1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

9.Saeimas Prezidijam

 

2009.gada 25.martā

Nr.______________

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā””.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija (1 lapa.).

 

 

9. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

 

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 13.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Papildināt likuma 4. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā :          

 

„(2.1) Ministru kabinets nosaka īpašu aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību, kā arī šo pasākumu realizētāju izvēles principus, gadījumā, ja valstī reģistrētais bezdarba līmenis sasniedz 10% no kopējā darbaspējīgo iedzīvotāju skaita.”

 

2. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 14. punktu šādā redakcijā:

 

„14. Ministru kabinets līdz 2009. gada 1.jūlijam izdot šā likuma 4. panta 2.1 daļā minētos noteikumus.”

 

 

 

  9. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

        Patlaban Latvijā bez darba ir 113 000 cilvēku, un bezdarba līmenis valstī ir sasniedzis 10,4% (22.marta dati).

       Atbalsts bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām tiek regulēts Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā.

        Viens no pieprasītākajiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajiem aktīvās nodarbinātības pasākumiem ir algoti pagaidu darbi. Šogad no vidējā reģistrēto bezdarbnieku skaita algotajos pagaidu darbos plānots iesaistīt tikai 7% jeb 9523 bezdarbniekus un tam pieejamais finansējums sastāda 3,5 miljoni Ls. Bieži algotie pagaidu darbi ir vienīgā iespēja cilvēkiem nopelnīt un izdzīvot. Saskaņā ar Labklājības ministrijas prognozēm, vidējais bezdarbnieku skaits 2009.gadā varētu sasniegt 130000 cilvēku un algotajos pagaidu darbos pēc NVA datiem papildus būtu jāiesaista kā minimums vēl 9900 bezdarbnieku (papildus nepieciešams finansējums 3,7 miljoni latu).

          Pašreiz kārtību kādā tiek veikti aktīvie nodarbinātības pasākumi nosaka Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem". Tomēr, pie tik augsta bezdarba līmeņa kāds pašreiz ekonomiskās krīzes laikā ir radies Latvijā ir jānosaka īpaša kārtība kādā realizējami aktīvie nodarbinātības pasākumi, gan paplašinot tās personu kategorijas uz kuriem tie attiecināmi, gan atvieglojot potenciālajiem darba devējiem kartību kādā viņi var piedalīties algotu pagaidu darbu programmas īstenošanā, gan paredzot papildus finansējumu un kārtību kādā tiek apzināti potenciālie bezdarbnieki.

Ekonomikas teorijā tiek uzskatīts, ka attīstītajās valstīs par normālu tiek uzskatīts 5%-6% bezdarba līmenis, bet par kritisku- 15%. Pieļaujot, ka Latvija varētu tikt pie šādām attīstītajam valstīm pieskaitīta, ir nepieciešams uzsākt īpašu pasākumu kompleksu jau agrāk, tāpēc kā kritērijs šādas īpašas kārtības iniciēšanai tiek piedāvāts valstī reģistrētais bezdarba līmenis 10% apmērā no kopējā darbaspējīgo iedzīvotāju skaita.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Iesniedzēji piedāvā deleģēt Ministru kabinetam tiesības izstrādāt īpašu aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību, kā arī šo pasākumu realizētāju izvēles principus, gadījumā, ja valstī reģistrētais bezdarba līmenis sasniedz 10% no kopējā darbaspējīgo iedzīvotāju skaita.