2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.gada 1. februārī

Nr.______________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” uz 1 lapas.

  

Saeimas deputāti:

 

1._________________________     

 

2._________________________     

 

3._________________________     

 

4._________________________     

 

5._________________________     

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījums Latvijas Republikas Satversmē

  

1. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 30.pantu šādā redakcijā:

30. Pret Saeimas locekli nevar uzsākt kriminālvajāšanu bez Saeimas piekrišanas.