Rīgā

 

Rīgā

 

 

29.05.2009.               Nr.90/TA-1549, TA-1546, TA-1558,

TA-1559, TA-1561, TA-1562,

TA-1521, TA-1542, TA-1719,

TA-1633, TA-1616, TA-1637,

TA-1639, TA-1640, TA-1674,

TA-1676, TA-1597, TA-1569,

TA-1667, TA-1731, TA-1732,

TA-1552, TA-1556, TA-1706,

TA-1723, TA-1727, TA-1745,

TA-1758, TA-1760, TA-1543

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.maija, š.g. 26.maija un š.g. 27.maija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā", kuru izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Žukovs 67335027, Deniss.Zukovs@mod.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Šatrovska 67026521, dace.satrovska@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Ieroču aprites likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Enerģētikas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095662, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", kuru izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Strode 67219602, Alda.Strode@iem.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Mačivka 67095493, sandra.macivka@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Augstmane 67162607, marite.augstmane@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Sviķe 67027419, Irena.Svike@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā" uz 2 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Militārā dienesta likumā" anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  68.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" uz 2 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" anotācija uz 9 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  70.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 1 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 5 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  77.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" uz 1 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" anotācija uz 6 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32 78.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" anotācija uz 4 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  79.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" anotācija uz 4 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  80.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" uz 1 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" anotācija uz 5 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  15.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" uz 1 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" anotācija uz 5 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  16.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" anotācija uz 16 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  102.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" uz 1 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" anotācija uz 5 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 9.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Grozījums Ieroču aprites likumā" anotācija uz 5 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 10.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" uz 1 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" anotācija uz 5 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 12.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījums Enerģētikas likumā" uz 1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījums Enerģētikas likumā" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  14.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" uz 1 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" anotācija uz 6 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 15.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" anotācija uz 6 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  16.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" uz 3 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" anotācija uz 6 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  17.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" anotācija uz 5 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  19.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 10 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 32 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  28.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

uz 1 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" anotācija uz 6 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  30.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 3 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 9 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34   33.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 3 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 8 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  34.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 3 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 13 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  38.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" uz  2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" anotācija uz 6 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  39.§ izraksts uz 1 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi likumā "P ar zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" uz 1 lpp.

71. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  47.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  64.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" uz 2 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" anotācija uz 10 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  65.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" uz 5 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" anotācija uz 11 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  68.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" anotācija uz 7 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  73.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā" anotācija uz 6 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  75.§ izraksts uz 1 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" uz 2 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" anotācija uz 12 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  77.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

Grozījumi  likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”

 

Izdarīt likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12.,  22.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2009, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā  vārdus un skaitļus „ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 18 mēnešu periodā” ar vārdiem un skaitli „ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā”;

 izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ja par bezdarbnieku pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk nekā deviņus mēnešus un ja tās ir veiktas vai bija jāveic arī par periodu pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ņem vērā iemaksas bezdarba gadījumam par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms pabalsta pieprasīšanas dienas”;

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„(3) Bezdarbniekam, par kuru pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vai ir veiktas, vai bija jāveic mazāk nekā deviņus mēnešus, ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ja attiecīgajā periodā viņš ir piederējis pie vienas no šādām personu kategorijām:”.

     2. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu „sešu” ar skaitli „12”;

aizstāt otrajā daļā vārdu „sešu” ar skaitli „12”;

aizstāt sestajā daļā vārdu „sešu” ar skaitli „12”.

3. Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Bezdarbnieka pabalsta izmaksu pārtrauc:

1) ja persona zaudē bezdarbnieka statusu;

2) ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju konstatē, ka persona nepamatoti saņem bezdarbnieka pabalstu, jo pabalsta saņemšanas laikā šai personai ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss;

3) ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pamatojoties uz Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra sniegto informāciju, konstatē, ka pabalsta saņēmējs ir miris.”           

