2007

 

2007. gada 20. septembris

Nr. 8/4 – 2 - _____ - (9/07)

 

 

LR 9. Saeimas Prezidijam

 

 

Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

Pielikumā:

            likumprojekts uz 1 lapas.

             

 

 

 

LR 9. Saeimas deputāti:

 

1.      ________________________________

2.      ________________________________

3.      ________________________________

4.      ________________________________

5.      ________________________________

 


Projekts

 

Grozījumi likumā

“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

 

1.      Izslēgt 8. panta 3. daļas 10. apakšpunktu.

 

2.      Izslēgt 13. panta 1. daļas 2. un 3. apakšpunktu.

 

3.      Izveidot 13. panta 1. daļā jaunu 5. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:

“personas, kurām piešķirta vai pārrēķināta valsts vecuma pensija, izdienas pensija, invaliditātes pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērs”.

 

4.      Izdarīt izmaiņas 13. panta 1. daļas 4. apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:

“personām, kuras saskaņā ar likumiem ir atzītas par politiski represētām personām, nodokļu papildus atvieglojumu apmēru un to piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets”.

 

5.      Izslēgt 17. panta 10. daļas 5. apakšpunktu.