Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

 

 

 

2007.gada  26.septembrī Nr.9/10-2-i

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

           Sociālo un darba lietu komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu  "Grozījums  Pārtikas aprites uzraudzības likumā" (nr.435/Lp9, steidzams).  

 

Priekšsēdētāja                                               A.Barča

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā (nr.435/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

 

Pirmā lasījuma  redakcija

N

Priekšlikumi

(1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr) šādu grozījumu:

19.pants. (1) Veselības ministrija veido un koordinē uztura politiku, sagatavo priekšlikumus uztura politikas optimizācijai, analizē uztura izraisīto slimību monitoringa rezultātus, kā arī organizē zinātniski pamatotu priekšlikumu sagatavošanu par uztura problēmu risināšanu un informē sabiedrību par aktuālajiem uztura jautājumiem.

(2) Veselības ministrs uztura politikas izstrādāšanai un koordinēšanai izveido konsultatīvu uztura padomi, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

(3) Veselības ministrs apstiprina ieteicamās Latvijas iedzīvotāju uzturnormas un veselīga uztura ieteikumus.

(4) Veselības ministrijas Valsts sanitārā inspekcija kontrolē dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas prasību izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam.

(5) Dzeramā ūdens monitoringa un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Veselības ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uz laiku var noteikt dzeramajam ūdenim, kas konkrētā ģeogrāfiskajā teritorijā tiek piegādāts iedzīvotājiem pa ūdensapgādes sistēmām, pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības, ja tās nerada draudus patērētāju veselībai un citādā veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā ūdens piegādi.

Aizstāt 19.panta ceturtajā daļā vārdus "Valsts sanitārā inspekcija" ar vārdiem "Veselības inspekcija". 

 

 

 

Aizstāt 19.panta ceturtajā daļā vārdus "Valsts sanitārā inspekcija" ar vārdiem "Veselības inspekcija". 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.oktobrī.

 

1.

Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Vasaraudze

 

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā: „Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Atbalstīts.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.