Rīgā

 

Rīgā

 

 

29.05.2009.                Nr.90/TA-1549, TA-1546, TA-1558,

TA-1559, TA-1561, TA-1562,

TA-1521, TA-1542, TA-1719,

TA-1633, TA-1616, TA-1637,

TA-1639, TA-1640, TA-1674,

TA-1676, TA-1597, TA-1569,

TA-1667, TA-1731, TA-1732,

TA-1552, TA-1556, TA-1706,

TA-1723, TA-1727, TA-1745,

TA-1758, TA-1760, TA-1543

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.maija, š.g. 26.maija un š.g. 27.maija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā", kuru izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Žukovs 67335027, Deniss.Zukovs@mod.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Šatrovska 67026521, dace.satrovska@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Ieroču aprites likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Enerģētikas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095662, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", kuru izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Strode 67219602, Alda.Strode@iem.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Mačivka 67095493, sandra.macivka@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Augstmane 67162607, marite.augstmane@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Sviķe 67027419, Irena.Svike@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā" uz 2 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Militārā dienesta likumā" anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  68.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" uz 2 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" anotācija uz 9 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  70.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 1 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 5 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  77.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" uz 1 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" anotācija uz 6 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32 78.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" anotācija uz 4 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  79.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" anotācija uz 4 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  80.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" uz 1 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" anotācija uz 5 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  15.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" uz 1 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" anotācija uz 5 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  16.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" anotācija uz 16 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  102.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" uz 1 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" anotācija uz 5 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 9.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Grozījums Ieroču aprites likumā" anotācija uz 5 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 10.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" uz 1 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" anotācija uz 5 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 12.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījums Enerģētikas likumā" uz 1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījums Enerģētikas likumā" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  14.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" uz 1 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" anotācija uz 6 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 15.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" anotācija uz 6 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  16.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" uz 3 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" anotācija uz 6 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  17.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" anotācija uz 5 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  19.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 10 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 32 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  28.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

uz 1 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" anotācija uz 6 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  30.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 3 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 9 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34   33.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 3 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 8 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  34.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 3 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 13 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  38.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" uz  2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" anotācija uz 6 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  39.§ izraksts uz 1 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" uz 1 lpp.

71. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  47.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  64.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" uz 2 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" anotācija uz 10 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  65.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" uz 5 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" anotācija uz 11 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  68.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" anotācija uz 7 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  73.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā" anotācija uz 6 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  75.§ izraksts uz 1 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" uz 2 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" anotācija uz 12 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  77.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”

 

Izdarīt likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 5., 10.nr.; 2005, 15.nr., 2007, 3., 14.nr., 2008, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus „Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība” (attiecīgā locījumā).

2. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Šajā daļā minētās atbildīgās institūcijas iesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajām struktūrvienībām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizācijai šādu informāciju:

1) valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka” – par noslēgtajiem zemes izpirkšanas (pirkšanas) līgumiem līdz 2010.gada 31.martam;

2) Centrālā zemes komisija – par pieņemtajiem lēmumiem par īpašuma tiesību atjaunošanu līdz 2011.gada 31.martam.”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus un skaitļus „līdz 2010.gada 30.novembrim” ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2011.gada 30.novembrim”.

          3. 15.pantā:

          papildināt ar trešo prim daļu šādā redakcijā:

          „(31) Lēmumu zemes robežu strīdu lietā Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības zemes robežu strīdu komisija pieņem trīs mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”;

          izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

          „(4) Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības zemes robežu strīdu komisijas lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram. Ģenerāldirektors pieņem lēmumu trīs mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ģenerāldirektora lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā.”.

 

4. Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdus un skaitļus „līdz 2009.gada 30.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2010.gada 30.decembrim”.

5. 18.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu „piederību”;

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitļus „līdz 2008.gada 30.septembrim” ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2009.gada 30.decembrim”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Valsts zemes dienests pēc Centrālās zemes komisijas pieprasījuma iesniedz tai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus par zemes reformas pabeigšanai paredzētajiem zemes gabaliem.”.

