Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

2008. gada ___jūnijā

Nr.________________

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā š.g. 19.jūnija sēdē skatīja likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (Nr.721/Lp9; 2.lasījums).

 

Komisija augstāk minēto likumprojektu atbalstīja un lūdz to iekļaut Saeimas kārtējās  plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 2.lasījumā. 

 

 

Pielikumā:

Likumprojekta "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā" (Nr.721/Lp9)   salīdzinošā tabula  2.lasījumam. 

 

 

 

J.Dalbiņš

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
                                                                                                            Likumprojekts 2.lasījumam

 

 

 

Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā". (Nr.721/Lp9)

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(nav.)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 3.nr.; 2004, 2., 8.nr.; 2005, 7., 10.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 3.nr.; 2004, 2., 8.nr.; 2005, 7., 10.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

 

10.pants. Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests

(1) Pildot šā likuma 6.pantā noteiktos uzdevumus, Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests:

1) Saeimas Prezidija noteiktajā kārtībā nodrošina Saeimas deputātu un Saeimas Prezidija, kā arī Saeimas institūciju (objektu) aizsardzību (apsardzi);

2) Valsts prezidenta noteiktajā kārtībā nodrošina Valsts prezidenta, viņa ģimenes locekļu, Valsts prezidenta kancelejas un Valsts prezidenta rezidences aizsardzību (apsardzi);

3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi);

4) aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā veic Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku komandiera uzaicināto ārvalstu amatpersonu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi).

(2) Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestam, pildot šā panta pirmajā daļā noteiktos uzdevumus, ir operatīvās darbības subjekta tiesības.

 

Papildināt 10.panta pirmās daļas 2.punktu aiz vārda "locekļu" ar vārdiem "jaunievēlētā Valsts prezidenta (laikposmā no ievēlēšanas līdz svinīgā solījuma došanai), personas, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu".

 

 

 

Papildināt 10.panta pirmās daļas 2.punktu pēc vārda “locekļu” ar vārdiem “jaunievēlētā Valsts prezidenta (laikposmā no ievēlēšanas līdz svinīgā solījuma došanai), personas, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu”.