Latvijas Republikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

9.Saeimas Prezidijam

 

2009.gada 26.martā

Nr.______________

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā”.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija ( 1 lapa)

 

 

 

9. Saeimas deputāti:

                                    _____________________________        

 

            _____________________________         

 

                                    _____________________________        

 

_____________________________

 

                                    _____________________________        

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā

 

 

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5., 24.nr.; 2005, 22., 24.nr.; 2006, 7.nr.; 2007, 22.nr.; 2007, 24.nr.) šādu grozījumu:

  

 

Papildināt pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā

 

„13. No 2009. gada 2.aprīļa līdz 2010. gada 1.jūlijam Ministru kabinets nav tiesīgs samazināt šajā likumā noteikto valsts sociālo pabalstu apmēru.”

 

Likums stājas spēkā ar 2009. gada 2. aprīli.

 

9. Saeimas deputāti:

                                    _____________________________        

 

            _____________________________         

 

                                    _____________________________        

 

_____________________________

 

                                    _____________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

  Labklājības ministrija ir sagatavojusi grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz no šā gada 1.jūnija atteikties no ģimenes valsts pabalsta izmaksas bērna pirmajā dzīves gadā un atcelt piemaksu pie bērna piedzimšanas pabalsta.

Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu pašlaik ir 8 lati, savukārt piemaksa par pirmo bērnu ir 100 lati, par otro bērnu - 150 lati, par trešo un nākamiem bērniem - 200 lati.

Neizmaksājot ģimenes valsts pabalstu bērna pirmajā dzīves gadā, LM plāno ieekonomēt aptuveni 1,05 miljonus latu. Savukārt, atceļot piemaksu pie bērna piedzimšanas pabalsta, varētu ietaupīt 1,8 miljonus latu.

Fiskālais labums no šāda samērā niecīga budžeta samazinājuma ir ļoti apšaubāms tajā pat laikā netiek ievērots, gan Satversmē nostiprinātais tiesiskās paļāvības princips, gan samērīguma princips.

Saskaņā ar "Māmiņu kluba" veikto aptauju, kurā piedalījās 2000 Latvijas ģimeņu, 64% ģimeņu negatīvi vērtē Labklājības ministrijas (LM) ieceri no 1.jūnija atcelt ģimenes pabalstu bērna pirmajā dzīves gadā un piemaksas pie piedzimšanas pabalsta.

2. Normatīvā akta projekta būtība

  Iesniedzēji piedāvā ekonomiskās krīzes apstākļos vismaz līdz 2010. gada 1.jūlijam noteikt Valsts sociālo pabalstu likuma pārejas noteikumos termiņu, kura laikā Ministru kabinets nav tiesīgs samazināt sociālos pabalstus.