Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta Priekšlikumi par izmaiņām ieņēmumos un izdevumos

Priekšlikums par izmaiņām 8. un 10.pielikumā

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam”

(Reģ.nr.1915)

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi
(1032)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

   

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Kopsavilkuma skaitļus likumprojekta tekstā un pielikumos precizēt pēc balsojumiem par konkrētām pielikumu pozīcijām.

 

Atbalstīts

 
 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005,__.nr.) šādus grozījumus:

2

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta ievaddaļu šādā redakcijā:

„Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 23.nr.) šādus grozījumus:”.

Atbalstīts

Atbalstīts

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 23.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam ieņēmumos 3 237 630 100 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam izdevumos 3 362 659 003 latu apmērā un tīrajos aizdevumos — 20 201 205 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 182 825 526 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 127 459 220 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 36 537 178 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 129 034 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 471 740 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 8 173 074 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) pašvaldību pasākumiem 1 455 280 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

1. Izteikt 1., 2., 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam ieņēmumos 3 391 752 300 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam izdevumos 3 525 107 163 latu apmērā un tīrajos aizdevumos — 28 593 678 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 221 828 875 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 139 980 075 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 38 360 208 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9 103 513 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 471 740 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 28 343 501 lata apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai 71 400 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) pašvaldību pasākumiem 5 058 438 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 453 835 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 113 440 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 187 498 latu apmērā.”

       

1. Izteikt 1., 2., 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam ieņēmumos 3 391 752 300 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam izdevumos 3 525 107 163 latu apmērā un tīrajos aizdevumos — 28 593 678 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 221 828 875 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 139 980 075 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 38 360 208 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9 103 513 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 471 740 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 28 343 501 lata apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai 71 400 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) pašvaldību pasākumiem 5 058 438 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 453 835 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 113 440 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 187 498 latu apmērā.”

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 347 100 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2006.gadā var sniegt valsts galvojumus 115 650 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

7.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 49 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 29 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 20 000 000 latu apmērā. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Rīgas Domes iepriekš ņemto aizņēmumu neatmaksātās summas pārfinansēšanu uz citu kredītiestādi ar pašvaldībai izdevīgākiem aizdevuma finanšu nosacījumiem.

2. Izteikt 6. un 7.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 200 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2006.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 115 650 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

7.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 96 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 66 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 22 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai un 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 30 000 000 latu apmērā. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Rīgas Domes iepriekš ņemto aizņēmumu neatmaksātās summas pārfinansēšanu uz citu kredītiestādi ar pašvaldībai izdevīgākiem aizdevuma finanšu nosacījumiem.”

       

2. Izteikt 6. un 7.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 200 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2006.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 115 650 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

7.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 96 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 66 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 22 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai un 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 30 000 000 latu apmērā. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Rīgas Domes iepriekš ņemto aizņēmumu neatmaksātās summas pārfinansēšanu uz citu kredītiestādi ar pašvaldībai izdevīgākiem aizdevuma finanšu nosacījumiem.”

10.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2006.gadā 183 786 765 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2006.gadā 201 124 476 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.”

       

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2006.gadā 201 124 476 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.”

17.pants. Noteikt, ka programmas 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām”, 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”, 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai”, 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”, 08.00.00 “Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

4. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Noteikt, ka programmas 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām”, programmas 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”, programmas 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai”, programmas 12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”, programmas 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei” un programmas 08.00.00 “Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.”

3

Ministru kabinets

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Noteikt, ka programmas 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām”, 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”, 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai”, 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”, 08.00.00 “Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.”

Atbalstīts

Atbalstīts

4. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Noteikt, ka programmas 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām”, 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”, 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai”, 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”, 08.00.00 “Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.”

20.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 6 272 618 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

5. Papildināt 20.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Atļaut finanšu ministram dzēst no Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma Pārtikas un veterinārā dienesta valsts aizdevumu 253 453 latu apmērā likvidētajam uzņēmumam SIA “Farmovet” un atbilstoši samazināt Pārtikas un veterinārā dienesta aizņēmuma saistības attiecībā uz Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirto aizdevumu.”

       

5. Papildināt 20.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Atļaut finanšu ministram dzēst no Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma Pārtikas un veterinārā dienesta valsts aizdevumu 253 453 latu apmērā likvidētajam uzņēmumam SIA “Farmovet” un atbilstoši samazināt Pārtikas un veterinārā dienesta aizņēmuma saistības attiecībā uz Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirto aizdevumu.”

21.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai, citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 ”Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 60 300 000 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu, Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības var pieprasīt finansējumu arī atbalsta sniegšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu īstenošanas nodrošināšanai.

6. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 29 036 634 latus Eiropas Savienības politikas instrumentu, Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības var pieprasīt finansējumu arī atbalsta sniegšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu īstenošanas nodrošināšanai.”

       

6. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 29 036 634 latus Eiropas Savienības politikas instrumentu, Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības var pieprasīt finansējumu arī atbalsta sniegšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu īstenošanas nodrošināšanai.”

33.pants. Noteikt, ka budžeta programmai “Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo apropriācijas pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Pašvaldībai nepieciešamo finansējumu pieprasa Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, ņemot vērā faktiskos izdevumus jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanā.

34.pants. Noteikt, ka budžeta programmai “Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo apropriācijas pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

7. Izslēgt 33. un 34.pantu.

       

7. Izslēgt 33. un 34.pantu.

35.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.03.00 ”Kultūras infrastruktūras attīstība” 330 000 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un no likuma “Par Latvijas Banku” 18.1 pantā noteiktajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts” Valsts kasē.

8. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

“35.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.03.00 “Kultūras infrastruktūras attīstība” 2 917 696 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un no likuma “Par Latvijas Banku” 18.pantā noteiktajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts” Valsts kasē.”

       

8. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

“35.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.03.00 “Kultūras infrastruktūras attīstība” 2 917 696 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un no likuma “Par Latvijas Banku” 18.pantā noteiktajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts” Valsts kasē.”

36.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmā 21.00.00 “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” paredzētās apropriācijas sadali nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo asignējumu pārdali starp ministriju programmām un apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

9. Izslēgt 36.pantu.

       

9. Izslēgt 36.pantu.

39.pants. Noteikt Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 03.48.00 “Atbalsts Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanai” paredzētās apropriācijas 5 003 800 latu apmērā sadalījumu pa iestādēm saskaņā ar 18.pielikumu.

10. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Noteikt Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 03.48.00 “Atbalsts Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanai” paredzētās apropriācijas — 37 906 433 latu — sadalījumu pa iestādēm saskaņā ar 18.pielikumu.”

       

10. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Noteikt Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 03.48.00 “Atbalsts Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanai” paredzētās apropriācijas — 37 906 433 latu — sadalījumu pa iestādēm saskaņā ar 18.pielikumu.”

 

11. Papildināt likumu ar 41., 42., 43. un 44.pantu šādā redakcijā:

“41.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Dotācija pašvaldību izlīdzināšanas fondam” izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

4

 

 

 

 

 

5

Juridiskais birojs

Ierosinām likuma 41.pantā izteikt programmas 01.00.00 nosaukumu šādā redakcijā: “Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam”.

 

Ministru kabinets

Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

„41.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam”, 12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.”

Atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.5

< P> 

 

Atbalstīts

Atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.5

 

 

Atbalstīts

11. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

„41.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam”, 12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.”

 

42.pants. Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai un Veselības ministrijai nodrošināt valsts pamatbudžetā iekļauto valsts speciālā budžeta aizņēmumu saistību izpildi pilnā apmērā.

43.pants. Ja pēc šā likuma pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai tiek palielināta apropriācija, Finanšu ministrijai mēneša laikā pēc saimnieciskā gada beigām atbilstoši veiktajām izmaiņām precizēt valsts budžeta kopsavilkuma datus uzrādīšanai gada pārskatā.

44.pants. Finanšu ministrijai 1996.gada 13.decembrī starp valsts akciju sabiedrību “Privatizācijas aģentūra” un akciju sabiedrību “Air Baltic Corporation” noslēgtā aizdevuma procentu maksājumus veikt no apakšprogrammā 31.02.00 “Valsts parāda vadība” paredzētajiem līdzekļiem.”

       

42.pants. Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai un Veselības ministrijai nodrošināt valsts pamatbudžetā iekļauto valsts speciālā budžeta aizņēmumu saistību izpildi pilnā apmērā.

43.pants. Ja pēc šā likuma pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai tiek palielināta apropriācija, Finanšu ministrijai mēneša laikā pēc saimnieciskā gada beigām atbilstoši veiktajām izmaiņām precizēt valsts budžeta kopsavilkuma datus uzrādīšanai gada pārskatā.

44.pants. Finanšu ministrijai 1996.gada 13.decembrī starp valsts akciju sabiedrību “Privatizācijas aģentūra” un akciju sabiedrību “Air Baltic Corporation” noslēgtā aizdevuma procentu maksājumus veikt no apakšprogrammā 31.02.00 “Valsts parāda vadība” paredzētajiem līdzekļiem.”

 

12. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

       

12. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

 

13. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

       

13. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

 

14. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

       

14. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

 

15. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

       

15. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

 

16. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

       

16. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

 

17. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

       

17. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

 

18. Izteikt 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

       

18. Izteikt 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

 

19. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

       

19. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

 

20. Izteikt 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

       

20. Izteikt 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

 

21. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

       

21. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

 

22. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

       

22. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

 

23. Izteikt 13.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

       

23. Izteikt 13.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

 

24. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

       

24. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

 

25. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

       

25. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

 

26. Izteikt 17.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

       

26. Izteikt 17.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

 

27. Izteikt 18.pielikumu šā likuma 16.pielikumā dotajā redakcijā.

       

27. Izteikt 18.pielikumu šā likuma 16.pielikumā dotajā redakcijā.

   

6

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta pielikumos izslēgt ailes, kurās salīdzinoši tiek uzrādīti šobrīd spēkā esošā budžeta rādītāji (‘’2006.gada plāns’’, ‘’Apstiprinātais budžets’’ un tml.), kā arī ailes, kurās tiek atspoguļots salīdzinošais līdzekļu pieaugums vai samazinājums (‘’Grozījumi’’).

Atbalstīts

Atbalstīts

 
   

7

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izdarīt grozījumus 19.pielikumā “Informācija par plānoto finansējumu atsevišķiem pasākumiem attiecīgajā budžeta programmā (apakšprogrammā)” atbilstoši balsojumiem par priekšlikumiem.

 

Atbalstīts

 
   

8

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt programmu “Ar Saeimas lēmumu sadalāmais finansējums” attiecīgi palielinot vai samazinot līdzekļus programmai “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” pēc balsojumiem par konkrētām pielikumu pozīcijām.

 

Atbalstīts

 
   

9

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Sakārtot nobalsotos priekšlikumus pa attiecīgajiem pielikumiem un programmām (apakšprogrammām), saskaņā ar budžeta klasifikāciju.

 

Atbalstīts

 
 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

       

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.