LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

 

 LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12 , Rīga,   LV 1811 Latvija         tālr.7087318  fakss 7087317

.                                                                                                                                              .                                                                                                                        

 

2007.gada 19.septembrī

Nr. 9/2 -

Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījums Ceļu satiksmes likumā”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz nodot minēto likumprojektu tikai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 86.pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā 27.septembra Saeimas sēdē pirms likumprojekta „Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā” (Nr.344/Lp9)sadaļā “Likumprojektu izskatīšana”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Pielikumā: Likumprojekts “Grozījums Ceļu satiksmes likumā” (1 lp.) un likumprojekta anotācija (2lp.).

 

 

 Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                                                               K.Leiškalns

 


 

Iesniedz Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts

 

Grozījums Ceļu satiksmes likumā

 

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 2.nr.; 2007, 3., 7.nr.) šādu grozījumu:

Izslēgt 25.panta pirmās daļas 3.punktu.

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūnijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                         K.Leiškalns

 


 

Likumprojekta

Grozījums Ceļu satiksmes likumā

anotācija

 

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Pašlaik spēkā esošā Ceļu satiksmes likuma 25.panta pirmās daļas 3.punkts paredz, ka mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisei, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālas informācijas (uzlīmes) par izdarīto apdrošināšanu, kas jāiedod pārbaudei pēc policijas darbinieku, Autotransporta inspekcijas amatpersonu (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā), robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā) vai muitas darbinieku (muitas zonā) pieprasījuma.

Lai tiktu īstenoti plānotie grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (turpmāk – OCTA likums) (Nr.344/Lp9), kas saistīti ar izmaiņām apdrošināšanas līgumu slēgšanā, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un citām saistītajām izmaiņām, vienlaikus tiek izdarītas izmaiņas OCTA likuma 16.panta pirmajā daļā un 53.panta pirmajā daļā, kas stājas spēkā 2008.gada 1.jūnijā.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdarīt izmaiņas Ceļu satiksmes likumā, t.i., izslēgt šī likuma  25.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, t.i., izslēgt  šī kodeksa 149.4 panta pirmās daļas 3.punktu.

Vienlaikus tiek noteikts, ka grozījums Ceļu satiksmes likumā stājas spēkā 2008.gada 1.jūnijā.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

No 2008.gada 1.jūnija transportlīdzekļu vadītājiem, izmantojot transportlīdzekli ceļu satiksmē Latvijā, vairs nebūs nepieciešams obligāti vadāt līdzi īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 Līdz 2008.gada 31.maijam nepieciešams izdarīt grozījumus šādos tiesību aktos:

1) Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, izslēdzot  šī kodeksa 149.4 panta pirmās daļas 3.punktu (izstrādāts jau alternatīvs likumprojekts);

2) Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija  noteikumos Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”,  izslēdzot no šiem noteikumiem 35.3.apakšpunktu;

3) Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.466 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” 11.5.apakšpunktā, 17., 31. un 53. punktā;

4) Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija  noteikumu Nr. 575 „Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” 7. un 11.punktā;

5) Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumu Nr.849 „Noteikumi par transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības prasībām un tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību” 34.3.apakšpunktā.

6) Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumu Nr.551 „Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi” 1.pielikuma 1.punktā.

Līdz 2008.gada 31.maijam Ministru kabinets pieņem nepieciešamos grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Izskatot likumprojektu „Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā” (Nr.344/Lp9) 3.lasījumam, tika uzklausīti iesaistīto nozaru (Finanšu ministrijas, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta, biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Satiksmes ministrijas) pārstāvju viedoklis saistībā ar nepieciešamību izdarīt grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un Ceļu satiksmes likumā.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likumprojektu pēc izsludināšanas publicēs laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

Jaunu valsts institūciju veidošana nav nepieciešama, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                  K.Leiškalns