Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

Rīgā,

2008. gada 5. novembrī

Nr.9/1- 2 -107 - (9/08)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” (Nr.797/Lp9) /Dok.Nr.2732/;

Komisija minēto likumprojektu izskatīja un otrajam lasījumam atbalstīja š.g.

5. novembra sēdē. Likumprojekta otrajam lasījumam tika saņemts 1. priekšlikums.

 

2) Likumprojekts „ Par Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem” (Nr. 832/Lp 9) /Dok.Nr.2806/.

 

Likumprojekta otrajam lasījumam tika saņemts 1. priekšlikums.

 

3) Likumprojekts „ Par Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu”

  (Nr.801/Lp90) /Dok.Nr. 2751/.

 

Likumprojekta otrajam lasījumam netika saņemts neviens priekšlikums.

 

Ārlietu komisija minētos likumprojektus otrajam lasījumam atbalstīja šā gada 22. oktobra sēdē.

 

Pielikumā: Likumprojekti uz         lp.

 

 

Cieņā,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                            Likumprojekts 2. lasījumam

Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.

nr

Priekšlikumi

(1)

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.pants. 2008.gada 21.februārī Tirānā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

 

 

 

1.pants. 2008.gada 21.februārī Tirānā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

 

1.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 2. pantu šādā redakcijā:

„Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija”;

 

mainīt turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

          

     

            2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

2.pants. Konvencija stājas spēkā tās 29.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 29.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija latviešu un angļu valodā.

 

 

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija latviešu un angļu valodā.