Rīgā

 

Rīgā

 

 

29.05.2009.               Nr.90/TA-1549, TA-1546, TA-1558,

TA-1559, TA-1561, TA-1562,

TA-1521, TA-1542, TA-1719,

TA-1633, TA-1616, TA-1637,

TA-1639, TA-1640, TA-1674,

TA-1676, TA-1597, TA-1569,

TA-1667, TA-1731, TA-1732,

TA-1552, TA-1556, TA-1706,

TA-1723, TA-1727, TA-1745,

TA-1758, TA-1760, TA-1543

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.maija, š.g. 26.maija un š.g. 27.maija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā", kuru izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Žukovs 67335027, Deniss.Zukovs@mod.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Šatrovska 67026521, dace.satrovska@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Ieroču aprites likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Enerģētikas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095662, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", kuru izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Strode 67219602, Alda.Strode@iem.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Mačivka 67095493, sandra.macivka@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un ar odslimībām"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Augstmane 67162607, marite.augstmane@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Sviķe 67027419, Irena.Svike@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā" uz 2 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Militārā dienesta likumā" anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  68.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" uz 2 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" anotācija uz 9 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  70.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 1 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 5 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  77.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" uz 1 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" anotācija uz 6 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32 78.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" anotācija uz 4 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  79.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" anotācija uz 4 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  80.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" uz 1 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" anotācija uz 5 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  15.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" uz 1 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" anotācija uz 5 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  16.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" anotācija uz 16 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  102.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" uz 1 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" anotācija uz 5 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 9.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Grozījums Ieroču aprites likumā" anotācija uz 5 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 10.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" uz 1 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" anotācija uz 5 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 12.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījums Enerģētikas likumā" uz 1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījums Enerģētikas likumā" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  14.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" uz 1 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" anotācija uz 6 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 15.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" anotācija uz 6 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  16.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" uz 3 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" anotācija uz 6 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  17.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" anotācija uz 5 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  19.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 10 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 32 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  28.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

uz 1 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" anotācija uz 6 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  30.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 3 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 9 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34   33.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 3 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 8 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  34.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 3 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 13 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  38.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" uz  2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" anotācija uz 6 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  39.§ izraksts uz 1 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" uz 1 lpp.

71. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  47.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  64.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" uz 2 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" anotācija uz 10 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  65.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" uz 5 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" anotācija uz 11 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  68.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" anotācija uz 7 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  73.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā" anotācija uz 6 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  75.§ izraksts uz 1 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" uz 2 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" anotācija uz 12 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  77.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"

 

Izdarīt likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2005, 5.nr.; 2008, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

„4.pants. Uzraudzības un kontroles institūcija

Valsts uzraudzību un kontroli radiācijas drošības un kodoldrošības jomā veic valsts pārvaldes iestādes Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (turpmāk arī – centrs).”

 

2. Izteikt 5.panta nosaukumu šādā redakcijā:

„5.pants. Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra galvenās funkcijas”

 

3. 6.pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

„6.pants. Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra tiesības”

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Centra izdotos administratīvos aktus, izņemot lēmumus radiācijas drošības kontroles jautājumos, un faktisko rīcību var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Centra amatpersonu izdotos lēmumus radiācijas drošības kontroles jautājumos var apstrīdēt Valsts vides dienesta ģenerāldirektoram. Valsts vides dienesta ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Centra izdoto administratīvo aktu, kā arī centra amatpersonu izdoto lēmumu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur to darbību.”

 

4. Izteikt 7.panta nosaukumu šādā redakcijā:

„7.pants. Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra inspektoru tiesības”

 

5. 11.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Speciālās atļaujas (licences) un atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniedz Centrs, pamatojoties uz radiācijas drošību un kodoldrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Speciālajā atļaujā (licencē) un atļaujā Centrs nosaka, kādas darbības ir atļautas fiziskajai vai juridiskajai personai.”

izslēgt ceturto daļu.