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

„12. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim:

1)  Bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz 19 gadiem (ieskaitot) kopējais bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums ir deviņi mēneši;

2) Bezdarbnieka pabalstu atkarībā no bezdarba ilguma bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem (ieskaitot) izmaksā šādā apmērā:

a) pirmos divus mēnešus — pilnā apmērā,

b) nākamos divus mēnešus — 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;

c) pēdējos piecus mēnešus — 45 lati mēnesī;

3) Bezdarbnieka pabalstu atkarībā no bezdarba ilguma bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot) izmaksā šādā apmērā:

a) pirmos divus mēnešus — pilnā apmērā,

b) nākamos divus mēnešus — 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta,

c) turpmākos divus mēnešus — 50 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;

d) pēdējos trīs mēnešus -  45 lati mēnesī.

13. Bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz 19 gadiem (ieskaitot), kuriem bezdarbnieka pabalsts piešķirts līdz 2009.gada 30.jūnijam un tā izmaksa  turpinās pēc 2009.gada 1.jūlija, bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu pagarina līdz deviņiem mēnešiem, ņemot vērā 12 mēnešu periodā pirms 2009.gada 1.jūlija piešķirto bezdarbnieka pabalstu saņemšanas ilgumu, un atkarībā no bezdarba ilguma izmaksā saskaņā ar šā likuma pārejas noteikumu 12.punkta 2.  un  3.apakšpunktā noteikto;

14. Grozījumi šā likuma 8.panta pirmajā, otrajā un sestajā daļā  attiecībā uz vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas perioda izmaiņām no sešiem uz 12 mēnešiem stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri. ”

Likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

 

Labklājības ministrs                                                         U.Augulis

 

Vīzē: valsts sekretārs                                                       R.Beinarovičs

25.05.2009 12:17

528

I.Baranovska

67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv


Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 12.sadaļas „Labklājība” 12.3.2.apakšpunktā norādīts „Atbalstīsim cilvēkus, kuri ekonomiskās krīzes apstākļos zaudējuši darbu: optimizēsim bezdarbnieku pabalstu saņemšanas kārtību esošā finansējuma ietvaros, nosakot visiem vienādu tā saņemšanas iespējamo ilgumu – līdz 9 mēnešiem.”

Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ 7.punktā noteikts, lai nodrošinātu izdevumu samazināšanu, ministrijām līdz 2009.gada 15.maijam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” paketē iekļaujamos grozījumus normatīvajos aktos. Noteikt, ka atbildīgi par to turpmāko virzību ir normatīvo aktu sagatavotāji”.

Ministru kabineta 2009.gada 12.maija sēdē nolemts, ka, sākot ar 2009.gada 1.jūliju, visiem bezdarbniekiem nosaka vienādu bezdarbnieka pabalsta saņemšanas iespējamo ilgumu – 9 mēneši un par pagarinātā perioda mēnešiem bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu no viena  līdz 19 gadiem (ieskaitot) to izmaksā konstantas summas apmērā – 45 Ls mēnesī.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Saskaņā ar likuma „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” 5.pantu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbniekam, kuram apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par vienu gadu, ja par viņu Latvijas Republikā ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 18 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Saskaņā ar likuma „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” 9.pantu bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums, sākot no 2008.gada 1.janvāra, ir atkarīgs no bezdarbnieka apdrošināšanas stāža ilguma un ir šāds:

·        bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem (ieskaitot) — četri mēneši;

·        bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot) – seši  mēneši;

·        bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 20 gadiem (ieskaitot)  — deviņi mēneši.

Bezdarbnieka pabalsta izmaksa atkarībā no bezdarba ilguma, sākot ar 01.01.2008., ir šāda:

a) personai ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem (ieskaitot):

·        pirmos divos mēnešus — pilnā apmērā;

·        pēdējos divos mēnešus — 75 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra.

b) personai ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot):

·        pirmos divos mēnešos – pilnā apmērā;  

·        nākamos divos mēnešus — 75 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra;

·        pēdējos divos mēnešus — 50 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra.

c) personai ar apdrošināšanas stāžu no 20 gadiem (ieskaitot):

·        pirmos trīs mēnešus — pilnā apmērā;

·        nākamos trīs mēnešus — 75 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra;

·        pēdējos trīs mēnešus — 50 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra.

