PROJEKTS

Rīgā, 2007.gada 20.septembrī

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Laukas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi”;

“Par S.Libertes atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

 lēmums

 

 

 

Par I.Laukas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Intu Lauku par Augstākās tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata.