Rīgā

 

Rīgā

 

 

29.05.2009.                Nr.90/TA-1549, TA-1546, TA-1558,

TA-1559, TA-1561, TA-1562,

TA-1521, TA-1542, TA-1719,

TA-1633, TA-1616, TA-1637,

TA-1639, TA-1640, TA-1674,

TA-1676, TA-1597, TA-1569,

TA-1667, TA-1731, TA-1732,

TA-1552, TA-1556, TA-1706,

TA-1723, TA-1727, TA-1745,

TA-1758, TA-1760, TA-1543

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.maija, š.g. 26.maija un š.g. 27.maija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā", kuru izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Žukovs 67335027, Deniss.Zukovs@mod.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Šatrovska 67026521, dace.satrovska@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Ieroču aprites likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Enerģētikas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095662, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", kuru izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Strode 67219602, Alda.Strode@iem.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Mačivka 67095493, sandra.macivka@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Augstmane 67162607, marite.augstmane@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Sviķe 67027419, Irena.Svike@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā" uz 2 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Militārā dienesta likumā" anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  68.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" uz 2 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" anotācija uz 9 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  70.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 1 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 5 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  77.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" uz 1 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" anotācija uz 6 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32 78.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" anotācija uz 4 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  79.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" anotācija uz 4 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  80.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" uz 1 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" anotācija uz 5 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  15.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" uz 1 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" anotācija uz 5 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  16.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" anotācija uz 16 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  102.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" uz 1 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" anotācija uz 5 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 9.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Grozījums Ieroču aprites likumā" anotācija uz 5 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 10.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" uz 1 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" anotācija uz 5 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 12.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījums Enerģētikas likumā" uz 1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījums Enerģētikas likumā" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  14.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" uz 1 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" anotācija uz 6 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 15.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" anotācija uz 6 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  16.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" uz 3 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" anotācija uz 6 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  17.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" anotācija uz 5 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  19.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 10 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 32 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  28.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

uz 1 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" anotācija uz 6 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  30.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 3 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 9 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34   33.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 3 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 8 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  34.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 3 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 13 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  38.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" uz  2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" anotācija uz 6 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  39.§ izraksts uz 1 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" uz 1 lpp.

71. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  47.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  64.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" uz 2 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" anotācija uz 10 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  65.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" uz 5 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" anotācija uz 11 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  68.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" anotācija uz 7 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  73.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā" anotācija uz 6 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  75.§ izraksts uz 1 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" uz 2 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" anotācija uz 12 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  77.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Izdarīt likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.panta 2.punkta c)apakšpunktu ar vārdiem „ja atlīdzība ir faktiski noteikta”.

 

2. Aizstāt 3.panta pirmajā daļā vārdus „saslimšanu ar arodslimību, kā arī papildu izdevumiem sakarā ar bērna kopšanu un” ar vārdiem „saslimšanu ar arodslimību, bērna kopšanu, kā arī papildu izdevumiem sakarā ar”.

 

3. 23.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda „pienākums” ar vārdiem „reizi mēnesī”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus „no darba ņēmēju darba ienākumiem” ar vārdiem „no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī”;

papildināt pantu ar (1)1daļu šādā redakcijā:

„(1)1 Ja darba devējs atbilstoši šā panta pirmajai daļai nav iesniedzis ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām, ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām iesniegšanai piemēro šā likuma 20.1panta noteikumus.”

 

4. 27.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

„27.pants. Aģentūras izdoto administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana, izdošanas termiņa pagarināšana";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Aģentūras direktoram ir tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz trīs gadiem no personas pieprasījuma saņemšanas dienas, ja sociālās apdrošināšanas pakalpojumu vai valsts sociālo pabalstu piešķiršanai ir nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija saistībā ar informācijas saņemšanu no kompetentās ārvalstu iestādes. Aģentūras direktora lēmumu par termiņa pagarināšanu var pārsūdzēt tiesā.”.

 

5. Aizstāt 28.pantā vārdus „vai parāda piedziņai iestājies noilgums” ar vārdiem „vai parāda piedziņai iestājies 10 gadu noilgums”.

 

6. Papildināt likumu ar 29.pantu šādā redakcijā:

„29.pants. Sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu piegāde dzīvesvietā”

Ja persona ar piegādi dzīvesvietā saņem vairākus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus vai valsts sociālos pabalstus, no kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šo pakalpojumu piešķiršanu un izmaksāšanu ir ieturama maksa par piegādi dzīvesvietā, maksu par piegādi dzīvesvietā Aģentūra ietur no viena, apmēra ziņā lielākā izmaksājamā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta.”