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 2.3 punktu šāda redakcijā:

„2.3 Grozījumi šā likuma 4.pantā, 5.pantā, 6.pantā, 7.pantā un 11.pantā stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

 

 

Vides ministrs                                                   R.Vējonis

 

 

Vīza: Valsts sekretāra p.i.                                  A.Eglājs

 

 

 

 

15.05.2009., 15.00

264

D.Šatrovska

67026521

dace.satrovska@vidm.gov.lv

 

 

 


Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Pamatojoties uz:

1) Ministru kabineta 2009.gada 31.marta protokola Nr.22 56.§ „Par likumprojektu "Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””, 1.punktu attiecībā uz uzdevumu ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm nodrošināt strukturālo reformu īstenošanu, tai skaitā pārskatot to realizētās darbības funkcijas un īstenojamās nozaru politikas;

2) Ministru kabineta 2009.gada 24.aprīļa protokola Nr.26 1.§ „Ziņojums par valsts pārvaldes strukturālo reformu” 4.1.apakšpunktā minēto ministriem ar valsts pārvaldes strukturālo reformu saistītus jautājumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu;

3) Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””” 7.punktā doto uzdevumu ministrijām līdz 2009.gada 15.maijam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” paketē iekļaujamos grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu izdevumu samazināšanu un noteikt, ka atbildīgi par to turpmāko virzību ir normatīvo aktu sagatavotāji,

Vides ministrija (turpmāk – VIDM) ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Radiācijas drošības centra reorganizāciju” (turpmāk – rīkojuma projekts), paredzot līdz 2009.gada 1.jūlijam reorganizēt vides ministra padotībā esošo Radiācijas drošības centru (turpmāk – Centrs), nododot tā funkcijas VIDM padotībā esošajām iestādēm – Valsts vides dienestam (turpmāk – VVD) un valsts aģentūrai „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” (turpmāk – LVĢMA).

Likumprojekts izstrādāts saistībā ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, kura ietvaros paredzēta Centra reorganizācija, un likumprojekts tiek iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā budžeta paketes ietvaros.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreiz valsts uzraudzību un kontroli radiācijas drošības un kodoldrošības jomā veic VIDM pārraudzībā esošā tiešās pārvaldes iestāde – Centrs. Centra funkcijas un uzdevumi noteikti likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” un Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.123 „Radiācijas drošības centra nolikums”, tai skaitā:

- sagatavot priekšlikumus par radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzības un kontroles politiku valstī;

- veikt radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli;

- izsniegt speciālās atļaujas (licences) un atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;

- nodrošināt jonizējošā starojuma avotu uzskaiti, veidot un aktualizēt datu bāzes par jonizējošā starojuma avotiem;

- organizēt un koordinēt vides radioaktīvā piesārņojuma monitoringu, apkopot un analizēt vides radioaktīvā piesārņojuma monitoringa datus un pēc valsts institūciju pieprasījuma nodrošināt tās ar monitoringa datiem.

Līdzīga veida funkcijas, bet kuras nav saistītas ar radiācijas drošību un kodoldrošību, veic arī citas VIDM padotībā esošās iestādes:

- VVD, kurš atbilstoši likumam „Par piesārņojumu” izsniedz atļaujas piesārņojošas darbības veikšanai un veic operatoru darbības kontroli un uzraudzību, kā arī ir atbildīgā iestāde par kaitējuma videi novēršanas organizēšanu;

- LVĢMA, kura atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.956 “Valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” nolikums” veic vides monitoringu, informē sabiedrību par vides stāvokli, veido un attīsta vienotu vides informācijas sistēmu, sniedz publiskos pakalpojumus attiecīgajās darbības jomās, kā arī vēl citas funkcijas.

Ņemot vērā patreizējo ekonomisko situāciju un iespējas Centra funkciju un uzdevumu pārdalīšanai starp divām citām VIDM padotībā esošām iestādēm – VVD un LVĢMA, plānots veikt Centra reorganizāciju.

Pēc VIDM pasūtījuma SIA „Ernst&Young Baltic” 2008.gadā ir veikusi VVD funkcionālo auditu. Audita laikā ir veikta VVD darbības regulējošo ārējo un iekšējo normatīvo dokumentu analīze, darbības funkciju un darba organizācijas izvērtēšana, inspektoru un ekspertu noslodzes izvērtēšana un sagatavoti priekšlikumi darbības pilnveidošanai, kā arī izvērtēta iespēja par Centra pievienošanu VVD.

