9/13-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/13-

06.11.2008

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Publisko izdevumu un revīzijas komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes

darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu „Par Latvijas Republikas 2007.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu „.

 

Pielikumā: Saeimas lēmuma projekts uz 1 lpp.

 

 

Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs

                                                                                                            Andris Bērziņš

 

A

PROJEKTS

 

SAEIMAS LĒMUMS

 

„Par Latvijas Republikas 2007.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu”

 

 

LR Saeima nolemj:

 

Saskaņā ar LR Satversmes 66. pantu Saeima apstiprina MK iesniegto "Latvijas Republikas 2007. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem", Valsts kontroles ziņojumu "Par Latvijas Republikas 2007. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" un Valsts kontroles atzinumu "Par 2007. gada pārskata par valsts par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli) sagatavošanas pareizību".