Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2009.gada 4.jūnija
ārkārtas sēdes darba kārtība (14:00)
Likumprojektu izskatīšana


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Nr.1233/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4312, 4434)        (Balsojums: par-72, pret-20, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"''. (Nr.1234/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4313, 4434)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"". (Nr.1235/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4314, 4434)        (Balsojums: par-69, pret-5, atturas-10)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā". (Nr.1236/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4315, 4434)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-9)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā". (Nr.1238/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4317, 4434)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


6.         6. Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā". (Nr.1239/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4318, 4434)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


7.         7. Likumprojekts "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā". (Nr.1240/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4319, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Nr.1241/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4320, 4434)        (Balsojums: par-66, pret-21, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


9.         9. Likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā". (Nr.1242/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4321, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-1, atturas-3)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


10.         10. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā". (Nr.1243/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4322, 4434)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-3)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


11.         11. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"". (Nr.1244/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4323, 4434)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-3)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


12.         12. Likumprojekts "Grozījums Enerģētikas likumā". (Nr.1245/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4324, 4434)        (Balsojums: par-84, pret-1, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


13.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"". (Nr.1246/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4325, 4434)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


14.         14. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Nr.1247/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4326, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-3)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


15.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Nr.1248/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4327, 4434)        (Balsojums: par-78, pret-1, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


16.         16. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"''. (Nr.1249/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4328, 4434)        (Balsojums: par-67, pret-2, atturas-16)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


17.         17. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā". (Nr.1250/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4329, 4434)        (Balsojums: par-62, pret-4, atturas-17)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


18.         18. Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā". (Nr.1251/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4330, 4434)        (Balsojums: par-66, pret-17, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


19.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Nr.1252/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4331, 4434)        (Balsojums: par-64, pret-15, atturas-3)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


20.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Nr.1253/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4332, 4434)        (Balsojums: par-63, pret-1, atturas-18)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


21.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"". (Nr.1254/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4333, 4434)        (Balsojums: par-65, pret-17, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


22.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Nr.1255/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4334, 4434)        (Balsojums: par-62, pret-16, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


23.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"". (Nr.1256/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4335, 4434)        (Balsojums: par-71, pret-1, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


24.         24. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā". (Nr.1257/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4336, 4434)        (Balsojums: par-72, pret-2, atturas-4)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


25.         25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"''. (Nr.1258/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4337, 4434)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


26.         26. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"". (Nr.1259/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4338, 4434)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


27.         27. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā". (Nr.1260/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4339, 4434)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


28.         28. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā". (Nr.1261/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4340, 4434)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


29.         29. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"". (Nr.1262/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4341, 4434)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-3)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


30.         30. Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā". (Nr.1263/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4343, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


31.         31. Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā". (Nr.1264/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4344, 4434)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-3)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


32.         32. Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā". (Nr.1265/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4345, 4434)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


33.         33. Likumprojekts "Grozījums Informācijas atklātības likumā". (Nr.1266/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4346, 4434)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


34.         34. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". (Nr.1267/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4347, 4434)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


35.         35. Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā". (Nr.1268/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4348, 4434)        (Balsojums: par-68, pret-17, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


36.         36. Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā". (Nr.1269/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4349, 4434)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


37.         37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"". (Nr.1270/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4350, 4434)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


38.         38. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā". (Nr.1271/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4351, 4434)        (Balsojums: par-83, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


39.         39. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Nr.1272/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4352, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


40.         40. Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā". (Nr.1273/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4353, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


41.         41. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā". (Nr.1274/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4354, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


42.         42. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"". (Nr.1275/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4355, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


43.         43. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Nr.1276/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4356, 4434)        (Balsojums: par-83, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


44.         44. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"". (Nr.1277/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4357, 4434)        (Balsojums: par-64, pret-22, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


45.         45. Likumprojekts "Grozījumi Tiesībsarga likumā". (Nr.1278/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4358, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


46.         46. Likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā". (Nr.1279/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4359, 4434)        (Balsojums: par-77, pret-4, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


47.         47. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Nr.1280/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4360, 4434)        (Balsojums: par-74, pret-8, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


48.         48. Likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā". (Nr.1281/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4361, 4434)        (Balsojums: par-76, pret-8, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


