Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

 

 

Rīgā,

2008. gada 5. novembrī

Nr.9/1- 2 -107 - (9/08)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” (Nr.797/Lp9) /Dok.Nr.2732/;

Komisija minēto likumprojektu izskatīja un otrajam lasījumam atbalstīja š.g.

5. novembra sēdē. Likumprojekta otrajam lasījumam tika saņemts 1. priekšlikums.

 

 

 

2) Likumprojekts „ Par Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem” (Nr. 832/Lp 9) /Dok.Nr.2806/.

 

Likumprojekta otrajam lasījumam tika saņemts 1. priekšlikums.

 

 

3) Likumprojekts „ Par Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu”

  (Nr.801/Lp90) /Dok.Nr. 2751/.

 

Likumprojekta otrajam lasījumam netika saņemts neviens priekšlikums.

 

 

Ārlietu komisija minētos likumprojektus otrajam lasījumam atbalstīja šā gada 22. oktobra sēdē.

 

Pielikumā: Likumprojekti uz         lp.

 

 

Cieņā,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                              Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

Par Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu

 

 

 

 

1.pants. 2005.gada 16.maija Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministri­ja.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 23.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada___________________.