Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

 

 

 

2007.gada  26.septembrī Nr.9/10-2-i

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

             Sociālo un darba lietu komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" (nr.426/Lp9, steidzams).

        

 

Priekšsēdētāja                                               A.Barča

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

Grozījums  likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"(Reģ. nr.426/lp 9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma  redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 4., 18.nr.; 2005, 7., 14.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 4., 18.nr.; 2005, 7., 14.nr.) šādu grozījumu:

7.1 pants. Papildu informācija par tabakas izstrādājumiem

(1) Tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji katru gadu līdz 31.decembrim (pirmo reizi — līdz 2004.gada 31.decembrim) iesniedz Valsts sanitārajai inspekcijai visu to sastāvdaļu sarakstu, kuras lieto attiecīgo tabakas izstrādājumu ražošanā, kā arī norāda sastāvdaļu daudzumu katrā izstrādājumā atbilstoši tirdzniecības markai un veidam. Sarakstā norāda sastāvdaļu funkcijas un kategoriju, kā arī ražotājam vai importētājam pieejamos toksikoloģisko pētījumu datus par šīm sastāvdaļām (kuras var būt dedzinātā vai nededzinātā veidā), ja nepieciešams, norāda to ietekmi uz veselību un spēju izraisīt atkarību. Sarakstu sastāda pēc katras izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas svara dilstošā secībā. Minētajam sarakstam pievieno deklarāciju, kurā izklāstīti iemesli šo sastāvdaļu iekļaušanai attiecīgajos tabakas izstrādājumos.

(2) Valsts sanitārā inspekcija nodrošina patērētājiem pieeju saskaņā ar šo pantu iesniegtajai informācijai (sastāvdaļu sarakstam), kurā norādīts nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda saturs katrā izstrādājuma vienībā.

(3) Valsts sanitārā inspekcija nodrošina tās informācijas aizsardzību, kura attiecas uz izstrādājuma specifisko formulu un ir uzņēmējdarbības noslēpums.

Aizstāt 7.1 pantā vārdus "Valsts sanitārā inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības inspekcija" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

Aizstāt 7.1 pantā vārdus "Valsts sanitārā inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības inspekcija" (attiecīgā locījumā).

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.oktobrī.

 

 

Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Vasaraudze

 

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā: „Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Atbalstīts.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.