49.         49. Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā". (Nr.1282/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4362, 44 34)        (Balsojums: par-69, pret-8, atturas-4)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


50.         50. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Nr.1283/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4363, 4434)        (Balsojums: par-58, pret-29, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


51.         51. Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā". (Nr.1284/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4364, 4434)        (Balsojums: par-73, pret-8, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


52.         52. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"". (Nr.1285/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4365, 4434)        (Balsojums: par-74, pret-8, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


53.         53. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"". (Nr.1286/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4366, 4434)        (Balsojums: par-71, pret-8, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


54.         54. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību". (Nr.1287/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4367, 4434)        (Balsojums: par-70, pret-6, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


55.         55. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"". (Nr.1288/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4368, 4434)        (Balsojums: par-72, pret-8, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


56.         56. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"". (Nr.1289/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4369, 4434)        (Balsojums: par-72, pret-8, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


57.         57. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"". (Nr.1290/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4370, 4434)        (Balsojums: par-71, pret-8, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


58.         58. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"". (Nr.1291/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4371, 4434)        (Balsojums: par-75, pret-8, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


59.         59. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"". (Nr.1292/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4372, 4434)        (Balsojums: par-72, pret-6, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


60.         60. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību"". (Nr.1293/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4373, 4434)        (Balsojums: par-70, pret-7, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


61.         61. Likumprojekts "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā". (Nr.1294/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4374, 4434)        (Balsojums: par-72, pret-8, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


62.         62. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"". (Nr.1295/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4375, 4434)        (Balsojums: par-85, pret-2, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


63.         63. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā". (Nr.1296/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4376, 4434)        (Balsojums: par-81, pret-2, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


64.         64. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā". (Nr.1297/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4377, 4434)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


65.         65. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā". (Nr.1298/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4378, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


66.         66. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā". (Nr.1299/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4379, 4434)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


67.         67. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"". (Nr.1300/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4380, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-2, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


68.         68. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā". (Nr.1301/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4381, 4434)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-3)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


69.         69. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Nr.1302/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4382, 4434)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


70.         70. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā". (Nr.1303/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4383, 4434)        (Balsojums: par-66, pret-4, atturas-12)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


71.         71. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.1304/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4384, 4434)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-3)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


72.         72. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā". (Nr.1305/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4385, 4434)        (Balsojums: par-68, pret-17, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


73.         73. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu". (Nr.1306/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4386, 4434)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-8)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


74.         74. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Nr.1307/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4387, 4434)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-3)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


75.         75. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"". (Nr.1308/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4388, 4434)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


76.         76. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"". (Nr.1309/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4389, 4434)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


77.         77. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu". (Nr.1310/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4390, 4434)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-9)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


78.         78. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Nr.1311/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4391, 4434)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


79.         79. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā". (Nr.1312/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4394, 4434)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


80.         80. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"". (Nr.1313/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4395, 4434)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


81.         81. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". (Nr.1314/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4396, 4434)        (Balsojums: par-66, pret-17, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


82.         82. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Nr.1315/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4397, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-3)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


83.         83. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā". (Nr.1316/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4398, 4434)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


84.         84. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā". (Nr.1317/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4399, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


85.         85. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"". (Nr.1318/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4400, 4434)        (Balsojums: par-73, pret-13, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


86.         86. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā". (Nr.1319/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4401, 4434)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


87.         87. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.1320/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4402, 4434)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


88.         88. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā". (Nr.1321/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4403, 4434)        (Balsojums: par-71, pret-14, atturas-3)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


89.         89. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā". (Nr.1322/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4404, 4434)        (Balsojums: par-66, pret-18, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


90.         90. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā". (Nr.1323/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4405, 4434)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-13)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


91.         91. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā". (Nr.1324/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4406, 4434)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


92.         92. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"". (Nr.1325/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4407, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


93.         93. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"". (Nr.1326/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4408, 4434)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


94.         94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā". (Nr.1327/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4409, 4434)        (Balsojums: par-68, pret-17, atturas-5)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


95.         95. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"". (Nr.1328/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4411, 4434)        (Balsojums: par-68, pret-10, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Sēde beigusies 19:42