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Attiecīgā pašvaldības dome pieņem  lēmumu par lauku apvidu zemes piekritību pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai līdz 2009.gada 30.decembrim gadījumos, ja:

1) pašvaldības domes (padomes) lēmumus  par zemes piekritību pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir atcēlusi;

2) ar attiecīgo pašvaldības domes (padomes) lēmumu zemes reformas pabeigšanai ir ieskaitīta  apbūvēta zeme vai starpgabals; 

3) par attiecīgās zemes vienības piekritību pašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai pašvaldības domes (padomes) lēmums nav bijis pieņemts.”

 

 Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

Tieslietu ministrs                                                                       M.Segliņš

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                                M.Lazdovskis

 

 

19.05.2009 09:51

423

K.Tralmaks

67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos””

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”” (turpmāk – normatīvā akta projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 31.marta sēdes protokollēmuma Nr.22 56.§ un Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.28 3.§,7.punktu.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

1. Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku  apvidos” 16.panta trešajai daļai, Centrālā zemes komisija īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi atjauno no 2009.gada 2.janvāra līdz 2009.gada 30.decembrim (2007.gada 14.jūnija likuma redakcijā).

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku  apvidos” 17.panta sesto daļu, Ministru kabinets ir izdevis 2008. gada 16. decembra noteikumus Nr.1030 „Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.1030).

Noteikumu Nr.1030 18. un 19.punkts paredz, ka zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes piedāvāšanu, tai skaitā izlozi, vietējo pašvaldību, rajona līmeņa un valsts līmeņa ietvaros organizē Valsts zemes dienesta izveidotās komisijas.

Noteikumi Nr.1030 tika pieņemti mazāk kā mēnesi pirms Centrālajai zemes komisijai likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. panta trešajā daļā noteiktā uzdevuma izpildes uzsākšanas un minētais noteikumu projekts tika apstiprināts bez anotācijā norādītā finansējuma Centrālajai zemes komisijai un Valsts zemes dienestam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 4.septembra ārkārtas sēdes protokollēmuma Nr.62 1.§ Centrālajai zemes komisijai un Valsts zemes dienestam 2009.gadā valsts budžeta finansējums šim mērķim nav paredzēts.

2. Papildus, līdzšinējā valsts budžeta finansējuma ietvaros, zemes robežu strīdu izskatīšanai ir nepieciešams ilgāks laiks par Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmajā daļā noteikto viena mēneša termiņu, kas ir saistīts ar kartogrāfiskā materiāla izpēti un kontrolmērījumu dabā veikšanu, kā arī pierobežnieku viedokļa uzklausīšanu.

3. Likuma 18.pantā ir noteikts, ka pašvaldības domes (padomes) lēmumu vai Ministru kabineta rīkojumu par lauku apvidu zemes piederību, piekritību vai tās izmantošanu zemes reformas pabeigšanai Valsts zemes dienestam iesniedz līdz 2008.gada 30.septembrim. Līdz 2009.gada 10.maijam Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanu ir nodrošinājusi un par to informējusi VZD tikai Iekšlietu ministrija. Vairākas ministrijas, kurām ir liels skaits piekritīgo zemju (Satiksmes ministrija, Ekonomikas ministrija), ir informējušas Tieslietu ministriju par grūtībām nodrošināt Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanai un īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatās nepieciešamos dokumentus (uz šo brīdi prasības ir identiskas un izriet no likuma 9, 10. un 13.panta).

3.  Normatīvā akta projekta būtība

1. Normatīvā akta projekts paredz pagarināt termiņu, kurā Centrālā zemes komisija atjauno īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi, līdz 2010. gada 30.decembrim. Papildus normatīvā akta projekts paredz pagarināt informācijas sniegšanas termiņu institūcijām, kuras iesaistītas zemes reformas pabeigšanā.

2. Lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu ietaupīšanu, likumā nepieciešams paredzēt, ka šādu lēmumu var pieņemt trīs mēnešu laikā. Taču tas neizslēdz, ka lēmumu zemes robežu strīda lietā var pieņemt īsākā termiņā.

