Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

 

 

 

05.03.2008. Nr. 9/7 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā” (nr. 631/Lp9; steidzams).

 

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu tabula uz 5 lpp.

 

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                               Oskars Spurdziņš


 

 Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                                     

Likumprojekts otrajam lasījumam

steidzams

Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (reģ. nr. 631/Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr.2050)

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam (7)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.; 2000, 10.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12.nr.; 2004, 24.nr.; 2007, 11.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.; 2000, 10.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12.nr.; 2004, 24.nr.; 2007, 11.nr.) šādu grozījumu:

 

1.pants. Pilsētas domi, novada domi un pagasta padomi turpmāk - domi (padomi) ievēlē vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās uz četriem gadiem. Domes (padomes) kārtējās vēlēšanas notiek marta otrajā sestdienā.

 

 

 

 Aizstāt 1.pantā vārdus "marta otrajā sestdienā" ar vārdiem "jūnija otrajā sestdienā".

 

 

 

 

 

 

Aizstāt 1.pantā vārdus "marta otrajā sestdienā" ar vārdiem "jūnija otrajā sestdienā".

 

 

5.pants. (1) Latvijas Republikā tiesības vēlēt domi (padomi) ir:

1) Latvijas pilsonim;

2) Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

(2) Tiesības vēlēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā un vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, vai personai, kurai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums un uz kuru neattiecas kāds no šā likuma 6.pantā minētajiem ierobežojumiem (turpmāk – vēlētājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

POA “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt 5.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Latvijas nepilsonim;”.

 

 

POA “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt 5.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) personai, kas pastāvīgi ir nodzīvojusi Latvijā ne mazāk kā trīs gadus.”

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

8.pants. (1) Latvijas Republikā tiesības kandidēt domes (padomes) vēlēšanās ir:

1) Latvijas pilsonim;

2) Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

(2) Tiesības kandidēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā, uz kuru neattiecas neviens no šā likuma 9.pantā minētajiem ierobežojumiem un kura kandidātu saraksta iesniegšanas dienā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tā ir bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos 10 mēnešus;

2) tā ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vismaz pēdējos četrus mēnešus;

3) tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

(3) Kandidāts, ievērojot šā likuma nosacījumus, Latvijas Republikā var kandidēt tikai vienā domē (padomē).

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

POA “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt 8.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Latvijas nepilsonim;”.

 

POA “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt 8.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) personai, kas pastāvīgi ir nodzīvojusi Latvijā ne mazāk kā piecus gadus.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

25.pants. (1) Vēlēšanu dienā vēlēšanas notiek no pulksten 7 rītā līdz pulksten 10 vakarā.

(2) Pulksten 7 rītā iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes aizzīmogo.

(3) Iecirkņa komisija nodrošina, lai pie ieejas vēlēšanu telpā:

1) tiktu pārbaudīts, vai atnākušie pilsoņi ir šā vēlēšanu iecirkņa vēlētāji;

2) būtu pieejams šā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju alfabētiskais saraksts, kurā norādīts vēlētāju vārds, uzvārds, dzimšanas datums un kārtas numurs vēlētāju sarakstā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POA “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Aizstāt 25.panta trešās daļas 1.punktā vārdus “atnākušie pilsoņi” ar vārdiem “atnākušās personas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

47.pants. Personas, kuras ar vardarbību, viltu, draudiem, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā kavē pilsoņus piedalīties vēlēšanās vai veikt aģitāciju vai arī viltojušas vēlēšanu dokumentus, vai apzināti nepareizi skaitījušas balsis, vai nav ievērojušas balsošanas noslēpumu, vai citādi pārkāpušas šo likumu, saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

 

 

 

 

 

6.

 

 

POA “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Aizstāt 47.pantā vārdu “pilsoņus” ar vārdu “personas”.

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

7.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

 

Atbalstīts

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.