LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12 , Rīga,   LV 1811 Latvija         tālr.7087318  fakss 7087317

.                                                                                                                                              .                                                                                                              

 

2007.gada 19.septembrī

 

Nr. 9/2 -

Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz nodot minēto likumprojektu tikai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 86.pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā 27.septembra Saeimas sēdē pirms likumprojekta „Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā” (Nr.344/Lp9)sadaļā “Likumprojektu izskatīšana”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: Likumprojekts “Grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā” (1 lp.) un likumprojekta anotācija (2lp.).

 

 

 Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                                                    K.Leiškalns


 

Iesniedz Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

Izslēgt 149.4 panta pirmās daļas 3.punktu.

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūnijā.

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                         K.Leiškalns

 

 

 


 

 

Likumprojekta

„Grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Pašlaik spēkā esošā Latvijas administratīvo pārkāpuma kodeksa 149.4 panta pirmās daļas 3.punkts paredz, ka par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt dokuments (uzlīme) par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Lai tiktu īstenoti plānotie grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (turpmāk – OCTA likums) (Nr.344/Lp9), kas saistīti ar izmaiņām apdrošināšanas līgumu slēgšanā, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un citām saistītajām izmaiņām, vienlaikus tiek izdarītas izmaiņas OCTA likuma 16.panta pirmajā daļā un 53.panta pirmajā daļā, kas stājas spēkā 2008.gada 1.jūnijā.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdarīt izmaiņas Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, t.i., izslēgt šī kodeksa 149.4 panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī  Ceļu satiksmes likumā, t.i., izslēgt šī likuma  25.panta pirmās daļas 3.punktu.

Vienlaikus tiek noteikts, ka grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā stājas spēkā 2008.gada 1.jūnijā.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

No 2008.gada 1.jūnija Valsts budžetā vairs netiks ieskaitīts naudas sods par to, ka transportlīdzekļa vadītājam nav klāt  dokuments (uzlīme) par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, jo likumprojekts paredz svītrot Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa  149.4 panta pirmās daļas 3.punktu.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 Līdz 2008.gada 31.maijam nepieciešams izdarīt grozījumus šādos tiesību aktos:

1) Ceļu satiksmes likumā, izslēdzot šī likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu.

(izstrādāts jau alternatīvs likumprojekts);

2) Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumu Nr.551 „Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi” 1.pielikuma 1.punktā.

Līdz 2008.gada 31.maijam Ministru kabinets pieņem nepieciešamos grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Izskatot likumprojektu „Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā” (Nr.344/Lp9) 3.lasījumam, tika uzklausīti iesaistīto nozaru (Finanšu ministrijas, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta, biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Satiksmes ministrijas) pārstāvju viedoklis saistībā ar nepieciešamību izdarīt grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un Ceļu satiksmes likumā.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likumprojektu pēc izsludināšanas publicēs laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

Jaunu valsts institūciju veidošana nav nepieciešama, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                     K.Leiškalns