Sociālo un darba lietu komisija

Rīgā

 

2007.gada 19.septembrī

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā’’ (nr.381/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                        A.Barča

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Komisijā skatīs 18.09.2007.

 

‘’Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā’’ (nr.381/Lp9)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

         (ar red.precizējumiem)

 

Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā

 

 

Priekšlikumi nav iesniegti

 

 

 

Izdarīt Tiesnešu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2006, 15.nr.) grozījumu un

 

 

 

Izdarīt Tiesnešu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15.nr.) šādu grozījumu:

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

1) tiesneša un Satversmes tiesas tiesneša amatā nostrādāto laiku;

2) prokurora amatā nostrādāto laiku;

3) laiku, kas nostrādāts prokuratūras atestēto darbinieku amatos, kādi bija noteikti prokuratūras iestādēs līdz 1994.gada 1.oktobrim;

4) laiku, kas nostrādāts Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas departamenta izmeklētāju amatos, kādi bija noteikti Iekšlietu ministrijas iestādēs līdz 1995.gada 1.jūlijam;

5) advokāta profesijā nostrādāto laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem;

6) akreditētas augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā nostrādāto laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem;

7) Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesneša (Valsts arbitrāžas arbitra) amatā nostrādāto laiku.

8)…………….

 

papildināt 3.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

‘’8) tiesībsarga amatā nostrādāto laiku.’’

 

 

 

Papildināt 3.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

‘’8) tiesībsarga amatā nostrādāto laiku.’’

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisijas konsultante B.Lūse