Taču jāuzsver, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā tik strauja bezdarbnieka pabalsta izmaksas perioda samazināšana bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu mazāku par 20 gadiem ats tāj būtisku negatīvu ietekmi uz šo bezdarbnieku sociālo nodrošinājumu.  Bez tam, pēc bezdarbnieka pabalsta saņemšanas perioda beigām liela daļa no šiem cilvēkiem vēršas  pašvaldībās pēc sociālās palīdzības pabalstiem, kā rezultātā palielinās arī pašvaldību finansiālā un administratīvā slodze. Vienlaikus jāatzīmē, ka īss bezdarbnieka pabalsta izmaksas laiks (četri  un seši mēneši), samazina motivāciju veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, tādējādi  palielinot nedeklarēto nodarbinātību, kā arī paaugstina darba ņēmēju nedrošību un atkarību no darba devēja, kam kopumā var būt plašas negatīvās sekas, un kas var veicināt arī iedzīvotāju emigrāciju.

Saskaņā ar likuma „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” 8.pantu vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā persona ieguvusi bezdarbnieka statusu (vai atsevišķos likuma 8.pantā noteiktos gadījumos – šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā persona pieprasījusi bezdarbnieka pabalstu).

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””  (turpmāk – likumprojekts) izstrādāšanas mērķis ir palielināt sociālo aizsardzību  bezdarbniekiem ar nelielu apdrošināšanas stāžu, nodrošinot šiem bezdarbniekiem zināmu atbalstu tādā pašā periodā kā bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu  virs 20 gadiem.

 Līdz ar to minētais likumprojekts paredz noteikt,   ka:

1)laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim iespējamais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums visiem bezdarbniekiem ir vienāds - 9 mēneši;

2)laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim bezdarbnieka pabalsta izmaksa atkarībā no bezdarba ilguma bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem (ieskaitot) ir šāda:

a)pirmos divus mēnešus — pilnā apmērā,

b)nākamos divus mēnešus — 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;

c)pēdējos piecus mēnešus — 45 lati mēnesī;

3)laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim bezdarbnieka pabalsta izmaksa atkarībā no bezdarba ilguma bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot) ir šāda:

a)pirmos divus mēnešus — pilnā apmērā,

b)nākamos divus mēnešus — 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta,

c)turpmākos divus mēnešus — 50 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;

d)pēdējos trīs mēnešus -  45 lati mēnesī;

4)sākot ar 2009.gada 1.jūliju, tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbniekam, kuram apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par vienu gadu, ja par viņu ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Attiecībā uz vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas periodu likumprojekts paredz noteikt, ka, sākot ar 2010.gada 1.janvāri, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no personas gūtās  apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā persona ieguvusi bezdarbnieka statusu (vai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos – šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā persona pieprasījusi bezdarbnieka pabalstu). Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ko ņem par pamatu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, aprēķināšanas perioda palielināšana no sešiem uz 12 mēnešiem samazinās bezdarbnieka pabalsta ļaunprātīgas izmantošanas iespējas.

Vienlaikus, atbilstoši 2008.gada 11.decembrī pieņemtajam likumam „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””, tiek precizētas likuma 10.panta normas attiecībā uz bezdarbnieka pabalsta izmaksas pārtraukšanu.

Šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minētās problēmas likumprojekts atrisinās pilnībā.

4. Cita informācija

Pagarinot bezdarbnieka pabalsta izmaksas kopējo ilgumu līdz 9 mēnešiem bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu no viena līdz 19 gadiem (ieskaitot), par pagarinātā bezdarbnieka pabalsta  izmaksas perioda mēnešiem laika periodā no 01.07.2009 līdz 31.12.2011. bezdarbnieka pabalstu izmaksā konstantas summas apmērā – 45 Ls mēnesī.

