Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

 

 

 

2007.gada  26.septembrī Nr.9/10-2-i

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

           Sociālo un darba lietu komisija iesniedz  izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu  "Grozījums likumā "Par piesārņojumu"" (nr.431/Lp9, steidzams)  

        

 

Priekšsēdētāja                                               A.Barča

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

Grozījums likumā ‘’Par piesārņojumu’’  (Reģ. nr.431/lp 9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma  redakcija

N

Priekšlikumi

(1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par piesārņojumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 9.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 5.nr.; 2006, 9.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par piesārņojumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 9.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 5.nr.; 2006, 9.nr.) šādu grozījumu:

49.pants. Likuma izpildes kontrole

(1) …………

(2) Trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Valsts sanitārā inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju.

 

Aizstāt 49.panta otrajā daļā vārdus "Valsts sanitārā inspekcija’’ ar vārdiem "Veselības inspekcija".

 

 

 

 

 

 

Aizstāt 49.panta otrajā daļā vārdus "Valsts sanitārā inspekcija’’ ar vārdiem "Veselības inspekcija".

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.oktobrī.

 

1.

Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Vasaraudze

 

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā: „Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Atbalstīts.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.