Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2002. gada 07. novembrī
sēdes darba kārtība
10:00:00
Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.