2006

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.gada 5.novembrī

Nr._________________

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Radio un televīzijas likumā”.

 

 

            Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījumi Radio un televīzijas likumā” uz 1 lapas

  

 

 

Saeimas deputāti:

 

1._______________________________

 

2._______________________________

 

3._______________________________

 

4._______________________________

 

5._______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Radio un televīzijas likumā

 

Izdarīt Radio un televīzijas likumā šādu grozījumu:

1) Izteikt likuma 24. panta 2.daļu šādā redakcijā:

(2) Ir atļauta alus un vīna reklāma un televeikals no pulksten 22.00 līdz pulksten 6.00, bet pārējo alkoholisko dzērienu reklāma un televeikals ir aizliegti. Alkoholisko dzērienu reklāmai un televeikalam ir jāatbilst šādiem noteikumiem:


1) tos nedrīkst adresēt nepilngadīgajiem, un tajos nedrīkst piedalīties nepilngadīgie;

2) alkoholisko dzērienu lietošanu nedrīkst saistīt ar fizisko spēju attīstību un transportlīdzekļu vadīšanu;

3) tajos nedrīkst paust uzskatu, ka alkoholam piemīt ārstnieciskas īpašības un tam ir stimulējoša vai nomierinoša ietekme vai ka tas palīdz atrisināt personiskas problēmas;

4) tie nedrīkst mudināt uz pārmērīgu alkohola patēriņu vai negatīvi atspoguļot atturību vai mērenību alkohola lietošanā;

5) tie nedrīkst akcentēt alkohola saturu alkoholiskajos dzērienos;

6) tie nedrīkst radīt iespaidu, ka alkoholisko dzērienu lietošana nodrošina panākumus sociālajā vai seksuālajā jomā.