 

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 46., 47. un 48.punktu šādā redakcijā:

 „46. Ja, plānojot gadskārtējo valsts budžeta likumu, kādā no speciālajiem budžetiem ieņēmumi un iepriekšējo gadu līdzekļu atlikums nesedz gadskārtējā budžeta izdevumus, un citā speciālajā budžetā ir līdzekļu atlikums, aprēķinot katra speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaru,  tajā iekļauj finansējumu budžeta izdevumu segšanai. Ja plānotie speciālā budžeta ieņēmumi pārsniedz izdevumus, izstrādājot gadskārtējo valsts budžeta likumu, speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvarā tiek iekļauti norēķini starp speciālajiem budžetiem, ņemot vērā iepriekšējos periodos veiktās ieņēmumu īpatsvara izmaiņas nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai,

47.Grozījumi likuma 3.panta pirmajā daļā stājas spēkā 2010.gada 3.maijā.

48. Šā likuma 29.pants stājas spēkā 2009.gada 1.augustā”.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

Ministru prezidents                                                            V.Dombrovskis

 

 

Labklājības ministrs                                                           U.Augulis

 

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                      R.Beinarovičs

 

 

26.05.2009  12:38

447

L.Liepa 67021559

Linda.Liepa@lm.gov.lv


Normatīvā akta projekta 

 „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””

 anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

 Likumprojekts ”Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” izstrādāts saistībā ar 30.04.2009. Ministru kabineta sēdē doto uzdevumu (protokols Nr.28, 3§, 7.punktu) – lai nodrošinātu izdevumu samazināšanu, ministrijām līdz 2009.gada 15.maijam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” paketē iekļaujamos grozījumus normatīvajos aktos.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” visas darbības, kas saistītas ar darba ņēmēju kā sociāli apdrošinātu personu reģistrēšanu un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – obligātās iemaksas) veikšanu, veic darba devējs. Darba devēja pienākums ir reģistrēt katru darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID), aprēķināt un veikt obligātās iemaksas un līdz obligāto iemaksu veikšanai noteiktajam termiņam iesniegt VID ziņojumu par obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem.

Saskaņā ar likuma 23.panta pirmo daļu darba devējam ir pienākums līdz obligāto iemaksu veikšanai noteiktajam termiņam iesniegt VID ziņojumu par darba ņēmēju obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām, bet likuma 21.panta pirmā daļa paredz, ka obligātās iemaksas darba devējs veic reizi mēnesī termiņos, kādi norādīti VID izsniegtajā paziņojumā, reģistrējot darba devēju. Lai padarītu skaidrāku normu piemērošanu nodokļu maksātājiem, nepieciešams precizēt likuma normas, skaidri norādot, ka darba devējs ziņojumu VID iesniedz reizi mēnesī par darba ņēmēju darba ienākumiem, kā arī novēloto ziņojumu iesniegšanas kārtību.

Saskaņā ar likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta c)punktu ir noteikts, ka sociālās apdrošināšanas sistēmas izpratnē komercsabiedrības valdes, padomes loceklis vai persona, kas ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību, ir uzskatāms par darba ņēmēju (tātad – sociāli apdrošināmu personu). Atbilstoši Komerclikumam minētām personām ir tiesības uz atlīdzību. Savukārt likuma 14.panta desmitā un divpadsmitā daļa paredz, ka šīm personām obligātās iemaksas ir jāveic no noteiktās atlīdzības. Taču praksē mēdz būt gadījumi, kad atlīdzība padomes, valdes loceklim vai personai, kura ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību, nav noteikta. Līdz ar to, lai atbrīvotu minētās personas no pienākuma reģistrēties kā obligāto iemaksu veicējam, nepieciešams precizēt likuma normas, nosakot, ka par sociāli apdrošināmām personām uzskatāmas personas, kam atlīdzība ir faktiski noteikta.

Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ar 2004.gada 1.maiju Latvijas Republikas teritorijā stājās spēkā Eiropas Padomes 1971.gada 14.jūnija Regula (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām un pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, un Padomes 1972.gada 21.marta Regula (EEK) Nr.574/72, kas nosaka īstenošanas kārtību Regulai Nr.1408/71. Minētās regulas tiek piemērotas gadījumos, ja persona ir strādājusi vairākās ES/EEZ dalībvalstīs un pieprasa sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Lai nodrošinātu lietas apstrādi, VSAA ir jāpieprasa apdrošināšanas stāža apstiprinājums un cita informācija no iesaistītajām citu ES/EEZ dalībvalstu institūcijām. Tā kā Regulās nav atrunāti lietas apstrādes termiņi, katra ES/EEZ dalībvalsts informāciju sagatavo un atsūta sev pieņemamā termiņā. VSAA pieredze liecina, ka vidēji informācijas gaidīšanas periods ir no pusgada līdz pusotram gadam. 2008.gada beigās personu skaits, kuru lietas nav iespējams apstrādāt, kamēr nav saņemta informācija no ārvalstīm, bija šāds: par 2006.gadā saņemtajiem personu iesniegumiem – 23 lietas, par 2007.gadā saņemtajiem personu iesniegumiem – 434. VSAA informē klientus, kuru lietā lēmumu pieņemšana kavējas sakarā ar informācijas pieprasīšanu no ārvalstīm, taču pašam klientam nekādas papildus administratīvās procedūras nav jāveic un papildus dokumenti nav jāsniedz. Tā kā lēmums nevar tikt pieņemts bez nepieciešamās citas ES/EEZ dalībvalsts informācijas un nereti dalībvalstīm informācijas pieprasījumi tiek sūtīti atkārtoti, nepieciešams noteikt izņēmuma gadījumu, kad tiek pagarināts Administratīvā procesā likumā noteiktais administratīvā akta izdošanas termiņš.

