R ī g ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R ī g ā

 

2008.gada 19.jūnijā   

 

Saeimas Prezidijam

 

         

 

    

          Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu Sociālo un darba lietu komisija iesniedz likumprojektu „Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā”.

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1 lpp.

 

  

 

Komisijas priekšsēdētāja                                            A.Barča

 


 

Likumprojekts

 

 

 

 

Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā

 

 

         

 Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 21.nr., 2007…. nr. ) šādus grozījumus:

 

 

 

      Izslēgt pārejas noteikumu  3.punkta 4.apakšpunktu.