – 31102 LVL, tai skaitā:

EKK 1000 Atlīdzība LVL 14 275

( EKK 1100 Atalgojums LVL 11 504)

1.darbinieka atbrīvošana

( juriskonsults)  500LVL*6.mēn*VSAOI= 3723 LVL

Atlīdzības samazinājums pārējiem darbiniekiem, kuriem viens no pienākumiem ir likvidējamās funkcijas veikšana ( plānotais samazinājums 76,07LVL) =16darb*76,07 LVL*6*VSAOI=9062 LVL

25% amatalgas samazināšana ( reģistrācijas daļas jurists) 800 LVL *0.25*6 mēn.VSAOI=1490 LVL

Kārtējie izdevumi kopā – 13659 LVL, tai skaitā:

EKK 2260 Telpu noma  - 3072 LVL

EKK 2244 Komunālie pakalpojumu – 1169 LVL

EKK 2250 IT pakalpojumi – 1860 LVL

EKK 2210 Sakaru pakalpojumi – 390 LVL

EKK 2320 Degviela – 300 LVL

EKK 2370 Inventārs  ( gadā)– 668 LVL

EKK 2310 Biroja preces – 242 LVL

EKK 2230 Speciālā literatūra, prese ( gadā)– 602 LVL

EKK 2240 Pārējie uzturēšanas izdevumi, tai skaitā biroja tehnikas remonts – 356 LVL

EKK 2100 Komandējumi (gadā paredzētie 2 darbinieki – 3 komandējumi ) -5000 LVL

EKK 5000 Kapitālie izdevumi ( Antivīrusa licence e-pasts20..,portatīvais dators

( pārbaudēm), dators, printeris, licences ( citas)- 3168 LVL

 

Izdevumu samazinājums 2010.gadā un turpmāk kopā – 52 699 LVL, tai skaitā:

EKK 1000 Atlīdzība LVL 28 549 ( EKK Atalgojums LVL 23 007 )

1.darbinieka atbrīvošana (juriskonsults) 500LVL*12.mēn*VSAOI= 7445 LVL

Atlīdzības samazinājums pārējiem darbiniekiem, kuriem viens no pienākumiem ir likvidējamās funkcijas veikšana =16darb*76 LVL*12*VSAOI=18 124 LVL

 

Kārtējie izdevumi kopā – 20 982 LVL, tai skaitā:

EKK 2260 Telpu noma  - 6144 LVL

EKK 2244 Komunālie pakalpojumu – 2338 LVL

EKK 2250 IT pakalpojumi – 3720 LVL

EKK 2210 Sakaru pakalpojumi – 780 LVL

EKK 2320 Degviela – 600 LVL

EKK 2370 Inventārs (gadā) – 668 LVL

EKK 2310 Biroja preces  – 484 LVL

EKK 2230 Speciālā literatūra, prese  ( gadā)– 602 LVL

EKK 2240 Pārējie uzturēšanas izdevumi, tai skaitā biroja tehnikas remonts –646 LVL

EKK 2100 Komandējumi (gadā paredzētie 2 darbinieki – 3 komandējumi ) -5000 LVL

EKK 5000 Kapitālie izdevumi ( Antivīrusa licence e-pasts20..,portatīvais dators

( pārbaudēm), dators, printeris, licences ( citas)- 3168 LVL

 6. Cita informācija 

 

Papildus informējam, ka normatīvo aktu grozījumi ietekmē plānotos valsts nodevas ieņēmumus. Prognozējamās izmaiņas sekojošas:

Ārējo personas datu apstrādes sistēmu auditoru akreditācija LVL 1500;

Ārējā personas datu apstrādes sistēmas auditora  akreditācijas  apliecības  derīguma termiņa pagarināšana, apliecības dublikāta izsniegšana un apliecības darbības atjaunošana LVL 300.

Priekšlikumus par izdevumu samazināšanu iekļaut grozījumos likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, kā arī ņemt vērā turpmāko gadu valsts budžeta likumprojektu izstrādē.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

1. Papildus jāizdod grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” izslēdzot nodevu objektu par personas datu apstrādes ārējā auditora pirmreizēju akreditāciju, atkārtotu akreditāciju, akreditācijas termiņa pagarināšanu, akreditācijas apliecības dublikāta izsniegšanu un akreditācijas darbības atjaunošanu, jo netiks veikta personas datu apstrādes auditoru akreditācija.

 

Atbildīgā ministrija – Tieslietu ministrija.

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” ir izstrādāts un tiks virzīts vienlaicīgi ar likumprojektu „Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā”.

 

2. Papildus jāizdod Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par prasībām personas datu apstrādes audita atzinumam”, vienlaicīgi nosakot, ka spēku zaudē 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr. 822 „Noteikumi par kārtību, kādā akreditē fiziskās personas, kuras vēlas veikt personas datu apstrādes auditu valsts un pašvaldību institūcijās, un par minēto fizisko personu atbilstības kritērijiem”, 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1062 „Noteikumi par personas datu apstrādes ārējo auditoru akreditācijas valsts nodevu”.

 

 

Atbildīgā ministrija – Tieslietu ministrija.

 

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Projekts atbilst Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 1995.gada 24.oktobra Direktīvai Nr.95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 1995.gada 24.oktobra Direktīva Nr.95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

1. Direktīvas Nr.95/46/EK 14.pants.

Likumprojekta 1.pants.

Nav attiecināms

2. Direktīvas Nr.95/46/EK 28.panta 4.daļa

Likumprojekta 2.pants.

 

3. Direktīvas Nr.95/46/EK 18.pants

Likumprojekta 3.pants.

 

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

 Nav attiecināms

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

  Konsultācijas nav notikušas

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Konsultācijas nav notikušas

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

  Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Konsultācijas nav notikušas

 5. Cita informācija

  Citas informācijas nav

 

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Pēc pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS). Informācija tiks ievietota Datu valsts inspekcijas interneta mājas lapā www.dvi.gov.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var vērsties ar konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā.

 4. Cita informācija

  Citas informācijas nav

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                             M. Segliņš

 

Valsts sekretārs                                                                         M.Lazdovskis

 

 

 

 

27.05.2009 16:10

2237

S.Plūmiņa

67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.34

2009.gada 27.maijā

 

 

60.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā"

     TA-1722

___________________________________________________________

(L.Medina, S.Vetšteina, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojektu, paredzot tā spēkā stāšanos ar 2009.gada 1.jūliju, precizēt likumprojekta anotāciju un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 28.maijam plkst.12.00.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja

  

D.Vaivare

 

 

 

2009-MK-PROT-34-2705-#60.doc

1