3. Normatīvā akta projekts paredz pagarināt termiņu, līdz kuram Ministru kabinets pieņem rīkojumu par lauku apvidu zemes piekritību vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai līdz 2009.gada 30.decembrim. Pēc šā datuma apstiprināšanas būs iespējams atvieglot prasības Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanai (izdarot grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”). 2009.gada 30.decembris ir termiņš, līdz kuram analogi Ministru kabineta rīkojumi ir jāpieņem arī attiecībā uz pilsētām.

Savukārt attiecībā uz termiņu, kādā pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai, termiņu paredzēts pagarināt līdz 2009.gada 30.decembrim trīs gadījumos gadījumos – ja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir atcēlusi pašvaldību lēmumus, ja ar attiecīgo pašvaldības domes (padomes) lēmumu zemes reformas pabeigšanai ir ieskaitīta  apbūvēta zeme vai starpgabals, un par zemes vienībām, par kurām pašvaldības lēmumi nav bijuši pieņemti. Minētais dos iespēju pašvaldībām pieņemt tiesiskus lēmumus, kā arī pieteikties uz zemēm, no kurām ministrijas nepieteiksies ar Ministru kabineta rīkojumu, tajā skaitā uz starpgabaliem.

 

4. Cita informācija 

Likumprojekts jāpieņem steidzami, lai līdz 2009.gada 30.decembrim paspētu izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, nosakot atvieglotu procedūru Ministru kabineta rīkojuma par zemes piekritību valstij pieņemšanu un lai līdz 2009.gada 30.decembrim VZD un pašvaldības paspētu nodrošināt Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanu atbilstoši atvieglotajai procedūrai.

Normatīvā akta projekts virzāms vienotā paketē ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” un likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās””, kas paredz savstarpēji saistītus termiņus zemes reformas darbu izpildei.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Precizēti nosacījumi zemes reformas darbu izpildei, tajā skaitā pagarināti atsevišķi termiņi.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav.

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav.

7. Cita ietekme

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2009.

 Turpmākie trīs gadi

2010.

2011.

2012.

 1

 2

 3

 4

 5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

89,6

 

 

 

 

89,6

0

0

 

0

 

 

 

 

0

0

0

 

0

 

 

 

 

0

0

0

 

0

 

 

 

 

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

 

89,6

 

 

 

89,6

0

0

 

-89,6

 

 

 

-89,6

0

0

 

0

 

 

 

0

0

0

 

 

0

 

 

 

0

0

0

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

89,6

 

 

 

 

89,6

0

0

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

Likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” piešķirtais finansējums funkciju nodrošināšanai:

Pavisam kopā (gadā):

KOPĀ = Ls 89 648

1. Atlīdzība {1000}:

KOPĀ = Ls 68 058

Atalgojums KOPĀ{1110}:

KOPĀ = Ls 54 846

Zemes ierīcības inženieris (20.saime, II līmenis, 9.algu grupa)

~10,4 amata vietas x 440,19 Ls alga x 12 mēneši = 54846 Ls

    DD VSOA {1210}:

KOPĀ Ls  = 13212 Ls

2. Preces un pakalpojumi {2000}:

KOPĀ = Ls 21 590

Datu pārraides tīkla pakalpojumi (internets,VITA)  {2211}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 0,48 Ls vidēji par 1 darbinieku = Ls 60

Sakaru pakalpojumi (stacionārais + mobilais) {2219}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 21,59 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 2694

Apkure {2221}:

83,2 kv.m. (t.sk.koplietošanas) x 12 mēneši x 2.59 Ls/kv.m. = Ls 2586

Elektroenerģija {2223}:

1015 kWh mēnesī x 12 mēneši x 0,08 Ls/kWh = Ls 974

Citi komunālie maksājumi (t.sk.ūdens, kanalizācija) {2220}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 0,61 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 76

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana {2243}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 2.65 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 331

Ēku, būvju un telpu uzturēšana {2244}:

10,4  amata vietas x 12 mēneši x 21,05 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 2627

Datortehnikas standartprogrammatūras uzturēšana (Microsoft, Kaspersky utt.) {2251}:

10,4 amata vietas x 390 Ls / gadā uz 1 cilv. = Ls 4056

Telpu noma {2261}:

83,2 kv.m. (t.sk.koplietošanas) x 12 mēneši x 5 Ls/kv.m. = Ls 4992

Transportlīdzekļu noma (uz sanāksmēm) {2262}:

