Juridiskā komisija

Rīgā, 2007.gada 20.septembrī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Nr.329/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 4.lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                             M.Segliņš

 

Juridiskā komisija

likumprojekts otrajam lasījumam

 

“Grozījumi Krimināllikumā” (Nr.329/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījumā pieņemtā redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi otrajam lasījumam (1)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

101.pants. Jūras piesārņošana

(1) Par jūras piesārņošanu ar bīstamām vielām, materiāliem vai atkritumiem, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot noteikumus, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par jūras piesārņošanu ar bīstamām vielām, materiāliem vai atkritumiem, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

1.  101.pantā:

papildināt pirmo un otro daļu aiz vārda "bīstamām" ar vārdiem "vai citām kaitīgām";

izslēgt otrajā daļā vārdus "cilvēku veselībai";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par jūras piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, ja tas izraisījis smagas sekas, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām."

 

 

 

 

 

 

 

1.  101.pantā:

papildināt pirmo un otro daļu pēc vārda "bīstamām" ar vārdiem "vai citām kaitīgām";

izslēgt otrajā daļā vārdus "cilvēku veselībai";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par jūras piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, ja tas izraisījis smagas sekas, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām."

 

102.pants. Zemes, mežu un ūdeņu piesārņošana un piegružošana

(1) Par zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

2.  102.pantā:

papildināt pirmo un otro daļu aiz vārda "piesārņošanu" ar vārdiem "ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem";

izslēgt otrajā daļā vārdus "cilvēku veselībai";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Par zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā, ja tas izraisījis smagas sekas, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām."

 

 

 

2.  102.pantā:

papildināt pirmo un otro daļu pēc vārda "piesārņošanu" ar vārdiem "ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem";

izslēgt otrajā daļā vārdus "cilvēku veselībai";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Par zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā, ja tas izraisījis smagas sekas, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām."

 

 

1.

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

Papildināt Krimināllikumu ar 202.1 pantu šādā redakcijā:

“202.1 pants. Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izmainīšana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar elektronisko sakaru galiekārtām

(1) Par elektronisko sakaru tīklu galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamo datu izmainīšanu bez ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas, vai par šādam nolūkam paredzētu datu iegūšanu vai glabāšanu, kā arī par šādam nolūkam paredzētas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, izgatavošanu vai glabāšanu, ja šādas darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar piespiedu darbu, vai naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūka vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar p iespiedu darbu, vai naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

Atbalstīts

3. Papildināt likumu ar 202.1 pantu šādā redakcijā:

“202.1 pants. Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izmainīšana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar elektronisko sakaru galiekārtām

(1) Par elektronisko sakaru tīklu galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamo datu izmainīšanu bez ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas, vai par šādam nolūkam paredzētu datu iegūšanu vai glabāšanu, kā arī par šādam nolūkam paredzētas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, izgatavošanu vai glabāšanu, ja šādas darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūka vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

 

Juridiskās komisijas konsultante I.Sarmule