Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

 

Rīgā,

2008. gada 5. novembrī

Nr.9/1- 2 -107 - (9/08)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” (Nr.797/Lp9) /Dok.Nr.2732/;

Komisija minēto likumprojektu izskatīja un otrajam lasījumam atbalstīja š.g.

5. novembra sēdē. Likumprojekta otrajam lasījumam tika saņemts 1. priekšlikums.

 

2) Likumprojekts „ Par Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem” (Nr. 832/Lp 9) /Dok.Nr.2806/.

 

Likumprojekta otrajam lasījumam tika saņemts 1. priekšlikums.

 

3) Likumprojekts „ Par Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu”

  (Nr.801/Lp90) /Dok.Nr. 2751/.

 

Likumprojekta otrajam lasījumam netika saņemts neviens priekšlikums.

 

Ārlietu komisija minētos likumprojektus otrajam lasījumam atbalstīja šā gada 22. oktobra sēdē.

 

Pielikumā: Likumprojekti uz         lp.

 

Cieņā,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                            Likumprojekts 2. lasījumam

Par Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem ( Nr.832/Lp9)

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.

nr

Priekšlikumi

(1)

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.pants. 1950.gada 15.decembra Muitas sadarbības padomes nodibi­nāšanas konvencija (turpmāk – Konvencija) un Muitas sadarbības padomes 2007.gada 30.jūnija ieteikums grozījumu veikšanai Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvencijā (turpmāk – Grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti. 

 

 

 

1.pants. 1950.gada 15.decembra Muitas sadarbības padomes nodibi­nāšanas konvencija (turpmāk – Konvencija) un Muitas sadarbības padomes 2007.gada 30.jūnija ieteikums grozījumu veikšanai Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvencijā (turpmāk – Grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti. 

 

2.pants. Konvencijā un Grozījumos paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

 

 

 

2.pants. Konvencijā un Grozījumos paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

 

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 18.pantu Konvenciju Latvijā piemēro ar 1992.gada 22.jūniju.

 

 

1.

Ārlietu komisija

Izteikt likuma 3. pantu šādā redakcijā:

„Atzīt, ka saskaņā ar Ministru padomes 1992.gada 8. maija pievienošanās dokumentu Konvencijai un Konvencijas 18. pantu Konvenciju Latvijā piemēro ar 1992. gada 22. jūniju.”

Atbalstīt.

 

3. pants. Atzīt, ka saskaņā ar Ministru padomes 1992.gada 8. maija pievienošanās dokumentu Konvencijai un Konvencijas 18. pantu Konvenciju Latvijā piemēro ar 1992. gada 22. jūniju.

4.pants. Grozījumi stājas spēkā Konvencijas 20.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

4.pants. Grozījumi stājas spēkā Konvencijas 20.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.