1 automašīna x  33 braucieni x 15 Ls/mēnesī (nomas maksa) = Ls 495

Iekārtu un inventāra (datortehnikas) īre un noma {2264}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 2,01 vidēji Ls/mēnesī = Ls 251

Citi pakalpojumi (administratīvie izdevumi, t.sk.mācības) {2279}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 1,23 vidēji Ls uz 1cilv. = Ls 154

Biroja preces un inventārs (kancelejas preces (t.sk.toneri un kārtridži, inventārs)) {2310}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 10,98 vidēji Ls / 1cilv.mēnesī = Ls 1370

Degviela {2322}:

40 litri par braucienu (~ 300 km) x 33 braucieni  x 0,7 Ls/litrs = Ls 924

 

2009.gadā samazināmais finansējums:

Pavisam kopā (gadā):

KOPĀ = Ls 38 421

1. Atlīdzība {1000}:

KOPĀ = Ls 29 168

Atalgojums KOPĀ{1110}:

KOPĀ = Ls 23 506

Zemes ierīcības inženieris (20.saime, II līmenis, 9.algu grupa)

8,9 amata vietas x 440,19 Ls alga x 6 mēneši =  Ls 23506

    DD VSOA {1210}:

KOPĀ Ls  = Ls 5662

2. Preces un pakalpojumi {2000}:

KOPĀ = Ls 9 253

Datu pārraides tīkla pakalpojumi (internets,VITA)  {2211}:

8,9 amata vietas x 6 mēneši x 0,48 Ls vidēji par 1 darbinieku = Ls 26

Sakaru pakalpojumi (stacionārais + mobilais) {2219}:

8,9 amata vietas x 6 mēneši x 21,59 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 1153

Apkure {2221}:

71,2 kv.m. (t.sk.koplietošanas) x 6 mēneši x 2.59 Ls/kv.m. = Ls 1106

Elektroenerģija {2223}:

906 kWh mēnesī x 6 mēneši x 0,08 Ls/kWh = Ls 435

Citi komunālie maksājumi (t.sk.ūdens, kanalizācija) {2220}:

8,9 amata vietas x 6 mēneši x 0,61 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 33

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana {2243}:

8,9 amata vietas x 6 mēneši x 2.65 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 142

Ēku, būvju un telpu uzturēšana {2244}:

8,9 amata vietas x 6 mēneši x 21,05 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 1124

Datortehnikas standartprogrammatūras uzturēšana (Microsoft, Kaspersky utt.) {2251}:

8,9 amata vietas x (390 Ls / gadā  uz 1 cilv. / 2) = Ls 1736

Telpu noma {2261}:

71,2 kv.m. (t.sk.koplietošanas) x 6 mēneši x 5 Ls/kv.m. = Ls 2136

Transportlīdzekļu noma (uz sanāksmēm) {2262}:

1 automašīna x  15 braucieni x 15 Ls/mēnesī (nomas maksa) = Ls 225

Iekārtu un inventāra (datortehnikas) īre un noma {2264}:

8,9 amata vietas x 6 mēneši x 2,01 vidēji Ls/mēnesī = Ls 107

Citi pakalpojumi (administratīvie izdevumi, t.sk.mācības) {2279}:

8,9 amata vietas x 6 mēneši x 1,23 vidēji Ls uz 1cilv. = Ls 66

Biroja preces un inventārs (kancelejas preces (t.sk.toneri un kārtridži, inventārs)) {2310}:

8,9 amata vietas x 6 mēneši x 10,98 vidēji Ls / 1cilv.mēnesī = Ls 586

Degviela {2322}:

36 litri par braucienu (~ 250 km) x 15 braucieni  x 0,7 Ls/litrs = Ls 378

 

2010.gadā samazināmais finansējums:

 

Pavisam kopā (gadā):

KOPĀ = Ls 89 648

1. Atlīdzība {1000}:

KOPĀ = Ls 68 058

Atalgojums KOPĀ{1110}:

KOPĀ = Ls 54 846

Zemes ierīcības inženieris (20.saime, II līmenis, 9.algu grupa)

