2006

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.gada 5.novembrī

Nr._________________

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā”.

 

 

            Pielikumā:             Likumprojekts „Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” uz 1 lapas

  

 

 

Saeimas deputāti:

 

1._______________________________

 

2._______________________________

 

3._______________________________

 

4._______________________________

 

5._______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

 

 

Izdarīt Alkoholisko dzērienu aprites likumā šādu grozījumu:

1) Papildināt likuma 11. panta 3.daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

5) kinoteātros.