Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

 

 

 

2007.gada  26.septembrī Nr.9/10-2-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

           Sociālo un darba lietu komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā" (nr.434/Lp9, steidzams).    

 

Priekšsēdētāja                                               A.Barča

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā (nr.434 /Lp.9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma  redakcija

N

Priekšlikumi

(1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt  Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 10.nr.; 2004, 5., 10.nr.; 2006, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 102.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt  Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 10.nr.; 2004, 5., 10.nr.; 2006, 10.nr.; 2007,.10) šādus grozījumus:

 

 

1.Aizstāt visā likumā vārdus "Valsts sanitārā inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības inspekcija" (attiecīgā locījumā), vārdus ‘’valsts sanitārais inspektors’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ‘’Veselības inspekcijas inspektors’’(attiecīgā locījumā),  vārdus ‘’valsts sanitārie inspektori’’ (attiecīgā locījumā’’) ar vārdiem ‘’Veselības inspekcijas inspektori’’(attiecīgā locījumā).

 

 

Redakc.

precizēt.

1.Aizstāt visā likumā vārdus "Valsts sanitārā inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības inspekcija" (attiecīgā locījumā), vārdus ‘’valsts sanitārais inspektors’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ‘’Veselības inspekcijas inspektors’’(attiecīgā locījumā) (izņemot 22.panta otro un ceturto daļu),  vārdus ‘’valsts sanitārie inspektori’’ (attiecīgā locījumā’’) ar vārdiem ‘’Veselības inspekcijas inspektori’’(attiecīgā locījumā).

22.pants. Piespiedu izolēšana ārstniecības iestādē, medicīniskā un laboratoriskā pārbaude

(1) Ja ir šā likuma 21.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi, taču infekciozā persona izvairās no izolēšanas, tā izolējama piespiedu kārtā.

(2) Lēmumu par personas piespiedu izolēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieņem galvenais valsts sanitārais inspektors vai viņa vietnieki pēc ārstniecības personas vai epidemiologa pieprasījuma. 

(3) Valsts sanitārie inspektori ir tiesīgi izdot rīkojumu par šā likuma 19.panta pirmajā daļā minēto personu obligāto medicīnisko un laboratorisko pārbaudi.

(4) Ja persona atsakās pildīt galvenā valsts sanitārā inspektora vai viņa vietnieku lēmumu par tās izolēšanu ārstniecības iestādē, medicīniskās un laboratoriskās pārbaudes veikšanu, šo personu minētajā iestādē piespiedu kārtā nogādā policijas darbinieks ārstniecības personas, epidemiologa vai valsts sanitārā inspektora klātbūtnē. Ja nepieciešams, policija izolēšanas vietā nodrošina apsardzi. Policijas darbiniekiem jāievēro nepieciešamās individuālās epidemioloģiskās aizsardzības prasības, kuras nosaka ārstniecības persona, epidemiologs vai valsts sanitārais inspektors.

 

2. Aizstāt 22.panta otrajā daļā  un ceturtajā daļā  vārdus "galvenais valsts sanitārais inspektors" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "’Veselības inspekcijas vadītājs" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

2. Aizstāt 22.panta otrajā daļā  un ceturtajā daļā  vārdus "galvenais valsts sanitārais inspektors" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "’Veselības inspekcijas vadītājs" (attiecīgā locījumā).

32.pants. Vakcinācijas izraisītās komplikācijas

   (1) Ārstniecības personai, kura konstatējusi vakcinācijas izraisītās komplikācijas, ir pienākums nekavējoties ziņot par to Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

    (2) Vakcinācijas izraisītās komplikācijas izmeklē Sabiedrības veselības aģentūras epidemiologi, bet ārstniecības personu darbību vērtē Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija.

 

 

3.Aizstāt 32.panta otrajā daļā vārdus "Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija" ar vārdiem "Veselības inspekcija".

&nb sp;

 

 

3.Aizstāt 32.panta otrajā daļā vārdus "Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija" ar vārdiem "Veselības inspekcija".

 

 Likums stājas spēkā 2007.gada 1.oktobrī.           

 

1.

Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Vasaraudze

 

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā: „Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Atbalstīts.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.