Pēc Centra reorganizācijas vides piesārņojuma jautājumos gan no dažādām ķīmiskajām vielām, gan no radioaktīvajām vielām būs viena kontrolējošā iestāde – VVD, kā arī šī iestāde izsniegs gan atļaujas operatoriem piesārņojošo darbību veikšanai, gan speciālās atļaujas (licences) un atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

Reorganizācijas priekšrocības:

1) vides aizsardzības politika tiek īstenota vienotāk un koordinētāk;

2) rodas iespēja racionālāk izmantot finanšu līdzekļus, materiālos un darbaspēka resursus.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” (turpmāk – likumprojekts) sagatavots ņemot vērā paredzēto reorganizāciju attiecībā uz VIDM pārraudzībā esošo tiešās pārvaldes iestādi – Centru, nododot tās funkcijas VVD un LVĢMA.

Ņemot vērā paredzēto reorganizāciju, nepieciešams veikt grozījumus likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” (turpmāk – likums), nosakot, ka valsts uzraudzību un kontroli radiācijas drošības un kodoldrošības jomā veic VVD Centrs.

Likumprojekts paredz svītrot likuma normu, ka Centrs izsniedz speciālās atļaujas atbilstoši lēmumam, ko pieņēmusi Komisija speciālo atļauju (licenču) un atļauju izsniegšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (turpmāk – Komisija). Šī norma tiek svītrota ņemot vērā, ka līdzšinējā prakse rāda, ka Komisija nav nepieciešama, jo atļauju izsniegšanas funkciju VVD Centrs veiks pamatojoties uz radiācijas drošību un kodoldrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Vienlaicīgi likumprojekts paredz iekļaut grozījumu likuma 6.panta ceturtajā daļā atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra protokola Nr.80 „Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols” 41.§ „Izvērtējums par administratīvā akta darbību vai izpildi administratīvā akta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā” uzdevumam līdz 2009.gada 31.janvārim Vides ministrijai sagatavot un vides ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību", nosakot, ka Centra pieņemto lēmumu un rīkojumu darbība vai izpilde netiek apturēta to apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā.

4. Cita informācija

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārējā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Ņemot vērā, ka pēc Centra reorganizācijas, atļaujas piesārņojošas darbības veikšanai un speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšana un šo komersantu uzraudzības un kontroles veikšana, kā arī kaitējuma videi novēršanas jautājumu un radiācijas avāriju situāciju koordinēšana būs vienas iestādes – VVD – struktūrvienības uzdevums, sabiedrībai attiecīgajos jautājumos būs jāgriežas tikai vienā iestādē.

Pēc Centra reorganizācijas LVĢMA būs atbildīga par vides monitoringa, tai skaitā radioaktīvā piesārņojuma monitoringa koordinēšanu un organizēšanu, līdz ar to sabiedrībai vides monitoringa dati būs pieejami vienā iestādē un tās mājas lapā.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstākā resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Pēc Centra reorganizācijas komersantiem būs iespēja vienas VIDM padotībā esošās iestādes – VVD – struktūrvienībās saņemt atļaujas piesārņojošas darbības veikšanai atbilstoši likumam „Par piesārņojumu” un speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem atbilstoši likumam „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1.dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņošanu vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Reorganizējot Centru un izveidojot atsevišķu VVD struktūrvienību, turpmāk tiks īstenota vienota piesārņojuma, tai skaitā radioaktīvā piesārņojuma, samazināšanas politika Latvijas teritorijā un efektīvi koordinēta rīcība dažādu avāriju situāciju gadījumos, tai skaitā bīstamo vielu noplūdes un radiācijas avāriju situācijās.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2009.gads

Turpmākie trīs gadi

2010.gads

2011.gads

2012.gads

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

257,3

 

257,3

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

257,3

- 17,4

- 17,4

- 17,4

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

0

17,4

17,4

17,4

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Tiek veikta Centra reorganizācija, lai optimizētu VIDM budžeta izdevumus atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 31.marta protokola Nr.22 56.§ „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””.

Optimizējot administratīvos izdevumus, tiek plānotas izmaiņas budžeta izdevumos, samazinot izdevumus atlīdzībai.

5.1. Plānots samazināt trīs darbiniekus, kur vidēja darbinieku atlīdzība ir 482,11 Ls/mēnesī (t.sk. 388 ,5 Ls atalgojums un 93,6 Ls darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) ar 2009.gada 1.jūliju;

5.2. Aprēķins 2010.-2012.gadam izdevumu samazinājumam 17 356 Ls apmērā:

1) 3 darbinieki × 482 Ls/atlīdzība mēnesī = 1 446,33 Ls/mēnesī (t.s. 1 165,50 Ls atalgojums un 280,83 Ls darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) (izdevumu samazinājums mēnesī trīs darbinieku atlīdzībai);

2) 1 446,33 Ls/mēnesī × 12 mēneši = 17 356 Ls (t.s. 13 986 Ls atalgojums un 3 370 Ls darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

6. Cita informācija

2009. gada II. pusgadā paredzētais valsts budžeta dotācijas samazinājums ir 8 678 Ls.