Piedāvātais regulējums attiecībā uz minētās konstantas summas (45 Ls mēnesī) izmaksu,   ir pamatots ar leģitīmu mērķi un mērķa sasniegšanai izvēlētie līdzekļi ir samērīgi. Minēto normu mērķis ir veikt pasākumus, lai, izmantojot valstij pieejamos finanšu resursus (t.i. ierobežoto valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu ietvaros), sniegtu sociālo tiesību nodrošinājumu bez darba palikušajām personām vismaz minimālajā līmenī deviņu mēnešu garumā pēc darba un attiecīgi darbā gūto ienākumu zaudēšanas. Jo, beidzoties bezdarbnieka pabalstam, arī pašvaldību iespējas palīdzēt šīm personām būs ierobežotas, par ko liecina pašvaldību sniegtie dati par 2009.gada izdevumiem  sociālajai palīdzībai. Saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju, 2009.gada pirmajos četros mēnešos izdevumi sociālajai palīdzībai bija 12 669 737 Ls jeb 89% no gada plānotajiem izdevumiem (2009.gadā plānoti - 14 259 507 Ls), t.sk. garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksai – 1 589 313 Ls, kas jau tagad pārsniedz 2009.gadam plānotos izdevumus, mājokļa pabalsta izmaksai – 5 287 696 Ls, kas arī pārsniedz minētajam pabalstam  plānotos 2009.gada izdevumus.   

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms.

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Garāks bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu līdz 20 gadiem nodrošinās šiem bezdarbniekiem labāku sociālo aizsardzību.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.   


III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

 

 

2009

Turpmākie trīs gadi

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

speciālais budžets

 

Saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” plānotie līdzekļi bezdarbnieku pabalstiem – 100 591,2 tūkst. latu.

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

speciālais budžets

 

Saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” plānotie līdzekļi bezdarbnieku pabalstiem – 100 591,2 tūkst. latu.

+5 508,0

+5 380,9

0

3. Finansiālā ietekme:

 speciālais budžets

 

 

-5 508,0

-5 380,9

0

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 Nav attiecināms.    

 

 

 

5.Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Aprēķinā izmantoti sekojoši dati un pieņēmumi:

- bezdarbnieka pabalstu skaits, uz kuriem attieksies pabalsta saņemšanas ilguma pagarināšana: 2009.gadā– 13162 vidēji mēnesī, 2010.gadā– 10200, 2011.gadā– 9965. 2009.gadam izmantoti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras faktiskie dati par bezdarbnieka pabalstu saņēmēju skaitu un to īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku skaitā 2009.gada pirmajos mēnešos, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras prognozes par reģistrēto bezdarbnieku skaitu pa mēnešiem pie gada vidējā bezdarba līmeņa – 12,7%. 2010.–2011.gadam reģistrēto bezdarbnieku skaits noteikts pie gada vidējā bezdarba līmeņa attiecīgi 14,2%, 13,9% (Finanšu ministrijas prognoze uz 26.03.2009.), pieņemot, ka bezdarbnieka pabalstu saņēmēju skaita īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā turpmākajos gados būs 50%;

- bezdarbnieka pabalstu, uz kuriem attieksies pabalsta saņemšanas ilguma pagarināšana, apmērs - 45 Ls.

Izdevumu palielinājums nodarbinātības speciālajā budžetā:

2009.gadā: 13 162 x 45 x 6 = 3 553 636* Ls

2010.gadā: 10 200 x 45 x 12 = 5 508 015* Ls

2011.gadā: 9 965 x 45 x 12 = 5 380 865* Ls

 

Attiecībā uz likumprojekta 1.punktu, kad, nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, iemaksas bezdarba gadījumam tiks ņemtas vērā ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā, normas ietekme uz speciālo budžetu ir ņemta vērā augstākminētajā aprēķinā. VSAA pieņemto lēmumu skaits par atteikumu piešķirt bezdarbnieka pabalstu 2009.gadā janvāris-aprīlis bija 810 gadījumi vidēji mēnesī, tajā skaitā arī gadījumi par nepietiekošu kvalifikācijas periodu, lai iegūtu bezdarbnieka pabalsta saņēmēja statusu. Tā kā šo gadījumu īpatsvars ir salīdzinoši mazs (mazāk kā 1%) no kopskaita, tad aprēķinā atsevišķi tas nav norādīts. 

