Juridiskā komisija

Rīgā, 2007.gada 20.septembrī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Nr.295/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz .....lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                           M.Segliņš

 

 

Juridiskā komisija

likumprojekts otrajam lasījumam

 

“Grozījums Krimināllikumā” (Nr.295/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

 

2.

Pirmā lasījuma redakcija

 

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi otrajam lasījumam (1)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 207.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 207.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

1.

 

 

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

Papildināt Krimināllikumu ar 1441.pantu šādā redakcijā:

“Par tādu iekārtu un ierīču nelikumīgu iegādāšanos, izgatavošanu vai glabāšanu, kas paredzēta analogo, ciparu vai mobilo telekomunikāciju sarunu vai citas informācijas pārtveršanai no tehniskajiem vai sakaru kanāliem-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām”.

 

Atbalstīts

1. Papildināt likumu ar 1441.pantu šādā redakcijā:

        "Par tādu iekārtu un ierīču nelikumīgu iegādāšanos, izgatavošanu vai glabāšanu, kas paredzēta analogo, ciparu vai mobilo telekomunikāciju sarunu vai citas informācijas pārtveršanai no tehniskajiem vai sakaru kanāliem, –

      soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām."

145.pants. Sveša noslēpuma izpaušana

Par sveša personiska noslēpuma tīšu izpaušanu, ja to izdarījusi persona, kam pēc sava amata vai nodarbošanās jāglabā slepenībā tai uzticētās vai zināmas kļuvušās ziņas, –

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

 Izteikt 145.pantu šādā redakcijā:

"145.pants. Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem

(1) Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, tas ir, par jebkurām nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ja tās izdarījis sistēmas pārzinis vai personu datu operators atriebības, mantkārīgā vai šantāžas nolūkā vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par sistēmas pārziņa, datu apstrādes operatora vai datu subjekta ietekmēšanu, pielietojot vardarbību vai draudus vai ļaunprātīgi izmantojot uzticību, vai ar viltu nolūkā veikt nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

 

 

Redakcionāli

precizēts

2. Izteikt 145.pantu šādā redakcijā:

"145.pants. Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem

(1) Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, tas ir, par jebkurām nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ja tās izdarījis sistēmas pārzinis vai personas datu operators atriebības, mantkārīgā vai šantāžas nolūkā vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par sistēmas pārziņa, personas datu operatora vai datu subjekta ietekmēšanu, pielietojot vardarbību vai draudus vai ļaunprātīgi izmantojot uzticību, vai ar viltu nolūkā veikt nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

 

 Pārejas noteikums

Tiesu un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu lietvedībā esošajās krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un kvalificēti pēc Krimināllikuma 145.panta, nodarījuma kvalifikācija atstājama negrozīta.

 

 

 

 Pārejas noteikums

      Tiesu un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu lietvedībā esošajās krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un kvalificēti pēc Krimināllikuma 145.panta, nodarījuma kvalifikācija atstājama negrozīta.

Juridiskās komisijas konsultante I.Sarmule