~10,4 amata vietas x 440,19 Ls alga x 12 mēneši = 54846 Ls

    DD VSOA {1210}:

KOPĀ Ls  = 13212 Ls

2. Preces un pakalpojumi {2000}:

KOPĀ = Ls 21 590

Datu pārraides tīkla pakalpojumi (internets,VITA)  {2211}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 0,48 Ls vidēji par 1 darbinieku = Ls 60

Sakaru pakalpojumi (stacionārais + mobilais) {2219}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 21,59 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 2694

Apkure {2221}:

83,2 kv.m. (t.sk.koplietošanas) x 12 mēneši x 2.59 Ls/kv.m. = Ls 2586

Elektroenerģija {2223}:

1015 kWh mēnesī x 12 mēneši x 0,08 Ls/kWh = Ls 974

Citi komunālie maksājumi (t.sk.ūdens, kanalizācija) {2220}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 0,61 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 76

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana {2243}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 2.65 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 331

Ēku, būvju un telpu uzturēšana {2244}:

10,4  amata vietas x 12 mēneši x 21,05 Ls vidēji uz 1 darbinieku = Ls 2627

Datortehnikas standartprogrammatūras uzturēšana (Microsoft, Kaspersky utt.) {2251}:

10,4 amata vietas x 390 Ls / gadā uz 1 cilv. = Ls 4056

Telpu noma {2261}:

83,2 kv.m. (t.sk.koplietošanas) x 12 mēneši x 5 Ls/kv.m. = Ls 4992

Transportlīdzekļu noma (uz sanāksmēm) {2262}:

1 automašīna x  33 braucieni x 15 Ls/mēnesī (nomas maksa) = Ls 495

Iekārtu un inventāra (datortehnikas) īre un noma {2264}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 2,01 vidēji Ls/mēnesī = Ls 251

Citi pakalpojumi (administratīvie izdevumi, t.sk.mācības) {2279}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 1,23 vidēji Ls uz 1cilv. = Ls 154

Biroja preces un inventārs (kancelejas preces (t.sk.toneri un kārtridži, inventārs)) {2310}:

10,4 amata vietas x 12 mēneši x 10,98 vidēji Ls / 1cilv.mēnesī = Ls 1370

Degviela {2322}:

40 litri par braucienu (~ 300 km) x 33 braucieni  x 0,7 Ls/litrs = Ls 924

6. Cita informācija 

Pamatojoties uz to, ka iepriekš 2010.gadā tika plānoti  lielāki darba apjomi salīdzinājumā ar 2009.gadu, samazinot budžeta finansējumu un attiecīgi darba apjomus, 2010.gadā plānotais amata vietu  skaita samazinājums ir lielāks, bet 2009.gadā – mazāks. Proporcionāli samazināto amata vietu skaitam 2010.gadā tiks pieņemts mazāks skaits lēmumu, nekā 2009.gadā. Priekšlikumus par izdevumu samazināšanu iekļaut grozījumos likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, kā arī ņemt vērā turpmāko gadu valsts budžeta likumprojektu izstrādē.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Normatīvā akta projekts virzāms vienotā paketē ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” un likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās””.

Papildus izstrādājams Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru Kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, lai saskaņotu termiņus ar normatīvā akta projektā iekļautajiem termiņiem.

2. Cita informācija

Nav.

 

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

 2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav.

 

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo normatīvā akta projekta izstrāde ir steidzama.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši, jo normatīvā akta projekta izstrāde ir steidzama.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar citu institūciju ekspertiem nav notikušas, jo normatīvā akta projekta izstrāde ir steidzama.

5. Cita informācija

Nav.

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta projekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs", kā arī ievietots VSIA "Latvijas Vēstnesis" izveidotajā un uzturētajā ārējo normatīvo aktu elektroniskajā krājumā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta, ir piemērojams vispārējais administratīvais process.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

Tieslietu ministrs                                                                       M.Segliņš

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                                M.Lazdovskis

 

 

27.05.2009 16:51

2731

K.Tralmaks

67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.34

2009.gada 27.maijā

 

 

65

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""

     TA-1727

______________________________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                             V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā –

Tiesību aktu redakcijas

departamenta vadītāja                                                 D.Vaivare