6. Cita informācija 

Pagarinot bezdarbnieka pabalsta izmaksas kopējo ilgumu līdz 9 mēnešiem bezdarbniekiem ar apdrošināšanas stāžu no viena līdz 19 gadiem (ieskaitot) no valsts sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālā budžeta 2009.gadā papildus būs nepieciešami 3 553 636 Ls.  Priekšlikums par izdevumu palielinājumu bezdarbnieka pabalstiem tiks iekļauts likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” un izdevumu palielinājums turpmākajiem gadiem tiks iekļauts valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes projektā kārtējam gadam atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumiem Nr.198 „Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam.

Tiek prognozēts, ka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ko ņem par pamatu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, aprēķināšanas perioda izmaiņas no sešiem uz 12 mēnešiem varētu samazināt valsts sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālā budžeta izdevumus.

* Veicot aprēķinu Microsoft Excel vidē, tika izmantoti decimālskaitļi ar vairākām zīmēm aiz komata (piemēram 2009.g.– 13161,616), kā rezultātā veidojas neliela atšķirība starp skaitļu reizinājumu un gala rezultātu.  

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Papildus ir jāizstrādā Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 „Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība”” (turpmāk –noteikumu projeksts). Noteikumu projekta izstrādāšanas mērķis ir atbilstoši grozījumiem likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” noteikt vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību.

Noteikumu projektam jāstājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri. Noteikumu projektu paredzēts izstrādāt līdz 2009.gada 1.decembrim.

Par noteikumu projekta sagatavošanu  atbildīga ir Labklājības ministrija.

2. Cita informācija

Nav attiecināms.    

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Nav attiecināms.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

 Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo likumprojekts sagatavots steidzamības kārtā.

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

 

 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Par bezdarbnieka pabalsta izmaksas perioda pagarināšanu ir diskutēts ar plašsaziņas līdzekļu (prese, radio, televīzija, internets) starpniecību.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms.    

5. Cita informācija

Nav attiecināms.    

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Bezdarbnieka pabalsta administrēšanu (piešķiršanu un izmaksu) tāpat kā līdz šim nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Likumprojekta izpildei radīt jaunas valsts vai pašvaldības institūcijas nav nepieciešams.

Likumprojekta izpildes nodrošināšanai  Valsts    sociālās    apdrošināšanas    aģentūrai nepieciešami divi mēneši pēc likumprojekta pieņemšanas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts „Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), bezmaksas datu bāze www.likumi.lv, sagatavojot informāciju plašsaziņas līdzekļiem.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības likuma „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” 17.pantā noteiktajā kārtībā. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras amatpersonas lēmumu par bezdarba apdrošināšanas pakalpojumu persona var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas. Strīdi par likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” paredzēto tiesību realizēšanu izskatāmi tiesā likumā noteiktajā kārtībā, t.i. Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora lēmums kā administratīvais akts pārsūdzams vispārējā administratīvā procesa kārtībā, personai iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.    

Labklājības ministrs                                                       U.Augulis

 Vīzē: valsts sekretārs                                                       R.Beinarovičs

 

 

 

 

 

25.05.2009 14:19

2401

I.Baranovska

67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv

K.Zirnīte

67021562, Kristine.Zirnite@lm.gov.lv

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.34

2009.gada 27.maijā

 

 

77

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

     TA-1543

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

     3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.32 72.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""".

     

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                             V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā –

Tiesību aktu redakcijas

departamenta vadītāja                                                 D.Vaivare