Likuma 3.panta pirmā daļa nosaka, ka sociālās apdrošināšanas sistēmā ietilpst arī personas aizsardzība sakarā ar papildu izdevumiem sakarā ar bērna kopšanu neatkarīgi no personas nodarbinātības pabalsta saņemšanas laikā. Tā kā tiek plānots, ka vecāku pabalstu atbilstoši 2009.gada budžeta grozījumu paketē izstrādātajiem grozījumiem likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” saņemt varēs nestrādājošas personas, redakcionāli precizējams jēdziens „sociālā apdrošināšana”, vienlaikus saskaņojot arī minēto likumu saistīto normu spēkā stāšanas laikus.

Tā kā vienlaikus ar 2009.gada budžeta grozījumiem ir sagatavoti arī grozījumi likumā „Par valsts pensijām”, likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” un Valsts sociālo pabalstu likumā, paredzot ar 2009.gada 1.augustu pārtraukt  bezmaksas pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādi dzīvesvietā, nepieciešams precizēt kārtību, kādā VSAA ietur maksu gadījumos, ja persona vienlaikus saņem vairākas pensiju, pabalstu vai atlīdzību izmaksas.

Saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikts, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek veiktas un sociālās apdrošināšanas pakalpojumi tiek finansēti no šādiem speciālajiem budžetiem: valsts pensiju speciālā budžeta, nodarbinātības speciālā budžeta, darba negadījumu speciālā budžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta. Katram no speciālajiem budžetiem var izveidot rezervi, kurā tiek ieskaitīts speciālā budžeta ieņēmumu pārsniegums pār sniegto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summu. No katra speciālā budžeta var finansēt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus tikai saskaņā ar likumu (attiecīgi likumu "Par valsts pensijām”, „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”)  un segt šā budžeta rīkotāja izdevumus, kas saistīti ar budžeta administrēšanu. Tā kā dažādu ekonomisko, demogrāfisko u.c. apstākļu dēļ kādā speciālā budžeta kārtējā gada ieņēmumi un brīvo līdzekļu atlikums no iepriekšējiem periodiem var nesegt šā budžeta izdevumus, lai nodrošinātu izdevumu finansēšanu, nepieciešams atļaut mainīt speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvarus.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” paredz:

1) ja darba devējs nav iesniedzis ziņojumus par obligātajām iemaksām likumā noteiktajā kārtībā, uz novēloto ziņojumu iesniegšanu tiek attiecinātas likumā noteiktās normas par obligāto iemaksu precizēšanu;

2) noteikt VSAA izdoto administratīvo aktu izdošanas termiņa pagarināšanas kārtību, ja nepieciešama informācijas saņemšanai no ārvalsts;

3) atrunāt noilguma termiņu (atbilstošs Civillikumam), kādā VSAA noraksta speciālajā budžetā izveidojušās parādu summas;

4) precizēt sociāli apdrošināmo personu loku;

5) precizēt jēdzienu” sociālā apdrošināšana”;

6) noteikt maksas ieturēšanas kārtību par dzīvesvietā piegādātajām pensijām, pabalstiem un atlīdzībām;

7) atļaut mainīt speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvarus.

 4. Cita informācija 

Nav attiecināms.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 Nav attiecināms. 

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms.

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

 Nav attiecināms.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

Nav attiecināms.

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6. 2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē 

Nav attiecināms.

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

  III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

2009

 Turpmākie trīs gadi

2010

 2011

2012

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.2. speciālais budžets;

Nav attiecināms.

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.2. speciālais budžets;

 Nav attiecināms.

 3. Finansiālā ietekme:

3.2. speciālais budžets;

 Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

 Nav attiecināms.

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) 

 Nav attiecināms.

 6. Cita informācija  

 Nav attiecināms.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Vienlaikus ar šo likumprojektu ir sagatavoti un tiek virzīti izskatīšanai kopā grozījumi likumā „Par valsts pensijām”, likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” un Valsts sociālo pabalstu likumā.

 2. Cita informācija

Nav attiecināms.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 6. Cita informācija

Nav attiecināms.

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav tikuši izmantoti.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms.

 5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas. Normatīvā akta izpildi nodrošinās VSAA un VID.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams Interneta tīklā:  Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt vispārējā administratīvajā procesā noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 27.pantu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt VSAA direktoram mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

Labklājības ministrs                                                             U.Augulis

Vīza: Valsts sekretārs                                                               R.Beinarovičs

 

 

 

 

26.05.2009  11:26

1698

L.Liepa 67021559

Linda.Liepa@lm.gov.lv


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.34

2009.gada 27.maijā

 

 

39

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

     TA-1556

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                             V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā –

Tiesību aktu redakcijas

departamenta vadītāja                                                 D.Vaivare