Rīga,

 

 

Rīga,

2008. gada 5. novembrī

Nr.9/1- 2 – 108 - ( 9/08)                                                                 Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „ Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās” ( Nr. 825/Lp9) /Dok.Nr. 2791/;

 

2) Likumprojekts „Par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās” ( Nr. 819/Lp9) /Dok.Nr.2785/;

 

3) Likumprojekts „Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā”

(Nr.849/Lp9)  /Dok.Nr. 2857 /;

 

Komisija minētos likumprojektus izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja 2008.gada 5. novembra sēdē.

 

4) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu „ ( Nr.863/Lp9) (Dok.Nr. 2946);

5) Par Eiropas Savienības Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumu, lai saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu noslēgtu attiecīgus nolīgumus ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīna), Indiju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par grozījumiem un nepieciešamajām kompensācijas korekcijām, kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai”( Nr.813/Lp9) ( Dok.Nr. 2770).

 

Komisija minētos likumprojektus izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja 2008.gada 22. oktobra sēdē.

 

Pielikumā: Likumprojekti uz          lp.

 

Cieņā,                                                                             Andris Bērziņš

                                                                                   Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās

 

 

1.pants. Hāgas 1970.gada 18.marta konvencija par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 2.pantu centrālā iestāde Latvijā ir Tieslietu ministrija.

 

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 4.panta ceturto daļu Latvija pieņem tiesiskās palīdzības lūgumus arī krievu valodā.

 

4.pants. Saskaņā ar Konvencijas 8.pantu Latvijā citas līgumslēdzējas valsts tiesu iestādes pārstāvji var būt klāt lūguma izpildē, pirms tam saņemot Tieslietu ministrijas atļauju.

 

5.pants. Personas, kas Latvijā vēlas iegūt pierādījumus saskaņā ar Konvencijas 16. un 17.pantu, iesniedz Tieslietu ministrijā attiecīgu iesniegumu.

 

6.pants. Saskaņā ar Konvencijas 35.pantu Ārlietu ministrija informē Nīderlandes Karalistes Ārlietu ministriju par Latvijas Republikas paziņojumiem par Konvencijas 4., 8., 16. un 17.pantu.

 

7.pants. Saskaņā ar Konvencijas 39.pantu Konvenciju Latvijā piemēro ar 1995.gada 27.maiju.

 

8.pants. Likums stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Civilprocesa likumā, kas paredz regulējumu starptautiskajai civilprocesuālajai sadarbībai pierādījumu iegūšanā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada ________________________.