2006

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.gada 5.novembrī

Nr._________________

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

 

 

            Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” uz 1 lapas

  

 

 

Saeimas deputāti:

 

1._______________________________

 

2._______________________________

 

3._______________________________

 

4._______________________________

 

5._______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

1) Izteikt likuma 155. panta 3. daļu šādā redakcijā:

 

Par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiem -

uzliek naudas sodu pārdevējam no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu pārdevējam no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no tūkstoš līdz pieciem tūkstošiem latu

 

 

 

2) Papildināt likumu ar 171.1 pantu šādā redakcijā:

 

171.1pants. Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu nepilngadīgajam, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku no trim līdz piecpadsmit diennaktīm.