2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007. gada ____. oktobrī

Nr._________________

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51. panta pirmo daļu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt grozījumus saeimas š.g. 25. oktobra sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā jautājumu par Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi””, „Grozījumi likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”” un „Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā” nodošanu komisijai, nodot tos tikai Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

Tāpat Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut Saeimas š.g. 25. oktobra sēdes darba kārtībā jautājumu par minēto likumprojektu pieņemšanu 1. lasījumā.

Komisija aicina minētos likumprojektus atzīt par steidzamiem.

 

Pielikumā:

1.      Likumprojekta “Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”” teksts uz 1 lpp.;

2.      Likumprojekta „Grozījumi likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”” teksts uz 1 lpp.;

3.      Likumprojekta „Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā” teksts uz 1 lpp.;

4.      Likumprojekta “Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”” anotācija uz 3 lpp.;

5.      Likumprojekta „Grozījumi likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”” anotācija uz 1 lpp.;

6.      Likumprojekta „Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā” anotācija uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                                                    J.Dalbiņš

 


Iesniedz Aizsardzības, iekšlietu

un korupcijas novēršanas komisija

Likumprojekts

 

 

 

Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā

 

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 3.nr.; 2004, 2.nr.; 2004, 8. nr.; 2005, 7.nr.; 2005, 10.nr.; 2006, 24.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 5.panta 2.1 daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3) zemessargi”.

 

 

 

 

 


Likumprojekta

„Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

2004. gadā, realizējot vienu no galvenajiem Latvijas ārpolitikas un drošības politikas mērķiem, Latvija kļuva par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalsti, un tādējādi paplašinājās ne tikai Latvijas starptautiskās saistības, bet arī tās iespējas sniegt praktisku ieguldījumu starptautisko drošības problēmu risinājumā. Līdz ar to arvien nozīmīgāka loma Latvijā tiek piešķirta Nacionālo bruņoto spēku (NBS) dalības starptautiskajās operācijās. Tā kā no NBS karavīriem ne vienmēr ir iespējams nokomplektēt nepieciešamo karavīru skaitu dalībai starptautiskajās operācijās un atbilstoši sagatavots personāls ar vēlmi piedalīties starptautiskajās operācijās dien arī Zemessardzē, nepieciešams nodrošināt tiesisko regulējumu zemessargu dalībai starptautiskajās operācijās, izdarot grozījumus normatīvajos aktos, kas regulē ar militārā personālsastāva nosūtīšanu dalībai starptautiskajās operācijās saistītus jautājumus.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Grozījumu īstenošanai papildus finanšu līdzekļi nebūs nepieciešami, jo zemessargu dalību starptautiskajās operācijās plānots nodrošināt Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Nepieciešami atbilstoši grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi” un likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Notikušas konsultācijas ar Aizsardzības ministrijas atbildīgajām amatpersonām.

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo valsts institūciju un to kompetences ietvaros likumdošanā noteiktajā kārtībā.