Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2009.gada 4.jūnija
ārkārtas sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"". (Nr.1328/Lp9)

(Dok. Nr.4410, 4411, 4411A, 4411B)        (Balsojums: par-59, pret-5, atturas-7)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), visām komisijām


2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Nr.1233/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4312, 4312A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"''. (Nr.1234/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4313, 4313A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"". (Nr.1235/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4314, 4314A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā". (Nr.1236/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4315, 4315A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā". (Nr.1238/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4317, 4317A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā". (Nr.1239/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4318, 4318A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


8.         8. Likumprojekts "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā". (Nr.1240/Lp9)

(Dok. Nr.4311,4319, 4319A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Nr.1241/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4320, 4320A)        (Balsojums: par-57, pret-17, atturas-5)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai


10.         10. Likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā". (Nr.1242/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4321, 4321A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


11.         11. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā". (Nr.1243/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4322, 4322A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


12.         12. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"". (Nr.1244/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4323, 4323A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


13.         13. Likumprojekts "Grozījums Enerģētikas likumā". (Nr.1245/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4324, 4324A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


14.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"". (Nr.1246/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4325, 4325A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


15.         15. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Nr.1247/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4326, 4326A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


16.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Nr.1248/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4327, 4327A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


17.         17. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"''. (Nr.1249/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4328, 4328A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


18.         18. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā". (Nr.1250/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4329, 4329A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


19.         19. Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā". (Nr.1251/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4330, 4330A)        (Balsojums: par-58, pret-18, atturas-7)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


20.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Nr.1252/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4331, 4331A)        (Balsojums: par-56, pret-17, atturas-3)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


21.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Nr.1253/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4332, 4332A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


22.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"". (Nr.1254/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4333, 4333A)        (Balsojums: par-60, pret-21, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai


23.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Nr.1255/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4334, 4334A)        (Balsojums: par-63, pret-22, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai


24.         24. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"". (Nr.1256/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4335, 4335A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


25.         25. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā". (Nr.1257/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4336, 4336A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


26.         26. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"''. (Nr.1258/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4337, 4337A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


27.         27. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"". (Nr.1259/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4338, 4338A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


28.         28. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā". (Nr.1260/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4339, 4339A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


29.         29. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā". (Nr.1261/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4340, 4340A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


30.         30. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"". (Nr.1262/Lp9)

(Dok. Nr.4311, 4341, 4341A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai


31.         31. Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā". (Nr.1263/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4343, 4343A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


32.         32. Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā". (Nr.1264/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4344, 4344A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


33.         33. Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā". (Nr.1265/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4345, 4345A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


34.         34. Likumprojekts "Grozījums Informācijas atklātības likumā". (Nr.1266/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4346, 4346A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


35.         35. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". (Nr.1267/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4347, 4347A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


36.         36. Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā". (Nr.1268/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4348, 4348A)        (Balsojums: par-62, pret-20, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


37.         37. Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā". (Nr.1269/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4349, 4349A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


38.         38. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"". (Nr.1270/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4350, 4350A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


39.         39. Likumprojekts "Grozījums Vides aizsardzības likumā". (Nr.1271/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4351, 4351A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


40.         40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Nr.1272/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4352, 4352A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai


41.         41. Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā". (Nr.1273/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4353, 4353A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


42.         42. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā". (Nr.1274/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4354, 4354A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


43.         43. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"". (Nr.1275/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4355, 4355A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


44.         44. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Nr.1276/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4356, 4356A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


45.         45. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"". (Nr.1277/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4357, 4357A)        (Balsojums: par-67, pret-23, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai


46.         46. Likumprojekts "Grozījumi Tiesībsarga likumā". (Nr.1278/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4358, 4358A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


47.         47. Likumprojekts "Grozījums Bāriņtiesu likumā". (Nr.1279/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4359, 4359A)        (Balsojums: par-73, pret-4, atturas-5)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


48.         48. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Nr.1280/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4360, 4360A)        (Balsojums: par-71, pret-7, atturas-4)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


49.         49. Likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā". (Nr.1281/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4361, 4361A)        (Balsojums: par-71, pret-9, atturas-2)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