Aprēķins 2009.gada (no 1.jūlija) izdevumu samazinājumam 8 678 Ls apmērā:

1) 3 darbinieki × 482,11 Ls/atlīdzība mēnesī = 1 446,3 Ls/mēnesī (izdevumu samazinājums mēnesī trīs darbinieku atlīdzībai);

2) 1 446,3 Ls/mēnesī × 6 mēneši = 8 678 Ls (t.sk. 6 993 Ls atalgojums un 1 685 Ls darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

1.1. Ņemot vērā paredzēto Centra reorganizāciju papildus ir nepieciešami šādi normatīvo aktu projekti:

1) grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.244 “Vides ministrijas nolikums”.

Noteikumu projekts paredzēs precizēt nolikumā noteiktās VIDM padotībā esošās iestādes, izslēdzot no tām Centru, ņemot vērā Centra funkciju un uzdevumu pārdalīšanu starp divām citām VIDM padotībā esošām iestādēm – VVD un LVĢMA.

2) Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumu Nr.123 „Radiācijas drošības centra nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Noteikumu projekts paredzēs atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumu Nr.123 „Radiācijas drošības centra nolikums”, ievērojot veicamo Centra reorganizāciju.

3) grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 “Valsts vides dienesta nolikums”.

Noteikumu projekts paredzēs papildināt VVD struktūrvienības ar jaunu struktūrvienību – Centru, kā arī tiks papildinātas funkcijas attiecībā uz radiācijas drošības un kodoldrošības jautājumiem.

4) Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumu Nr.540 „Noteikumi par Radiācijas drošības centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Noteikumu projekts paredzēs atzīt par spēku zaudējušu Centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, ņemot vērā, ka Centra sniegto maksas pakalpojumu (individuālā dozimetrija) turpmāk realizēs LVĢMA.

5) grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.170 „Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādi”.

Noteikumu projektā jāparedz Centra sniegto maksas pakalpojumu (individuālās dozimetrijas) iekļaušana LVĢMA cenrādī.

6) grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.454 „Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība”.

Noteikumu projektā jāparedz, ka individuālo dozimetriju darbiniekiem veiks LVĢMA, nevis Centrs, ņemot vērā, ka individuālās dozimetrijas veikšanas funkciju turpmāk realizēs LVĢMA.

Šos normatīvos aktus paredzēts izstrādāt līdz 2009.gada 15.jūnijam.

1.2. Saistībā ar likumprojektu ir jāizstrādā normatīvo aktu grozījumi arī pārējos no likuma izrietošos normatīvajos aktos, kuri nav minēti 1.1.apakšpunktā. Ņemot vērā, ka šobrīd šajos normatīvajos aktos grozījumi nepieciešami tikai saistībā ar Centra struktūras un nosaukuma maiņu, grozījumus tajos paredzēts veikt vienlaicīgi ar citu grozījumu izstrādāšanu, kad tie būs nepieciešami.

Par iepriekšminēto normatīvo aktu sagatavošanu ir atbildīga VIDM.

2. Cita informācija

Nav attiecināms

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

 2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

 

 

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms

5. Cita informācija

Nav attiecināms

V. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts paredz reorganizēt Centru, nododot tā funkcijas VVD un LVĢMA.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS” un bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē – www.likumi.lv.

Likums tiks ievietots arī VIDM mājas lapā internetā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

4. Cita informācija

Nav attiecināms

Vides ministrs                                                            R.Vējonis

Vīza: Valsts sekretārs                                                 G.Puķītis

22.05.2009., 15:00

2193

D.Šatrovska

67026521,

dace.satrovska@vidm.gov.lv


 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.32

2009.gada 19.maijā

 

 

70.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""

     TA-1546

___________________________________________________________

(R.Vējonis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Vides ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju projekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece tiesību aktu lietās

  

E.Dreimane

 

 

 

2009-MK-PROT-32-1905-#70.doc

1