Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā

 

 

2009.gada 1. aprīlī

Nr.____________

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt 2.aprīļa Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” un izskatīt jautājumu par tā nodošanu komisijai.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

Komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 86. pantu komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, iekļaujot to 2.aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: iepriekšminētais likumprojekts un anotācija uz 3 lp.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja biedrs                                                      J.Dobelis

 

 


Likumprojekts

 

 

 

Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā

 

 

 

Izdarīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 14.nr., 2008, 12., 16.nr, 2009, 2., 3.nr) grozījumu un izslēgt 37.panta septītajā daļā vārdu „trīskāršā”.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 

 


Likumprojekta

“Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”

anotācija

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likums nepieciešams, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu iespējami ekonomisku izlietošanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs.

Likums paredz samazināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm izmaksājamo atvaļināšanas pabalstu, ko amatpersona saņem, ja tā tiek atvaļināta no dienesta sakarā ar Iestādes vai amatpersonas amata likvidāciju vai amatpersonu skaita samazināšanu, noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, noteikta vecuma sasniegšanu, kā arī sakarā ar izdienas pensijas saņemšanai noteiktā izdienas stāža sasniegšanu.

Atvaļināšanas pabalsts tiek samazināts no pašreiz paredzētā mēneša vidējās izpeļņas trīskāršā apmēra uz viena mēneša vidējās izpeļņas apmēru.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

Iekšlietu ministrija – Ls 819 160

tajā skaitā:

02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” –

1pers.[1] x Ls 639[2] x 1,2409[3] x 2[4] = Ls 1 586

06.00.00 „Valsts policijas darbība” –

500pers.1 x Ls 3942 x 1,24093 x 24 = Ls 488 915

07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” –

52pers.1 x Ls 3442 x 1,24093 x 24 = Ls 44 394

09.00.00 „Drošības policijas darbība” –

Ls 59 414

10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” –

243pers.1 x Ls 3602 x 1,24093 x 24 = Ls 217 108

14.00.00 „Augstākā izglītība” –

10pers.1 x Ls 3122 x 1,24093 x 24 = Ls 7 743

Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei samazinājums nav plānots

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Konsultācijas nav notikušas.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo valsts institūciju palīdzību. Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] plānotais atvaļināto personu skaits līdz 2009.gada beigām;

[2] vidējā izpeļņa, Ls;

[3] darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

[4] ietaupījums (divkāršs izmaksas apmērs)