50.         50. Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā". (Nr.1282/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4362, 4362A)        (Balsojums: par-72, pret-6, atturas-2)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


51.         51. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Nr.1283/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4363, 4363A)        (Balsojums: par-55, pret-24, atturas-3)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai


52.         52. Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā". (Nr.1284/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4364, 4364A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


53.         53. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Kon venciju par bērnu adopciju"". (Nr.1285/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4365, 4365A)        (Balsojums: par-74, pret-7, atturas-2)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


54.         54. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"". (Nr.1286/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4366, 4366A)        (Balsojums: par-66, pret-7, atturas-2)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


55.         55. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību". (Nr.1287/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4367, 4367A)        (Balsojums: par-76, pret-7, atturas-3)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


56.         56. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"". (Nr.1288/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4368, 4368A)        (Balsojums: par-74, pret-8, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


57.         57. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"". (Nr.1289/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4369, 4369A)        (Balsojums: par-76, pret-8, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


58.         58. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"". (Nr.1290/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4370, 4370A)        (Balsojums: par-78, pret-9, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


59.         59. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"". (Nr.1291/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4371, 4371A)        (Balsojums: par-70, pret-8, atturas-2)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


60.         60. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"". (Nr.1292/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4372, 4372A)        (Balsojums: par-75, pret-9, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


61.         61. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību"". (Nr.1293/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4373, 4373A)        (Balsojums: par-75, pret-9, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


62.         62. Likumprojekts "Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā". (Nr.1294/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4374, 4374A)        (Balsojums: par-74, pret-4, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


63.         63. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"". (Nr.1295/Lp9)

(Dok. Nr.4342, 4375, 4375A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


64.         64. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā". (Nr.1296/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4376, 4376A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai


65.         65. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā". (Nr.1297/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4377, 4377A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai


66.         66. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā". (Nr.1298/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4378, 4378A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai


67.         67. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā". (Nr.1299/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4379, 4379A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai


68.         68. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"". (Nr.1300/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4380, 4380A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


69.         69. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā". (Nr.1301/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4381, 4381A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


70.         70. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Nr.1302/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4382, 4382A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


71.         71. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā". (Nr.1303/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4383, 4383A)        (Balsojums: par-56, pret-3, atturas-14)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


72.         72. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.1304/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4384, 4384A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


73.         73. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā". (Nr.1305/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4385, 4385A)        (Balsojums: par-57, pret-21, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


74.         74. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu". (Nr.1306/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4386, 4386A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


75.         75. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Nr.1307/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4387, 4387A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


76.         76. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"". (Nr.1308/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4388, 4388A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


77.         77. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"". (Nr.1309/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4389, 4389A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


78.         78. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu". (Nr.1310/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4390, 4390A)        (Balsojums: par-65, pret-10, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai


79.         79. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Nr.1311/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4391, 4391A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


80.         80. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā". (Nr.1312/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4394, 4394A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


81.         81. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"". (Nr.1313/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4395, 4395A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


82.         82. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". (Nr.1314/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4396, 4396A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


83.         83. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Nr.1315/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4397, 4397A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


84.         84. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā". (Nr.1316/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4398, 4398A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


85.         85. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā". (Nr.1317/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4399, 4399A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


86.         86. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"". (Nr.1318/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4400, 4400A)        (Balsojums: par-57, pret-23, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


87.         87. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā". (Nr.1319/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4401, 4401A)        (Balsojums: par-75, pret-4, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


88.         88. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.1320/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4402, 4402A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


89.         89. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā". (Nr.1321/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4403, 4403A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


90.         90. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā". (Nr.1322/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4404, 4404A)        (Balsojums: par-60, pret-20, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai


91.         91. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā". (Nr.1323/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4405, 4405A)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-11)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


92.         92. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā". (Nr.1324/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4406, 4406A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


93.         93. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"". (Nr.1325/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4407, 4407A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


94.         94. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"". (Nr.1326/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4408, 4408A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


95.         95. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā". (Nr.1327/Lp9)

(Dok. Nr.4392, 4409, 4409A)        (Balsojums: par-59, pret-19, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

Sēde beigusies 9:46